Statistieken gemeente Dantumadiel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Dantumadiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Dantumadiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Dantumadiel telt 19.135 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Dantumadiel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Dantumadiel:

JaarAantal inwoners de gemeente Dantumadiel% verschil
202419.135-0,31%
202319.1941,25%
202218.9570,07%
202118.9430,11%
202018.922-0,01%
201918.9230,10%
201818.904-0,20%
201718.942-0,38%
201619.015-0,23%
201519.0590,15%
201419.030-0,52%
201319.130-0,70%
201219.264-0,24%
201119.3100,14%
201019.283-0,43%
200919.367-0,16%
200819.399-0,32%
200719.461-0,48%
200619.555-0,63%
200519.679-0,42%
200419.7620,39%
200319.685-0,40%
200219.765-0,39%
200119.8430,05%
200019.833-0,11%
199919.854-0,38%
199819.9300,57%
199719.8170,48%
199619.7220,41%
199519.641geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Dantumadiel is met 506 inwoners gedaald van 19.641 inwoners in 1995 tot 19.135 inwoners in 2024 (dat is een kleine afname van 2,58%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -17 inwoners (-0,09%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dantumadiel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Dantumadiel:

In 1995 telde de gemeente Dantumadiel 19.641 inwoners. In 1998 is het aantal gestegen tot 19.930 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 289 (1,47%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (1997) is 113 (0,57%). Het aantal van 19.930 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2018 is het aantal gedaald tot 18.904 inwoners. Dit is een daling van 1.026 (-5,1%) ten opzichte van 1998, ten opzichte van het vorige jaar (2017) is het verschil -38 (-0,20%). Het aantal van 18.904 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 waren er 19.135 inwoners in de gemeente Dantumadiel.

Over de gemeente Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Dantumadiel heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.753 hectare, waarvan 8.460 land en 293 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 458 adressen per km2. Er wonen 8.016 huishoudens in de gemeente Dantumadiel en de gemeente telt 10 woonplaatsen, 4 wijken en 17 buurten. Gemeentelijke herindeling: naamswijziging van de gemeente Dantumadiel in 2009.

De gemeente Dantumadiel (gemeentecode GM1891) is in 2009 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeente Dantumadeel, dit betrof alleen een naamswijziging, hierbij kreeg de gemeente Dantumadeel (GM0065) echter wel een nieuwe gemeentecode (GM1891). Hierbij is de gemeente Dantumadeel volledig naar de nieuwe gemeente Dantumadiel overgegaan.

Vlag van de gemeente Dantumadiel

Vlag van de gemeente Dantumadiel

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Dantumadiel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Dantumadiel met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Oost, 2: West, 3: Centrum, 4: Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 8.263 woningen in de gemeente Dantumadiel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Dantumadiel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Dantumadiel was €291.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Dantumadiel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Dantumadiel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Dantumadiel% verschil
2023€291.00018%
2022€247.00015%
2021€214.00011%
2020€193.0004,89%
2019€184.0005,7%
2018€174.0002,96%
2017€169.0002,42%
2016€165.0001,23%
2015€163.000-2,98%
2014€168.000-7,2%
2013€181.000-7,2%
2012€195.000-1,52%
2011€198.000-1,00%
2010€200.0000,50%
2009€199.0003,65%
2008€192.0008,5%
2007€177.0007,9%
2006€164.0000,61%
2005€163.00055%
2004€105.0000,96%
2003€104.0000,97%
2002€103.0000%
2001€103.00043%
2000€72.0001,41%
1999€71.0000%
1998€71.0001,43%
1997€70.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Dantumadiel is met €221.000 gestegen van €70.000 in 1997 tot €291.000 in 2023 (dat is een groei van 316%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.500 (6,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Dantumadiel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Dantumadiel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Dantumadiel is €291.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 8.263 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), 9 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De gemeente Dantumadiel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Dantumadiel: er zijn 4.262 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Dantumadiel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 9.211 totaal in de gemeente Dantumadiel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Dantumadiel telt in totaal 9.211 adressen, met 9.202 verblijfsobjecten, 7 standplaatsen en 2 ligplaatsen. 91% van de adressen in gemeente Dantumadiel ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Dantumadiel
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Dantumadiel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Dantumadiel. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 9 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de gemeente Dantumadiel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Dantumadiel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Dantumadiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Dantumadiel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Dantumadiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Dantumadiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Dantumadiel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Dantumadiel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202317.955471768
202218.017357583
202118.067333543
202018.068325529
201918.098314511
201818.107303494
201718.200282460
201618.313267435
201518.368263428
201418.368252410
201318.507237386
201218.619245400
201118.687237386
201018.673232378
200918.766228373
200818.802227370
200718.877222362
200618.982218355
200519.104219356
200419.190217355
200319.124213348
200219.177224364
200119.270218355
200019.267215351
199919.320203331
199819.408198324
199719.304195318
199619.195200327

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Dantumadiel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 94%, herkomst uit Europese landen: 2,45% en herkomst uit landen buiten Europa: 4,0% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 97%, herkomst uit Europa: 1,01% en herkomst van buiten Europa: 1,66%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Dantumadiel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Dantumadiel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Dantumadiel in 2022 zijn Overig (438 inwoners) en Westers (431 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Dantumadiel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Dantumadiel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Dantumadiel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Dantumadiel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Dantumadiel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Dantumadiel zijn C (1.866 adressen) en B (1.691 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Dantumadiel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Dantumadiel: 1.866 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dantumadiel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 53 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Dantumadiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Dantumadiel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Dantumadiel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Dantumadiel.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Dantumadiel voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Dantumadiel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

22 stembureaus

Er zijn 22 stembureaus in de gemeente Dantumadiel. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Dantumadiel
Opkomst: 82,1%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Dantumadiel. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Dantumadiel:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV30%3.70737
NSC19%2.38320
GL-PvdA8,1%1.00825
BBB8%9947
CDA7,2%8905
VVD6,5%80724
CU5,1%6383
SGP5,1%6323
FvD2,50%3153
SP2,40%3035
D661,90%2339
BVNL1,00%1300
PvdD0,90%1143
JA210,70%871
Volt0,40%472
50PLUS0,30%390
Piraten0,10%150
SAMEN0,10%80
DENK0,10%163
Splinter0,10%90
BIJ10,10%90
Politieke Partij voor Basisinkomen0%10
PLAN0%30
LEF0%20
LP0%20

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Dantumadiel
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Dantumadiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlement verkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Dantumadiel:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV3.70730%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.38319%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.0088,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB9948%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA8907,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD8076,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU6385,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP6325,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD3152,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP3032,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662331,88%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1301,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1140,92%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21870,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt470,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS390,31%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK160,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten150,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ190,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter90,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN80,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.27132%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.12911%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.12011%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FNP8988,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6706,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV6196%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4434,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD4174,05%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks3353,25%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD3253,15%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2832,75%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212452,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1831,78%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661591,54%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Provinciaal Belang Fryslân1181,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS600,58%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP340,33%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.78228%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.46114%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.12311%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP1.08311%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk9589,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL7827,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lagere Lasten Burger5825,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA5695,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2682,66%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2582,56%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2242,22%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.94623%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Sociaal Links1.60519%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.29115%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen Dantumadiel1.25715%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP8059,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP7528,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BVNL5977%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2573,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.52428%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP1.17522%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PVV63912%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdA55010%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
SP4989,2%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
D662664,90%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
VVD2394,41%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks1592,93%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS1492,75%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdD1302,40%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft250,46%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50240,44%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Piraten160,29%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij150,28%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen80,15%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu40,07%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij20,04%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud10,02%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij10,02%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Dantumadiel: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.600) gemeente Dantumadiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Dantumadiel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Readtsjerk heeft met €29.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Dantumadiel. En buurt Verspreide huizen Damwâld heeft met €18.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Dantumadiel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Dantumadiel is €24.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.600. Gemeente Dantumadiel telt 14.900 inkomensontvangers op 19.135 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6% procent van de huishoudens in gemeente Dantumadiel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Dantumadiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Dantumadiel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Dantumadiel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Dantumadiel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Dantumadiel
Er zijn 137 elektrische auto’s in april 2024 in de gemeente Dantumadiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Dantumadiel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 137 elektrische auto’s in de gemeente Dantumadiel. Dit is het totaal aantal in april 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Dantumadiel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 11.306 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Dantumadiel in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Dantumadiel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 16.663 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Dantumadiel (in april 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 10.704 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Dantumadiel in april 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in april 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Dantumadiel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Dantumadiel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 april 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 284 misdrijven in de gemeente Dantumadiel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Dantumadiel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of oktober 2022 tot en met maart 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Dantumadiel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 4.785 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. Voor 8% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 4.785 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Dantumadiel 284 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Dantumadiel in 2023 zijn Horizontale fraude (52 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (36 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Dantumadiel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In maart 2024 zijn er 26 misdrijven in de gemeente Dantumadiel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Dantumadiel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Dantumadiel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Dantumadiel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 4,55 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Dantumadiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Dantumadiel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Dantumadiel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Dantumadiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Dantumadiel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Dantumadiel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Dantumadiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Dantumadiel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Dantumadiel. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Dantumadiel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Dantumadiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Dantumadiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
61% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Dantumadiel heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Dantumadiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Dantumadiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Dantumadiel voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Dantumadiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Dantumadiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Dantumadiel heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Dantumadiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Dantumadiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Dantumadiel heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Dantumadiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Dantumadiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Dantumadiel heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Dantumadiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Dantumadiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
42% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Dantumadiel voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Dantumadiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Dantumadiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Dantumadiel heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Dantumadiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Dantumadiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
32% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Dantumadiel doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Dantumadiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Dantumadiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Dantumadiel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.960Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij170Aantal2023
B-F Nijverheid en energie480Aantal2023
G+I Handel en horeca420Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie80Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed105Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening290Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg245Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten170Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners19.135Aantal2024
Mannen9.638Aantal2023
Vrouwen9.556Aantal2023
0 tot 15 jaar3.179Aantal2023
15 tot 25 jaar2.236Aantal2023
25 tot 45 jaar4.084Aantal2023
45 tot 65 jaar5.230Aantal2023
65 jaar of ouder4.465Aantal2023
Ongehuwd8.406Aantal2023
Gehuwd8.545Aantal2023
Gescheiden1.076Aantal2023
Verweduwd1.167Aantal2023
Geboorte totaal189Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal210Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid227Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.330Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.040Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.550Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura425Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,6%Percentage2022
WMO cliënten1.480Aantal2022
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning1.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning1.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.180Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.076Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.750Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.385Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++6Aantal2024
Energielabels A+++20Aantal2024
Energielabels A++15Aantal2024
Energielabels A+34Aantal2024
Energielabels A1.252Aantal2024
Energielabels B1.691Aantal2024
Energielabels C1.866Aantal2024
Energielabels D863Aantal2024
Energielabels E447Aantal2024
Energielabels F573Aantal2024
Energielabels G1.367Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht44%percentage2020
Overgewicht54%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn47%percentage2020
Wekelijkse sporters39%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam39%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam22%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk32%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt31%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken13%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.016Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.449Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.621Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.946Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,35Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers14.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen47%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,10%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€190x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand430Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO830Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW4.070Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland17.955Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.239Aantal2023
Herkomst Europa471Aantal2023
Herkomst buiten Europa768Aantal2023
Geboren in Nederland17.955Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa201Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa305Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa270Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa463Aantal2023
Autochtoon18.017Aantal2022
Westers totaal431Aantal2022
Niet-westers totaal509Aantal2022
Marokko7Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba26Aantal2022
Suriname27Aantal2022
Turkije11Aantal2022
Overig niet-westers438Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal87Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven35Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting64Aantal2023
Verkeersovertredingen50Aantal2023
Vernieling39Aantal2023
Overige misdrijven8Aantal2023
Totaal misdrijven284Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand20,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand20,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand10,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand20,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand21,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand19,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1891Code2023
RegionaamDantumadielNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode18910000Code2023
Oppervlakte totaal8.753Aantal hectaren2023
Oppervlakte land8.460Aantal hectaren2023
Oppervlakte water293Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid458Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.211Aantal2024
Adressen met postcode9.176Aantal2024
Adressen met woonfunctie8.350Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie109Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie18Aantal2024
Adressen met industriefunctie362Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie69Aantal2024
Adressen met logiesfunctie22Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie18Aantal2024
Adressen met sportfunctie18Aantal2024
Adressen met winkelfunctie136Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie292Aantal2024
Verblijfsobjecten9.202Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen7Aantal2024
Panden met adres8.005Aantal2024
Adressen met pand8.957Aantal2024
Percelen met adres6.244Aantal2024
Adressen met perceel9.211Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom8.386Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom825Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.628Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom722Aantal2024
Panden met adres voor 17009Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900402Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925544Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950939Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.614Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.791Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990997Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000838Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010377Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020365Aantal2024
Panden met adres 2020 en later129Aantal2024
Adressen met pand voor 17009Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900447Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925552Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950993Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.752Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.075Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.051Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000913Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010499Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020465Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later201Aantal2024
Postcodegebied9067DG-9271VTNaam2024
Meest voorkomende postcode9271Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode29%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade18Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade35Aantal2022
Verkeersongevallen totaal53Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal10.165Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine7.670Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.495Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte120Aantal2023
Motorfietsen893Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.263Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€291.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie32%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200089%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200011%Percentage2023
Appartement788Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.302Aantal2024
Hoekwoning850Aantal2024
Tweeonder1kap1.148Aantal2024
Vrijstaande woning4.262Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.852Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Dantumadiel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Dantumadiel
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Dantumadiel: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 175 patiënten in de gemeente Dantumadiel met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Dantumadiel
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Dantumadiel.

Gemiddeld overleden 4,15 personen per week in de gemeente Dantumadiel. Het aantal sterftes in de gemeente Dantumadiel is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 14 (1 tot en met 7 april) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Dantumadiel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (1.960 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Dantumadiel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Dantumadiel zijn in totaal 1.960 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 32 wijken en buurten in gemeente Dantumadiel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Dantumadiel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Dantumadiel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 maart 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities