Informatie gemeente Alphen aan den Rijn:

Informatie gemeente Alphen aan den Rijn:

Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Alphen aan den Rijn! Met grafieken, links naar meer informatie & een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk informatie over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Alphen aan den Rijn!
Inhoud en meer informatie:
Inhoud en meer informatie:
Aantal inwoners per jaar (grote toename van 67% naar 112.905 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is met 45.322 personen toegenomen van 67.583 in 1996 tot 112.905 in 2022 (dat is 67%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn
Kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ridderveld, 2: Oudshoorn, 3: Zegersloot, 4: Koudekerk aan den Rijn, 5: Hoorn ...Toon meer... Kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ridderveld, 2: Oudshoorn, 3: Zegersloot, 4: Koudekerk aan den Rijn, 5: Hoorn, 6: Aarlanderveen, 7: Lage Zijde, 8: Hoge Zijde, 9: Hazerswoude-Rijndijk, 10: Kerk en Zanen, 11: Steekterpolder, 12: Rietveld, 13: Zwammerdam, 14: Hazerswoude-Dorp, 15: Boskoop, 16: Benthuizen ...Toon minder...

Over de gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft afgerond een totale oppervlakte van 13.250 hectare, waarvan 12.623 land en 626 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.873 adressen per km2. Er wonen 49.093 huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente telt 8 woonplaatsen, 16 wijken en 100 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2014 van de gemeenten Boskoop en Rijnwoude aan de gemeente Alphen aan den Rijn.

De naam Alphen aan den Rijn wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Alphen aan den Rijn. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Alphen aan den Rijn (gemeentecode GM0484) is bij een gemeentelijke herindeling in 2014 groter geworden vanuit de gemeenten Boskoop en Rijnwoude. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn overgegaan.

Kenmerken van de 48.893 woningen in de gemeente Alphen aan den Rijn
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

48.893 woningen & 58.062 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 31% naar €264.000 in 2020)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2020.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Alphen aan den Rijn, 2005 tot en met 2020.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Alphen aan den Rijn is met €62.000 toegenomen van €202.000 in 2005 tot €264.000 in 2020 (dat is 31%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Wil je de echte waarde van je woning weten? Klik hier en ontvang een gratis waardebepaling. En ontdek voor welk bedrag jouw woning nu verkocht zou kunnen worden.
Adressen: 58.062 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. De gemeente Alphen aan den Rijn telt in totaal 58.062 adressen, met 57.941 verblijfsobjecten, 65 standplaatsen en 56 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

48.893 woningen & 58.062 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Alphen aan den Rijn
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 51.547 personen uit de gemeente Alphen aan den Rijn positief op Corona getest, er zijn 574 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 157 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 27 mei 2022, week 21 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Alphen aan den Rijn
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Gemiddeld overleden 17,85 personen per week uit de gemeente Alphen aan den Rijn (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 18 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900) gemeente Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Weteringpark heeft met €44.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Alphen aan den Rijn. En buurt Hooge Burch heeft met €14.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Alphen aan den Rijn.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Alphen aan den Rijn is €28.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.700. Gemeente Alphen aan den Rijn telt 89.000 inkomensontvangers op 112.905 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,20% procent van de huishoudens in gemeente Alphen aan den Rijn heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Alphen aan den Rijn is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Alphen aan den Rijn is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Alphen aan den Rijn voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Alphen aan den Rijn ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Alphen aan den Rijn.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 1997 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Alphen aan den Rijn, 1997 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is met 31.898 personen gestegen van 56.823 in 1997 tot 88.721 in 2021 (dat is 56%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Alphen aan den Rijn: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Verkiezingsuitslagen gemeente Alphen aan den Rijn
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2015) in de gemeente Alphen aan den Rijn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Alphen aan den Rijn:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Nieuw Elan9.00518,85%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks6.46713,53%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD6.39213,38%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA5.40411,31%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664.81210,07%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
RijnGouweLokaal (RGL)3.2096,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.9936,26%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.3354,89%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.1934,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.9404,06%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.7123,58%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Beter Alphen1.3222,77%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD18.25926,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6610.22314,67%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA7.04110,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV6.6489,54%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3.5735,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP3.4044,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU3.0714,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.8724,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2.7854,00%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD2.3723,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212.0592,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1.7382,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.3641,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.2391,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS7061,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB4850,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje3540,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2880,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ12850,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter2460,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG1510,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten1430,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst1110,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter740,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht600,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol520,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP420,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft260,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu90,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Modern Nederland80,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD6.89918,15%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA6.22316,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA5.18513,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.54411,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP3.2788,62%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks3.2288,49%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662.4216,37%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.5844,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.3483,55%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.1593,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.0022,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt6651,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK2600,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio830,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft780,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen540,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD9.42619,31%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD8.24616,89%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA4.89010,02%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks4.1588,52%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663.8657,92%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3.4587,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU3.1626,48%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2.6155,36%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2.3564,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.0834,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.7553,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.5913,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK5431,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
LPZH4020,82%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje1740,36%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA960,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA9.41424,15%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
VVD7.47019,16%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
AWP4.41911,33%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
CU SGP4.23810,87%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
Water Natuurlijk4.08810,49%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
PvdA4.01310,29%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
PvdD2.8877,40%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
50PLUS2.0755,32%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
MenS3830,98%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015
Waterschap@inwonersbelangen10,00%Waterschapsverkiezingen, 18 maart 2015

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Alphen aan den Rijn: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alphen aan den Rijn van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (10.700 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in gemeente Alphen aan den Rijn.

Gemeente Alphen aan den Rijn telt in totaal 10.700 bedrijfsvestigingen. De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 7 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Cro:Cultuur Recreatie en Overige Diensten.


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Alphen aan den Rijn, 2012 tot en met 2020.

In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn van 2012 tot en met 2020 in totaal 40.225 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 40.225 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 39.238 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2020 werden in de gemeente Alphen aan den Rijn 4.366 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2020, gemeente Alphen aan den Rijn.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1000 inwoners.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1000 inwoners voor gemeente Alphen aan den Rijn. De informatie is onderverdeeld in (1) het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 125 wijken en buurten in gemeente Alphen aan den Rijn. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Alphen aan den Rijn als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Alphen aan den Rijn als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Alphen aan den Rijn: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Alphen aan den Rijn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10.700Aantal2020
A Landbouw, bosbouw en visserij785Aantal2020
B-F Nijverheid en energie1.850Aantal2020
G+I Handel en horeca2.050Aantal2020
H+J Vervoer, informatie en communicatie920Aantal2020
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.035Aantal2020
M-N Zakelijke dienstverlening2.915Aantal2020
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.140Aantal2020
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners112.905Aantal2022
Mannen56.099Aantal2021
Vrouwen56.488Aantal2021
0 tot 15 jaar18.225Aantal2021
15 tot 25 jaar13.107Aantal2021
25 tot 45 jaar27.918Aantal2021
45 tot 65 jaar31.387Aantal2021
65 jaar of ouder21.950Aantal2021
Ongehuwd52.711Aantal2021
Gehuwd46.215Aantal2021
Gescheiden8.540Aantal2021
Verweduwd5.121Aantal2021
Westers totaal10.692Aantal2021
Geboorte totaal1.103Aantal2020
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal943Aantal2020
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid892Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag23.390Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar37.410Aantal2020
Opleidingsniveau hoog24.430Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura3.610Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12,40%Percentage2020
WMO cliënten4.085Aantal2020
WMO cliënten relatief37Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.830Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.060Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.990Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.110Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.650Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.400Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.250Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement800Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.060Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.460Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.970Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.200Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam27%percentage2020
Sociaal Eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal49.093Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens16.164Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen15.310Aantal2021
Huishoudens met kinderen17.619Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers89.000Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.700Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen35,80%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen22,10%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar34,60%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen32,40%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen23,50%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,60%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,80%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€82x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.710Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.820Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW1.370Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW19.730Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon88.721Aantal2021
Niet-westers totaal13.174Aantal2021
Marokko3.363Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba913Aantal2021
Suriname1.632Aantal2021
Turkije1.210Aantal2021
Overig niet-westers6.056Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand4,40Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand4,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand11,30Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km13Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km30Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km52Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand3,30Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km15Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km19Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km32Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km48Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km1,90Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand21,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand14,50Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand14,70Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand3,60Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand4,70Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand3,80Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km59Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0484Code2021
RegionaamAlphen aan den RijnNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode04840000Code2021
Diefstal per 1000 inwoners2Aantal per 1000 inwoners2018
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners3Aantal per 1000 inwoners2018
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners4Aantal per 1000 inwoners2018
Oppervlakte totaal13.250Aantal hectaren2021
Oppervlakte land12.623Aantal hectaren2021
Oppervlakte water626Aantal hectaren2021
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid1.873Gemiddeld aantal per km²2021
Adressen met postcode56.158Aantal2021
Adressen totaal58.062Aantal2021
Panden38.543Aantal2021
Percelen32.152Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal53.825Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine46.065Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof7.760Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte426Aantal2020
Motorfietsen4.905Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad48.893Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€264.000Gemiddeld in Euro2020
Percentage eengezinswoning66%Percentage2020
Percentage meergezinswoning34%Percentage2020
Percentage bewoond97%Percentage2020
Percentage onbewoond3%Percentage2020
Koopwoningen63%Percentage2021
Huurwoningen totaal37%Percentage2021
In bezit woningcorporatie26%Percentage2020
In bezit overige verhuurders10%Percentage2020
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200085%Percentage2020
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2020

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 april 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Alphen aan den Rijn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Alphen aan den Rijn. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!