Statistieken gemeente Waalre

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Waalre. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Waalre. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Waalre telt 17.988 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waalre.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waalre:

JaarAantal inwoners de gemeente Waalre% verschil
202417.9880,04%
202317.9802,01%
202217.6260,47%
202117.5440,50%
202017.4561,21%
201917.2471,01%
201817.0751,05%
201716.898-0,73%
201617.0230,88%
201516.8740,65%
201416.7650,24%
201316.7251,35%
201216.5030,13%
201116.482-0,31%
201016.533-0,06%
200916.543-0,91%
200816.6951,05%
200716.5210,21%
200616.4870,06%
200516.477-0,15%
200416.5021,00%
200316.3390,90%
200216.193-0,45%
200116.2660,04%
200016.2600,48%
199916.1830,86%
199816.0450,90%
199715.9020,45%
199615.8310,83%
199515.701geen data

De bevolking van de gemeente Waalre is met 2.287 inwoners gestegen van 15.701 inwoners in 1995 tot 17.988 inwoners in 2024 (dat is een grote stijging van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 79 inwoners (0,47%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Waalre.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Waalre:

In 1995 waren er 15.701 inwoners in de gemeente Waalre. Het aantal van 15.701 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 17.988 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 2.287 (15%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 8 (0,04%). Het aantal van 17.988 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Waalre

De gemeente Waalre is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Waalre heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.266 hectare, waarvan 2.238 land en 28 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 889 adressen per km2. Er wonen 7.879 huishoudens in de gemeente Waalre en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 5 buurten.

De naam Waalre wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Waalre, voor de buurt Waalre en voor de wijk Waalre. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Waalre

Vlag van de gemeente Waalre

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Waalre
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Waalre met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Voldijn, 2: Ekenrooi, 3: Aalst, 4: Waalre, 5: Verspreide huizen.

Woningkenmerken
Er zijn 8.059 woningen in de gemeente Waalre.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Waalre in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Waalre was €491.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Waalre.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waalre:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Waalre% verschil
2023€491.00017%
2022€420.0008,8%
2021€386.0008,7%
2020€355.0006,6%
2019€333.0005,4%
2018€316.0003,61%
2017€305.0002,35%
2016€298.0002,41%
2015€291.000-3,32%
2014€301.000-6,8%
2013€323.000-4,44%
2012€338.000-2,87%
2011€348.000-4,92%
2010€366.000-0,54%
2009€368.0004,25%
2008€353.0007%
2007€330.0008,6%
2006€304.0000%
2005€304.00044%
2004€211.0000,48%
2003€210.0000,48%
2002€209.0000%
2001€209.00061%
2000€130.0000%
1999€130.000-0,76%
1998€131.0000,77%
1997€130.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Waalre is met €361.000 gegroeid van €130.000 in 1997 tot €491.000 in 2023 (dat is een stijging van 278%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.884 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Waalre.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Waalre.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Waalre is €491.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 8.059 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin) en 5 buurten (blauw). De gemeente Waalre wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Waalre: er zijn 2.705 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Waalre.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 9.092 totaal in de gemeente Waalre

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Waalre telt in totaal 9.092 adressen, met 9.077 verblijfsobjecten en 15 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 98% van de adressen in gemeente Waalre ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Waalre
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Waalre zijn er 8.210 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Waalre.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.046 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Waalre.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Waalre. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Waalre

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Waalre. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Waalre


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Waalre bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Waalre


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Waalre.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Waalre per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waalre:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202314.1481.7612.071
202214.2851.5351.806
202114.3321.4761.736
202014.3941.4071.655
201914.3561.3291.562
201814.3411.2561.478
201714.2911.1981.409
201614.4481.1831.392
201514.3541.1581.362
201414.2831.1411.341
201314.2891.1191.317
201214.1671.0741.262
201114.1681.0631.251
201014.2161.0651.252
200914.2461.0561.241
200814.4171.0471.231
200714.3061.0181.197
200614.3289921.167
200514.2871.0061.184
200414.3639831.156
200314.2719501.118
200214.2069131.074
200114.3108991.057
200014.2989021.060
199914.2578851.041
199814.214841990
199714.102827973
199614.015835981

