Statistieken gemeente Gulpen-Wittem

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Gulpen-Wittem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Gulpen-Wittem. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Gulpen-Wittem telt 14.056 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Gulpen-Wittem.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Gulpen-Wittem:

JaarAantal inwoners de gemeente Gulpen-Wittem% verschil
202414.056-1,08%
202314.2100,23%
202214.178-0,20%
202114.2060,25%
202014.171-0,53%
201914.2460,35%
201814.196-0,98%
201714.337-1,18%
201614.5080,08%
201514.4970,09%
201414.4840,28%
201314.444-0,24%
201214.479-0,12%
201114.496-0,67%
201014.5940,06%
200914.585-0,86%
200814.712-0,87%
200714.841-0,76%
200614.954-0,60%
200515.044-0,60%
200415.135-1,34%
200315.340-0,62%
200215.435-0,58%
200115.5250,42%
200015.460-0,50%
199915.537geen data

De bevolking van de gemeente Gulpen-Wittem is met 1.481 personen afgenomen van 15.537 personen in 1999 tot 14.056 personen in 2024 (dat is een afname van 9,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1999 tot en met 2024 was -59 personen (-0,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Gulpen-Wittem.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem:

In 1999 waren er 15.537 inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem. Het aantal van 15.537 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1999 tot en met 2024. In 2024 is het aantal gedaald tot 14.056 personen. Dit is een daling van 1.481 (-9,5%) ten opzichte van 1999, ten opzichte van het vorige jaar (2023) is het verschil -154 (-1,08%). Het aantal van 14.056 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over de gemeente Gulpen-Wittem

De gemeente Gulpen-Wittem is een gemeente in de provincie Limburg. Gemeente Gulpen-Wittem heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.336 hectare, waarvan 7.318 land en 18 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 284 adressen per km2. Er wonen 6.641 huishoudens in de gemeente Gulpen-Wittem en de gemeente telt 12 woonplaatsen, 7 wijken en 29 buurten.

Vlag van de gemeente Gulpen-Wittem

Vlag van de gemeente Gulpen-Wittem

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Gulpen-Wittem
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Gulpen-Wittem met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wijlre, 2: Wijk 02 Eys, 3: Wittem, 4: Gulpen, 5: Mechelen, 6: Slenaken, 7: Epen.

Woningkenmerken
Er zijn 6.892 woningen in de gemeente Gulpen-Wittem.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Gulpen-Wittem in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Gulpen-Wittem was €330.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Gulpen-Wittem.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Gulpen-Wittem:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Gulpen-Wittem% verschil
2023€330.00016%
2022€285.0005,2%
2021€271.0008,8%
2020€249.0008,7%
2019€229.0007%
2018€214.0004,39%
2017€205.0002,50%
2016€200.0001,01%
2015€198.000-2,94%
2014€204.000-5,1%
2013€215.000-4,02%
2012€224.000-3,03%
2011€231.000-3,75%
2010€240.000-1,23%
2009€243.0002,53%
2008€237.0004,41%
2007€227.0008,1%
2006€210.0000,48%
2005€209.00033%
2004€157.0000,64%
2003€156.0000%
2002€156.0000%
2001€156.00050%
2000€104.0000%
1999€104.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Gulpen-Wittem is met €226.000 gestegen van €104.000 in 1999 tot €330.000 in 2023 (dat is een groei van 217%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1999 tot en met 2023 was €9.416 (5,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Gulpen-Wittem.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Gulpen-Wittem.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Gulpen-Wittem is €330.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 6.892 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Limburg (bruin), 12 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 26 buurten (blauw). De gemeente Gulpen-Wittem wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Gulpen-Wittem: er zijn 1.894 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Gulpen-Wittem.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 8.157 totaal in de gemeente Gulpen-Wittem

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Gulpen-Wittem telt in totaal 8.157 adressen, met 8.146 verblijfsobjecten en 11 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 91% van de adressen in gemeente Gulpen-Wittem ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Gulpen-Wittem
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Gulpen-Wittem zijn er 7.012 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Gulpen-Wittem.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.729 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Gulpen-Wittem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Gulpen-Wittem. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Gulpen-Wittem

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Gulpen-Wittem. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Gulpen-Wittem


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Gulpen-Wittem bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Gulpen-Wittem


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1999 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Gulpen-Wittem per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Gulpen-Wittem:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202311.9571.569684
202212.1251.430623
202112.1851.407614
202012.1751.390606
201912.2661.379601
201812.2321.368596
201712.3811.362594
201612.4221.453633
201512.5401.363594
201412.5861.322576
201312.5891.292563
201212.6071.304568
201112.6331.297566
201012.6921.325577
200912.6611.340584
200812.7791.346587
200712.8831.364594
200612.9661.384604
200513.0301.403611
200413.0901.424621
200313.1071.555678
200213.1951.560680
200113.2181.607700
200013.2931.509658
199913.3801.502655

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,81% En in 1999 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 9,7% en herkomst van buiten Europa: 4,22%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Gulpen-Wittem naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Gulpen-Wittem
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Gulpen-Wittem in 2022 zijn Westers (1.646 inwoners) en Overig (321 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Gulpen-Wittem: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Gulpen-Wittem.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Gulpen-Wittem. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Gulpen-Wittem:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Gulpen-Wittem. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Gulpen-Wittem zijn C (1.599 adressen) en G (1.255 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Gulpen-Wittem. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Gulpen-Wittem: 1.599 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Gulpen-Wittem bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 97 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Gulpen-Wittem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Gulpen-Wittem. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Gulpen-Wittem vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Gulpen-Wittem.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Gulpen-Wittem voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Gulpen-Wittem ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

30 stembureaus

Er zijn 30 stembureaus in de gemeente Gulpen-Wittem. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Gulpen-Wittem
Opkomst: 82,3%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Gulpen-Wittem. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Gulpen-Wittem:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV28%2.69937
GL-PvdA15%1.47225
NSC15%1.47220
VVD13%1.26924
BBB9,5%9157
CDA4,10%3935
D663,90%3759
SP2,90%2785
PvdD2,20%2113
FvD1,90%1833
Volt0,80%762
JA210,70%681
BVNL0,60%550
CU0,50%443
50PLUS0,40%370
DENK0,20%243
PartijvdSport0,10%70
SGP0,10%63
Splinter0,10%110
BIJ10,10%70
PLAN0%00
Piraten0%30
LEF0%20
SAMEN0%10
LP0%20

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Gulpen-Wittem
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Gulpen-Wittem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Gulpen-Wittem:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV2.69928%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.47215%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.47215%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.26913%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB9159,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA3934,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D663753,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2782,89%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2112,20%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1831,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt760,79%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21680,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL550,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU440,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS370,39%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK240,25%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter110,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ170,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport70,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP60,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten30,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.10328%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA85911%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV7099,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks6969,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD6839,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP4225,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA4195,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D663885,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3444,58%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212353,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1872,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg1411,88%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1361,81%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU620,83%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL360,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP330,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Omzien!230,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Limburgse Senioren Partij (LSP)170,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft140,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Hart voor Vrijheid40,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Heuvelland3.40346%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.52621%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk6098,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5737,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Limburg3324,48%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2853,85%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2182,94%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Parkstad1081,46%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1001,35%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL861,16%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Maastricht430,58%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor Water Veiligheid380,51%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Westelijke Mijnstreek310,42%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Land van Weert + Leudal290,39%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Midden-Limburg210,28%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Horst-Helden-Beesel40,05%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venray en Maasduinen40,05%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Waterbelang Venlo00%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PRO Gulpen-Wittem2.12728%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Fractie Franssen1.98626%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Balans Gulpen Wittem1.43919%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.37318%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Van der Laan/DOE’226458,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.39129%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV84217%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D6660612%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP50610%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks3737,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD3276,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA3176,5%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS2104,31%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD1843,78%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP440,90%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten260,53%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50140,29%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft70,14%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud60,12%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen50,10%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij50,10%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu50,10%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij40,08%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij20,04%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Gulpen-Wittem: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.400) gemeente Gulpen-Wittem


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Gulpen-Wittem.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Trintelen heeft met €38.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Gulpen-Wittem. En buurt Ingber-De Hut heeft met €27.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Gulpen-Wittem.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Gulpen-Wittem is €31.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.400. Gemeente Gulpen-Wittem telt 12.000 inkomensontvangers op 14.056 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in gemeente Gulpen-Wittem heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Limburg gemeente Gulpen-Wittem


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Limburg (gemeente Gulpen-Wittem is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Limburg. De positie van gemeente Gulpen-Wittem is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Gulpen-Wittem. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Gulpen-Wittem
Er zijn 178 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Gulpen-Wittem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Gulpen-Wittem op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 178 elektrische auto’s in de gemeente Gulpen-Wittem. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Gulpen-Wittem die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 8.697 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Gulpen-Wittem in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Gulpen-Wittem geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 11.920 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Gulpen-Wittem (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 8.356 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Gulpen-Wittem in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Gulpen-Wittem geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Gulpen-Wittem. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 430 misdrijven in de gemeente Gulpen-Wittem geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Gulpen-Wittem, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Gulpen-Wittem zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.127 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Voor 14% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 6.127 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Gulpen-Wittem 430 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Gulpen-Wittem in 2023 zijn Ongevallen (weg) (83 delicten) en Overige vermogensdelicten (58 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Gulpen-Wittem.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 34 misdrijven in de gemeente Gulpen-Wittem geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Gulpen-Wittem met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Gulpen-Wittem over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Gulpen-Wittem.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,09 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Gulpen-Wittem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Gulpen-Wittem.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Gulpen-Wittem. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Gulpen-Wittem
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Gulpen-Wittem dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Gulpen-Wittem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Gulpen-Wittem genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Gulpen-Wittem.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Gulpen-Wittem geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Gulpen-Wittem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Gulpen-Wittem heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Gulpen-Wittem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Gulpen-Wittem sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Gulpen-Wittem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Gulpen-Wittem heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Gulpen-Wittem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Gulpen-Wittem heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Gulpen-Wittem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
45% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Gulpen-Wittem heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Gulpen-Wittem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Gulpen-Wittem voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Gulpen-Wittem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Gulpen-Wittem heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Gulpen-Wittem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
25% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Gulpen-Wittem doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Gulpen-Wittem. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Gulpen-Wittem is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Gulpen-Wittem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.825Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij165Aantal2023
B-F Nijverheid en energie220Aantal2023
G+I Handel en horeca405Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed110Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening345Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg305Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten205Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.056Aantal2024
Mannen7.099Aantal2023
Vrouwen7.111Aantal2023
0 tot 15 jaar1.630Aantal2023
15 tot 25 jaar1.273Aantal2023
25 tot 45 jaar2.649Aantal2023
45 tot 65 jaar4.341Aantal2023
65 jaar of ouder4.317Aantal2023
Ongehuwd5.443Aantal2023
Gehuwd6.666Aantal2023
Gescheiden1.075Aantal2023
Verweduwd1.026Aantal2023
Geboorte totaal94Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal185Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid194Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.560Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.550Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.450Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura290Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.120Aantal2022
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.470Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel803Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.712Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.642Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++4Aantal2024
Energielabels A++10Aantal2024
Energielabels A+16Aantal2024
Energielabels A1.025Aantal2024
Energielabels B985Aantal2024
Energielabels C1.599Aantal2024
Energielabels D1.073Aantal2024
Energielabels E469Aantal2024
Energielabels F916Aantal2024
Energielabels G1.255Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk33%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk16%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk25%percentage2020
Mantelzorger17%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid38%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt36%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.641Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.239Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.536Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.866Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers79%Percentage2022
Percentage zelfstandigen21%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers12.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€238x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand150Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO730Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW80Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.880Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland11.957Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.253Aantal2023
Herkomst Europa1.569Aantal2023
Herkomst buiten Europa684Aantal2023
Geboren in Nederland11.957Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa894Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa272Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa675Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa412Aantal2023
Autochtoon12.125Aantal2022
Westers totaal1.646Aantal2022
Niet-westers totaal407Aantal2022
Marokko29Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba20Aantal2022
Suriname20Aantal2022
Turkije17Aantal2022
Overig niet-westers321Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal184Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting65Aantal2023
Verkeersovertredingen103Aantal2023
Vernieling39Aantal2023
Overige misdrijven12Aantal2023
Totaal misdrijven430Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km19,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km88Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km190Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand11,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand11,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand9,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand13Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand8Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1729Code2023
RegionaamGulpen-WittemNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode17290000Code2023
Oppervlakte totaal7.336Aantal hectaren2023
Oppervlakte land7.318Aantal hectaren2023
Oppervlakte water18Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid284Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal8.157Aantal2024
Adressen met postcode7.976Aantal2024
Adressen met woonfunctie7.012Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie154Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie44Aantal2024
Adressen met industriefunctie165Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie81Aantal2024
Adressen met logiesfunctie628Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie16Aantal2024
Adressen met sportfunctie19Aantal2024
Adressen met winkelfunctie130Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie225Aantal2024
Verblijfsobjecten8.146Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen11Aantal2024
Panden met adres6.606Aantal2024
Adressen met pand8.125Aantal2024
Percelen met adres5.860Aantal2024
Adressen met perceel8.157Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7.415Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom742Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.491Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom521Aantal2024
Panden met adres voor 170060Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900505Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925470Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950723Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.729Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.098Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990796Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000540Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010242Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020201Aantal2024
Panden met adres 2020 en later242Aantal2024
Adressen met pand voor 170077Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900617Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925588Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950906Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.923Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.163Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990981Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000736Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010468Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020393Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later273Aantal2024
Postcodegebied6271AA-6321RDNaam2024
Meest voorkomende postcode6271Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode32%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade17Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade78Aantal2022
Verkeersongevallen totaal97Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal8.370Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine7.075Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.295Aantal2023
Personenautos per huishouden1,26Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte114Aantal2023
Motorfietsen678Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.892Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€330.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning79%Percentage2023
Percentage meergezinswoning21%Percentage2023
Percentage bewoond92%Percentage2023
Percentage onbewoond8%Percentage2023
Koopwoningen67%Percentage2023
Huurwoningen totaal33%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200088%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200012%Percentage2023
Appartement1.434Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.295Aantal2024
Hoekwoning928Aantal2024
Tweeonder1kap1.461Aantal2024
Vrijstaande woning1.894Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.134Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Gulpen-Wittem. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Gulpen-Wittem
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Gulpen-Wittem: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 92 patiënten in de gemeente Gulpen-Wittem met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Gulpen-Wittem
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Gulpen-Wittem.

Gemiddeld overleden 3,51 personen per week in de gemeente Gulpen-Wittem. Het aantal sterftes in de gemeente Gulpen-Wittem is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Gulpen-Wittem: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (1.825 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Gulpen-Wittem (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Gulpen-Wittem zijn in totaal 1.825 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.825 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.820 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 49 wijken en buurten in gemeente Gulpen-Wittem. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Gulpen-Wittem als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Gulpen-Wittem als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities