Statistieken buurt Binnenstad centrum

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Binnenstad centrum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Binnenstad centrum. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Binnenstad centrum telt 6.455 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad centrum.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad centrum:

JaarAantal inwoners de buurt Binnenstad centrum% verschil
20236.4552,70%
20226.2851,21%
20216.2100,08%
20206.2050,98%
20196.1452,16%
20186.015-0,17%
20176.0251,01%
20165.9651,88%
20155.855-0,43%
20145.8801,55%
20135.790geen data

Het aantal inwoners in de buurt Binnenstad centrum is met 665 inwoners toegenomen van 5.790 inwoners in 2013 tot 6.455 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 66 inwoners (1,10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Bosch.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Binnenstad centrum:

In 2013 telde de buurt Binnenstad centrum 5.790 inwoners. Het aantal van 5.790 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 6.455 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 665 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 170 (2,70%). Het aantal van 6.455 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Binnenstad centrum

Buurt Binnenstad centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 78 hectare, waarvan 71 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 4.020 adressen per km2. Er wonen 4.305 huishoudens in de buurt Binnenstad centrum. Postcode 5211 is de meest voorkomende postcode in de buurt Binnenstad centrum. {regionaammetsoortlidwoordhoofdletter} ligt binnen {wijknaam} in de gemeente Den Bosch.

De naam van deze buurt veranderde van Binnenstad-Centrum in 2022 naar Binnenstad centrum in 2023.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Binnenstad centrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Binnenstad met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Binnenstad noord, 2: Het Zand, 3: De Hofstad, 4: Binnenstad centrum, 5: Binnenstad oost, 6: Vughterpoort.

Woningkenmerken
Er zijn 4.285 woningen in de buurt Binnenstad centrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Bosch in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Binnenstad centrum was €443.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Binnenstad centrum.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad centrum:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Binnenstad centrum% verschil
2023€443.00014%
2022€390.0007,4%
2021€363.00010%
2020€329.0005,1%
2019€313.00012%
2018€280.00012%
2017€251.0005,9%
2016€237.0005,3%
2015€225.000-2,17%
2014€230.000-6,5%
2013€246.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Binnenstad centrum is met €197.000 gegroeid van €246.000 in 2013 tot €443.000 in 2023 (dat is een groei van 80%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.700 (6,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Bosch.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Binnenstad centrum is €443.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 4.285 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Den Bosch (geel), 4 woonplaatsen (groen), wijk Binnenstad (oranje) en 5 buurten (blauw). De buurt Binnenstad centrum wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de buurt Binnenstad centrum: er zijn 3.927 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Binnenstad centrum.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.911 totaal in de buurt Binnenstad centrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Binnenstad centrum telt in totaal 5.911 adressen, met 5.905 verblijfsobjecten en 6 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen). Alle adressen in buurt Binnenstad centrum liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Bosch
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Binnenstad centrum zijn er 4.762 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Binnenstad centrum.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 613 panden uit de bouwperiode 1700-1900 in de buurt Binnenstad centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Binnenstad centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Binnenstad centrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Binnenstad centrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Binnenstad centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Bosch bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Binnenstad centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Binnenstad centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Binnenstad centrum per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Binnenstad centrum:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.895690870
20224.985575725
20214.935564711
20204.885584736
20194.875562708
20184.810533672
20174.875509641
20164.845495625
20154.800467588
20144.822468590
20134.806435549

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Binnenstad centrum als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 7,5% en herkomst van buiten Europa: 9,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Bosch naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Binnenstad centrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Binnenstad centrum in 2022 zijn Westers (810 inwoners) en Overig (345 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Binnenstad centrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Binnenstad centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Binnenstad centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Den Bosch. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Binnenstad centrum zijn G (1.117 adressen) en C (822 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Binnenstad centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de buurt Binnenstad centrum: 1.117 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 36 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Binnenstad centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Binnenstad centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Binnenstad centrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Binnenstad centrum.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Binnenstad centrum voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Binnenstad centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de buurt Binnenstad centrum

