Statistieken gemeente Opsterland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Opsterland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Opsterland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Opsterland telt 30.059 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Opsterland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Opsterland:

JaarAantal inwoners de gemeente Opsterland% verschil
202430.0590,02%
202330.0540,88%
202229.791-0,07%
202129.8120,27%
202029.7330,03%
201929.723-0,10%
201829.7530,12%
201729.718-0,38%
201629.830-0,10%
201529.859-0,01%
201429.863-0,11%
201329.896-0,19%
201229.952-0,13%
201129.991-0,16%
201030.0390,88%
200929.7770,25%
200829.7030,41%
200729.5830,06%
200629.5650,32%
200529.4720,12%
200429.4361,50%
200329.0000,60%
200228.828-0,02%
200128.8330,22%
200028.7690,32%
199928.6760,39%
199828.5650,66%
199728.3770,63%
199628.2000,88%
199527.955geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Opsterland is met 2.104 personen toegenomen van 27.955 personen in 1995 tot 30.059 personen in 2024 (dat is een groei van 7,5%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 73 personen (0,25%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Opsterland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Opsterland:

In 1995 waren er 27.955 inwoners in de gemeente Opsterland. Het aantal van 27.955 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 30.059 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 2.104 (7,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 5 (0,02%). Het aantal van 30.059 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Opsterland

De gemeente Opsterland is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Opsterland heeft afgerond een totale oppervlakte van 22.764 hectare, waarvan 22.440 land en 324 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 422 adressen per km2. Er wonen 12.780 huishoudens in de gemeente Opsterland en de gemeente telt 17 woonplaatsen, 15 wijken en 50 buurten.

Vlag van de gemeente Opsterland

Vlag van de gemeente Opsterland

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Opsterland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Opsterland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Frieschepalen, 2: Siegerswoude, 3: Ureterp, 4: Bakkeveen, 5: Nij Beets ...Toon meer... Kaart van de gemeente Opsterland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Frieschepalen, 2: Siegerswoude, 3: Ureterp, 4: Bakkeveen, 5: Nij Beets, 6: Beetsterzwaag, 7: Wijnjewoude, 8: Tijnje, 9: Hemrik, 10: Terwispel, 11: Lippenhuizen, 12: Luxwoude, 13: Gorredijk, 14: Langezwaag, 15: Jonkerslân ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 13.318 woningen in de gemeente Opsterland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Opsterland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Opsterland was €332.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Opsterland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Opsterland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Opsterland% verschil
2023€332.00016%
2022€287.00010%
2021€261.0008,7%
2020€240.0007,1%
2019€224.0005,7%
2018€212.0005,5%
2017€201.0007,5%
2016€187.000-3,61%
2015€194.0001,57%
2014€191.000-8,2%
2013€208.000-5,5%
2012€220.000-3,51%
2011€228.000-0,87%
2010€230.000-0,86%
2009€232.0002,20%
2008€227.0006,1%
2007€214.00017%
2006€183.0000,55%
2005€182.00054%
2004€118.0001,72%
2003€116.0000,87%
2002€115.0000,88%
2001€114.00068%
2000€68.0000%
1999€68.0001,49%
1998€67.0001,52%
1997€66.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Opsterland is met €266.000 gestegen van €66.000 in 1997 tot €332.000 in 2023 (dat is een stijging van 403%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.230 (7,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Opsterland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Opsterland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Opsterland is €332.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 24% en er zijn 13.318 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), 17 woonplaatsen (groen), 15 wijken (oranje) en 50 buurten (blauw). De gemeente Opsterland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Opsterland: er zijn 6.359 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Opsterland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 15.108 totaal in de gemeente Opsterland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Opsterland telt in totaal 15.108 adressen, met 15.092 verblijfsobjecten, 11 standplaatsen en 5 ligplaatsen. 80% van de adressen in gemeente Opsterland ligt binnen de bebouwde kom en 20% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Opsterland
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Opsterland zijn er 13.564 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Opsterland.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.702 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Opsterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Opsterland. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Opsterland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Opsterland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Opsterland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Opsterland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Opsterland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Opsterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Opsterland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Opsterland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202327.6919291.434
202227.8407671.184
202127.8807601.172
202027.8227511.160
201927.8457381.140
201827.9297171.107
201727.9147091.095
201628.1016801.049
201528.1696641.026
201428.1966551.012
201328.259644993
201228.370622960
201128.434612945
201028.471616952
200928.262596919
200828.246573884
200728.141567875
200628.159553853
200528.108536828
200428.105523808
200327.701511788
200227.548503777
200127.509521803
200027.459515795
199927.439486751
199827.341481743
199727.113497767
199626.985478737

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Opsterland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europese landen: 3,09% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,77% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 96%, herkomst uit Europa: 1,70% en herkomst van buiten Europa: 2,61%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Opsterland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Opsterland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Opsterland in 2022 zijn Westers (1.041 inwoners) en Overig (713 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Opsterland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Opsterland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Opsterland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Opsterland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Opsterland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Opsterland.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Opsterland:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.770700
Tussenwoning2.2401.010
Hoekwoning2.4201.100
Twee onder één kap woning2.5601.130
Vrijstaande woning3.4401.550
Huurwoning2.120930
Eigen woning3.1101.390

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Opsterland zijn C (3.218 adressen) en A (2.882 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Opsterland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Opsterland: 3.218 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Opsterland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Opsterland voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Opsterland voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Opsterland
Bevolking533134
Adressen2.055422
Autos26576

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Opsterland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 158 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Opsterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Opsterland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Opsterland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

60 stembureaus

Er zijn 60 stembureaus in de gemeente Opsterland. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Opsterland
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Opsterland over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Opsterland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Opsterland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Opsterland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Opsterland
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Opsterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Opsterland:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA2.40020%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.83515%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1.34111%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.23510%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD9547,9%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D669337,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU8397%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD4163,46%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC4093,40%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP4083,40%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD3402,83%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt3172,64%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP2992,49%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS870,72%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL700,58%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21590,49%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten270,22%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD250,21%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio100,08%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN90,07%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV4.55823%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.06015%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.79114%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.13511%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.08411%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA9494,80%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668724,41%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU8044,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP7403,74%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD5052,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3131,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP3091,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL2171,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1580,80%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21890,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS750,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter190,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK180,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1150,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten150,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF120,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP80,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN80,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen70,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN40,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB5.25932%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FNP1.68210%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.5899,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.1346,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.0916,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.0286,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD9755,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV6373,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D666063,66%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5583,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP4942,98%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4722,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213201,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Provinciaal Belang Fryslân3071,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2121,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1090,66%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP810,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.89630%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk2.64616%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP1.79511%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.5009,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.1697,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.1547,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD9886,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD6914,25%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5853,59%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP4762,92%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lagere Lasten Burger3762,31%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Opsterlands Belang3.15524%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP2.03816%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.62712%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.61712%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.38211%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.2309,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.2089,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D668396,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Opsterland. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Opsterland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Opsterland is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Opsterland is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Opsterland is €28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.100. Gemeente Opsterland telt 23.800 inkomensontvangers op 30.059 inwoners totaal.
5% van de huishoudens in de gemeente Opsterland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Opsterland.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000) gemeente Opsterland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Opsterland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Beetsterzwaag-Roekebosk heeft met €39.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Opsterland. En buurt Ureterp-De Ekers heeft met €19.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Opsterland.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Opsterland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Opsterland
Er zijn 424 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Opsterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Opsterland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 424 elektrische auto’s in de gemeente Opsterland. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Opsterland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 18.249 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Opsterland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Opsterland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 28.213 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Opsterland (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 17.914 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Opsterland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Opsterland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Opsterland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 541 misdrijven in de gemeente Opsterland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Opsterland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Opsterland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 7.900 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Opsterland 541 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Opsterland in 2023 zijn Horizontale fraude (129 delicten) en Onder invloed (weg) (65 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Opsterland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 43 misdrijven in de gemeente Opsterland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Opsterland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Opsterland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Opsterland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,92 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Opsterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Opsterland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Opsterland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Opsterland
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Opsterland dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Opsterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Opsterland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Opsterland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Opsterland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Opsterland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Opsterland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Opsterland per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Opsterland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Opsterland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Opsterland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Opsterland.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Opsterland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.740Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij385Aantal2023
B-F Nijverheid en energie605Aantal2023
G+I Handel en horeca655Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie180Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed230Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening740Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg565Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten380Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners30.059Aantal2024
Mannen15.092Aantal2024
Vrouwen14.967Aantal2024
0 tot 15 jaar4.604Aantal2024
15 tot 25 jaar3.416Aantal2024
25 tot 45 jaar6.208Aantal2024
45 tot 65 jaar8.690Aantal2024
65 jaar of ouder7.141Aantal2024
Ongehuwd13.542Aantal2024
Gehuwd12.800Aantal2024
Gescheiden2.097Aantal2024
Verweduwd1.620Aantal2024
Geboorte totaal277Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal300Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid134Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag5.840Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar10.350Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.040Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura705Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2022
WMO cliënten1.830Aantal2022
WMO cliënten relatief61Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.440Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.550Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.390Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.330Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel6.270Aantal2024
Adressen met definitief energielabel7.508Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++36Aantal2024
Energielabels A+++174Aantal2024
Energielabels A++34Aantal2024
Energielabels A+65Aantal2024
Energielabels A2.882Aantal2024
Energielabels B2.366Aantal2024
Energielabels C3.218Aantal2024
Energielabels D1.364Aantal2024
Energielabels E410Aantal2024
Energielabels F887Aantal2024
Energielabels G2.340Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht51%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters46%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk36%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk32%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2022
Psychische klachten16%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.780Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.984Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.287Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.509Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers81%Percentage2022
Percentage zelfstandigen19%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers23.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,60%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€213x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand460Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.240Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW220Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland27.691Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.363Aantal2023
Herkomst Europa929Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.434Aantal2023
Geboren in Nederland27.691Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa457Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa623Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa472Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa811Aantal2023
Autochtoon27.840Aantal2022
Westers totaal1.041Aantal2022
Niet-westers totaal910Aantal2022
Marokko25Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba82Aantal2022
Suriname55Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers713Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal148Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven42Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting145Aantal2023
Verkeersovertredingen121Aantal2023
Vernieling62Aantal2023
Overige misdrijven23Aantal2023
Totaal misdrijven541Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand8,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand12Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand10,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0086Code2023
RegionaamOpsterlandNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode00860000Code2023
Oppervlakte totaal22.764Aantal hectaren2024
Oppervlakte land22.440Aantal hectaren2024
Oppervlakte water324Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid422Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal15.108Aantal2024
Adressen met postcode15.105Aantal2024
Adressen met woonfunctie13.564Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie163Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie121Aantal2024
Adressen met industriefunctie974Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie108Aantal2024
Adressen met logiesfunctie120Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie29Aantal2024
Adressen met sportfunctie25Aantal2024
Adressen met winkelfunctie263Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie488Aantal2024
Verblijfsobjecten15.092Aantal2024
Ligplaatsen5Aantal2024
Standplaatsen11Aantal2024
Panden met adres12.915Aantal2024
Adressen met pand15.091Aantal2024
Percelen met adres11.418Aantal2024
Adressen met perceel15.108Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom12.055Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3.053Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.739Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2.825Aantal2024
Panden met adres voor 170010Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900456Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.501Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.260Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.702Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.122Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.355Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.429Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.215Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020551Aantal2024
Panden met adres 2020 en later314Aantal2024
Adressen met pand voor 170012Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900514Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.596Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.285Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.755Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.304Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.566Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.951Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.566Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020989Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later553Aantal2024
Postcodegebied8401AA-9249SBNaam2024
Meest voorkomende postcode8401Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode29%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade20Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade138Aantal2022
Verkeersongevallen totaal158Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal16.947Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine12.345Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.605Aantal2023
Personenautos per huishouden1,33Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte76Aantal2023
Motorfietsen1.840Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.318Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€332.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen70%Percentage2023
Huurwoningen totaal30%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement1.928Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.671Aantal2024
Hoekwoning1.201Aantal2024
Tweeonder1kap2.405Aantal2024
Vrijstaande woning6.359Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.528Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Opsterland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Opsterland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (3.740 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Opsterland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Opsterland voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Opsterland zijn in totaal 3.740 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 83 wijken en buurten in gemeente Opsterland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Opsterland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Opsterland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities