Statistieken wijk Lage Zijde

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Lage Zijde in de gemeente Alphen aan den Rijn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Lage Zijde in de gemeente Alphen aan den Rijn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Lage Zijde telt 9.235 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Lage Zijde.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Lage Zijde:

JaarAantal inwoners de wijk Lage Zijde% verschil
20239.2350,82%
20229.1600,11%
20219.1501,78%
20208.9902,33%
20198.7851,91%
20188.6201,06%
20178.5303,65%
20168.2300,06%
20158.2250,55%
20148.1800,93%
20138.105geen data

De bevolking van de wijk Lage Zijde is met 1.130 personen gestegen van 8.105 personen in 2013 tot 9.235 personen in 2023 (dat is een grote toename van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 113 personen (1,32%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Lage Zijde:

In 2013 waren er 8.105 inwoners in de wijk Lage Zijde. Het aantal van 8.105 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 9.235 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 1.130 (14%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 75 (0,82%). Het aantal van 9.235 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Lage Zijde

Wijk Lage Zijde heeft afgerond een totale oppervlakte van 285 hectare, waarvan 235 land en 50 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.696 adressen per km2. De wijk Lage Zijde ligt in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Lage Zijde
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Lage Zijde met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Nieuwe Sloot, 2: Lijsterlaan, 3: De Bijlen, 4: Van Boetzelaerstraat, 5: Beerendrecht.

Woningkenmerken
Er zijn 4.231 woningen in de wijk Lage Zijde.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Lage Zijde was €366.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Lage Zijde.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Lage Zijde:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Lage Zijde% verschil
2023€366.00017%
2022€312.0008,7%
2021€287.0007,1%
2020€268.0007,2%
2019€250.0007,8%
2018€232.0009,4%
2017€212.0006,5%
2016€199.000-3,86%
2015€207.000-1,43%
2014€210.000-7,9%
2013€228.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Lage Zijde is met €138.000 gegroeid van €228.000 in 2013 tot €366.000 in 2023 (dat is een stijging van 61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €13.800 (5,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Lage Zijde is €366.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 4.231 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Alphen aan den Rijn (geel), 8 woonplaatsen (groen) en 15 wijken (oranje). De wijk Lage Zijde wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de wijk Lage Zijde: er zijn 1.738 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Lage Zijde.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.025 totaal in de wijk Lage Zijde

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk Lage Zijde telt in totaal 5.025 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in wijk Lage Zijde liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Alphen aan den Rijn
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Lage Zijde zijn er 4.443 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Lage Zijde.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 821 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Lage Zijde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Lage Zijde. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Lage Zijde

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Lage Zijde. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Lage Zijde


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Lage Zijde


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Lage Zijde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Lage Zijde per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Lage Zijde:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.3857451.105
20227.500668992
20217.535650965
20207.420632938
20197.310594881
20187.220564836
20177.155554821
20166.935521774
20156.960509756
20146.953494733
20136.889490726

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Lage Zijde als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 8,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 6% en herkomst van buiten Europa: 9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alphen aan den Rijn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Lage Zijde
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Lage Zijde in 2022 zijn Westers (935 inwoners) en Overig (400 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Lage Zijde: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Lage Zijde.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Lage Zijde. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alphen aan den Rijn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Lage Zijde.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Lage Zijde:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.990640
Tussenwoning2.630960
Hoekwoning2.9201.140
Twee onder één kap woning3.3301.250
Vrijstaande woning4.2201.810
Huurwoning1.870730
Eigen woning2.770980

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Lage Zijde zijn C (1.118 adressen) en A (973 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Lage Zijde. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Lage Zijde: 1.118 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Lage Zijde voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Lage Zijde voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Lage Zijde
Bevolking5333.930
Adressen2.0552.696
Autos2651.794

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Lage Zijde ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 56 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Lage Zijde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Lage Zijde. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Lage Zijde vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk Lage Zijde

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Lage Zijde. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 5 stembureaus in de wijk Lage Zijde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 5 stembureaus in de wijk Lage Zijde.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 139 stembureaus in de gemeente Alphen aan den Rijn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alphen aan den Rijn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Stembureaus Alphen aan den Rijn

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Lage Zijde.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Alphen aan den Rijn (wijk Lage Zijde is rood)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Lage Zijde is €33.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.400. Wijk Lage Zijde telt 7.500 inkomensontvangers op 9.235 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de wijk Lage Zijde heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (1.190 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Lage Zijde (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Lage Zijde voor elk van de volgende 8 sectoren:

  1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
  2. Nen: Nijverheid en energie
  3. Hh: Handel en HORECA
  4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
  5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
  6. Zd: Zakelijke dienstverlening
  7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
  8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Lage Zijde zijn in totaal 1.190 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Lage Zijde. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Lage Zijde
Er zijn 182 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk Lage Zijde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Lage Zijde op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 182 elektrische auto’s in de wijk Lage Zijde. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Lage Zijde die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.586 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Lage Zijde in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Lage Zijde geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.757 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Lage Zijde (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 4.483 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Lage Zijde in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Lage Zijde geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Lage Zijde. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 456 misdrijven in de wijk Lage Zijde geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Lage Zijde, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Lage Zijde zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.849 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Lage Zijde 456 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Lage Zijde in 2023 zijn Winkeldiefstal (66 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (57 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Lage Zijde.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 41 misdrijven in de wijk Lage Zijde geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Lage Zijde met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Lage Zijde over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,57 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Lage Zijde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Lage Zijde.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Lage Zijde. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Lage Zijde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Lage Zijde.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Lage Zijde genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Lage Zijde.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Lage Zijde.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
72% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Lage Zijde ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Lage Zijde per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Lage Zijde geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Lage Zijde. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Lage Zijde is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Lage Zijde.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Lage Zijde voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.190Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie180Aantal2023
G+I Handel en horeca230Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie80Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed80Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening290Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg180Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten145Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.235Aantal2023
Mannen4.570Aantal2023
Vrouwen4.665Aantal2023
0 tot 15 jaar1.470Aantal2023
15 tot 25 jaar1.005Aantal2023
25 tot 45 jaar2.505Aantal2023
45 tot 65 jaar2.490Aantal2023
65 jaar of ouder1.760Aantal2023
Ongehuwd4.595Aantal2023
Gehuwd3.460Aantal2023
Gescheiden805Aantal2023
Verweduwd385Aantal2023
Geboorte totaal85Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal75Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.930Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.610Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar3.150Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.240Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura265Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten305Aantal2022
WMO cliënten relatief33Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.520Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning960Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning980Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel420Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.645Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.960Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++90Aantal2024
Energielabels A++56Aantal2024
Energielabels A+96Aantal2024
Energielabels A973Aantal2024
Energielabels B428Aantal2024
Energielabels C1.118Aantal2024
Energielabels D281Aantal2024
Energielabels E595Aantal2024
Energielabels F560Aantal2024
Energielabels G407Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker17%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk40%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam47%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam28%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid72%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.265Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.520Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.340Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.410Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen33%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum2,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€189x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO240Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.590Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.385Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.850Aantal2023
Herkomst Europa745Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.105Aantal2023
Geboren in Nederland7.385Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa275Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa575Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa470Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa535Aantal2023
Autochtoon7.500Aantal2022
Westers totaal935Aantal2022
Niet-westers totaal725Aantal2022
Marokko120Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba60Aantal2022
Suriname95Aantal2022
Turkije50Aantal2022
Overig niet-westers400Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal190Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven51Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting59Aantal2023
Verkeersovertredingen85Aantal2023
Vernieling37Aantal2023
Overige misdrijven34Aantal2023
Totaal misdrijven456Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km62Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km43Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km50Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km15Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km60Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand21,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand16Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand17Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km84Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK048406Code2023
RegionaamLage ZijdeNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode04840600Code2023
Oppervlakte totaal285Aantal hectaren2023
Oppervlakte land235Aantal hectaren2023
Oppervlakte water50Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.696Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.025Aantal2024
Adressen met postcode4.834Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.443Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie49Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie44Aantal2024
Adressen met industriefunctie36Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie21Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie12Aantal2024
Adressen met winkelfunctie223Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie256Aantal2024
Verblijfsobjecten5.025Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen0Aantal2024
Panden met adres3.150Aantal2024
Adressen met pand5.011Aantal2024
Percelen met adres2.761Aantal2024
Adressen met perceel5.025Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom5.025Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.443Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190030Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925347Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950695Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970821Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198042Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990736Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000118Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 201063Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020275Aantal2024
Panden met adres 2020 en later22Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190049Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925391Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950758Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.418Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980148Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990972Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000201Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010197Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020673Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later200Aantal2024
Postcodegebied2402NZ-2406XZNaam2024
Meest voorkomende postcode2406Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade16Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade39Aantal2022
Verkeersongevallen totaal56Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal4.215Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.525Aantal2023
Personenautos - overige brandstof695Aantal2023
Personenautos per huishouden0,99Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.794Aantal2023
Motorfietsen325Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.231Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€366.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning62%Percentage2023
Percentage meergezinswoning38%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal28%Percentage2023
In bezit woningcorporatie17%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200080%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2023
Appartement1.738Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.637Aantal2024
Hoekwoning736Aantal2024
Tweeonder1kap217Aantal2024
Vrijstaande woning115Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.582Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Lage Zijde: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!