Statistieken woonplaats Duiven

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Duiven telt 21.753 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Duiven.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Duiven:

JaarAantal inwoners de woonplaats Duiven% verschil
202321.753-0,14%
202221.783-0,71%
202121.938-0,20%
202021.983-1,01%
201922.208-0,34%
201822.283-0,17%
201722.322-0,27%
201622.382-0,42%
201522.477-0,33%
201422.5520,25%
201322.495geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Duiven is met 742 inwoners afgenomen van 22.495 inwoners in 2013 tot 21.753 inwoners in 2023 (dat is een kleine afname van 3,30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was -74 inwoners (-0,33%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk dalende trend: De cijfers dalen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Duiven.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Duiven:

In 2013 waren er 22.495 inwoners in de woonplaats Duiven. In 2014 is het aantal gestegen tot 22.552 inwoners. De stijging ten opzichte van 2013 is 57 (0,25%). Het aantal van 22.552 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 is het aantal gedaald tot 21.753 inwoners. Dit is een daling van 799 (-3,54%) ten opzichte van 2014, ten opzichte van het vorige jaar (2022) is het verschil -30 (-0,14%). Het aantal van 21.753 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn.

Over woonplaats Duiven

Woonplaats Duiven heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.075 hectare, waarvan 2.048 land en 27 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Duiven telt 10.775 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 635 adressen per km2. Er wonen 9.549 huishoudens en er zijn in totaal 9.627 woningen. De woonplaats telt 11.499 auto's en 2.385 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Duiven ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Duiven is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Duiven zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Duiven valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 13 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Duiven zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Duiven zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Duiven
Kaart van de woonplaats Duiven. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Duiven binnen de gemeente Duiven.

Woningkenmerken
Er zijn 9.627 woningen in de woonplaats Duiven.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Duiven in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Duiven was €329.784 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Duiven.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Duiven:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Duiven% verschil
2023€329.78419%
2022€277.54011%
2021€249.7267,9%
2020€231.4298,1%
2019€214.1438%
2018€198.2343,51%
2017€191.5091,00%
2016€189.612-0,95%
2015€191.433-3,74%
2014€198.881-6,5%
2013€212.747geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Duiven is met €117.037 gegroeid van €212.747 in 2013 tot €329.784 in 2023 (dat is een groei van 55%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.703 (4,73%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Duiven.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Duiven.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Duiven is €329.785, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 9.627 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Duiven (geel), 2 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De woonplaats Duiven wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Duiven: er zijn 4.588 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Duiven.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 10.786 totaal in de woonplaats Duiven

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Duiven telt in totaal 10.786 adressen, met 10.779 verblijfsobjecten en 7 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 99% van de adressen in woonplaats Duiven ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Duiven
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Duiven. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Duiven. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Duiven

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Duiven. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Duiven bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Duiven


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Duiven per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Duiven:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202317.8691.3752.505
202218.1641.2832.337
202118.3591.2712.314
202018.4891.2392.256
201918.7591.2232.227
201818.8841.2052.195
201718.9831.1842.156
201619.1381.1502.095
201519.2181.1562.104
201419.3791.1232.046
201319.3971.0961.997

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Duiven als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europese landen: 6,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 4,87% en herkomst van buiten Europa: 8,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Duiven naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Duiven
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Duiven in 2022 zijn Westers (1.965 inwoners) en Overig (1.064 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Duiven: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Duiven.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Duiven. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Duiven:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Duiven. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Duiven zijn C (3.613 adressen) en B (2.923 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Duiven. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Duiven: 3.613 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Duiven bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 259 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Duiven. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Duiven vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Duiven

