Statistieken woonplaats Den Bosch

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Bosch. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Bosch. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Den Bosch telt 112.830 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Bosch.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Bosch:

JaarAantal inwoners de woonplaats Den Bosch% verschil
2023112.8301,07%
2022111.6400,59%
2021110.9900,12%
2020110.8600,09%
2019110.7650,29%
2018110.4450,97%
2017109.3850,40%
2016108.9500,27%
2015108.6600,28%
2014108.3600,61%
2013107.705geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Den Bosch is met 5.125 inwoners gestegen van 107.705 inwoners in 2013 tot 112.830 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 4,76%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 512 inwoners (0,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Bosch.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Den Bosch:

In 2013 telde de woonplaats Den Bosch 107.705 inwoners. Het aantal van 107.705 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 112.830 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 5.125 (4,76%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 1.190 (1,07%). Het aantal van 112.830 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Den Bosch

Woonplaats Den Bosch heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.889 hectare, waarvan 5.179 land en 709 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Bosch telt 66.916 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.188 adressen per km2. Er wonen 57.150 huishoudens en er zijn in totaal 56.092 woningen. De woonplaats telt 53.020 auto's en 17.975 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Bosch ligt in de gemeente Den Bosch.

De brondata voor woonplaats Den Bosch is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Bosch zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Den Bosch valt samen met 72 buurten. Dit zijn: buurt Binnenstad centrum, buurt Binnenstad oost, buurt De Hofstad, buurt Binnenstad noord, buurt Het Zand, buurt Vughterpoort, buurt Het Bossche Broek, buurt Zuid en nog 64 andere buurten. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Den Bosch voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Den Bosch zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Bosch zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Den Bosch
Kaart van de woonplaats Den Bosch. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Den Bosch binnen de gemeente Den Bosch.

Woningkenmerken
Er zijn 56.092 woningen in de woonplaats Den Bosch.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Bosch in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Den Bosch was €373.038 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Den Bosch.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Bosch:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Den Bosch% verschil
2023€373.03817%
2022€319.0677,1%
2021€297.9807,4%
2020€277.3315,6%
2019€262.54810%
2018€238.6118,9%
2017€219.1144,64%
2016€209.4043,77%
2015€201.796-2,01%
2014€205.945-6%
2013€219.119geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Den Bosch is met €153.919 gestegen van €219.119 in 2013 tot €373.038 in 2023 (dat is een toename van 70%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €15.391 (5,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Bosch.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Bosch.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Den Bosch is €373.038, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 56.092 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Den Bosch (geel), 3 woonplaatsen (groen) en 14 wijken (oranje). De woonplaats Den Bosch wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Den Bosch: er zijn 28.152 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Den Bosch.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 66.916 totaal in de woonplaats Den Bosch

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Den Bosch telt in totaal 66.916 adressen, met 66.824 verblijfsobjecten, 31 standplaatsen en 61 ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Den Bosch liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Bosch
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Den Bosch zijn er 58.260 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Den Bosch.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 11.074 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Den Bosch. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Den Bosch

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Den Bosch. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Den Bosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Bosch bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Den Bosch


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Den Bosch per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Bosch:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202381.9208.95521.995
202283.5358.13219.973
202183.5057.95219.533
202083.8007.82919.231
201984.0007.74419.021
201884.2107.59118.644
201784.1557.30017.930
201684.3207.12617.504
201584.4856.99517.180
201484.1936.95317.079
201383.6766.91516.984

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Den Bosch als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 73%, herkomst uit Europese landen: 7,9% en herkomst uit landen buiten Europa: 19% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 6,4% en herkomst van buiten Europa: 16%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Bosch naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Den Bosch
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Den Bosch in 2022 zijn Westers (11.460 inwoners) en Overig (7.060 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Den Bosch: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Den Bosch.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Den Bosch. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Den Bosch. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats Den Bosch.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats Den Bosch:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.948633
Tussenwoning2.7271.000
Hoekwoning2.7831.117
Twee onder één kap woning2.6501.100
Vrijstaande woning3.1151.273
Huurwoning2.108757
Eigen woning2.899995

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Den Bosch zijn C (16.028 adressen) en A (14.231 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Den Bosch. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Den Bosch: 16.028 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Den Bosch voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Den Bosch voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats Den Bosch
Bevolking5332.179
Adressen2.0551.188
Autos2651.024

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Den Bosch ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 857 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Den Bosch. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Den Bosch vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de woonplaats Den Bosch

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 57 stembureaus in de woonplaats Den Bosch. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 57 stembureaus in de woonplaats Den Bosch.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 57 stembureaus in de woonplaats Den Bosch.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 177 stembureaus in de gemeente Den Bosch en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Bosch. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch.

Stembureaus Den Bosch
Gemiddeld inkomen per inwoner (€16.043)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Den Bosch.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Bosch was in 2022 €16.043.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (17.975 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Den Bosch (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats Den Bosch voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats Den Bosch zijn in totaal 17.975 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 17.975 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 17.960 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Den Bosch. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Den Bosch
Er zijn 4.815 elektrische auto’s in juni 2024 in de woonplaats Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Den Bosch op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 4.815 elektrische auto’s in de woonplaats Den Bosch. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Den Bosch die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 57.815 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Den Bosch in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Den Bosch geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 83.249 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Den Bosch (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 63.455 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Den Bosch in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Den Bosch geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Den Bosch. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 7.723 misdrijven in de woonplaats Den Bosch geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Den Bosch, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Den Bosch zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 102.431 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Den Bosch 7.723 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Den Bosch in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (979 delicten) en Overige vermogensdelicten (879 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Den Bosch.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 569 misdrijven in de woonplaats Den Bosch geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Den Bosch met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Den Bosch over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 32,57 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Den Bosch.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Den Bosch. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Den Bosch.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Den Bosch genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Den Bosch.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Den Bosch.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Den Bosch voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal17.975Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2.405Aantal2023
G+I Handel en horeca3.145Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.395Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.350Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening4.770Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg2.915Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.970Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners112.830Aantal2023
Mannen55.845Aantal2023
Vrouwen56.995Aantal2023
0 tot 15 jaar15.295Aantal2023
15 tot 25 jaar13.330Aantal2023
25 tot 45 jaar32.775Aantal2023
45 tot 65 jaar29.865Aantal2023
65 jaar of ouder21.490Aantal2023
Ongehuwd60.280Aantal2023
Gehuwd37.065Aantal2023
Gescheiden10.175Aantal2023
Verweduwd5.300Aantal2023
Geboorte totaal1.085Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.095Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.179Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag23.120Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar30.750Aantal2022
Opleidingsniveau hoog33.710Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura2.330Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,9%Percentage2022
WMO cliënten8.300Aantal2022
WMO cliënten relatief74Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.525Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.948Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.727Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.783Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.115Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.108Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.899Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal885Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement633Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.000Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.117Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.273Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning757Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning995Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2022
Adressen zonder energielabel7.809Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel15.091Aantal2024
Adressen met definitief energielabel44.016Aantal2024
Energielabels A+++++21Aantal2024
Energielabels A++++163Aantal2024
Energielabels A+++658Aantal2024
Energielabels A++604Aantal2024
Energielabels A+1.339Aantal2024
Energielabels A14.231Aantal2024
Energielabels B10.498Aantal2024
Energielabels C16.028Aantal2024
Energielabels D5.551Aantal2024
Energielabels E4.207Aantal2024
Energielabels F2.659Aantal2024
Energielabels G3.148Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal57.150Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens25.985Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen15.935Aantal2023
Huishoudens met kinderen15.220Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,95Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers92.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€14.171Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€16.043Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen21%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar5,8%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€116x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand2.900Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO5.790Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.030Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW19.300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland81.920Aantal2023
Herkomst buiten Nederland30.950Aantal2023
Herkomst Europa8.955Aantal2023
Herkomst buiten Europa21.995Aantal2023
Geboren in Nederland81.870Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa3.530Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa10.165Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5.415Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa11.810Aantal2023
Autochtoon83.535Aantal2022
Westers totaal11.460Aantal2022
Niet-westers totaal16.645Aantal2022
Marokko4.510Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba960Aantal2022
Suriname1.480Aantal2022
Turkije2.645Aantal2022
Overig niet-westers7.060Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3.675Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven872Aantal2023
Milieu overtredingen10Aantal2023
Oplichting682Aantal2023
Verkeersovertredingen1.067Aantal2023
Vernieling719Aantal2023
Overige misdrijven698Aantal2023
Totaal misdrijven7.723Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,32Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,59Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,32Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,64Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km91Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,57Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,01Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km101Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,54Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km92Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km160Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km10,79Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,61Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,69Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,69Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,94Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,36Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,37Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,87Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,86Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,51Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,57Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,51Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,94Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,04Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,43Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,65Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,82Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,15Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,57Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,28Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,63Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,79Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,85Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,69Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand3Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,83Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,06Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1595Code2024
RegionaamDen BoschNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal5.889Aantal hectaren2023
Oppervlakte land5.179Aantal hectaren2023
Oppervlakte water709Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.188Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal66.916Aantal2024
Adressen met postcode64.599Aantal2024
Adressen met woonfunctie58.260Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie670Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie394Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.775Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.607Aantal2024
Adressen met logiesfunctie134Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie123Aantal2024
Adressen met sportfunctie86Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.386Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3.277Aantal2024
Verblijfsobjecten66.824Aantal2024
Ligplaatsen61Aantal2024
Standplaatsen31Aantal2024
Panden met adres37.734Aantal2024
Adressen met pand66.444Aantal2024
Percelen met adres27.215Aantal2024
Adressen met perceel66.916Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom66.651Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom265Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom58.102Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom158Aantal2024
Panden met adres voor 1700334Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900976Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.546Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503.243Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197011.074Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807.284Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19904.233Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.081Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.559Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.653Aantal2024
Panden met adres 2020 en later751Aantal2024
Adressen met pand voor 1700797Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002.339Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252.780Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19504.271Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197015.978Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198010.915Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19907.776Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20007.549Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20106.281Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204.721Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3.037Aantal2024
Postcodegebied5211AA-5237WZNaam2024
Meest voorkomende postcode5211Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode17%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk4Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade115Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade738Aantal2022
Verkeersongevallen totaal857Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal53.020Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine42.030Aantal2023
Personenautos - overige brandstof10.995Aantal2023
Personenautos per huishouden0,93Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.024Aantal2023
Motorfietsen3.005Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad56.092Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€373.038Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning53%Percentage2023
Percentage meergezinswoning47%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen46%Percentage2023
Huurwoningen totaal54%Percentage2023
In bezit woningcorporatie38%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement28.152Aantal2024
Tussen of geschakelde woning19.142Aantal2024
Hoekwoning6.912Aantal2024
Tweeonder1kap1.747Aantal2024
Vrijstaande woning2.307Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.8.564Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!