Statistieken gemeente Amersfoort

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Amersfoort. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Amersfoort. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Amersfoort telt 161.852 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Amersfoort.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Amersfoort:

JaarAantal inwoners de gemeente Amersfoort% verschil
2024161.8520,68%
2023160.7591,37%
2022158.5900,72%
2021157.4620,12%
2020157.2760,63%
2019156.2860,68%
2018155.2260,58%
2017154.3370,48%
2016153.6020,74%
2015152.4811,05%
2014150.8970,83%
2013149.6620,95%
2012148.2501,13%
2011146.5921,19%
2010144.8621,15%
2009143.2121,42%
2008141.2111,55%
2007139.0541,50%
2006136.9991,55%
2005134.9061,55%
2004132.8511,24%
2003131.2211,16%
2002129.7201,32%
2001128.0351,50%
2000126.1432,25%
1999123.3672,37%
1998120.5122,19%
1997117.9332,65%
1996114.8842,22%
1995112.389geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Amersfoort is met 49.463 inwoners gestegen van 112.389 inwoners in 1995 tot 161.852 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote toename van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 1.706 inwoners (1,27%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amersfoort.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Amersfoort:

In 1995 telde de gemeente Amersfoort 112.389 inwoners. Het aantal van 112.389 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 161.852 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 49.463 (44%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 1.093 (0,68%). Het aantal van 161.852 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Amersfoort heeft afgerond een totale oppervlakte van 6.386 hectare, waarvan 6.249 land en 137 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.400 adressen per km2. Er wonen 71.879 huishoudens in de gemeente Amersfoort en de gemeente telt 4 woonplaatsen, 33 wijken en 145 buurten.

De naam Amersfoort wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Amersfoort. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Amersfoort

Vlag van de gemeente Amersfoort

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Amersfoort
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Amersfoort met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Vathorst-Bovenduist, 2: Vathorst-De Laak, 3: Nieuwland, 4: Calveen, 5: Vathorst-De Velden ...Toon meer... Kaart van de gemeente Amersfoort met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Vathorst-Bovenduist, 2: Vathorst-De Laak, 3: Nieuwland, 4: Calveen, 5: Vathorst-De Velden, 6: Vathorst-Centrum, 7: Hoogland-West, 8: Bedrijventerrein Vathorst, 9: Vathorst-De Bron, 10: Kattenbroek, 11: Hooglanderveen, 12: Hoogland, 13: Zielhorst, 14: Schothorst-Noord, 15: De Hoef, 16: Schothorst-Zuid, 17: Isselt, 18: Rustenburg, 19: Liendert, 20: De Koppel, 21: Buitengebied-Oost, 22: Kruiskamp, 23: Eemkwartier, 24: Soesterkwartier, 25: Stadskern, 26: Schuilenburg, 27: Nederberg, 28: Randenbroek, 29: De Berg-Noord, 30: Vermeerkwartier, 31: De Berg-Zuid, 32: Leusderkwartier, 33: Bosgebied ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 70.722 woningen in de gemeente Amersfoort.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amersfoort in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Amersfoort was €432.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Amersfoort.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Amersfoort:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Amersfoort% verschil
2023€432.00018%
2022€367.00011%
2021€330.0007,8%
2020€306.0008,1%
2019€283.00011%
2018€254.0008,5%
2017€234.0004,93%
2016€223.0002,76%
2015€217.000-2,25%
2014€222.000-5,5%
2013€235.000-4,86%
2012€247.000-1,59%
2011€251.000-2,71%
2010€258.000-0,77%
2009€260.0005,3%
2008€247.0007,9%
2007€229.0006,5%
2006€215.0001,42%
2005€212.00042%
2004€149.0000,68%
2003€148.0000,68%
2002€147.0000,68%
2001€146.00057%
2000€93.0000%
1999€93.0001,09%
1998€92.0000%
1997€92.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Amersfoort is met €340.000 gestegen van €92.000 in 1997 tot €432.000 in 2023 (dat is een toename van 370%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.076 (6,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amersfoort.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amersfoort.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Amersfoort is €432.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 70.722 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), 4 woonplaatsen (groen) en 32 wijken (oranje). De gemeente Amersfoort wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Amersfoort: er zijn 27.946 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Amersfoort.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 83.934 totaal in de gemeente Amersfoort

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Amersfoort telt in totaal 83.934 adressen, met 83.768 verblijfsobjecten, 142 standplaatsen en 24 ligplaatsen. 99% van de adressen in gemeente Amersfoort ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Amersfoort
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Amersfoort zijn er 73.204 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Amersfoort.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 9.530 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de gemeente Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Amersfoort. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Amersfoort

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Amersfoort. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Amersfoort per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Amersfoort:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023116.0059.88034.874
2022117.5139.06832.009
2021117.5128.81931.131
2020117.8638.70130.712
2019117.7968.49729.993
2018117.6658.29229.269
2017117.4828.13628.719
2016117.3388.00628.258
2015116.7887.88027.813
2014115.7647.75627.377
2013115.0887.63326.941
2012114.3557.48326.412
2011113.2837.35325.956
2010112.1907.21325.459
2009111.1077.08825.017
2008109.8736.91824.420
2007108.5316.73823.785
2006106.9106.64323.446
2005105.3486.52523.033
2004104.1596.33422.358
2003103.3406.15521.726
2002102.5455.99921.176
2001101.8705.77620.389
2000101.0495.54019.554
199999.5125.26618.589
199897.9614.97817.573
199796.2924.77816.863
199694.1834.57016.131

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Amersfoort als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 72%, herkomst uit Europese landen: 6,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 22% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 82%, herkomst uit Europa: 3,98% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amersfoort naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Amersfoort
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Amersfoort in 2022 zijn Westers (14.310 inwoners) en Overig (11.413 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Amersfoort: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Amersfoort.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Amersfoort. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Amersfoort zijn A (23.127 adressen) en C (17.798 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Amersfoort. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Amersfoort: 23.127 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 956 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Amersfoort. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Amersfoort vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Amersfoort.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Amersfoort voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Amersfoort ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

148 stembureaus

Er zijn 148 stembureaus in de gemeente Amersfoort. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Amersfoort
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Amersfoort over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Amersfoort.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Amersfoort het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Amersfoort
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Amersfoort:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA21.42822%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV15.52516%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD15.04915%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC10.83511%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668.8208,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK4.2024,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU3.9764,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA3.0793,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2.9382,98%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2.8752,91%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2.5232,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.0922,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1.8841,91%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP9560,97%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA216300,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL4810,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS4530,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ14410,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter1450,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten900,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP830,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF600,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN510,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport470,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN440,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen180,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GroenLinks10.25914%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD8.36511%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB7.77910%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D667.73210%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA5.9558%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU5.8697,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA5.3307,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4.7696,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt3.4614,65%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212.8713,86%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2.6783,60%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2.4593,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1.6042,16%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK1.5952,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.5182,04%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP9631,29%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
U26 GEMEENTEN6400,86%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5190,70%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ZWARTE PIET IS ZWART620,08%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk10.91515%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP9.51113%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB9.18713%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD7.91611%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7.44110%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6.8869,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU6.3298,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA5.9758,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer3.0754,20%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2.5983,55%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1.3681,87%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP1.1931,63%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water7921,08%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
D669.72014%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks8.84913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA7.94312%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU7.30511%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD7.20810%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Amersfoort20146.4269,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA4.3976,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD4.0495,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP3.0484,42%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lijst Noëlle Sanders2.7083,92%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BPA2.3783,45%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (van Lamoen T.J.)2.3363,38%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK2.0652,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
ZWARTE PIET IS ZWART3940,57%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft1960,28%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA9.86818%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks8.85716%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD8.28815%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D665.1599,2%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP5.0128,9%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA4.8868,7%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD4.3787,8%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2.3834,25%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP1.7813,18%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.4912,66%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt1.4092,51%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.2422,21%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK1.0441,86%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten1190,21%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen1010,18%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft740,13%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Amersfoort op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Amersfoort. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€33.400) gemeente Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Amersfoort.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Staatsliedenbuurt-Oost heeft met €56.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Amersfoort. En buurt Olympus heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Amersfoort.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Amersfoort is €33.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.400. Gemeente Amersfoort telt 125.700 inkomensontvangers op 161.852 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,8% procent van de huishoudens in gemeente Amersfoort heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Amersfoort is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Amersfoort is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Amersfoort. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Amersfoort
Er zijn 25.868 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Amersfoort op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 25.868 elektrische auto’s in de gemeente Amersfoort. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Amersfoort die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 106.111 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Amersfoort in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Amersfoort geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 185.336 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Amersfoort (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 144.919 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Amersfoort in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Amersfoort geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Amersfoort. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 7.581 misdrijven in de gemeente Amersfoort geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Amersfoort, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Amersfoort zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 97.266 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Amersfoort 7.581 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Amersfoort in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.334 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (818 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Amersfoort.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 580 misdrijven in de gemeente Amersfoort geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Amersfoort met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Amersfoort over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 25,08 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Amersfoort.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Amersfoort. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Amersfoort
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Amersfoort dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Amersfoort.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Amersfoort genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Amersfoort.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Amersfoort. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Amersfoort geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Amersfoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Amersfoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
56% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Amersfoort heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Amersfoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Amersfoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Amersfoort sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Amersfoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Amersfoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Amersfoort heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Amersfoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Amersfoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Amersfoort heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Amersfoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Amersfoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
43% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Amersfoort heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Amersfoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Amersfoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
50% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Amersfoort voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Amersfoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Amersfoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Amersfoort heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Amersfoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Amersfoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Amersfoort doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Amersfoort. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Amersfoort is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Amersfoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal22.950Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij85Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.980Aantal2023
G+I Handel en horeca3.225Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie2.065Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.580Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening6.405Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg5.105Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.510Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners161.852Aantal2024
Mannen80.172Aantal2024
Vrouwen81.680Aantal2024
0 tot 15 jaar27.417Aantal2024
15 tot 25 jaar19.642Aantal2024
25 tot 45 jaar44.065Aantal2024
45 tot 65 jaar44.258Aantal2024
65 jaar of ouder26.470Aantal2024
Ongehuwd83.104Aantal2024
Gehuwd59.807Aantal2024
Gescheiden13.047Aantal2024
Verweduwd5.894Aantal2024
Geboorte totaal1.692Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.250Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.590Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag26.450Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar44.370Aantal2022
Opleidingsniveau hoog50.840Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura5.605Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg13%Percentage2022
WMO cliënten10.180Aantal2022
WMO cliënten relatief64Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.650Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.810Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.660Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement620Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning880Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2022
Adressen zonder energielabel8.763Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel21.195Aantal2024
Adressen met definitief energielabel53.976Aantal2024
Energielabels A+++++4Aantal2024
Energielabels A++++91Aantal2024
Energielabels A+++765Aantal2024
Energielabels A++784Aantal2024
Energielabels A+1.293Aantal2024
Energielabels A23.127Aantal2024
Energielabels B14.085Aantal2024
Energielabels C17.798Aantal2024
Energielabels D5.049Aantal2024
Energielabels E4.356Aantal2024
Energielabels F3.751Aantal2024
Energielabels G4.068Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk41%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk26%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal71.879Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens26.953Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen19.395Aantal2023
Huishoudens met kinderen25.531Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers125.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€33.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar38%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen35%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen25%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€181x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand3.420Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO6.850Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.250Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW22.850Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland116.005Aantal2023
Herkomst buiten Nederland44.754Aantal2023
Herkomst Europa9.880Aantal2023
Herkomst buiten Europa34.874Aantal2023
Geboren in Nederland116.005Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa4.641Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa17.332Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5.239Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa17.542Aantal2023
Autochtoon117.513Aantal2022
Westers totaal14.310Aantal2022
Niet-westers totaal26.767Aantal2022
Marokko5.249Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.880Aantal2022
Suriname1.788Aantal2022
Turkije6.437Aantal2022
Overig niet-westers11.413Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4.059Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven529Aantal2023
Milieu overtredingen5Aantal2023
Oplichting850Aantal2023
Verkeersovertredingen850Aantal2023
Vernieling846Aantal2023
Overige misdrijven442Aantal2023
Totaal misdrijven7.581Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km44Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km82Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km79Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km134Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand26,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0307Code2023
RegionaamAmersfoortNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode03070000Code2023
Oppervlakte totaal6.386Aantal hectaren2024
Oppervlakte land6.249Aantal hectaren2024
Oppervlakte water137Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.400Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal83.934Aantal2024
Adressen met postcode83.220Aantal2024
Adressen met woonfunctie73.204Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie759Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie301Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.751Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.721Aantal2024
Adressen met logiesfunctie143Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie148Aantal2024
Adressen met sportfunctie102Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.501Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie4.787Aantal2024
Verblijfsobjecten83.768Aantal2024
Ligplaatsen24Aantal2024
Standplaatsen142Aantal2024
Panden met adres53.468Aantal2024
Adressen met pand83.713Aantal2024
Percelen met adres46.016Aantal2024
Adressen met perceel83.934Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom83.005Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom929Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom72.549Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom655Aantal2024
Panden met adres voor 1700166Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900901Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254.197Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19506.100Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19707.041Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19805.771Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19908.024Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20009.530Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20106.616Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203.353Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.769Aantal2024
Adressen met pand voor 1700305Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.450Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254.800Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19506.740Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197013.730Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19808.463Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199012.953Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200013.670Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 201010.695Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20206.634Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later4.273Aantal2024
Postcodegebied3811AA-3836PGNaam2024
Meest voorkomende postcode3812Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode10%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade121Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade834Aantal2022
Verkeersongevallen totaal956Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal134.434Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine90.150Aantal2023
Personenautos - overige brandstof44.285Aantal2023
Personenautos per huishouden1,87Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.151Aantal2023
Motorfietsen5.620Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad70.722Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€432.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning62%Percentage2023
Percentage meergezinswoning38%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement27.946Aantal2024
Tussen of geschakelde woning27.634Aantal2024
Hoekwoning10.238Aantal2024
Tweeonder1kap4.486Aantal2024
Vrijstaande woning2.900Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.10.564Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Amersfoort
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Amersfoort: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 1.096 patiënten in de gemeente Amersfoort met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Amersfoort
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Amersfoort.

Gemiddeld overleden 22,16 personen per week in de gemeente Amersfoort. Het aantal sterftes in de gemeente Amersfoort is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Amersfoort: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (22.950 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Amersfoort (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Amersfoort zijn in totaal 22.950 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 22.950 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 22.955 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 183 wijken en buurten in gemeente Amersfoort. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Amersfoort als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Amersfoort als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities