Statistieken gemeente Alphen aan den Rijn

Aantal inwoners per jaar
(grote groei van 70% naar 114.182 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is met 47.069 personen toegenomen van 67.113 in 1995 tot 114.182 in 2023 (dat is 70%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft afgerond een totale oppervlakte van 13.250 hectare, waarvan 12.593 land en 657 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.884 adressen per km2. Er wonen 49.413 huishoudens in de gemeente Alphen aan den Rijn en de gemeente telt 8 woonplaatsen, 16 wijken en 100 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2014 van de gemeenten Boskoop en Rijnwoude aan de gemeente Alphen aan den Rijn.

De naam Alphen aan den Rijn wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Alphen aan den Rijn. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Alphen aan den Rijn (gemeentecode GM0484) is bij een gemeentelijke herindeling in 2014 groter geworden vanuit de gemeenten Boskoop en Rijnwoude. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn overgegaan.

Vlag van de gemeente Alphen aan den Rijn

Vlag van de gemeente Alphen aan den Rijn

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ridderveld, 2: Oudshoorn, 3: Zegersloot, 4: Koudekerk aan den Rijn, 5: Hoorn ...Toon meer... Kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Ridderveld, 2: Oudshoorn, 3: Zegersloot, 4: Koudekerk aan den Rijn, 5: Hoorn, 6: Aarlanderveen, 7: Lage Zijde, 8: Hoge Zijde, 9: Hazerswoude-Rijndijk, 10: Kerk en Zanen, 11: Steekterpolder, 12: Rietveld, 13: Zwammerdam, 14: Hazerswoude-Dorp, 15: Boskoop, 16: Benthuizen ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 50.031 woningen in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 53% naar €309.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Alphen aan den Rijn, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Alphen aan den Rijn is met €107.000 toegenomen van €202.000 in 2005 tot €309.000 in 2022 (dat is 53%).

Toelichting
Download een schat aan informatie

Advertentie:

Adressen: 58.830 totaal in de gemeente Alphen aan den Rijn

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Alphen aan den Rijn telt in totaal 58.830 adressen, met 58.709 verblijfsobjecten, 65 standplaatsen en 56 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Alphen aan den Rijn

