Statistieken woonplaats Amersfoort

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Amersfoort. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Amersfoort. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Amersfoort telt 145.225 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amersfoort.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amersfoort:

JaarAantal inwoners de woonplaats Amersfoort% verschil
2023145.2251,59%
2022142.9550,83%
2021141.7750,15%
2020141.5660,72%
2019140.5600,69%
2018139.5940,67%
2017138.6700,52%
2016137.9590,75%
2015136.9381,11%
2014135.4280,85%
2013134.282geen data

De bevolking van de woonplaats Amersfoort is met 10.943 personen toegenomen van 134.282 personen in 2013 tot 145.225 personen in 2023 (dat is een groei van 8,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 1.094 personen (0,79%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Amersfoort.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Amersfoort:

In 2013 waren er 134.282 inwoners in de woonplaats Amersfoort. Het aantal van 134.282 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 145.225 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 10.943 (8,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 2.270 (1,59%). Het aantal van 145.225 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Amersfoort

Woonplaats Amersfoort heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.029 hectare, waarvan 3.943 land en 84 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Amersfoort telt 77.221 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.846 adressen per km2. Er wonen 65.605 huishoudens en er zijn in totaal 64.433 woningen. De woonplaats telt 125.235 auto's en 20.775 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Amersfoort ligt in de gemeente Amersfoort.

De brondata voor woonplaats Amersfoort is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Amersfoort zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Amersfoort valt samen met 28 wijken. Dit zijn: wijk Stadskern, wijk Nederberg, wijk Soesterkwartier, wijk Eemkwartier, wijk Isselt, wijk De Koppel, wijk Kruiskamp, wijk Schothorst-Zuid en nog 20 andere wijken. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Amersfoort voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Amersfoort zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Amersfoort zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Amersfoort
Kaart van de woonplaats Amersfoort. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Amersfoort binnen de gemeente Amersfoort.

Woningkenmerken
Er zijn 64.433 woningen in de woonplaats Amersfoort.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Amersfoort in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Amersfoort was €425.386 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Amersfoort.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amersfoort:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Amersfoort% verschil
2023€425.38618%
2022€360.78811%
2021€324.6967,8%
2020€301.2888,4%
2019€277.94912%
2018€249.0379%
2017€228.4784,73%
2016€218.1652,43%
2015€212.991-1,93%
2014€217.191-5,5%
2013€229.905geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Amersfoort is met €195.481 gestegen van €229.905 in 2013 tot €425.386 in 2023 (dat is een toename van 85%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €19.548 (6,5%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Amersfoort.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Amersfoort.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Amersfoort is €425.386, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 64.433 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Amersfoort (geel), 3 woonplaatsen (groen) en 32 wijken (oranje). De woonplaats Amersfoort wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Amersfoort: er zijn 27.091 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Amersfoort.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 77.221 totaal in de woonplaats Amersfoort

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Amersfoort telt in totaal 77.221 adressen, met 77.079 verblijfsobjecten, 118 standplaatsen en 24 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Amersfoort ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Amersfoort
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Amersfoort zijn er 67.060 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Amersfoort.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 8.929 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de woonplaats Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Amersfoort. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Amersfoort

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Amersfoort. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Amersfoort bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Amersfoort


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Amersfoort per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Amersfoort:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023102.7459.18033.300
2022103.9658.42630.564
2021103.9058.18429.686
2020104.1988.07529.292
2019104.0827.88328.595
2018103.9467.70427.944
2017103.6217.57427.475
2016103.4277.46227.070
2015102.9467.34626.647
2014102.3677.13825.894
2013101.2557.13025.863

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Amersfoort als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europese landen: 6,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 23% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europa: 5,3% en herkomst van buiten Europa: 19%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Amersfoort naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Amersfoort
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Amersfoort in 2022 zijn Westers (13.255 inwoners) en Overig (10.900 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Amersfoort: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Amersfoort.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Amersfoort. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Amersfoort:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Amersfoort. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Amersfoort zijn A (21.515 adressen) en C (15.486 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Amersfoort. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Amersfoort: 21.515 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 886 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Amersfoort. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Amersfoort vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Amersfoort

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 72 stembureaus in de woonplaats Amersfoort. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 72 stembureaus in de woonplaats Amersfoort. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Amersfoort.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 72 stembureaus in de woonplaats Amersfoort.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 148 stembureaus in de gemeente Amersfoort en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Amersfoort. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Amersfoort.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€32.117)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Amersfoort.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Amersfoort was in 2022 €32.117.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (20.775 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Amersfoort (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Amersfoort zijn in totaal 20.775 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 20.775 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 20.730 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Amersfoort. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Amersfoort
Er zijn 25.611 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Amersfoort op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 25.611 elektrische auto’s in de woonplaats Amersfoort. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Amersfoort die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 98.354 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Amersfoort in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Amersfoort geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 175.206 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Amersfoort (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 137.739 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Amersfoort in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Amersfoort geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Amersfoort. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 7.223 misdrijven in de woonplaats Amersfoort geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Amersfoort, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Amersfoort zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 92.298 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Amersfoort 7.223 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Amersfoort in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.253 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (775 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Amersfoort.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 557 misdrijven in de woonplaats Amersfoort geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Amersfoort met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Amersfoort over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Amersfoort.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 26,68 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Amersfoort.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Amersfoort. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Amersfoort.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Amersfoort genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Amersfoort.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Amersfoort.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Amersfoort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal20.775Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij15Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.735Aantal2023
G+I Handel en horeca2.915Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.895Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.385Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening5.840Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg4.660Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.285Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners145.225Aantal2023
Mannen71.835Aantal2023
Vrouwen73.400Aantal2023
0 tot 15 jaar25.050Aantal2023
15 tot 25 jaar17.740Aantal2023
25 tot 45 jaar40.205Aantal2023
45 tot 65 jaar39.655Aantal2023
65 jaar of ouder22.565Aantal2023
Ongehuwd75.730Aantal2023
Gehuwd52.175Aantal2023
Gescheiden12.115Aantal2023
Verweduwd5.240Aantal2023
Geboorte totaal1.555Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.135Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.683Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag24.230Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar39.090Aantal2022
Opleidingsniveau hoog46.110Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura4.655Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten8.785Aantal2022
WMO cliënten relatief62Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.479Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.868Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.567Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.292Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.177Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.939Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.846Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal851Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement605Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning902Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.075Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.633Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning699Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning955Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2022
Adressen zonder energielabel8.343Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel18.345Aantal2024
Adressen met definitief energielabel50.533Aantal2024
Energielabels A+++++4Aantal2024
Energielabels A++++91Aantal2024
Energielabels A+++758Aantal2024
Energielabels A++780Aantal2024
Energielabels A+1.256Aantal2024
Energielabels A21.515Aantal2024
Energielabels B12.947Aantal2024
Energielabels C15.486Aantal2024
Energielabels D4.484Aantal2024
Energielabels E4.131Aantal2024
Energielabels F3.541Aantal2024
Energielabels G3.885Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal65.605Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens25.345Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen17.390Aantal2023
Huishoudens met kinderen22.890Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,18Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers113.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€40.128Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€32.117Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar27%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen36%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,53%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,2%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,2%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€181x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand3.350Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO6.420Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW20.140Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland102.745Aantal2023
Herkomst buiten Nederland42.480Aantal2023
Herkomst Europa9.180Aantal2023
Herkomst buiten Europa33.300Aantal2023
Geboren in Nederland102.750Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa4.270Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa16.435Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa4.910Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa16.845Aantal2023
Autochtoon103.965Aantal2022
Westers totaal13.255Aantal2022
Niet-westers totaal25.735Aantal2022
Marokko5.095Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.825Aantal2022
Suriname1.690Aantal2022
Turkije6.230Aantal2022
Overig niet-westers10.900Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3.875Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven521Aantal2023
Milieu overtredingen4Aantal2023
Oplichting791Aantal2023
Verkeersovertredingen792Aantal2023
Vernieling803Aantal2023
Overige misdrijven437Aantal2023
Totaal misdrijven7.223Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,85Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,85Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,76Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,69Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km50Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,02Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,14Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,65Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km81Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km91Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km145Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km8,09Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km53Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,63Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,25Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km25Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,53Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,48Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,97Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,22Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,84Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,79Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,88Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,61Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,77Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,72Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,69Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,96Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand26,53Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,19Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,66Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand3Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,32Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km52Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1664Code2024
RegionaamAmersfoortNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal4.029Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.943Aantal hectaren2023
Oppervlakte water84Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.846Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal77.221Aantal2024
Adressen met postcode76.521Aantal2024
Adressen met woonfunctie67.060Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie716Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie286Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.699Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.700Aantal2024
Adressen met logiesfunctie135Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie138Aantal2024
Adressen met sportfunctie90Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.429Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie4.432Aantal2024
Verblijfsobjecten77.079Aantal2024
Ligplaatsen24Aantal2024
Standplaatsen118Aantal2024
Panden met adres47.618Aantal2024
Adressen met pand77.028Aantal2024
Percelen met adres40.570Aantal2024
Adressen met perceel77.221Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom76.581Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom640Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom66.631Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom429Aantal2024
Panden met adres voor 1700158Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900855Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254.132Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19505.965Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19706.228Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.924Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19906.854Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20008.929Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20105.827Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203.003Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.743Aantal2024
Adressen met pand voor 1700297Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.398Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19254.724Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19506.592Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197012.790Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19806.582Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199011.624Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200012.843Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20109.786Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20206.164Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later4.228Aantal2024
Postcodegebied3811AA-3826PGNaam2024
Meest voorkomende postcode3812Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode10%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade114Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade771Aantal2022
Verkeersongevallen totaal886Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal125.235Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine83.165Aantal2023
Personenautos - overige brandstof42.080Aantal2023
Personenautos per huishouden1,91Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte3.176Aantal2023
Motorfietsen4.770Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad64.433Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€425.386Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning60%Percentage2023
Percentage meergezinswoning40%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200075%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200025%Percentage2023
Appartement27.091Aantal2024
Tussen of geschakelde woning24.916Aantal2024
Hoekwoning8.972Aantal2024
Tweeonder1kap3.885Aantal2024
Vrijstaande woning2.196Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.10.019Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!