Statistieken woonplaats Alphen aan den Rijn

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 7,3% naar 74.790 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Alphen aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Alphen aan den Rijn is met 5.070 personen gestegen van 69.720 in 2013 tot 74.790 in 2023 (dat is 7,3%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Alphen aan den Rijn

Woonplaats Alphen aan den Rijn heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.613 hectare, waarvan 3.388 land en 225 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Alphen aan den Rijn telt 39.210 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.727 adressen per km2. Er wonen 33.575 huishoudens en er zijn in totaal 33.049 woningen. De woonplaats telt 34.905 auto's en 8.525 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Alphen aan den Rijn ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Alphen aan den Rijn is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Alphen aan den Rijn zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Alphen aan den Rijn valt samen met deze 9 wijken: wijk Oudshoorn, wijk Ridderveld, wijk Zegersloot, wijk Hoorn, wijk Hoge Zijde, wijk Lage Zijde, wijk Steekterpolder, wijk Kerk en Zanen, wijk Rietveld. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Alphen aan den Rijn zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Alphen aan den Rijn
Kaart van de woonplaats Alphen aan den Rijn. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Alphen aan den Rijn binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Woningkenmerken
Er zijn 33.049 woningen in de woonplaats Alphen aan den Rijn.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Alphen aan den Rijn in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote stijging van 33% naar €295.278 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Alphen aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Alphen aan den Rijn, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Alphen aan den Rijn is met €73.558 gestegen van €221.719 in 2013 tot €295.278 in 2022 (dat is 33%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Alphen aan den Rijn is €295.279, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 20% en er zijn 33.049 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), gemeente Alphen aan den Rijn (geel), 7 woonplaatsen (groen) en 16 wijken (oranje). De woonplaats Alphen aan den Rijn wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Alphen aan den Rijn: er zijn 15.060 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Alphen aan den Rijn.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 39.210 totaal in de woonplaats Alphen aan den Rijn

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Alphen aan den Rijn telt in totaal 39.210 adressen, met 39.133 verblijfsobjecten, 53 standplaatsen en 24 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Alphen aan den Rijn ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Alphen aan den Rijn
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Alphen aan den Rijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Alphen aan den Rijn. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Alphen aan den Rijn

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Alphen aan den Rijn. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Alphen aan den Rijn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Alphen aan den Rijn. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Alphen aan den Rijn, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Alphen aan den Rijn is met 55.280 personen in 2022 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Alphen aan den Rijn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Alphen aan den Rijn
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Alphen aan den Rijn in 2022 zijn Westers (8.055 inwoners) en Overig (5.030 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Alphen aan den Rijn: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Alphen aan den Rijn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Alphen aan den Rijn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Alphen aan den Rijn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Alphen aan den Rijn zijn C (11.188 adressen) en A (7.558 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Alphen aan den Rijn. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Alphen aan den Rijn: 11.188 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Alphen aan den Rijn
Er waren 376 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Alphen aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Alphen aan den Rijn. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Alphen aan den Rijn vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Alphen aan den Rijn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 41 stembureaus in de woonplaats Alphen aan den Rijn. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 41 stembureaus in de woonplaats Alphen aan den Rijn. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Alphen aan den Rijn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 41 stembureaus in de woonplaats Alphen aan den Rijn.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 134 stembureaus in de gemeente Alphen aan den Rijn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Alphen aan den Rijn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.183)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Alphen aan den Rijn.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Alphen aan den Rijn was in 2021 €30.183.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (8.525 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Alphen aan den Rijn (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Alphen aan den Rijn zijn in totaal 8.525 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 8.525 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 8.500 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Alphen aan den Rijn. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Alphen aan den Rijn
Er zijn 1.308 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Alphen aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Alphen aan den Rijn op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.308 elektrische auto’s in de woonplaats Alphen aan den Rijn. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Alphen aan den Rijn die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 36.610 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Alphen aan den Rijn in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Alphen aan den Rijn geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 48.462 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Alphen aan den Rijn (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 35.903 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Alphen aan den Rijn in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Alphen aan den Rijn geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Alphen aan den Rijn. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 3.078 misdrijven in de woonplaats Alphen aan den Rijn geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Alphen aan den Rijn, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Alphen aan den Rijn zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 35.645 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Alphen aan den Rijn 3.078 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Alphen aan den Rijn in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (389 delicten) en Horizontale fraude (352 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Alphen aan den Rijn.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 221 misdrijven in de woonplaats Alphen aan den Rijn geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Alphen aan den Rijn met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Alphen aan den Rijn over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Alphen aan den Rijn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 16,22 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Alphen aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Alphen aan den Rijn.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Alphen aan den Rijn. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Alphen aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Alphen aan den Rijn.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Alphen aan den Rijn genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Alphen aan den Rijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Alphen aan den Rijn.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Alphen aan den Rijn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal8.525Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij75Aantal2022
B-F Nijverheid en energie1.255Aantal2022
G+I Handel en horeca1.535Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie705Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed670Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening2.100Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.350Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten810Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners74.790Aantal2023
Mannen37.200Aantal2023
Vrouwen37.600Aantal2023
0 tot 15 jaar11.985Aantal2023
15 tot 25 jaar8.615Aantal2023
25 tot 45 jaar19.260Aantal2023
45 tot 65 jaar20.305Aantal2023
65 jaar of ouder14.620Aantal2023
Ongehuwd35.745Aantal2023
Gehuwd29.560Aantal2023
Gescheiden6.150Aantal2023
Verweduwd3.345Aantal2023
Geboorte totaal675Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal650Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.207Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag14.320Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar23.740Aantal2021
Opleidingsniveau hoog17.260Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura2.155Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2021
WMO cliënten2.905Aantal2021
WMO cliënten relatief39Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.769Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.132Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.016Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.172Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.012Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.724Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.084Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.182Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.165Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement902Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.213Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.451Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.856Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.350Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning979Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.272Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming34%Percentage2015
Energielabels Definitief23.939Aantal2023
Energielabels Voorlopig11.218Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.823Aantal2023
Energielabels A+++++3Aantal2023
Energielabels A++++115Aantal2023
Energielabels A+++212Aantal2023
Energielabels A++237Aantal2023
Energielabels A+374Aantal2023
Energielabels A7.558Aantal2023
Energielabels B6.150Aantal2023
Energielabels C11.188Aantal2023
Energielabels D3.217Aantal2023
Energielabels E2.926Aantal2023
Energielabels F1.740Aantal2023
Energielabels G1.437Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal33.575Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens11.915Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen9.915Aantal2023
Huishoudens met kinderen11.760Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,19Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers59.200Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.205Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.183Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen22%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,69%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,51%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,9%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,1%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€958x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.270Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO2.610Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW520Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW13.160Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland54.315Aantal2023
Herkomst Europa6.150Aantal2023
Herkomst buiten Europa14.305Aantal2023
Geboren in Nederland54.320Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa2.360Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa7.025Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa3.795Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa7.290Aantal2023
Autochtoon55.280Aantal2022
Westers totaal8.055Aantal2022
Niet-westers totaal10.735Aantal2022
Marokko2.455Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba760Aantal2022
Suriname1.345Aantal2022
Turkije1.120Aantal2022
Overig niet-westers5.030Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.213Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven314Aantal2022
Milieu overtredingen4Aantal2022
Oplichting422Aantal2022
Verkeersovertredingen562Aantal2022
Vernieling295Aantal2022
Overige misdrijven141Aantal2022
Totaal misdrijven3.078Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,31Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,88Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,33Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand12,72Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,78Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km61Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,96Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km20Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,34Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,03Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,61Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,13Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,32Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,28Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,29Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,91Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand3,78Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,41Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand21,38Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,41Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,18Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,08Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,85Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,46Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,01Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,04Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,32Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,07Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,15Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,48Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,89Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand16Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,41Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km83Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1080CodeWP1080
RegionaamAlphen aan den RijnNaamAlphen aan den Rijn
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.613Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.388Aantal hectaren2023
Oppervlakte water225Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.727Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal39.210Aantal2023
Adressen met postcode37.980Aantal2023
Adressen met woonfunctie34.463Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom38.730Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom480Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom34.143Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom320Aantal2023
Panden22.970Aantal2023
Percelen19.186Aantal2023
Panden voor 170020Aantal2023
Panden 1700 tot 1900150Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.258Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.490Aantal2023
Panden 1950 tot 19707.180Aantal2023
Panden 1970 tot 19807.425Aantal2023
Panden 1980 tot 19906.884Aantal2023
Panden 1990 tot 20005.276Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.492Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.931Aantal2023
Panden 2020 en later1.768Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade98Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade278Aantal2021
Verkeersongevallen totaal376Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal34.905Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine29.175Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof5.730Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,05Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen2.705Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad33.049Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€295.278Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning58%Percentage2022
Percentage meergezinswoning42%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen62%Percentage2022
Huurwoningen totaal38%Percentage2022
In bezit woningcorporatie26%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200082%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2022
Appartement15.060Aantal2023
Tussen of geschakelde woning12.725Aantal2023
Hoekwoning4.340Aantal2023
Tweeonder1kap1.223Aantal2023
Vrijstaande woning1.115Aantal2023
Ligplaats24Aantal2023
Standplaats53Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend133Aantal2023
Woningtype n.v.t.4.670Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!