Statistieken gemeente Duiven

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Duiven. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Duiven. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Duiven telt 24.872 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Duiven.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Duiven:

JaarAantal inwoners de gemeente Duiven% verschil
202424.872-0,26%
202324.937-0,04%
202224.946-0,48%
202125.066-0,24%
202025.126-0,81%
201925.332-0,42%
201825.4380,16%
201725.398-0,14%
201625.433-0,45%
201525.548-0,24%
201425.6090,22%
201325.5540,11%
201225.525-0,10%
201125.550-0,17%
201025.5930,33%
200925.510-0,20%
200825.560-0,18%
200725.6050,11%
200625.577-0,53%
200525.714-0,38%
200425.812-1,34%
200326.1630,43%
200226.0511,17%
200125.7512,26%
200025.1822,33%
199924.6090,43%
199824.5040,88%
199724.2901,40%
199623.9541,91%
199523.505geen data

De bevolking van de gemeente Duiven is met 1.367 inwoners gestegen van 23.505 inwoners in 1995 tot 24.872 inwoners in 2024 (dat is een toename van 5,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 47 inwoners (0,20%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Duiven.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Duiven:

In 1995 waren er 23.505 inwoners in de gemeente Duiven. Het aantal van 23.505 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2003 is het aantal gestegen tot 26.163 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 2.658 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2002) is 112 (0,43%). Het aantal van 26.163 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 waren er 24.872 inwoners in de gemeente Duiven.

Over de gemeente Duiven

De gemeente Duiven is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Duiven heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.519 hectare, waarvan 3.388 land en 131 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.170 adressen per km2. Er wonen 10.787 huishoudens in de gemeente Duiven en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 6 wijken en 14 buurten.

De naam Duiven wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Duiven. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Duiven

Vlag van de gemeente Duiven

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Duiven
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Duiven met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bedrijventerrein, 2: Buitengebied, 3: Duiven-Noord, 4: Duiven-Zuid, 5: Wijk 06 Loo, 6: Groessen.

Woningkenmerken
Er zijn 10.865 woningen in de gemeente Duiven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Duiven in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Duiven was €346.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Duiven.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Duiven:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Duiven% verschil
2023€346.00019%
2022€291.00011%
2021€262.0007,4%
2020€244.0008%
2019€226.0008,1%
2018€209.0003,47%
2017€202.0002,02%
2016€198.000-1,98%
2015€202.000-3,81%
2014€210.000-6,2%
2013€224.000-3,86%
2012€233.000-3,72%
2011€242.000-3,20%
2010€250.0000,40%
2009€249.0002,47%
2008€243.0004,29%
2007€233.0006,9%
2006€218.0000%
2005€218.00050%
2004€145.0000%
2003€145.0000%
2002€145.0000,69%
2001€144.00050%
2000€96.0001,05%
1999€95.000-1,04%
1998€96.0002,13%
1997€94.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Duiven is met €252.000 gestegen van €94.000 in 1997 tot €346.000 in 2023 (dat is een stijging van 268%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €9.692 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Duiven.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Duiven.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Duiven is €346.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 10.865 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De gemeente Duiven wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Duiven: er zijn 4.782 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Duiven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 12.132 totaal in de gemeente Duiven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Duiven telt in totaal 12.132 adressen, met 12.124 verblijfsobjecten en 8 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 96% van de adressen in gemeente Duiven ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Duiven
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Duiven zijn er 10.965 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Duiven.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.559 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de gemeente Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Duiven. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Duiven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Duiven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Duiven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Duiven per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Duiven:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202320.8051.5192.613
202221.1071.4112.428
202121.2781.3932.395
202021.4421.3542.330
201921.6951.3372.300
201821.8441.3212.273
201721.9151.2802.203
201622.0461.2452.142
201522.1551.2472.146
201422.2751.2262.108
201322.3121.1922.050
201222.3131.1812.031
201122.3611.1722.017
201022.4241.1652.004
200922.4471.1261.937
200822.5461.1081.906
200722.6001.1051.900
200622.5541.1111.912
200522.7571.0871.870
200422.7561.1231.933
200322.8801.2072.076
200222.8521.1762.023
200122.7091.1181.924
200022.3421.0441.796
199921.8451.0161.748
199821.7979951.712
199721.6439731.674
199621.3099721.673

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Duiven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 4,06% en herkomst van buiten Europa: 7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Duiven naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Duiven
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Duiven in 2022 zijn Westers (2.120 inwoners) en Overig (1.098 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Duiven: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Duiven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Duiven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Duiven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Duiven. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Duiven zijn C (3.697 adressen) en B (3.041 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Duiven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Duiven: 3.697 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Duiven bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 267 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Duiven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Duiven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Duiven.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Duiven voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Duiven ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

34 stembureaus

Er zijn 34 stembureaus in de gemeente Duiven. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Duiven
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Duiven over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Duiven.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Duiven het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Duiven van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Duiven
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Duiven:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV4.43827%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD3.02519%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.49415%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.02412%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D669966,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7624,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA5673,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP5583,43%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD3211,98%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2321,43%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1901,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1490,92%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211230,76%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1110,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS800,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL520,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP440,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1280,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter190,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN90,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.96624%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.64814%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.23610%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA8907,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks8296,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D666165,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV6135%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA215964,90%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP4843,98%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt4183,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4073,35%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3322,73%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU3012,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2912,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland2542,09%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland1381,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL800,66%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP560,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.15227%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk2.37920%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.87416%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.40212%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.31511%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
OndernemendWater5924,99%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4713,97%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP4023,39%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Vrienden van de Berkel2702,28%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Alternatief2.26723%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DOED2.26223%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.41414%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.13712%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.04111%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA6887%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Pro Duiven5365,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664894,97%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.63921%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.47619%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.05513%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD95512%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks7169,1%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D665006,3%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3884,91%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP3133,96%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2703,42%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV2523,19%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1802,28%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt1171,48%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK140,18%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten110,14%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen100,13%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft60,08%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Duiven op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Duiven. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.300) gemeente Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Duiven.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt De Nieuweling heeft met €32.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Duiven. En buurt De Vergert heeft met €24.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Duiven.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Duiven is €30.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.200. Gemeente Duiven telt 20.700 inkomensontvangers op 24.872 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,10% procent van de huishoudens in gemeente Duiven heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Duiven is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Duiven is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Duiven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Duiven
Er zijn 489 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Duiven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 489 elektrische auto’s in de gemeente Duiven. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Duiven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.636 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Duiven in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Duiven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 18.718 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Duiven (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 13.707 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Duiven in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Duiven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Duiven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 774 misdrijven in de gemeente Duiven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Duiven, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Duiven zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 10.816 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Duiven 774 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Duiven in 2023 zijn Ongevallen (weg) (137 delicten) en Horizontale fraude (114 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Duiven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 61 misdrijven in de gemeente Duiven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Duiven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Duiven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Duiven.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,26 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Duiven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Duiven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Duiven
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Duiven dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Duiven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Duiven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Duiven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Duiven ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Duiven per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Duiven geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Duiven. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Duiven is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Duiven.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Duiven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.870Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2023
B-F Nijverheid en energie375Aantal2023
G+I Handel en horeca575Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie245Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed230Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening620Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg500Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners24.872Aantal2024
Mannen12.292Aantal2024
Vrouwen12.580Aantal2024
0 tot 15 jaar3.494Aantal2024
15 tot 25 jaar2.876Aantal2024
25 tot 45 jaar5.177Aantal2024
45 tot 65 jaar7.865Aantal2024
65 jaar of ouder5.460Aantal2024
Ongehuwd10.394Aantal2024
Gehuwd11.141Aantal2024
Gescheiden2.058Aantal2024
Verweduwd1.279Aantal2024
Geboorte totaal203Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal212Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid734Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag4.710Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar9.160Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.320Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura730Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning330Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning430Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning560Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming59%Percentage2022
Adressen zonder energielabel1.048Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.071Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.013Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++8Aantal2024
Energielabels A+++66Aantal2024
Energielabels A++60Aantal2024
Energielabels A+123Aantal2024
Energielabels A2.882Aantal2024
Energielabels B3.041Aantal2024
Energielabels C3.697Aantal2024
Energielabels D546Aantal2024
Energielabels E124Aantal2024
Energielabels F289Aantal2024
Energielabels G246Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker81%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters53%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk39%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten57%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.787Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.115Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.571Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.101Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,29Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers20.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen23%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€166x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand420Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.080Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW4.680Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland20.805Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.132Aantal2023
Herkomst Europa1.519Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.613Aantal2023
Geboren in Nederland20.805Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa915Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.204Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa604Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.409Aantal2023
Autochtoon21.107Aantal2022
Westers totaal2.120Aantal2022
Niet-westers totaal1.719Aantal2022
Marokko62Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba88Aantal2022
Suriname200Aantal2022
Turkije271Aantal2022
Overig niet-westers1.098Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal280Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven42Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting135Aantal2023
Verkeersovertredingen192Aantal2023
Vernieling91Aantal2023
Overige misdrijven33Aantal2023
Totaal misdrijven774Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand27,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0226Code2023
RegionaamDuivenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02260000Code2023
Oppervlakte totaal3.519Aantal hectaren2024
Oppervlakte land3.388Aantal hectaren2024
Oppervlakte water131Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.170Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal12.132Aantal2024
Adressen met postcode12.118Aantal2024
Adressen met woonfunctie10.965Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie105Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie55Aantal2024
Adressen met industriefunctie524Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie224Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie17Aantal2024
Adressen met sportfunctie19Aantal2024
Adressen met winkelfunctie170Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie290Aantal2024
Verblijfsobjecten12.124Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen8Aantal2024
Panden met adres10.250Aantal2024
Adressen met pand12.108Aantal2024
Percelen met adres8.812Aantal2024
Adressen met perceel12.132Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom11.660Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom472Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.555Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom410Aantal2024
Panden met adres voor 17007Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900103Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192574Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950222Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.088Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.536Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.438Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.559Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010760Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020325Aantal2024
Panden met adres 2020 en later138Aantal2024
Adressen met pand voor 17007Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900133Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192596Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950227Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.099Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.656Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.902Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004.301Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010974Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020491Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later222Aantal2024
Postcodegebied6921AA-6924SGNaam2024
Meest voorkomende postcode6921Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode60%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade25Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade241Aantal2022
Verkeersongevallen totaal267Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal13.405Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine10.990Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.415Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte396Aantal2023
Motorfietsen1.157Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.865Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€346.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen67%Percentage2023
Huurwoningen totaal33%Percentage2023
In bezit woningcorporatie26%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement1.520Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.782Aantal2024
Hoekwoning2.055Aantal2024
Tweeonder1kap1.131Aantal2024
Vrijstaande woning1.477Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.159Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Duiven. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Duiven
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Duiven: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 165 patiënten in de gemeente Duiven met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Duiven
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Duiven.

Gemiddeld overleden 3,76 personen per week in de gemeente Duiven. Het aantal sterftes in de gemeente Duiven is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Duiven: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (2.870 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Duiven (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Duiven zijn in totaal 2.870 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.870 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.875 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 24 wijken en buurten in gemeente Duiven. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Duiven als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Duiven als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities