Statistieken woonplaats Eemnes

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Eemnes telt 9.598 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Eemnes.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Eemnes:

JaarAantal inwoners de woonplaats Eemnes% verschil
20239.5981,57%
20229.4500,94%
20219.3621,24%
20209.2471,47%
20199.1130,01%
20189.1121,26%
20178.9991,37%
20168.8770,79%
20158.8070,32%
20148.779-0,18%
20138.795-0,33%
20128.824-0,24%
20118.8450,09%
20108.837-0,48%
20098.880-0,94%
20088.9640,82%
20078.8910,36%
20068.8590,84%
20058.7851,33%
20048.6700,46%
20038.6300,24%
20028.609-0,59%
20018.6600,48%
20008.6192,84%
19998.3811,01%
19988.2970,79%
19978.2320,54%
19968.1880,87%
19958.117geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Eemnes is met 1.481 personen gestegen van 8.117 personen in 1995 tot 9.598 personen in 2023 (dat is een grote toename van 18%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2023 was 53 personen (0,60%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Eemnes.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Eemnes:

In 1995 waren er 8.117 inwoners in de woonplaats Eemnes. Het aantal van 8.117 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 9.598 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 1.481 (18%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 148 (1,57%). Het aantal van 9.598 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2023.

Over woonplaats Eemnes

Woonplaats Eemnes heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.370 hectare, waarvan 3.104 land en 266 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Eemnes telt 4.984 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 962 adressen per km2. Er wonen 4.093 huishoudens en er zijn in totaal 4.125 woningen. De woonplaats telt 5.379 auto's en 1.695 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Eemnes ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Eemnes is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Eemnes zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. Gemeente Eemnes bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente en voor woonplaats Eemnes zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Eemnes zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Eemnes
Kaart van de woonplaats Eemnes. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats (en gemeente) Eemnes binnen de provincie Utrecht.

Woningkenmerken
Er zijn 4.125 woningen in de woonplaats Eemnes.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Eemnes in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Eemnes was €519.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Eemnes.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Eemnes:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Eemnes% verschil
2023€519.00017%
2022€444.0008,6%
2021€409.0008,2%
2020€378.0009,9%
2019€344.0006,8%
2018€322.00011%
2017€289.0002,12%
2016€283.0000,71%
2015€281.000-3,10%
2014€290.000-4,29%
2013€303.000-5,6%
2012€321.000-1,53%
2011€326.000-1,81%
2010€332.000-0,30%
2009€333.0004,39%
2008€319.0006,7%
2007€299.0003,10%
2006€290.000-0,34%
2005€291.00053%
2004€190.000-1,04%
2003€192.0001,05%
2002€190.0000,53%
2001€189.00075%
2000€108.0000,00%
1999€108.000-0,92%
1998€109.0000,00%
1997€109.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Eemnes is met €410.000 toegenomen van €109.000 in 1997 tot €519.000 in 2023 (dat is een groei van 376%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €15.769 (7,3%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Eemnes.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Eemnes.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Eemnes is €519.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 4.125 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Eemnes (geel) en 9 buurten (blauw). De woonplaats Eemnes wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Eemnes: er zijn 1.979 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Eemnes.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.075 totaal in de woonplaats Eemnes

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Eemnes telt in totaal 5.075 adressen, met 5.066 verblijfsobjecten, 1 standplaats en 8 ligplaatsen. 94% van de adressen in woonplaats Eemnes ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Eemnes
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Eemnes. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Eemnes. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Eemnes

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Eemnes. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Eemnes bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Eemnes


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Eemnes per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Eemnes:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20237.9885041.106
20228.048439963
20218.041414907
20207.951406890
20197.890383840
20187.897380835
20177.838363798
20167.745354778
20157.677354776
20147.672347760
20137.681349765
20127.726344754
20117.724351770
20107.740343754
20097.797339744
20087.875341748
20077.836330725
20067.816327716
20057.716335734
20047.614331725
20037.564334732
20027.561328720
20017.629323708
20007.626311682
19997.390310681
19987.337301659
19977.278299655
19967.233299656

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Eemnes als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 5,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 3,65% en herkomst van buiten Europa: 8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Eemnes naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Eemnes
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Eemnes in 2022 zijn Westers (755 inwoners) en Overig (429 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Eemnes: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Eemnes.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Eemnes. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Eemnes:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Eemnes. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Eemnes zijn C (1.385 adressen) en A (1.180 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Eemnes. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Eemnes: 1.385 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Eemnes bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 130 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Eemnes. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Eemnes vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Eemnes

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Eemnes. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 6 stembureaus in de woonplaats Eemnes. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Eemnes.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 6 stembureaus in de woonplaats Eemnes.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 14 stembureaus in de gemeente Eemnes en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Eemnes. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Eemnes.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.500)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Eemnes.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Eemnes was in 2022 €33.500.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.695 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Eemnes (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Eemnes zijn in totaal 1.695 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Eemnes. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Eemnes
Er zijn 213 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Eemnes op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 213 elektrische auto’s in de woonplaats Eemnes. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Eemnes die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 6.112 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Eemnes in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Eemnes geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 8.564 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Eemnes (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 5.582 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Eemnes in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Eemnes geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Eemnes. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 231 misdrijven in de woonplaats Eemnes geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Eemnes, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Eemnes zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 3.406 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 41 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Eemnes 231 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Eemnes in 2022 zijn Horizontale fraude (42 delicten) en Ongevallen (weg) (36 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Eemnes.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 20 misdrijven in de woonplaats Eemnes geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Eemnes met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Eemnes over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Eemnes.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 7,08 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2022 in de woonplaats Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Eemnes.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Eemnes. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Eemnes.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Eemnes genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Eemnes.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Eemnes.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Eemnes voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.695Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij60Aantal2023
B-F Nijverheid en energie265Aantal2023
G+I Handel en horeca240Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie110Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed160Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening455Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg240Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten165Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners9.598Aantal2023
Mannen4.699Aantal2023
Vrouwen4.899Aantal2023
0 tot 15 jaar1.547Aantal2023
15 tot 25 jaar1.129Aantal2023
25 tot 45 jaar1.958Aantal2023
45 tot 65 jaar2.885Aantal2023
65 jaar of ouder2.079Aantal2023
Ongehuwd4.375Aantal2023
Gehuwd3.912Aantal2023
Gescheiden871Aantal2023
Verweduwd440Aantal2023
Geboorte totaal78Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal77Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid309Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.600Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar3.130Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.320Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura260Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten405Aantal2022
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.210Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement660Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.500Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.260Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief2.591Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.879Aantal2023
Energielabels Onbepaald475Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++44Aantal2023
Energielabels A+++87Aantal2023
Energielabels A++30Aantal2023
Energielabels A+20Aantal2023
Energielabels A1.180Aantal2023
Energielabels B854Aantal2023
Energielabels C1.385Aantal2023
Energielabels D641Aantal2023
Energielabels E92Aantal2023
Energielabels F57Aantal2023
Energielabels G79Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal4.093Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.258Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.228Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.607Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,33Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2021
Percentage werknemers78%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers7.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen36%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen24%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€354x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand90Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO330Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW60Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.870Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland7.988Aantal2023
Herkomst Europa504Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.106Aantal2023
Geboren in Nederland7.988Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa243Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa541Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa261Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa565Aantal2023
Autochtoon8.048Aantal2022
Westers totaal755Aantal2022
Niet-westers totaal647Aantal2022
Marokko54Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba51Aantal2022
Suriname61Aantal2022
Turkije52Aantal2022
Overig niet-westers429Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal57Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven20Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting54Aantal2022
Verkeersovertredingen68Aantal2022
Vernieling23Aantal2022
Overige misdrijven6Aantal2022
Totaal misdrijven231Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand8,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand22,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km19Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand7Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1037CodeWP1037
RegionaamEemnesNaamEemnes
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.370Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.104Aantal hectaren2023
Oppervlakte water266Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid962Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.984Aantal2023
Adressen met postcode4.945Aantal2023
Adressen met woonfunctie4.345Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom4.703Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom281Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom4.202Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom143Aantal2023
Percelen3.724Aantal2023
Panden4.221Aantal2023
Adressen met panden4.935Aantal2023
Panden voor 17002Aantal2023
Panden 1700 tot 190065Aantal2023
Panden 1900 tot 192565Aantal2023
Panden 1925 tot 195057Aantal2023
Panden 1950 tot 1970634Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.230Aantal2023
Panden 1980 tot 1990702Aantal2023
Panden 1990 tot 2000769Aantal2023
Panden 2000 tot 2010556Aantal2023
Panden 2010 tot 2020561Aantal2023
Panden 2020 en later294Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade121Aantal2022
Verkeersongevallen totaal130Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal5.379Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine4.380Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof1.000Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte173Aantal2023
Motorfietsen475Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad4.125Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€519.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen72%Percentage2023
Huurwoningen totaal27%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200078%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement533Aantal2023
Tussen of geschakelde woning1.979Aantal2023
Hoekwoning945Aantal2023
Tweeonder1kap422Aantal2023
Vrijstaande woning466Aantal2023
Ligplaats8Aantal2023
Standplaats1Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend24Aantal2023
Woningtype n.v.t.630Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!