Statistieken wijk Duiven-Noord

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Duiven-Noord. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Duiven-Noord. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Duiven-Noord telt 14.090 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Duiven-Noord.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Duiven-Noord:

JaarAantal inwoners de wijk Duiven-Noord% verschil
202314.0900,07%
202214.080-0,67%
202114.175-0,49%
202014.245-0,84%
201914.365-0,35%
201814.4150,03%
201714.410-0,28%
201614.450-0,34%
201514.500-0,17%
201414.525-0,03%
201314.529geen data

De bevolking van de wijk Duiven-Noord is met 439 personen gedaald van 14.529 personen in 2013 tot 14.090 personen in 2023 (dat is een kleine daling van 3,02%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -44 personen (-0,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Duiven.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Duiven-Noord:

In 2013 waren er 14.529 inwoners in de wijk Duiven-Noord. Het aantal van 14.529 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2022 is het aantal gedaald tot 14.080 personen. Dit is een daling van 449 (-3,09%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2021) is het verschil -95 (-0,67%). Het aantal van 14.080 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 telde de wijk Duiven-Noord 14.090 inwoners.

Over de wijk Duiven-Noord

Wijk Duiven-Noord heeft afgerond een totale oppervlakte van 514 hectare, waarvan 510 land en 4 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.383 adressen per km2. De wijk Duiven-Noord ligt in de gemeente Duiven.

De gegevens van de wijk Duiven-Noord voor het jaar 2013 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Duiven-Noord
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Duiven-Noord met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Ploen, 2: West, 3: Noord, 4: Lommerweide, 5: Centrum, 6: Oud Zuid, 7: De Vergert, 8: De Nieuweling.

Woningkenmerken
Er zijn 6.251 woningen in de wijk Duiven-Noord.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Duiven in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Duiven-Noord was €317.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Duiven-Noord.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Duiven-Noord:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Duiven-Noord% verschil
2023€317.00020%
2022€264.00010%
2021€239.0007,7%
2020€222.0008,3%
2019€205.0007,3%
2018€191.0003,80%
2017€184.0000,55%
2016€183.000-1,08%
2015€185.000-3,65%
2014€192.000-15%
2013€225.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Duiven-Noord is met €92.000 gestegen van €225.000 in 2013 tot €317.000 in 2023 (dat is een groei van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.200 (3,88%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Duiven.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Duiven.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Duiven-Noord is €317.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 6.251 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Duiven (geel), 3 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De wijk Duiven-Noord wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Duiven-Noord: er zijn 2.910 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Duiven-Noord.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 6.717 totaal in de wijk Duiven-Noord

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Duiven-Noord telt in totaal 6.717 adressen, met 6.710 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in wijk Duiven-Noord ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Duiven
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Duiven-Noord zijn er 6.276 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Duiven-Noord.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.677 panden uit de bouwperiode 1980-1990 in de wijk Duiven-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Duiven-Noord. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Duiven-Noord

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Duiven-Noord. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Duiven-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Duiven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Duiven-Noord


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Duiven-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Duiven-Noord per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Duiven-Noord:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202311.4659251.695
202211.6158701.595
202111.7358611.579
202011.8608421.543
201912.0058331.527
201812.0908211.504
201712.1907841.436
201612.3107561.384
201512.3657541.381
201412.4927181.316
201312.5666891.263

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Duiven-Noord als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 6,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 4,75% en herkomst van buiten Europa: 8,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Duiven naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Duiven-Noord
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Duiven-Noord in 2022 zijn Westers (1.300 inwoners) en Overig (780 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Duiven-Noord: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Duiven-Noord.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Duiven-Noord. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Duiven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Duiven. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Duiven-Noord zijn C (2.513 adressen) en A (1.577 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Duiven-Noord. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de wijk Duiven-Noord: 2.513 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Duiven bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 31 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Duiven-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Duiven-Noord. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Duiven-Noord vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Duiven-Noord.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Duiven-Noord voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Duiven-Noord ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Duiven-Noord

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de wijk Duiven-Noord. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 7 stembureaus in de wijk Duiven-Noord. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Duiven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 7 stembureaus in de wijk Duiven-Noord.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 34 stembureaus in de gemeente Duiven en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Duiven. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Duiven.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.100)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Duiven-Noord.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Duiven: wijk Duiven-Noord is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Duiven-Noord is €29.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.800. Wijk Duiven-Noord telt 11.600 inkomensontvangers op 14.090 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,40% procent van de huishoudens in wijk Duiven-Noord heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Duiven: wijk Duiven-Noord is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.230 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Duiven-Noord (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Duiven-Noord zijn in totaal 1.230 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.230 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.225 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Duiven-Noord. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Duiven-Noord
Er zijn 249 elektrische auto’s in mei 2024 in de wijk Duiven-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Duiven-Noord op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 249 elektrische auto’s in de wijk Duiven-Noord. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Duiven-Noord die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 7.100 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Duiven-Noord in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Duiven-Noord geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 9.919 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Duiven-Noord (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.113 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Duiven-Noord in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Duiven-Noord geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Duiven-Noord. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 358 misdrijven in de wijk Duiven-Noord geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Duiven-Noord, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Duiven-Noord zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.403 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 39 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Duiven-Noord 358 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Duiven-Noord in 2023 zijn Horizontale fraude (66 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (52 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Duiven-Noord.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 17 misdrijven in de wijk Duiven-Noord geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Duiven-Noord met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Duiven-Noord over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Duiven.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,23 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Duiven-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Duiven-Noord.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Duiven-Noord. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Duiven-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Duiven-Noord.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Duiven-Noord genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Duiven-Noord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Duiven-Noord.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Duiven-Noord. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Duiven-Noord geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Duiven-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Duiven-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Duiven-Noord heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Duiven-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Duiven-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Duiven-Noord voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Duiven-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Duiven-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Duiven-Noord heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Duiven-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Duiven-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Duiven-Noord heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Duiven-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Duiven-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Duiven-Noord heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Duiven-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Duiven-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Duiven-Noord voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Duiven-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Duiven-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Duiven-Noord heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Duiven-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Duiven-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Duiven-Noord doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Duiven-Noord. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Duiven-Noord is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Duiven-Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.230Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie155Aantal2023
G+I Handel en horeca240Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie105Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed80Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening260Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg255Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners14.090Aantal2023
Mannen6.975Aantal2023
Vrouwen7.115Aantal2023
0 tot 15 jaar2.045Aantal2023
15 tot 25 jaar1.645Aantal2023
25 tot 45 jaar3.040Aantal2023
45 tot 65 jaar4.320Aantal2023
65 jaar of ouder3.035Aantal2023
Ongehuwd6.020Aantal2023
Gehuwd6.105Aantal2023
Gescheiden1.200Aantal2023
Verweduwd765Aantal2023
Geboorte totaal110Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal140Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.763Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.700Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.290Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.750Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura380Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.740Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal510Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning580Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning560Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming52%Percentage2022
Adressen zonder energielabel393Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.822Aantal2024
Adressen met definitief energielabel3.502Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++1Aantal2024
Energielabels A+++8Aantal2024
Energielabels A++21Aantal2024
Energielabels A+86Aantal2024
Energielabels A1.577Aantal2024
Energielabels B1.425Aantal2024
Energielabels C2.513Aantal2024
Energielabels D439Aantal2024
Energielabels E64Aantal2024
Energielabels F136Aantal2024
Energielabels G54Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht55%percentage2020
Ernstig overgewicht18%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.190Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.935Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.980Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.275Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers89%Percentage2022
Percentage zelfstandigen11%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers11.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€142x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand290Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO660Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW2.710Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland11.465Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.620Aantal2023
Herkomst Europa925Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.695Aantal2023
Geboren in Nederland11.465Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa530Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa755Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa400Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa940Aantal2023
Autochtoon11.615Aantal2022
Westers totaal1.300Aantal2022
Niet-westers totaal1.165Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba55Aantal2022
Suriname115Aantal2022
Turkije170Aantal2022
Overig niet-westers780Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal130Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven23Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting82Aantal2023
Verkeersovertredingen60Aantal2023
Vernieling51Aantal2023
Overige misdrijven11Aantal2023
Totaal misdrijven358Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km23Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand8Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km28Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK022603Code2023
RegionaamDuiven-NoordNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode02260300Code2023
Oppervlakte totaal514Aantal hectaren2023
Oppervlakte land510Aantal hectaren2023
Oppervlakte water4Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.383Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal6.717Aantal2024
Adressen met postcode6.706Aantal2024
Adressen met woonfunctie6.276Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie46Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie41Aantal2024
Adressen met industriefunctie79Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie34Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie13Aantal2024
Adressen met winkelfunctie88Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie180Aantal2024
Verblijfsobjecten6.710Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen7Aantal2024
Panden met adres5.549Aantal2024
Adressen met pand6.701Aantal2024
Percelen met adres4.968Aantal2024
Adressen met perceel6.717Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom6.683Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom34Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.252Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom24Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190024Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192515Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195039Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970778Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.373Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.677Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.058Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010384Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020172Aantal2024
Panden met adres 2020 en later26Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190038Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192530Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195040Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970785Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.479Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.136Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.306Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010512Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020325Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later47Aantal2024
Postcodegebied6921AA-6921ZXNaam2024
Meest voorkomende postcode6921Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade8Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade23Aantal2022
Verkeersongevallen totaal31Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.130Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine5.975Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.155Aantal2023
Personenautos per huishouden1,15Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.398Aantal2023
Motorfietsen585Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.251Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€317.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement1.088Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.910Aantal2024
Hoekwoning1.263Aantal2024
Tweeonder1kap514Aantal2024
Vrijstaande woning501Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.434Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Duiven. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Duiven-Noord: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!