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 11 stembureaus in de woonplaats Duiven. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 11 stembureaus in de woonplaats Duiven. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Duiven.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 11 stembureaus in de woonplaats Duiven.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 34 stembureaus in de gemeente Duiven en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Duiven. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Duiven.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.416)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Duiven.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Duiven was in 2022 €29.416.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (2.385 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Duiven (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Duiven zijn in totaal 2.385 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 2.385 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.370 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Duiven. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Duiven
Er zijn 377 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Duiven op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 377 elektrische auto’s in de woonplaats Duiven. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Duiven die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 11.709 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Duiven in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Duiven geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 16.104 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Duiven (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 11.689 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Duiven in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Duiven geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Duiven. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 689 misdrijven in de woonplaats Duiven geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Duiven, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Duiven zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 9.557 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Duiven 689 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Duiven in 2022 zijn Ongevallen (weg) (112 delicten) en Horizontale fraude (82 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Duiven.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 48 misdrijven in de woonplaats Duiven geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Duiven met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Duiven over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Duiven.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,55 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Duiven.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Duiven. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Duiven.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Duiven genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Duiven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Duiven.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Duiven voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.385Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2022
B-F Nijverheid en energie295Aantal2022
G+I Handel en horeca510Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie205Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed185Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening540Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg405Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten205Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners21.753Aantal2023
Mannen10.719Aantal2023
Vrouwen11.039Aantal2023
0 tot 15 jaar3.115Aantal2023
15 tot 25 jaar2.540Aantal2023
25 tot 45 jaar4.530Aantal2023
45 tot 65 jaar6.964Aantal2023
65 jaar of ouder4.625Aantal2023
Ongehuwd9.134Aantal2023
Gehuwd9.614Aantal2023
Gescheiden1.880Aantal2023
Verweduwd1.145Aantal2023
Geboorte totaal190Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal180Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.059Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.230Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar7.940Aantal2021
Opleidingsniveau hoog4.560Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura550Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliëntengeen dataAantalgeen data
WMO cliënten relatiefgeen dataAantal per 1000 inwonersgeen data

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.731Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.756Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.711Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.804Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.144Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.099Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.155Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.025Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal358Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement316Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning336Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning465Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning565Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning935Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning391Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning425Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming91%Percentage2022
Energielabels Definitief5.310Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.628Aantal2023
Energielabels Onbepaald826Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++6Aantal2023
Energielabels A+++53Aantal2023
Energielabels A++55Aantal2023
Energielabels A+116Aantal2023
Energielabels A2.419Aantal2023
Energielabels B2.923Aantal2023
Energielabels C3.613Aantal2023
Energielabels D452Aantal2023
Energielabels E65Aantal2023
Energielabels F161Aantal2023
Energielabels G73Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.549Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.855Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.140Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.545Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,26Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2021
Percentage werknemers89%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 11%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers18.198Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.840Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.416Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,85%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€1.722x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand410Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO1.010Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW170Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW4.070Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland17.869Aantal2023
Herkomst Europa1.375Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.505Aantal2023
Geboren in Nederland17.869Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa810Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.150Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa560Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.355Aantal2023
Autochtoon18.164Aantal2022
Westers totaal1.965Aantal2022
Niet-westers totaal1.655Aantal2022
Marokko55Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba85Aantal2022
Suriname185Aantal2022
Turkije265Aantal2022
Overig niet-westers1.065Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal273Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven37Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting98Aantal2022
Verkeersovertredingen167Aantal2022
Vernieling63Aantal2022
Overige misdrijven30Aantal2022
Totaal misdrijven689Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,97Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,28Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,35Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,37Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,67Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km16Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,29Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,88Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,33Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,39Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,87Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,52Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand5,22Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,88Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand5,23Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,13Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,01Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,86Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,97Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,42Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,69Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,74Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,38Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand27,58Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,86Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,14Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,79Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,59Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2096CodeWP2096
RegionaamDuivenNaamDuiven
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal2.075Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.048Aantal hectaren2023
Oppervlakte water27Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid635Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal10.775Aantal2023
Adressen met postcode10.764Aantal2023
Adressen met woonfunctie9.688Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom10.667Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom108Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.618Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom70Aantal2023
Percelen7.614Aantal2023
Panden8.954Aantal2023
Adressen met panden10.748Aantal2023
Panden voor 17003Aantal2023
Panden 1700 tot 190051Aantal2023
Panden 1900 tot 192536Aantal2023
Panden 1925 tot 195050Aantal2023
Panden 1950 tot 1970823Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.512Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.753Aantal2023
Panden 1990 tot 20004.170Aantal2023
Panden 2000 tot 2010810Aantal2023
Panden 2010 tot 2020385Aantal2023
Panden 2020 en later155Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade22Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade237Aantal2022
Verkeersongevallen totaal259Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal11.499Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine9.464Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof2.040Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,18Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen925Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.627Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€329.784Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning85%Percentage2023
Percentage meergezinswoning15%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders7%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement1.459Aantal2023
Tussen of geschakelde woning4.588Aantal2023
Hoekwoning1.928Aantal2023
Tweeonder1kap849Aantal2023
Vrijstaande woning864Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats7Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend23Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.080Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!