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Binnenstad centrum. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de buurt Binnenstad centrum. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Den Bosch.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de buurt Binnenstad centrum.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 186 stembureaus in de gemeente Den Bosch en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Bosch. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€44.700)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Binnenstad centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Binnenstad (Binnenstad centrum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Binnenstad is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Binnenstad centrum is €44.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €47.800. Buurt Binnenstad centrum telt 5.800 inkomensontvangers op 6.455 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,70% procent van de huishoudens in buurt Binnenstad centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Binnenstad (Binnenstad centrum is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Binnenstad is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (2.145 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Binnenstad centrum (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Binnenstad centrum zijn in totaal 2.145 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.145 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.150 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Binnenstad centrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de buurt Binnenstad centrum
Er zijn 244 elektrische auto’s in mei 2024 in de buurt Binnenstad centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Binnenstad centrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 244 elektrische auto’s in de buurt Binnenstad centrum. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Binnenstad centrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.085 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Binnenstad centrum in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Binnenstad centrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.197 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Binnenstad centrum (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.308 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Binnenstad centrum in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Binnenstad centrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Binnenstad centrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.427 misdrijven in de buurt Binnenstad centrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Binnenstad centrum, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Binnenstad centrum zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 18.694 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Binnenstad centrum 1.427 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Binnenstad centrum in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (250 delicten) en Winkeldiefstal (219 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Binnenstad centrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 102 misdrijven in de buurt Binnenstad centrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Binnenstad centrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Binnenstad centrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 126,10 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Binnenstad centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Binnenstad centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Binnenstad centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Binnenstad centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Binnenstad centrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Binnenstad centrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Binnenstad centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Binnenstad centrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de buurt Binnenstad centrum. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad centrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad centrum heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
71% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad centrum sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad centrum heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Binnenstad centrum heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad centrum heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Binnenstad centrum voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Binnenstad centrum heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de buurt Binnenstad centrum doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Binnenstad centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Binnenstad centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Binnenstad centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.145Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie100Aantal2023
G+I Handel en horeca650Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie140Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed225Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening565Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg210Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.455Aantal2023
Mannen3.270Aantal2023
Vrouwen3.190Aantal2023
0 tot 15 jaar315Aantal2023
15 tot 25 jaar940Aantal2023
25 tot 45 jaar2.680Aantal2023
45 tot 65 jaar1.445Aantal2023
65 jaar of ouder1.075Aantal2023
Ongehuwd4.260Aantal2023
Gehuwd1.375Aantal2023
Gescheiden575Aantal2023
Verweduwd255Aantal2023
Geboorte totaal40Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal40Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid9.092Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag620Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.830Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.210Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg4,70%Percentage2022
WMO cliënten260Aantal2022
WMO cliënten relatief41Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.400Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.090Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.044Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.541Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.326Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++59Aantal2024
Energielabels A++53Aantal2024
Energielabels A+261Aantal2024
Energielabels A674Aantal2024
Energielabels B542Aantal2024
Energielabels C822Aantal2024
Energielabels D553Aantal2024
Energielabels E434Aantal2024
Energielabels F350Aantal2024
Energielabels G1.117Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn25%percentage2020
Drinker88%percentage2020
Zware drinker14%percentage2020
Overmatige drinker9%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht60%percentage2020
Overgewicht40%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn56%percentage2020
Wekelijkse sporters67%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk60%percentage2020
Lopen naar school of werk28%percentage2020
Fietsen naar school of werk49%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam32%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk22%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen28%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid25%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt23%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.305Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.695Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.200Aantal2023
Huishoudens met kinderen415Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,50Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€47.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€44.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen27%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen28%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar40%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen49%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,6%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€25x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO190Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW950Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.895Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.560Aantal2023
Herkomst Europa690Aantal2023
Herkomst buiten Europa870Aantal2023
Geboren in Nederland4.895Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa230Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa310Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa460Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa560Aantal2023
Autochtoon4.985Aantal2022
Westers totaal810Aantal2022
Niet-westers totaal490Aantal2022
Marokko30Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname55Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers345Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal814Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven200Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting65Aantal2023
Verkeersovertredingen120Aantal2023
Vernieling70Aantal2023
Overige misdrijven156Aantal2023
Totaal misdrijven1.427Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km30Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km79Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km117Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km22Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km59Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km28Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km94Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km126Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km73Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km174Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km204Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km13,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand1Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km51Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU07960101Code2023
RegionaamBinnenstad centrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode07960101Code2023
Oppervlakte totaal78Aantal hectaren2023
Oppervlakte land71Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid4.020Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.911Aantal2024
Adressen met postcode5.838Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.762Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie241Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie20Aantal2024
Adressen met industriefunctie35Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie162Aantal2024
Adressen met logiesfunctie47Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie660Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie145Aantal2024
Verblijfsobjecten5.905Aantal2024
Ligplaatsen6Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres1.739Aantal2024
Adressen met pand5.723Aantal2024
Percelen met adres1.620Aantal2024
Adressen met perceel5.911Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.911Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.762Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 1700283Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900613Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925231Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195099Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197072Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980103Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990133Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200052Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201035Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 202049Aantal2024
Panden met adres 2020 en later69Aantal2024
Adressen met pand voor 1700692Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.556Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925508Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950269Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970263Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980692Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990889Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000178Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010186Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 202087Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later403Aantal2024
Postcodegebied5211CG-5211ZXNaam2024
Meest voorkomende postcode5211Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade26Aantal2022
Verkeersongevallen totaal36Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.910Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.220Aantal2023
Personenautos - overige brandstof690Aantal2023
Personenautos per huishouden0,68Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte4.099Aantal2023
Motorfietsen170Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.285Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€443.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning14%Percentage2023
Percentage meergezinswoning86%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond9%Percentage2023
Koopwoningen32%Percentage2023
Huurwoningen totaal67%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders45%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200091%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 20009%Percentage2023
Appartement3.927Aantal2024
Tussen of geschakelde woning623Aantal2024
Hoekwoning147Aantal2024
Tweeonder1kap24Aantal2024
Vrijstaande woning41Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.143Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Binnenstad centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Binnenstad centrum
Tabel met 5.911 adressen in de buurt Binnenstad centrum.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Binnenstad centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Den Bosch.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Achter De Drie Zwanen1 t/m 165211GRDen Bosch20
Achter Het Zwarte Beerke4 t/m 185211WTDen Bosch7
Achter de Bijenkorf3 t/m 235211LDDen Bosch11
Achter de Boogaard1 t/m 335211DGDen Bosch33
Achter de Kan3 t/m 55211GMDen Bosch6
Achter de Tolbrug2 t/m 1515211SMDen Bosch75
Achter de Wereld5 t/m 65211KHDen Bosch2
Achter den Engel9 t/m 135211DDDen Bosch3
Achter den Engelschen Pispot3 t/m 75211KGDen Bosch2
Achter het Azijntonnetje1 t/m 35211CXDen Bosch2
Achter het Fortuintje3 t/m 15-Den Bosch7
Achter het Stadhuis1 t/m 365211HM t/m 5211HNDen Bosch36
Achter het Verguld Harnas1 t/m 335211HLDen Bosch25
Achter het Vuurstaal1 t/m 145211NNDen Bosch6
Achter het Wild Varken2 t/m 225211HKDen Bosch13
Anne Frankplein25211XDDen Bosch1
Apothekerstraat8 t/m 385211ZSDen Bosch16
Arena2 t/m 1775211XT t/m 5211XWDen Bosch61
Bandsche Poort--Den Bosch0
Barbaraplaats1 t/m 875211SK t/m 5211SVDen Bosch55
Bastion Oranje15211JEDen Bosch1
Bastion Vught1 t/m 355211CZDen Bosch18
Begijnstraatje1 t/m 125211EPDen Bosch4
Berewouthof1 t/m 235211DHDen Bosch23
Berewoutstraat1 t/m 835211DJDen Bosch60
Beurdsepoort1 t/m 245211XCDen Bosch20
Beurdsestraat1 t/m 555211JBDen Bosch36
Binnenhaven--Den Bosch0
Bleekerstraatje1 t/m 125211GVDen Bosch17
Bloemenkamp26 t/m 2125211XKDen Bosch93
Bokhovenstraatje3 t/m 785211TTDen Bosch16
Bonte Huid15211GPDen Bosch1
Brede Haven1 t/m 745211TL t/m 5211TMDen Bosch118
Buitenhaven4 t/m 885211TP t/m 5211TRDen Bosch98
Burgemeester Loeffplein1 t/m 1265211RX t/m 5211RZDen Bosch84
Capucijnenpoort1 t/m 185211ECDen Bosch19
Carolushof51 t/m 1695211XHDen Bosch60
Chirurgijnstraat1 t/m 355211ZVDen Bosch25
De Gruyterpassage3 t/m 105211TSDen Bosch9
De Kloostersgang3 t/m 85211SWDen Bosch5
De Mortel2 t/m 935211HV t/m 5211XZDen Bosch50
De Vergulde Truffel--Den Bosch0
Dode Nieuwstraat4 t/m 725211EK t/m 5211ELDen Bosch36
Eerste Korenstraatje1 t/m 165211EJDen Bosch11
Eerste Straatje van Best1 t/m 515211SK t/m 5211XHDen Bosch37
Fonteinstraat1 t/m 115211HPDen Bosch17
Gasselstraat1 t/m 285211KJDen Bosch20
Gasthuispoort1 t/m 85211DSDen Bosch6
Gasthuisstraat1 t/m 185211NPDen Bosch23
Guardianenhof1 t/m 385211WRDen Bosch21
Handelskade1 t/m 185211THDen Bosch43
Herman Moerkerkplein105211TADen Bosch1
Het Bont Paardje1 t/m 95211WZDen Bosch8
Het Vergult Cabeltouw2 t/m 505211XNDen Bosch25
Hinthamerstraat1 t/m 815211MD t/m 5211MRDen Bosch99
Hof van Zevenbergen1 t/m 75211HBDen Bosch6
Hofje van Koolen6 t/m 245211WXDen Bosch8
Hooge Steenweg2 t/m 345211JN t/m 5211JPDen Bosch32
Jan Heinsstraat2 t/m 1315211TB t/m 5211TEDen Bosch102
Kardinaal van Rossumplein2 t/m 45211RVDen Bosch2
Karrenstraat1 t/m 775211EHDen Bosch52
Katerstraatje5 t/m 135211DCDen Bosch5
Keizerstraat1 t/m 535211HGDen Bosch31
Kerkstraat2 t/m 895211KD t/m 5211KHDen Bosch97
Klein Lombardje2 t/m 355211HJDen Bosch7
Koestraatje1 t/m 45211KSDen Bosch2
Koksche Poort3 t/m 45211SZDen Bosch2
Kolperstraat1 t/m 305211KB t/m 5211KCDen Bosch45
Korenbrugstraat1 t/m 165211EGDen Bosch21
Korte Putstraat1 t/m 285211KPDen Bosch34
Korte Waterstraat5 t/m 165211NRDen Bosch12
Kromme Elleboog--Den Bosch0
Kruisbroedershof1 t/m 495211GXDen Bosch29
Kruisbroedersstraatje1 t/m 425211GZDen Bosch35
Kruisstraat1 t/m 475211DT t/m 5211DVDen Bosch67
Krullartstraat2 t/m 185211HRDen Bosch12
Kuipertjeswal1 t/m 365211GWDen Bosch30
Lamstraatje1 t/m 115211DXDen Bosch11
Lange Putstraat1 t/m 655211KNDen Bosch45
Lepelstraat1 t/m 455211DPDen Bosch25
Lintermansstraat1 t/m 985211ZWDen Bosch51
Lombardje2 t/m 305211HM t/m 5211HNDen Bosch18
Lombardpad2 t/m 65211XEDen Bosch2
Lombardpassage1 t/m 295211JMDen Bosch14
Loodgietersstraatje--Den Bosch0
Markt1 t/m 1055211JS t/m 5211JXDen Bosch63
Marktstraat1 t/m 235211SLDen Bosch31
Mathildastraat9 t/m 735211SNDen Bosch33
Minderbroedersstraat4 t/m 335211ELDen Bosch25
Molenberg1 t/m 225211DEDen Bosch22
Molenstraat1 t/m 315211DRDen Bosch33
Nieuwstraat1 t/m 1145211NLDen Bosch163
Oliemolensingel1 t/m 215211TNDen Bosch7
Orthenstraat1 t/m 3565211SV t/m 5211SZDen Bosch259
Oud Bogardenstraatje1 t/m 185211JCDen Bosch8
Oude Dieze1 t/m 255211KTDen Bosch14
Oude Hulst1 t/m 1585211HCDen Bosch84
Parade1 t/m 135211KLDen Bosch15
Paradijsstraatje4 t/m 105211HTDen Bosch3
Parklaan1 t/m 295211JH t/m 5211JLDen Bosch64
Pastoor de Kroonstraat12 t/m 4195211SP t/m 5211XJDen Bosch200
Pensmarkt1 t/m 365211JS t/m 5211JTDen Bosch29
Peperstraat1 t/m 195211KMDen Bosch11
Peter de Gekstraatje2 t/m 65211SRDen Bosch4
Poort van Diepen1 t/m 135211EEDen Bosch7
Postelstraat1 t/m 795211DW t/m 5211EBDen Bosch150
Predikheerenpoort5 t/m 505211NKDen Bosch17
Prins Bernhardstraat1 t/m 2005211HEDen Bosch88
Putgang1 t/m 215211KRDen Bosch24
Ridderstraat1 t/m 265211JZ t/m 5211KADen Bosch50
Rozemarijnstraatje1 t/m 155211NSDen Bosch10
Ruische Poort7 t/m 375211XMDen Bosch16
Schapenmarkt1 t/m 395211ES t/m 5211ETDen Bosch52
Scheidingstraat1 t/m 555211JRDen Bosch30
Sint Annaplaats2 t/m 435211NTDen Bosch18
Sint Geertruikerkhof1 t/m 735211STDen Bosch61
Sint Janssingel4 t/m 2465211DADen Bosch77
Sint Jansstraat2 t/m 215211DLDen Bosch17
Sint Jorisstraat1 t/m 1335211HA t/m 5211HBDen Bosch129
Sint Josephstraat2 t/m 1645211NJDen Bosch75
Smalle Haven3 t/m 2315211TJ t/m 5211TKDen Bosch95
Snellestraat2 t/m 545211EM t/m 5211ENDen Bosch62
Sonneveld1 t/m 185211GSDen Bosch18
Spinhuiswal1 t/m 25211JGDen Bosch2
Stoofstraat1 t/m 285211ERDen Bosch52
Tolbrugstraat1 t/m 1435211RWDen Bosch77
Torenstraat1 t/m 215211KKDen Bosch21
Tweede Korenstraatje5 t/m 185211EK t/m 5211ESDen Bosch9
Tweede Straatje van Best1 t/m 655211SN t/m 5211XLDen Bosch35
Uilenburg1 t/m 715211EVDen Bosch120
Uilenburgstraatje2 t/m 145211EDDen Bosch11
Verwersstraat1 t/m 1165211HS t/m 5211HZDen Bosch142
Vismarkt1 t/m 185211DZDen Bosch5
Visstraat1 t/m 595211DM t/m 5211DNDen Bosch79
Volderstraatje1 t/m 225211JADen Bosch13
Vughterstraat1 t/m 3075211EW t/m 5211GRDen Bosch476
Waaigat--Den Bosch0
Walpoort1 t/m 455211DKDen Bosch16
Water en Vuurplein1 t/m 275211WSDen Bosch32
Waterstraat2 t/m 205211JDDen Bosch11
Westwal2 t/m 725211DB t/m 5211DDDen Bosch123
Weversplaats2 t/m 1675211HDDen Bosch93
Wilhelminaplein1 t/m 35211CGDen Bosch3
Wolvenhoek1 t/m 145211HHDen Bosch10
Zoemerenstraat1 t/m 285211ZXDen Bosch20
Zuid Willemsvaart1 t/m 1135211SB t/m 5211SCDen Bosch81
Zuidwal4 t/m 585211JE t/m 5211JKDen Bosch86
Zusters van Trierstraat1 t/m 175211ZTDen Bosch12
van Sonsteeg35211GTDen Bosch1
van Tuldenstraat1 t/m 605211TGDen Bosch35

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 150 openbare ruimtes en 5.911 adressen in de buurt Binnenstad centrum. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Den Bosch
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Binnenstad centrum. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Binnenstad centrum ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek52115838
Woonkern's-Hertogenbosch5911
WoonplaatsDen Bosch5917
WijkBinnenstad5917
GemeenteDen Bosch5917
StadsdeelBinnenstad5911
ProvincieNoord-Brabant5917
WaterschapWaterschap Aa en Maas5917
LandNederland5917

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Binnenstad centrum ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Binnenstad centrum dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Binnenstad centrum ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Binnenstad centrum en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven