Statistieken gemeente Amersfoort

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Amersfoort. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Amersfoort. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 183 gebieden Amersfoort / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (grote toename van 38% naar 158.590 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Amersfoort. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Amersfoort, 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Amersfoort is met 43.706 personen toegenomen van 114.884 in 1996 tot 158.590 in 2022 (dat is 38%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Amersfoort
Kaart van de gemeente Amersfoort met het aantal inwoners per wijk in 2022. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Amersfoort met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Vathorst-Bovenduist, 2: Vathorst-De Laak, 3: Nieuwland, 4: Calveen, 5: Vathorst-De Velden ...Toon meer... Kaart van de gemeente Amersfoort met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Vathorst-Bovenduist, 2: Vathorst-De Laak, 3: Nieuwland, 4: Calveen, 5: Vathorst-De Velden, 6: Vathorst-Centrum, 7: Hoogland-West, 8: Bedrijventerrein Vathorst, 9: Vathorst-De Bron, 10: Kattenbroek, 11: Hooglanderveen, 12: Hoogland, 13: Zielhorst, 14: Schothorst-Noord, 15: De Hoef, 16: Schothorst-Zuid, 17: Isselt, 18: Rustenburg, 19: Liendert, 20: De Koppel, 21: Buitengebied-Oost, 22: Kruiskamp, 23: Eemkwartier, 24: Soesterkwartier, 25: Stadskern, 26: Schuilenburg, 27: Nederberg, 28: Randenbroek, 29: De Berg-Noord, 30: Vermeerkwartier, 31: De Berg-Zuid, 32: Leusderkwartier, 33: Bosgebied ...Toon minder...

Over de gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Amersfoort heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.386 hectare, waarvan 6.249 land en 137 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.378 adressen per km2. Er wonen 70.599 huishoudens in de gemeente Amersfoort en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 33 wijken en 145 buurten.

De naam Amersfoort wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Amersfoort. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Amersfoort

Vlag van de gemeente Amersfoort

Kenmerken van de 69.962 woningen in de gemeente Amersfoort
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amersfoort in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

69.962 woningen & 83.058 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (grote stijging van 56% naar €331.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Amersfoort. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Amersfoort, 2005 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Amersfoort is met €119.000 toegenomen van €212.000 in 2005 tot €331.000 in 2021 (dat is 56%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 83.058 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Amersfoort telt in totaal 83.058 adressen, met 82.892 verblijfsobjecten, 142 standplaatsen en 24 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Amersfoort. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Amersfoort. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

69.962 woningen & 83.058 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Amersfoort
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Amersfoort: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 82.799 personen uit de gemeente Amersfoort positief op Corona getest, er zijn 925 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 157 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 23 september 2022, week 38 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Amersfoort
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Amersfoort.

Gemiddeld overleden 22,19 personen per week uit de gemeente Amersfoort (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 36 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.100) gemeente Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Amersfoort.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Oranjebuurt heeft met €53.379 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Amersfoort. En buurt Schuilenburg-Noord heeft met €17.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Amersfoort.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Amersfoort is €30.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €38.000. Gemeente Amersfoort telt 122.500 inkomensontvangers op 158.590 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,10% procent van de huishoudens in gemeente Amersfoort heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Amersfoort is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Amersfoort is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Amersfoort voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Amersfoort ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Amersfoort.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Amersfoort. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Amersfoort, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Amersfoort is met 23.330 personen toegenomen van 94.183 in 1996 tot 117.513 in 2022 (dat is 25%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Amersfoort: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Amersfoort
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Amersfoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Amersfoort:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
D669.72014,08%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks8.84912,82%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA7.94311,51%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU7.30510,58%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.20810,44%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Amersfoort20146.4269,31%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA4.3976,37%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD4.0495,87%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP3.0484,42%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lijst Noëlle Sanders2.7083,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BPA2.3783,45%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (van Lamoen T.J.)2.3363,38%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK2.0652,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
ZWARTE PIET IS ZWART3940,57%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft1960,28%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD19.71320,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D6619.47120,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks7.1837,42%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA6.8307,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV6.6236,84%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU6.1276,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.9425,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP4.6824,83%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD4.4804,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD3.5223,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK3.4133,52%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3.3353,44%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA211.8131,87%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP8600,89%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS7630,79%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ17320,76%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA5580,58%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter3470,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB2680,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje2560,26%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten2240,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG1740,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots1380,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter910,09%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol700,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP530,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP450,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht430,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft400,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland280,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu220,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA9.86817,59%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks8.85715,79%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD8.28814,78%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D665.1599,20%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP5.0128,94%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA4.8868,71%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.3787,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2.3834,25%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.7813,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.4912,66%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1.4092,51%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.2422,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1.0441,86%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio1190,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen1010,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft740,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks11.99117,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD10.01814,30%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD7.08310,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D666.9209,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU6.7659,65%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA5.9588,50%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA5.8588,36%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP3.8015,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD3.4584,93%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV2.8664,09%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2.1283,04%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.9062,72%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP7881,12%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
U26 GEMEENTEN5310,76%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk12.98719,34%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD10.92316,27%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA10.18315,17%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU7.78411,59%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP7.73311,52%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA6.84010,19%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS4.5626,80%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer4.2556,34%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP1.2981,93%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP5710,85%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Amersfoort. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Amersfoort: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Amersfoort.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Amersfoort het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (20.425 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Amersfoort (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Amersfoort zijn in totaal 20.425 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Amersfoort.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Amersfoort. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Amersfoort, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2021 tot en met augustus 2022 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 september 2022.

In de gemeente Amersfoort zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 82.728 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 82.728 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 80.834 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Amersfoort 6.294 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Amersfoort.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Amersfoort.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Amersfoort. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 183 wijken en buurten in gemeente Amersfoort. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Amersfoort als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Amersfoort als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Amersfoort: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Amersfoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal20.425Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij85Aantal2021
B-F Nijverheid en energie1.695Aantal2021
G+I Handel en horeca2.940Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.800Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.490Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening5.790Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg4.325Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.300Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners158.590Aantal2022
Mannen78.497Aantal2022
Vrouwen80.093Aantal2022
0 tot 15 jaar27.853Aantal2022
15 tot 25 jaar19.193Aantal2022
25 tot 45 jaar42.279Aantal2022
45 tot 65 jaar44.430Aantal2022
65 jaar of ouder24.835Aantal2022
Ongehuwd81.297Aantal2022
Gehuwd58.365Aantal2022
Gescheiden12.970Aantal2022
Verweduwd5.958Aantal2022
Westers totaal14.310Aantal2022
Geboorte totaal1.691Aantal2020
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal1.153Aantal2020
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid2.538,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag27.810Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar43.240Aantal2020
Opleidingsniveau hoog48.520Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura4.040Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,20%Percentage2020
WMO cliënten10.395Aantal2020
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.650Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.810Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.950Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.750Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.730Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.020Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.100Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.010Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.220Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.590Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.100Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning840Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.120Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2020
Energielabels Definitief51.430Aantal2022
Energielabels Voorlopig22.613Aantal2022
Energielabels Onbepaald8.459Aantal2022
Energielabels A+++++2Aantal2022
Energielabels A++++56Aantal2022
Energielabels A+++177Aantal2022
Energielabels A++297Aantal2022
Energielabels A+636Aantal2022
Energielabels A21.528Aantal2022
Energielabels B14.587Aantal2022
Energielabels C18.290Aantal2022
Energielabels D5.287Aantal2022
Energielabels E4.936Aantal2022
Energielabels F3.995Aantal2022
Energielabels G4.252Aantal2022
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam28%percentage2020
Sociaal Eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal70.599Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens26.229Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen19.163Aantal2022
Huishoudens met kinderen25.207Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie73%Percentage2020
Percentage werknemers85%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 15%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers122.500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€38.000Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34,80%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen25,00%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar34,30%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen35,10%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen25,20%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen6,10%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,10%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,90%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11,10%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€86x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand3.440Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO6.690Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW2.240Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW21.650Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon117.513Aantal2022
Niet-westers totaal26.767Aantal2022
Marokko5.249Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.880Aantal2022
Suriname1.788Aantal2022
Turkije6.437Aantal2022
Overig niet-westers11.413Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuis afstand3,80Gemiddelde afstand in km2020
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2020
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2020
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km15Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km50Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km89Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km22Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km33Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km50Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km82Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km77Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km126Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km7,20Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km46Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km53Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km55Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km32Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km23Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,90Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2020
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand4,50Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand26,70Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten afstand3,20Gemiddelde afstand in km2020
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2020
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2020
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2020
Bioscoop afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,70Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0307Code2022
RegionaamAmersfoortNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode03070000Code2022
Oppervlakte totaal6.386Aantal hectaren2022
Oppervlakte land6.249Aantal hectaren2022
Oppervlakte water137Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid2.378Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode82.502Aantal2022
Adressen totaal83.058Aantal2022
Adressen met woonfunctie72.523Aantal2022
Panden53.230Aantal2022
Percelen45.798Aantal2022
Panden voor 1700296Aantal2022
Panden 1700 tot 19001.460Aantal2022
Panden 1900 tot 19254.796Aantal2022
Panden 1925 tot 19506.681Aantal2022
Panden 1950 tot 197013.815Aantal2022
Panden 1970 tot 19808.270Aantal2022
Panden 1980 tot 199012.712Aantal2022
Panden 1990 tot 200013.578Aantal2022
Panden 2000 tot 201010.665Aantal2022
Panden 2010 en later8.264Aantal2020
Panden 2010 tot 20206.644Aantal2022
Panden 2020 en later3.365Aantal2022
Diefstal2.814Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven530Aantal2021
Milieu overtredingen24Aantal2021
Oplichting1.238Aantal2021
Verkeersovertredingen697Aantal2021
Vernieling735Aantal2021
Overige misdrijven132Aantal2021
Totaal misdrijven6.294Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal116.765Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine79.950Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof36.815Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,70Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte1.865Aantal2020
Motorfietsen5.660Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad69.962Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€331.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning63%Percentage2021
Percentage meergezinswoning37%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen58%Percentage2021
Huurwoningen totaal42%Percentage2021
In bezit woningcorporatie29%Percentage2021
In bezit overige verhuurders13%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200077%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 september 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Amersfoort. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!