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Waalre als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 9,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 5,3% en herkomst van buiten Europa: 6,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Waalre naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Waalre
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Waalre in 2022 zijn Westers (2.053 inwoners) en Overig (887 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Waalre: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Waalre.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Waalre. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Waalre:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Waalre. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Waalre zijn C (2.302 adressen) en A (1.679 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Waalre. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Waalre: 2.302 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Waalre bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 94 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Waalre.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Waalre. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Waalre vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Waalre.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Waalre voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Waalre ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

13 stembureaus

Er zijn 13 stembureaus in de gemeente Waalre. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Waalre
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Waalre over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Waalre.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Waalre het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Waalre van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Waalre
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Waalre.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Waalre:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD2.52723%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV2.05218%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.78616%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.44113%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.19211%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA4243,80%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3863,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt3132,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2522,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2392,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1751,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU690,62%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21690,62%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS550,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL510,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK230,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter220,20%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP190,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen150,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1110,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN100,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten70,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport40,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP30,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN30,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.49918%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D6697611%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB87010%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks8179,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA7098,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA5816,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP5236,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt4475,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3864,52%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV3684,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213063,58%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Brabant2372,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2052,40%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1942,27%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant1471,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP1161,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL670,78%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie530,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP420,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft60,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk2.65331%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.20314%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB8299,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7619%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA7248,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA6477,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP5106,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2723,23%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Werken aan Water2633,12%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Water2332,76%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1812,15%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Bedrijfsbelangen1511,79%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Aalst Waalre Belang1.54620%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.26516%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.22316%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.19116%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.15815%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
ZW1478010%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA5096,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.38421%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.23319%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA73911%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks65510%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D666389,9%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD5318,2%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS3916%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2273,51%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt2053,17%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP2013,11%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV1532,36%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP851,31%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen140,22%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft80,12%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten60,09%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK30,05%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Waalre op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Waalre. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38.300) gemeente Waalre


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Waalre.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Verspreide huizen heeft met €43.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Waalre. En buurt Voldijn heeft met €35.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Waalre.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Waalre is €38.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €47.200. Gemeente Waalre telt 14.100 inkomensontvangers op 17.988 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in gemeente Waalre heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Waalre


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Waalre is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Waalre is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Waalre. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Waalre
Er zijn 360 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Waalre.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Waalre op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 360 elektrische auto’s in de gemeente Waalre. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Waalre die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 9.250 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Waalre in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Waalre geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 12.339 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Waalre (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 9.881 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Waalre in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Waalre geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Waalre. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 484 misdrijven in de gemeente Waalre geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Waalre, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Waalre zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 6.882 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Voor 18% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 6.882 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Waalre 484 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Waalre in 2023 zijn Horizontale fraude (69 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (52 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Waalre.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 39 misdrijven in de gemeente Waalre geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Waalre met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Waalre over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Waalre.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,06 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Waalre.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Waalre.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Waalre. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Waalre
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Waalre dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Waalre.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Waalre.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Waalre genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Waalre.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Waalre.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Waalre. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waalre geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waalre. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waalre is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Waalre heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waalre. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waalre is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
62% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waalre sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waalre. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waalre is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waalre heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waalre. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waalre is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Waalre heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waalre. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waalre is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waalre heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waalre. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waalre is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Waalre voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waalre. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waalre is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waalre heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waalre. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waalre is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Waalre doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waalre. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waalre is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Waalre voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.490Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie250Aantal2023
G+I Handel en horeca335Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie140Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed355Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening690Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg465Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten230Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners17.988Aantal2024
Mannen8.940Aantal2024
Vrouwen9.048Aantal2024
0 tot 15 jaar2.956Aantal2024
15 tot 25 jaar1.780Aantal2024
25 tot 45 jaar3.711Aantal2024
45 tot 65 jaar5.116Aantal2024
65 jaar of ouder4.425Aantal2024
Ongehuwd7.888Aantal2024
Gehuwd7.656Aantal2024
Gescheiden1.363Aantal2024
Verweduwd1.081Aantal2024
Geboorte totaal145Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal184Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid804Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag2.130Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.520Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.070Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura515Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten1.170Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.930Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.370Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.310Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement680Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning860Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.460Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.132Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.393Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.567Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++38Aantal2024
Energielabels A+++55Aantal2024
Energielabels A++26Aantal2024
Energielabels A+83Aantal2024
Energielabels A1.679Aantal2024
Energielabels B1.168Aantal2024
Energielabels C2.302Aantal2024
Energielabels D870Aantal2024
Energielabels E560Aantal2024
Energielabels F703Aantal2024
Energielabels G475Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker84%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht50%percentage2020
Overgewicht48%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker12%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters56%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk51%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk43%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam25%percentage2020
Sociaal eenzaam27%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen8%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal7.879Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.502Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.554Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.823Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,27Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers14.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€47.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€38.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen29%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar44%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen32%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€350x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand200Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO470Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.970Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland14.148Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.832Aantal2023
Herkomst Europa1.761Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.071Aantal2023
Geboren in Nederland14.148Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa847Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa883Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa914Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.188Aantal2023
Autochtoon14.285Aantal2022
Westers totaal2.053Aantal2022
Niet-westers totaal1.288Aantal2022
Marokko39Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba107Aantal2022
Suriname111Aantal2022
Turkije144Aantal2022
Overig niet-westers887Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal235Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven25Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting84Aantal2023
Verkeersovertredingen68Aantal2023
Vernieling55Aantal2023
Overige misdrijven17Aantal2023
Totaal misdrijven484Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km45Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km57Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km72Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km5,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km53Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0866Code2023
RegionaamWaalreNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode08660000Code2023
Oppervlakte totaal2.266Aantal hectaren2024
Oppervlakte land2.238Aantal hectaren2024
Oppervlakte water28Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid889Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.092Aantal2024
Adressen met postcode8.991Aantal2024
Adressen met woonfunctie8.210Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie94Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie100Aantal2024
Adressen met industriefunctie231Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie235Aantal2024
Adressen met logiesfunctie11Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie11Aantal2024
Adressen met sportfunctie15Aantal2024
Adressen met winkelfunctie101Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie411Aantal2024
Verblijfsobjecten9.077Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen15Aantal2024
Panden met adres7.493Aantal2024
Adressen met pand9.072Aantal2024
Percelen met adres6.834Aantal2024
Adressen met perceel9.092Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom8.888Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom204Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom8.053Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom157Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190062Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192595Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950699Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.046Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.545Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.097Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000708Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010511Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020427Aantal2024
Panden met adres 2020 en later299Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190066Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925128Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950728Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.300Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.767Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.231Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.014Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010644Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020721Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later469Aantal2024
Postcodegebied5581AA-5583ZLNaam2024
Meest voorkomende postcode5581Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode40%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade86Aantal2022
Verkeersongevallen totaal94Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal9.653Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine7.690Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.965Aantal2023
Personenautos per huishouden1,23Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte431Aantal2023
Motorfietsen715Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.059Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€491.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning83%Percentage2023
Percentage meergezinswoning17%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement1.447Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.705Aantal2024
Hoekwoning1.460Aantal2024
Tweeonder1kap1.114Aantal2024
Vrijstaande woning1.484Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.867Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Waalre. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Waalre
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Waalre: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 157 patiënten in de gemeente Waalre met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Waalre
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Waalre.

Gemiddeld overleden 3,23 personen per week in de gemeente Waalre. Het aantal sterftes in de gemeente Waalre is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Waalre: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (2.490 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Waalre (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Waalre zijn in totaal 2.490 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 8 wijken en buurten in gemeente Waalre. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Waalre als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Waalre als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities