Statistieken gemeente Den Bosch

Aantal inwoners per jaar
De gemeente Den Bosch telt 158.753 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Bosch.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Bosch:

JaarAantal inwoners de gemeente Den Bosch% verschil
2023158.7531,41%
2022156.5380,67%
2021155.4900,24%
2020155.1110,59%
2019154.2050,50%
2018153.4340,67%
2017152.4110,53%
2016151.6080,48%
2015150.8894,98%
2014143.7330,64%
2013142.8170,65%
2012141.8930,79%
2011140.7860,84%
2010139.6071,33%
2009137.7750,95%
2008136.4810,61%
2007135.6480,69%
2006134.7170,55%
2005133.9780,35%
2004133.5110,76%
2003132.5010,61%
2002131.6970,94%
2001130.4771,12%
2000129.0340,80%
1999128.0090,52%
1998127.3520,66%
1997126.5161,18%
1996125.04430%
199596.389geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Den Bosch is met 62.364 personen toegenomen van 96.389 personen in 1995 tot 158.753 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2023 was 2.227 personen (1,92%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Bosch.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Den Bosch:

In 1995 telde de gemeente Den Bosch 96.389 inwoners. Het aantal van 96.389 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 158.753 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 62.364 (65%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 2.215 (1,41%). Het aantal van 158.753 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2023.

Over de gemeente Den Bosch

De gemeente Den Bosch is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Den Bosch heeft afgerond een totale oppervlakte van 11.781 hectare, waarvan 10.948 land en 833 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.023 adressen per km2. Er wonen 76.095 huishoudens in de gemeente Den Bosch en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 14 wijken en 108 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2015 van de gemeente Maasdonk aan de gemeente Den Bosch.

De naam Den Bosch wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Den Bosch. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Den Bosch (gemeentecode GM0796) is bij een gemeentelijke herindeling in 2015 groter geworden vanuit de gemeente Maasdonk. Hierbij is de gemeente Maasdonk volledig naar de nieuwe gemeente Den Bosch overgegaan.

Vlag van de gemeente Den Bosch

Vlag van de gemeente Den Bosch

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Den Bosch
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Den Bosch met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Empel, 2: Nuland, 3: Rosmalen-Noord, 4: De Groote Wielen, 5: Maaspoort ...Toon meer... Kaart van de gemeente Den Bosch met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Empel, 2: Nuland, 3: Rosmalen-Noord, 4: De Groote Wielen, 5: Maaspoort, 6: Engelen, 7: Noord, 8: Rosmalen-Zuid, 9: Vinkel, 10: Graafsepoort, 11: Muntel / Vliert, 12: West, 13: Binnenstad, 14: Zuidoost ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 75.246 woningen in de gemeente Den Bosch.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Bosch in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Den Bosch was €398.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Den Bosch.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Bosch:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Den Bosch% verschil
2023€398.00017%
2022€341.0007,2%
2021€318.0006,7%
2020€298.0006%
2019€281.0009,8%
2018€256.0007,6%
2017€238.0004,39%
2016€228.0003,64%
2015€220.000-0,45%
2014€221.000-6%
2013€235.000-6,7%
2012€252.000-1,18%
2011€255.000-4,14%
2010€266.0001,14%
2009€263.0003,95%
2008€253.0008,1%
2007€234.0009,3%
2006€214.0000,00%
2005€214.00050%
2004€143.0000,70%
2003€142.0000,71%
2002€141.0000,00%
2001€141.00062%
2000€87.000-1,14%
1999€88.0000,00%
1998€88.0001,15%
1997€87.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Den Bosch is met €311.000 gegroeid van €87.000 in 1997 tot €398.000 in 2023 (dat is een stijging van 357%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.961 (6,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Bosch.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Bosch.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Den Bosch is €398.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 75.246 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), 4 woonplaatsen (groen) en 14 wijken (oranje). De gemeente Den Bosch wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Den Bosch: er zijn 31.934 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Den Bosch.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 89.738 totaal in de gemeente Den Bosch

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De gemeente Den Bosch telt in totaal 89.738 adressen, met 89.463 verblijfsobjecten, 214 standplaatsen en 61 ligplaatsen. 98% van de adressen in gemeente Den Bosch ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Den Bosch
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Den Bosch. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Den Bosch. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de gemeente Den Bosch

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Den Bosch. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Den Bosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Bosch bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Den Bosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Den Bosch per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Den Bosch:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023121.14411.38226.227
2022122.65010.25623.632
2021122.5149.98022.996
2020122.7009.80922.602
2019122.4369.61522.154
2018122.2709.43121.733
2017122.0809.17921.152
2016122.0318.95120.626
2015121.8898.77720.223
2014115.4208.56919.744
2013114.7238.50219.592
2012114.0958.41319.385
2011113.4128.28419.090
2010112.7098.14018.758
2009111.5127.94818.315
2008110.8567.75517.870
2007110.4307.63217.586
2006109.8507.52617.341
2005109.3557.45217.171
2004109.0297.40917.073
2003108.0787.39117.032
2002107.6967.26416.737
2001107.3157.01016.152
2000106.6716.76815.595
1999106.1326.62115.256
1998105.9516.47714.924
1997105.5776.33714.602
1996104.9776.07313.994

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Den Bosch als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 7,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europa: 4,86% en herkomst van buiten Europa: 11%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Bosch naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Den Bosch
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Den Bosch in 2022 zijn Westers (14.641 inwoners) en Overig (8.465 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Den Bosch: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Den Bosch.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Den Bosch. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Den Bosch zijn C (22.270 adressen) en A (19.618 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Den Bosch. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Den Bosch: 22.270 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1.147 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Den Bosch. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Den Bosch vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Den Bosch.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Den Bosch voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Den Bosch ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

186 stembureaus

Er zijn 186 stembureaus in de gemeente Den Bosch. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Den Bosch
Opkomst: 77,8%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Den Bosch. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Den Bosch:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV24%22.56037
GL-PvdA18%17.63925
VVD18%16.83724
NSC11%10.44220
D668,8%8.4649
SP4,20%4.0535
CDA2,60%2.4805
PvdD2,50%2.3563
Volt2,40%2.2952
DENK2,20%2.0823
FvD2,0%1.8703
BBB2,0%1.9197
JA210,60%5971
50PLUS0,50%5020
CU0,40%4303
BVNL0,40%4120
BIJ10,40%3360
LEF0,10%760
SGP0,10%1133
Splinter0,10%1200
Piraten0,10%890
PLAN0,00%330
LP0,00%370
PartijvdSport0,00%370
Politieke Partij voor Basisinkomen0,00%130
SAMEN0,00%410

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Den Bosch
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlement verkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Den Bosch:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV22.56024%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA17.63918%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD16.83718%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC10.44211%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668.4648,8%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP4.0534,23%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA2.4802,59%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2.3562,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2.2952,39%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK2.0822,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.9192,0%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1.8701,95%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA215970,62%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS5020,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU4300,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL4120,43%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ13360,35%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter1200,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1130,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten890,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF760,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN410,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP370,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport370,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN330,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen130,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD9.30414%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks7.78511%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB7.57611%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D666.7009,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6.3979,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP5.8028,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV4.6536,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3.6385,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt3.2004,64%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.0434,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212.8124,08%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Brabant2.7093,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1.8582,70%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.5072,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP5800,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4560,66%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie4010,58%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP2700,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant1590,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft570,08%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk20.66031%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB10.52316%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD8.42313%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD8.18512%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA7.62111%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA4.3686,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3.4775,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2.9104,33%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Water1.0361,54%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
D668.41814%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.03712%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks5.9969,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Rosmalens Belang5.4889%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA4.8588%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
De Bossche Groenen4.8457,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA4.2226,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar ’s-Hertogenbosch Paul Kagie3.1305,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.8284,64%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD2.0943,43%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Volt2.0253,32%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
RAADSGROEPERING ’’BOSCH-BELANG’’1.8543,04%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
gewoon ge-DREVEN1.8303,0%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.7822,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VOOR Den Bosch Joep Gersjes1.6992,79%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS1.5432,53%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.3222,17%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D668.68520%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PVV6.02514%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
VVD5.52513%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
SP4.75111%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CDA4.62211%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks3.8018,8%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdA3.7928,8%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS2.3225,4%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdD1.9344,48%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP5461,26%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Piraten4160,96%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Artikel502180,50%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen1820,42%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij990,23%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij890,21%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu570,13%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft520,12%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud450,10%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij130,03%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Den Bosch: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.300) gemeente Den Bosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Den Bosch.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Vughterpoort heeft met €51.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Bosch. En De Sprookjesbuurt heeft met €17.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Den Bosch.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Den Bosch is €33.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.000. Gemeente Den Bosch telt 127.900 inkomensontvangers op 158.753 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,3% procent van de huishoudens in gemeente Den Bosch heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Den Bosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Den Bosch is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Den Bosch is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Den Bosch. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Den Bosch
Er zijn 5.420 elektrische auto’s in februari 2024 in de gemeente Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Den Bosch op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 5.420 elektrische auto’s in de gemeente Den Bosch. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Den Bosch die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 82.505 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Den Bosch in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Den Bosch geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 116.595 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Den Bosch (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 88.318 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Den Bosch in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Den Bosch geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Den Bosch. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 8.783 misdrijven in de gemeente Den Bosch geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Den Bosch, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Den Bosch zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 111.713 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de gemeente Den Bosch 8.783 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Den Bosch in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.114 delicten) en Overige vermogensdelicten (894 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Den Bosch.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 788 misdrijven in de gemeente Den Bosch geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Den Bosch met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Den Bosch over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,10 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Den Bosch.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Den Bosch. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Den Bosch.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Den Bosch genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Den Bosch.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Den Bosch. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Den Bosch geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Bosch. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Bosch is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Den Bosch heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Bosch. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Bosch is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
59% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Den Bosch sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Bosch. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Bosch is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Den Bosch heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Bosch. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Bosch is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Den Bosch heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Bosch. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Bosch is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
50% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Den Bosch heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Bosch. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Bosch is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Den Bosch voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Bosch. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Bosch is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
91% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Den Bosch heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Bosch. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Bosch is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Den Bosch doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Den Bosch. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Den Bosch is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Den Bosch voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal24.400Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij190Aantal2023
B-F Nijverheid en energie3.405Aantal2023
G+I Handel en horeca4.005Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.825Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.985Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening6.425Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg3.955Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.605Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners158.753Aantal2023
Mannen78.649Aantal2023
Vrouwen80.104Aantal2023
0 tot 15 jaar23.612Aantal2023
15 tot 25 jaar18.340Aantal2023
25 tot 45 jaar43.799Aantal2023
45 tot 65 jaar42.772Aantal2023
65 jaar of ouder30.230Aantal2023
Ongehuwd82.286Aantal2023
Gehuwd55.570Aantal2023
Gescheiden13.491Aantal2023
Verweduwd7.406Aantal2023
Geboorte totaal1.580Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.522Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.450Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag30.870Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar43.480Aantal2021
Opleidingsniveau hoog46.170Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura3.760Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten11.265Aantal2022
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement650Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.320Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.110Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief55.340Aantal2023
Energielabels Voorlopig23.328Aantal2023
Energielabels Onbepaald7.190Aantal2023
Energielabels A+++++17Aantal2023
Energielabels A++++124Aantal2023
Energielabels A+++1.105Aantal2023
Energielabels A++573Aantal2023
Energielabels A+1.113Aantal2023
Energielabels A19.618Aantal2023
Energielabels B13.650Aantal2023
Energielabels C22.270Aantal2023
Energielabels D7.659Aantal2023
Energielabels E4.841Aantal2023
Energielabels F3.861Aantal2023
Energielabels G3.837Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters54%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk24%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam29%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk23%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal76.095Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens31.435Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen21.816Aantal2023
Huishoudens met kinderen22.844Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,05Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers83%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 17%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers127.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen23%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€116x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand3.270Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO7.650Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW1.380Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW27.110Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland121.144Aantal2023
Herkomst Europa11.382Aantal2023
Herkomst buiten Europa26.227Aantal2023
Geboren in Nederland121.144Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa4.797Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa12.425Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa6.585Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa13.802Aantal2023
Autochtoon122.650Aantal2022
Westers totaal14.641Aantal2022
Niet-westers totaal19.247Aantal2022
Marokko4.945Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.127Aantal2022
Suriname1.836Aantal2022
Turkije2.874Aantal2022
Overig niet-westers8.465Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3.984Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven1.051Aantal2022
Milieu overtredingen14Aantal2022
Oplichting985Aantal2022
Verkeersovertredingen1.373Aantal2022
Vernieling760Aantal2022
Overige misdrijven616Aantal2022
Totaal misdrijven8.783Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km73Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km64Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km123Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km40Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0796Code2023
RegionaamDen BoschNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode07960000Code2023
Oppervlakte totaal11.781Aantal hectaren2023
Oppervlakte land10.948Aantal hectaren2023
Oppervlakte water833Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.023Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal88.807Aantal2023
Adressen met postcode85.858Aantal2023
Adressen met woonfunctie77.689Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom86.671Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom2.136Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom76.347Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.342Aantal2023
Percelen42.450Aantal2023
Panden55.178Aantal2023
Adressen met panden85.174Aantal2023
Panden voor 1700800Aantal2023
Panden 1700 tot 19002.455Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.990Aantal2023
Panden 1925 tot 19504.937Aantal2023
Panden 1950 tot 197018.632Aantal2023
Panden 1970 tot 198013.866Aantal2023
Panden 1980 tot 199011.218Aantal2023
Panden 1990 tot 20009.681Aantal2023
Panden 2000 tot 20109.663Aantal2023
Panden 2010 tot 20207.008Aantal2023
Panden 2020 en later3.924Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk7Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade144Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade996Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1.147Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal85.938Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine66.580Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof19.355Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte785Aantal2023
Motorfietsen4.728Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad75.246Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€398.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning60%Percentage2023
Percentage meergezinswoning40%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen52%Percentage2023
Huurwoningen totaal48%Percentage2023
In bezit woningcorporatie34%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement31.934Aantal2023
Tussen of geschakelde woning25.741Aantal2023
Hoekwoning9.913Aantal2023
Tweeonder1kap4.048Aantal2023
Vrijstaande woning6.053Aantal2023
Ligplaats55Aantal2023
Standplaats214Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend225Aantal2023
Woningtype n.v.t.10.849Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Den Bosch
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Den Bosch: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 1.400 patiënten in de gemeente Den Bosch met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 27 februari 2024, week 09 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Den Bosch
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Den Bosch.

Gemiddeld overleden 26,09 personen per week in de gemeente Den Bosch. Het aantal sterftes in de gemeente Den Bosch is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 06 (5 tot en met 11 februari) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Den Bosch: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (24.400 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Den Bosch (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Den Bosch zijn in totaal 24.400 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 24.400 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 24.395 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 127 wijken en buurten in gemeente Den Bosch. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Den Bosch als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Den Bosch als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities