Statistieken wijk Graafsepoort

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Graafsepoort in de gemeente Den Bosch. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Graafsepoort in de gemeente Den Bosch. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Graafsepoort telt 14.250 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Graafsepoort.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Graafsepoort:

JaarAantal inwoners de wijk Graafsepoort% verschil
202314.2500,85%
202214.1300,36%
202114.080-0,35%
202014.1300,82%
201914.0150,32%
201813.9700,32%
201713.9250,04%
201613.920-0,43%
201513.9800,54%
201413.905-0,32%
201313.950geen data

De bevolking van de wijk Graafsepoort is met 300 inwoners gestegen van 13.950 inwoners in 2013 tot 14.250 inwoners in 2023 (dat is een kleine toename van 2,15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 30 inwoners (0,21%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Den Bosch.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Graafsepoort:

In 2013 telde de wijk Graafsepoort 13.950 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 13.905 inwoners. Dit is een daling van 45 (-0,32%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 13.905 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 14.250 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 345 (2,48%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 120 (0,85%). Het aantal van 14.250 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Graafsepoort

Wijk Graafsepoort heeft afgerond een totale oppervlakte van 285 hectare, waarvan 277 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.369 adressen per km2. De wijk Graafsepoort ligt in de gemeente Den Bosch.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Graafsepoort
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Graafsepoort met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Hintham noord, 2: Graafsebuurt noord, 3: Hintham zuid, 4: Aawijk noord, 5: Graafsebuurt zuid, 6: De Hinthamerpoort.

Woningkenmerken
Er zijn 6.975 woningen in de wijk Graafsepoort.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Den Bosch in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Graafsepoort was €351.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Graafsepoort.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Graafsepoort:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Graafsepoort% verschil
2023€351.00019%
2022€295.0006,9%
2021€276.0007,4%
2020€257.0007,5%
2019€239.00011%
2018€216.0008,5%
2017€199.0003,11%
2016€193.0003,76%
2015€186.000-2,11%
2014€190.000-6,9%
2013€204.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Graafsepoort is met €147.000 gestegen van €204.000 in 2013 tot €351.000 in 2023 (dat is een stijging van 72%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €14.700 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Den Bosch.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Den Bosch.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Graafsepoort is €351.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 6.975 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), gemeente Den Bosch (geel), 4 woonplaatsen (groen) en 13 wijken (oranje). De wijk Graafsepoort wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Graafsepoort: er zijn 2.990 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Graafsepoort.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 7.861 totaal in de wijk Graafsepoort

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk Graafsepoort telt in totaal 7.861 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in wijk Graafsepoort liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Den Bosch
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Graafsepoort zijn er 7.033 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Graafsepoort.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.020 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Graafsepoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Graafsepoort. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Graafsepoort

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Graafsepoort. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Graafsepoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Den Bosch bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Graafsepoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Graafsepoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Graafsepoort per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Graafsepoort:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202310.8401.0202.390
202210.9609482.222
202111.0309122.138
202011.1209002.110
201911.0908752.050
201811.1058572.008
201711.1508301.945
201611.2058121.903
201511.3058001.875
201411.2637901.852
201311.3007931.857

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Graafsepoort als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europese landen: 7,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 17% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 5,7% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Den Bosch naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Graafsepoort
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Graafsepoort in 2022 zijn Westers (1.300 inwoners) en Overig (820 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Graafsepoort: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Graafsepoort.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Graafsepoort. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Den Bosch:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Den Bosch. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Graafsepoort.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Graafsepoort:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.070580
Tussenwoning2.670950
Hoekwoning2.8001.120
Twee onder één kap woning3.3801.270
Vrijstaande woning4.3601.700
Huurwoning2.180740
Eigen woning2.9401.010

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Graafsepoort zijn C (1.823 adressen) en A (1.691 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Graafsepoort. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Graafsepoort: 1.823 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Graafsepoort voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Graafsepoort voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Graafsepoort
Bevolking5335.144
Adressen2.0552.369
Autos2652.536

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Graafsepoort ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 62 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Graafsepoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Graafsepoort. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Graafsepoort vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk Graafsepoort

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de wijk Graafsepoort. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de wijk Graafsepoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de wijk Graafsepoort.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 177 stembureaus in de gemeente Den Bosch en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Den Bosch. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Den Bosch.

Stembureaus Den Bosch

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.300)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Graafsepoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Den Bosch (wijk Graafsepoort is rood)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Graafsepoort is €30.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.000. Wijk Graafsepoort telt 11.600 inkomensontvangers op 14.250 inwoners totaal.
9% van de huishoudens in de wijk Graafsepoort heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Den Bosch.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.680 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Graafsepoort (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Graafsepoort voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Graafsepoort zijn in totaal 1.680 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.680 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.675 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Graafsepoort. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Graafsepoort
Er zijn 333 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk Graafsepoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Graafsepoort op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 333 elektrische auto’s in de wijk Graafsepoort. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Graafsepoort die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.346 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Graafsepoort in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Graafsepoort geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.671 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Graafsepoort (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.246 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Graafsepoort in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Graafsepoort geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Graafsepoort. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 648 misdrijven in de wijk Graafsepoort geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Graafsepoort, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Graafsepoort zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 9.102 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Graafsepoort 648 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Graafsepoort in 2023 zijn Vernieling cq. zaakbeschadiging (94 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (70 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Graafsepoort.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 53 misdrijven in de wijk Graafsepoort geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Graafsepoort met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Graafsepoort over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,65 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Graafsepoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Graafsepoort.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Graafsepoort. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Graafsepoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Graafsepoort.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Graafsepoort genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Graafsepoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Graafsepoort.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Graafsepoort ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Graafsepoort per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Graafsepoort geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Graafsepoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Graafsepoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Graafsepoort.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Graafsepoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.680Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie340Aantal2023
G+I Handel en horeca225Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie100Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed100Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening420Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg300Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten190Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.250Aantal2023
Mannen7.075Aantal2023
Vrouwen7.170Aantal2023
0 tot 15 jaar2.005Aantal2023
15 tot 25 jaar1.670Aantal2023
25 tot 45 jaar4.180Aantal2023
45 tot 65 jaar3.785Aantal2023
65 jaar of ouder2.605Aantal2023
Ongehuwd7.845Aantal2023
Gehuwd4.350Aantal2023
Gescheiden1.340Aantal2023
Verweduwd710Aantal2023
Geboorte totaal145Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal130Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid5.144Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag3.410Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.940Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.700Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura350Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.165Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.360Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.010Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming6%Percentage2022
Adressen zonder energielabel776Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.697Aantal2024
Adressen met definitief energielabel5.388Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++64Aantal2024
Energielabels A++34Aantal2024
Energielabels A+138Aantal2024
Energielabels A1.691Aantal2024
Energielabels B1.191Aantal2024
Energielabels C1.823Aantal2024
Energielabels D746Aantal2024
Energielabels E549Aantal2024
Energielabels F514Aantal2024
Energielabels G331Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker20%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn38%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker12%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht52%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam51%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam33%percentage2022
Sociaal eenzaam36%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen26%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk21%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten58%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten25%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht19%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden13%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie12%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.165Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.305Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.815Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.045Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers11.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen48%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum14%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum17%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€38x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand460Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO920Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.370Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland10.840Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.410Aantal2023
Herkomst Europa1.020Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.390Aantal2023
Geboren in Nederland10.840Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa415Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.120Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa605Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.270Aantal2023
Autochtoon10.960Aantal2022
Westers totaal1.300Aantal2022
Niet-westers totaal1.870Aantal2022
Marokko600Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba110Aantal2022
Suriname130Aantal2022
Turkije210Aantal2022
Overig niet-westers820Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal280Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven76Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting75Aantal2023
Verkeersovertredingen70Aantal2023
Vernieling100Aantal2023
Overige misdrijven44Aantal2023
Totaal misdrijven648Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km53Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km108Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km29Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km56Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km119Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km90Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km189Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km12,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand2Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK079603Code2023
RegionaamGraafsepoortNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode07960300Code2023
Oppervlakte totaal285Aantal hectaren2023
Oppervlakte land277Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.369Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal7.861Aantal2024
Adressen met postcode7.362Aantal2024
Adressen met woonfunctie7.033Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie42Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie79Aantal2024
Adressen met industriefunctie62Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie98Aantal2024
Adressen met logiesfunctie9Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie8Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie66Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie534Aantal2024
Verblijfsobjecten7.861Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres4.724Aantal2024
Adressen met pand7.850Aantal2024
Percelen met adres3.222Aantal2024
Adressen met perceel7.861Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom7.860Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.033Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19008Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925169Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.203Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.020Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980290Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990119Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000506Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010224Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020115Aantal2024
Panden met adres 2020 en later67Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19009Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925228Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.289Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.315Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980425Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990370Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000993Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010905Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020200Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later113Aantal2024
Postcodegebied5212CX-5246XSNaam2024
Meest voorkomende postcode5213Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode59%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade50Aantal2022
Verkeersongevallen totaal62Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.025Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.760Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.265Aantal2023
Personenautos per huishouden0,98Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.536Aantal2023
Motorfietsen505Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.975Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€351.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning57%Percentage2023
Percentage meergezinswoning43%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen46%Percentage2023
Huurwoningen totaal54%Percentage2023
In bezit woningcorporatie43%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement2.990Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.546Aantal2024
Hoekwoning917Aantal2024
Tweeonder1kap302Aantal2024
Vrijstaande woning278Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.828Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Den Bosch. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Graafsepoort: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!