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Alphen aan den Rijn. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Alphen aan den Rijn, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is met 31.755 personen toegenomen van 56.755 in 1996 tot 88.510 in 2022 (dat is 56%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alphen aan den Rijn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Alphen aan den Rijn
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Alphen aan den Rijn in 2022 zijn Westers (10.829 inwoners) en Overig (6.335 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Alphen aan den Rijn: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alphen aan den Rijn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Alphen aan den Rijn zijn C (17.046 adressen) en A (10.273 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Alphen aan den Rijn. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 juli 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Alphen aan den Rijn: 17.046 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn
Er waren 645 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Alphen aan den Rijn.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Alphen aan den Rijn ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Alphen aan den Rijn
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Alphen aan den Rijn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Alphen aan den Rijn:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Nieuw Elan9.00519%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks6.46714%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD6.39213%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA5.40411%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664.81210%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
RijnGouweLokaal (RGL)3.2096,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.9936,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.3354,89%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.1934,59%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.9404,06%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.7123,58%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Beter Alphen1.3222,77%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD18.25926%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6610.22315%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA7.04110%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV6.6489,5%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3.5735,1%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP3.4044,88%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU3.0714,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.8724,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks2.7854,0%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD2.3723,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA212.0592,95%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1.7382,49%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt1.3641,96%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.2391,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS7061,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB4850,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje3540,51%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA2880,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ12850,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter2460,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG1510,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten1430,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst1110,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter740,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht600,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol520,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP420,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft260,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu90,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Modern Nederland80,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
VVD6.89918%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA6.22316%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA5.18514%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.54412%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP3.2788,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks3.2288,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D662.4216,4%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.5844,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD1.3483,55%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.1593,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.0022,64%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt6651,75%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK2600,68%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio830,22%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft780,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen540,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD9.42619%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD8.24617%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA4.89010%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks4.1588,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D663.8657,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA3.4587,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU3.1626,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2.6155,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2.3564,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.0834,27%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.7553,59%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.5913,26%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK5431,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
LPZH4020,82%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Code Oranje1740,36%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
NIDA960,20%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD9.55420%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA8.38018%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA6.09813%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk5.59812%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP5.01611%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD4.2999,1%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP4.0408,5%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS3.7527,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots6221,31%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU20,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP10,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Alphen aan den Rijn op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Alphen aan den Rijn: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alphen aan den Rijn van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100) gemeente Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Archeon heeft met €45.400 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Alphen aan den Rijn. En buurt Hooge Burch heeft met €14.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Alphen aan den Rijn.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Alphen aan den Rijn is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.000. Gemeente Alphen aan den Rijn telt 90.100 inkomensontvangers op 114.182 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,20% procent van de huishoudens in gemeente Alphen aan den Rijn heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Alphen aan den Rijn is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Alphen aan den Rijn is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Alphen aan den Rijn
Er zijn 1.788 elektrische auto’s in augustus 2023 in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Alphen aan den Rijn op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.788 elektrische auto’s in de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit is het totaal aantal in augustus 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Alphen aan den Rijn die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 60.279 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Alphen aan den Rijn in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Alphen aan den Rijn geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 81.613 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Alphen aan den Rijn (in augustus 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 56.418 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Alphen aan den Rijn in augustus 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in augustus 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Alphen aan den Rijn geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Alphen aan den Rijn. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 augustus 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 4.109 misdrijven in de gemeente Alphen aan den Rijn geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Alphen aan den Rijn, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2022 tot en met juli 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 48.134 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 48.134 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 46.902 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Alphen aan den Rijn 4.109 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Alphen aan den Rijn in 2022 zijn Horizontale fraude (521 delicten) en Ongevallen (weg) (495 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Alphen aan den Rijn.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juli 2023 zijn er 273 misdrijven in de gemeente Alphen aan den Rijn geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Alphen aan den Rijn met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Alphen aan den Rijn over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,74 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Alphen aan den Rijn. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Alphen aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Alphen aan den Rijn heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Alphen aan den Rijn heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
48% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
48% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Alphen aan den Rijn voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Alphen aan den Rijn doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Alphen aan den Rijn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Alphen aan den Rijn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal13.645Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij790Aantal2022
B-F Nijverheid en energie2.115Aantal2022
G+I Handel en horeca2.285Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.000Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.115Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening3.160Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.985Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.195Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners114.182Aantal2023
Mannen56.840Aantal2023
Vrouwen57.342Aantal2023
0 tot 15 jaar18.277Aantal2023
15 tot 25 jaar13.183Aantal2023
25 tot 45 jaar28.574Aantal2023
45 tot 65 jaar31.167Aantal2023
65 jaar of ouder22.981Aantal2023
Ongehuwd53.930Aantal2023
Gehuwd46.382Aantal2023
Gescheiden8.605Aantal2023
Verweduwd5.265Aantal2023
Westers totaal10.829Aantal2022
Geboorte totaal1.191Aantal2021
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal973Aantal2021
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid897Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag22.350Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar37.570Aantal2021
Opleidingsniveau hoog25.140Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura3.610Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2020
WMO cliënten4.395Aantal2021
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.870Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.990Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.110Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.100Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.300Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.240Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement880Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.440Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.700Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.280Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.000Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.370Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Energielabels Definitief33.541Aantal2023
Energielabels Voorlopig18.479Aantal2023
Energielabels Onbepaald4.728Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++182Aantal2023
Energielabels A+++316Aantal2023
Energielabels A++254Aantal2023
Energielabels A+330Aantal2023
Energielabels A10.273Aantal2023
Energielabels B8.535Aantal2023
Energielabels C17.046Aantal2023
Energielabels D5.173Aantal2023
Energielabels E4.161Aantal2023
Energielabels F2.721Aantal2023
Energielabels G3.027Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker80%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters49%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal49.413Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens16.411Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen15.397Aantal2022
Huishoudens met kinderen17.605Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers90.100Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,20%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,5%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€111x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.700Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO3.960Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW1.040Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW20.640Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon88.510Aantal2022
Niet-westers totaal13.587Aantal2022
Marokko3.388Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba932Aantal2022
Suriname1.681Aantal2022
Turkije1.251Aantal2022
Overig niet-westers6.335Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.569Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven397Aantal2022
Milieu overtredingen9Aantal2022
Oplichting630Aantal2022
Verkeersovertredingen799Aantal2022
Vernieling391Aantal2022
Overige misdrijven166Aantal2022
Totaal misdrijven4.109Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand4,40Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,20Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand11,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km47Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,40Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km21Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km36Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km32Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km54Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,90Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km19Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand3,00Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand21,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand2,50Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand14,20Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand3,20Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand14,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand3,00Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand14Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand4,60Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand3,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km11Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km82Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0484Code2022
RegionaamAlphen aan den RijnNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode04840000Code2022
Oppervlakte totaal13.250Aantal hectaren2023
Oppervlakte land12.593Aantal hectaren2023
Oppervlakte water657Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.884Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal58.569Aantal2023
Adressen met postcode56.748Aantal2023
Adressen met woonfunctie51.473Aantal2023
Panden38.869Aantal2023
Percelen32.295Aantal2023
Panden voor 170059Aantal2023
Panden 1700 tot 1900583Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.343Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.565Aantal2023
Panden 1950 tot 197012.099Aantal2023
Panden 1970 tot 198010.905Aantal2023
Panden 1980 tot 19909.404Aantal2023
Panden 1990 tot 20006.855Aantal2023
Panden 2000 tot 20104.501Aantal2023
Panden 2010 tot 20204.851Aantal2023
Panden 2020 en later2.408Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade173Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade470Aantal2021
Verkeersongevallen totaal645Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal54.900Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine45.955Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof8.945Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,10Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte436Aantal2022
Motorfietsen4.890Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad50.031Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€309.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning65%Percentage2022
Percentage meergezinswoning35%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen63%Percentage2022
Huurwoningen totaal37%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders11%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200083%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Alphen aan den Rijn
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Alphen aan den Rijn: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 797 patiënten in de gemeente Alphen aan den Rijn met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 14 augustus 2023, week 33 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Alphen aan den Rijn
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Gemiddeld overleden 17,13 personen per week in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het aantal sterftes in de gemeente Alphen aan den Rijn is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 30 (24 tot en met 30 juli) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Alphen aan den Rijn: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (13.645 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Alphen aan den Rijn (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Alphen aan den Rijn zijn in totaal 13.645 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 125 wijken en buurten in gemeente Alphen aan den Rijn. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Alphen aan den Rijn als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Alphen aan den Rijn als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 4 juli 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities