Statistieken gemeente Eemnes

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Eemnes. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Eemnes. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Eemnes telt 9.755 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eemnes.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eemnes:

JaarAantal inwoners de gemeente Eemnes% verschil
20249.7551,64%
20239.5981,57%
20229.4500,94%
20219.3621,24%
20209.2471,47%
20199.1130,01%
20189.1121,26%
20178.9991,37%
20168.8770,79%
20158.8070,32%
20148.779-0,18%
20138.795-0,33%
20128.824-0,24%
20118.8450,09%
20108.837-0,48%
20098.880-0,94%
20088.9640,82%
20078.8910,36%
20068.8590,84%
20058.7851,33%
20048.6700,46%
20038.6300,24%
20028.609-0,59%
20018.6600,48%
20008.6192,84%
19998.3811,01%
19988.2970,79%
19978.2320,54%
19968.1880,87%
19958.117geen data

De bevolking van de gemeente Eemnes is met 1.638 personen gestegen van 8.117 personen in 1995 tot 9.755 personen in 2024 (dat is een grote stijging van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 56 personen (0,64%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eemnes.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Eemnes:

In 1995 waren er 8.117 inwoners in de gemeente Eemnes. Het aantal van 8.117 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 9.755 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 1.638 (20%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 157 (1,64%). Het aantal van 9.755 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Eemnes

De gemeente Eemnes is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Eemnes heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.370 hectare, waarvan 3.104 land en 266 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 962 adressen per km2. Er wonen 4.093 huishoudens in de gemeente Eemnes en de gemeente telt 1 woonplaats, 1 wijk en 10 buurten.

De naam Eemnes wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Eemnes en voor de wijk Eemnes. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Eemnes

Vlag van de gemeente Eemnes

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Eemnes
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Eemnes met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Eemmeer-Eemnes, 2: Noordbuurt, 3: Wakkerendijk-Meentweg, 4: Polder te Veen, 5: Eemnes-Dorp, 6: Eempolder, 7: Goyergracht, 8: Zuidbuurt, 9: Heidehoek, 10: Eembrugge.

Woningkenmerken
Er zijn 4.125 woningen in de gemeente Eemnes.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemnes in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Eemnes was €518.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Eemnes.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eemnes:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Eemnes% verschil
2023€518.00017%
2022€444.0008,6%
2021€409.0008,2%
2020€378.0009,9%
2019€344.0006,8%
2018€322.00011%
2017€289.0002,12%
2016€283.0000,71%
2015€281.000-3,10%
2014€290.000-4,29%
2013€303.000-5,6%
2012€321.000-1,53%
2011€326.000-1,81%
2010€332.000-0,30%
2009€333.0004,39%
2008€319.0006,7%
2007€299.0003,10%
2006€290.000-0,34%
2005€291.00053%
2004€190.000-1,04%
2003€192.0001,05%
2002€190.0000,53%
2001€189.00075%
2000€108.0000%
1999€108.000-0,92%
1998€109.0000%
1997€109.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Eemnes is met €409.000 gestegen van €109.000 in 1997 tot €518.000 in 2023 (dat is een toename van 375%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €15.730 (7,3%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eemnes.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eemnes.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Eemnes is €518.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 4.125 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin) en 10 buurten (blauw). De gemeente Eemnes wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Eemnes: er zijn 2.028 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Eemnes.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.109 totaal in de gemeente Eemnes

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Eemnes telt in totaal 5.109 adressen, met 5.100 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 8 ligplaatsen. 94% van de adressen in gemeente Eemnes ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Eemnes
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Eemnes zijn er 4.436 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Eemnes.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.131 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Eemnes. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Eemnes

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Eemnes. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eemnes bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Eemnes per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Eemnes:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.9885041.106
20228.048439963
20218.041414907
20207.951406890
20197.890383840
20187.897380835
20177.838363798
20167.745354778
20157.677354776
20147.672347760
20137.681349765
20127.726344754
20117.724351770
20107.740343754
20097.797339744
20087.875341748
20077.836330725
20067.816327716
20057.716335734
20047.614331725
20037.564334732
20027.561328720
20017.629323708
20007.626311682
19997.390310681
19987.337301659
19977.278299655
19967.233299656

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Eemnes als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 5,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 3,65% en herkomst van buiten Europa: 8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eemnes naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Eemnes
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Eemnes in 2022 zijn Westers (755 inwoners) en Overig (429 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Eemnes: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Eemnes.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Eemnes. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eemnes:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Eemnes. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Eemnes.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Eemnes:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.790660
Tussenwoning2.6001.030
Hoekwoning2.8701.220
Twee onder één kap woning3.7001.500
Vrijstaande woning4.5001.920
Huurwoning2.050950
Eigen woning3.2101.260

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Eemnes zijn C (1.368 adressen) en A (1.270 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Eemnes. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Eemnes: 1.368 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemnes bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Eemnes voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Eemnes voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Eemnes
Bevolking533314
Adressen2.055962
Autos265173

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Eemnes ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 130 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Eemnes. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Eemnes vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

13 stembureaus

Er zijn 13 stembureaus in de gemeente Eemnes. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Eemnes
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Eemnes over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Eemnes.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Eemnes het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eemnes van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Eemnes
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Eemnes:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV75918%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD68916%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA67416%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA41910%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D663759%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB2927%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt2034,86%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC1663,98%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD1463,50%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1323,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU751,80%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP671,60%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP631,51%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS320,77%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21290,69%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL190,45%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN130,31%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten130,31%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD90,22%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio10,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.51724%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.44923%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA79412%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC78512%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D664216,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3395,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA2563,98%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1522,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1522,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1482,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU891,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt881,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21600,93%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL550,85%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP380,59%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS340,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK300,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter120,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1100,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN30,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport20,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF10,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN10,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.28625%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD72914%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA52110%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3917,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks3556,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D663045,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212865,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2254,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2084,0%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1633,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1452,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1282,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1202,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1162,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
U26 GEMEENTEN831,60%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP581,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL541,04%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ZWARTE PIET IS ZWART160,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK150,29%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.30425%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD68213%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA65113%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk4268,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP3967,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer3607%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3526,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3486,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2023,91%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1683,25%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1442,79%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP791,53%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water510,99%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Dorpsbelang1.62135%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.04823%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD75116%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA74916%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664369,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Eemnes. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Eemnes is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Eemnes is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Eemnes is €33.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €40.900. Gemeente Eemnes telt 7.700 inkomensontvangers op 9.755 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de gemeente Eemnes heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Eemnes.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.500) gemeente Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Eemnes.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Goyergracht heeft met €41.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Eemnes. En buurt Eempolder heeft met €28.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Eemnes.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Eemnes. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Eemnes
Er zijn 235 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Eemnes op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 235 elektrische auto’s in de gemeente Eemnes. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Eemnes die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.133 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Eemnes in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Eemnes geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 8.635 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Eemnes (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.656 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Eemnes in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Eemnes geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Eemnes. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 262 misdrijven in de gemeente Eemnes geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Eemnes, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Eemnes zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3.567 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. Voor 4,39% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 3.567 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Eemnes 262 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Eemnes in 2023 zijn Ongevallen (weg) (55 delicten) en Horizontale fraude (41 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Eemnes.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 16 misdrijven in de gemeente Eemnes geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Eemnes met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Eemnes over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eemnes.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,92 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de gemeente Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Eemnes.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Eemnes. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Eemnes
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Eemnes dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Eemnes.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Eemnes genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Eemnes.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Eemnes ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Eemnes per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Eemnes geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Eemnes. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Eemnes is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Eemnes.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Eemnes voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.695Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2023
B-F Nijverheid en energie265Aantal2023
G+I Handel en horeca240Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie110Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed160Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening455Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg240Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten165Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.755Aantal2024
Mannen4.774Aantal2024
Vrouwen4.981Aantal2024
0 tot 15 jaar1.572Aantal2024
15 tot 25 jaar1.120Aantal2024
25 tot 45 jaar1.997Aantal2024
45 tot 65 jaar2.905Aantal2024
65 jaar of ouder2.161Aantal2024
Ongehuwd4.441Aantal2024
Gehuwd4.002Aantal2024
Gescheiden875Aantal2024
Verweduwd437Aantal2024
Geboorte totaal78Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal77Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid314Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag1.380Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.920Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.820Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura260Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten405Aantal2022
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel563Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.801Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.745Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++47Aantal2024
Energielabels A+++132Aantal2024
Energielabels A++53Aantal2024
Energielabels A+59Aantal2024
Energielabels A1.270Aantal2024
Energielabels B920Aantal2024
Energielabels C1.368Aantal2024
Energielabels D467Aantal2024
Energielabels E83Aantal2024
Energielabels F65Aantal2024
Energielabels G81Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker15%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn36%percentage2022
Drinker84%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker8%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht50%percentage2022
Overgewicht49%percentage2022
Ernstig overgewicht14%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters58%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk35%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam30%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk29%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten17%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht13%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht55%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.093Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.258Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.228Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.607Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,33Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers77%Percentage2022
Percentage zelfstandigen23%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers7.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€354x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO330Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.870Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.988Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.610Aantal2023
Herkomst Europa504Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.106Aantal2023
Geboren in Nederland7.988Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa243Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa541Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa261Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa565Aantal2023
Autochtoon8.048Aantal2022
Westers totaal755Aantal2022
Niet-westers totaal647Aantal2022
Marokko54Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba51Aantal2022
Suriname61Aantal2022
Turkije52Aantal2022
Overig niet-westers429Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal68Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven15Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting47Aantal2023
Verkeersovertredingen87Aantal2023
Vernieling29Aantal2023
Overige misdrijven16Aantal2023
Totaal misdrijven262Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0317Code2023
RegionaamEemnesNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode03170000Code2023
Oppervlakte totaal3.370Aantal hectaren2024
Oppervlakte land3.104Aantal hectaren2024
Oppervlakte water266Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid962Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.109Aantal2024
Adressen met postcode5.071Aantal2024
Adressen met woonfunctie4.436Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie33Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie14Aantal2024
Adressen met industriefunctie323Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie226Aantal2024
Adressen met logiesfunctie13Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie9Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie47Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie225Aantal2024
Verblijfsobjecten5.100Aantal2024
Ligplaatsen8Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres4.325Aantal2024
Adressen met pand5.099Aantal2024
Percelen met adres3.658Aantal2024
Adressen met perceel5.109Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.827Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom282Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.292Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom144Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900126Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925107Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950107Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970660Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.131Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990678Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000601Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010277Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020359Aantal2024
Panden met adres 2020 en later275Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900128Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925111Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950109Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970684Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.212Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990695Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000719Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010459Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020553Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later425Aantal2024
Postcodegebied3755AA-3755XMNaam2024
Meest voorkomende postcode3755Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade121Aantal2022
Verkeersongevallen totaal130Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal5.379Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine4.380Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.000Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte173Aantal2023
Motorfietsen475Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.125Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€518.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200078%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement542Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.028Aantal2024
Hoekwoning966Aantal2024
Tweeonder1kap432Aantal2024
Vrijstaande woning468Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.664Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Eemnes. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Eemnes: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (1.695 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Eemnes (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Eemnes voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Eemnes zijn in totaal 1.695 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 13 wijken en buurten in gemeente Eemnes. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Eemnes als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Eemnes als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities