Statistieken gemeente Leusden

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Leusden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Leusden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Leusden telt 31.669 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Leusden.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Leusden:

JaarAantal inwoners de gemeente Leusden% verschil
202431.6690,64%
202331.4672,45%
202230.7130,55%
202130.5440,47%
202030.4011,24%
201930.0300,92%
201829.7550,26%
201729.6771,26%
201629.3090,85%
201529.0620,22%
201428.9970,10%
201328.9690,22%
201228.9051,03%
201128.609-0,70%
201028.8120,80%
200928.5830,15%
200828.540-0,24%
200728.610-0,97%
200628.889-0,30%
200528.977-0,44%
200429.1060,37%
200328.998-0,14%
200229.0380,71%
200128.8330,30%
200028.7470,91%
199928.4881,77%
199827.993-0,04%
199728.003-1,19%
199628.3410,79%
199528.119geen data

De bevolking van de gemeente Leusden is met 3.550 inwoners gestegen van 28.119 inwoners in 1995 tot 31.669 inwoners in 2024 (dat is een grote stijging van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 122 inwoners (0,41%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Leusden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Leusden:

In 1995 waren er 28.119 inwoners in de gemeente Leusden. In 1998 is het aantal gedaald tot 27.993 inwoners. Dit is een daling van 126 (-0,45%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (1997) is het verschil -10 (-0,04%). Het aantal van 27.993 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 31.669 inwoners. De stijging ten opzichte van 1998 is 3.676 (13%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 202 (0,64%). Het aantal van 31.669 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Leusden

De gemeente Leusden is een gemeente in de provincie Utrecht. Gemeente Leusden heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.889 hectare, waarvan 5.851 land en 39 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.296 adressen per km2. Er wonen 13.749 huishoudens in de gemeente Leusden en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 6 wijken en 28 buurten.

De naam Leusden wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Leusden. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Leusden

Vlag van de gemeente Leusden

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Leusden
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Leusden met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Stoutenburg, 2: ’t Ruige Veld, 3: Achterveld, 4: Leusden-Centrum West, 5: Leusden-Centrum Oost, 6: Leusden-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 13.637 woningen in de gemeente Leusden.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leusden in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Leusden was €448.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Leusden.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Leusden:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Leusden% verschil
2023€448.00015%
2022€391.0008,6%
2021€360.0005,6%
2020€341.0006,2%
2019€321.0009,9%
2018€292.0006,6%
2017€274.0003,79%
2016€264.0000%
2015€264.000-1,49%
2014€268.000-6%
2013€285.000-4,36%
2012€298.000-2,30%
2011€305.000-0,97%
2010€308.0001,65%
2009€303.0006,3%
2008€285.0008,4%
2007€263.0004,37%
2006€252.0000,40%
2005€251.00043%
2004€175.0000%
2003€175.0000,57%
2002€174.0000%
2001€174.00066%
2000€105.0000,96%
1999€104.0000%
1998€104.0000,97%
1997€103.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Leusden is met €345.000 gegroeid van €103.000 in 1997 tot €448.000 in 2023 (dat is een stijging van 335%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €13.269 (6,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Leusden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leusden.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Leusden is €448.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 13.637 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 28 buurten (blauw). De gemeente Leusden wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Leusden: er zijn 5.997 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Leusden.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 15.449 totaal in de gemeente Leusden

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Leusden telt in totaal 15.449 adressen, met 15.443 verblijfsobjecten en 6 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 96% van de adressen in gemeente Leusden ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Leusden
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Leusden zijn er 13.934 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Leusden.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.314 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Leusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Leusden. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Leusden

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Leusden. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Leusden


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leusden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Leusden


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Leusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Leusden per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Leusden:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202326.1131.7883.566
202226.2621.4862.965
202126.1401.4712.933
202026.0811.4432.877
201925.8771.3872.766
201825.7271.3452.683
201725.7531.3102.614
201625.5481.2562.505
201525.4261.2142.422
201425.4111.1982.388
201325.4281.1832.358
201225.3861.1752.344
201125.1611.1512.297
201025.1201.2332.459
200924.9271.2212.435
200824.8241.2412.475
200724.8711.2492.490
200625.1051.2642.520
200525.2341.2502.493
200425.3351.2592.512
200325.3411.2212.436
200225.4221.2082.408
200125.3071.1782.348
200025.2781.1582.311
199925.1021.1312.255
199824.8021.0662.125
199724.8591.0502.094
199625.1331.0712.137

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Leusden als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europese landen: 5,7% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 3,78% en herkomst van buiten Europa: 7,5%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leusden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Leusden
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Leusden in 2022 zijn Westers (2.522 inwoners) en Overig (1.242 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Leusden: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Leusden.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Leusden. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leusden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Leusden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Leusden zijn C (5.380 adressen) en A (3.789 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Leusden. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Leusden: 5.380 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leusden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 108 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Leusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Leusden. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Leusden vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Leusden.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Leusden voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Leusden ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

42 stembureaus

Er zijn 42 stembureaus in de gemeente Leusden. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Leusden
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Leusden over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Leusden.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Leusden het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leusden van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Leusden
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Leusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Leusden:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD4.00619%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA3.54917%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV3.45416%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.82613%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.7678,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA9734,61%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB9044,29%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU8323,94%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP5432,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD5032,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt4362,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD3451,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP3241,54%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211560,74%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1390,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS980,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL950,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1340,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten260,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter220,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN160,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP120,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF100,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport100,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen80,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.77016%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.20213%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.74710%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.71910%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661.4418,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.2257,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.0015,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA217974,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7724,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt6393,76%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP5943,50%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV5373,16%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP3832,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD3552,09%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3361,98%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
U26 GEMEENTEN2331,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1260,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK800,47%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ZWARTE PIET IS ZWART200,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.90617%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2.49615%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk2.20413%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.73010%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.6189,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.2497,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.1506,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.0426,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer8194,89%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS5153,08%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP4522,70%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water2921,74%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2641,58%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Belangrijk4.39028%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.41015%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GL-PvdA2.38315%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.62510%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.5229,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP1.3248,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leusden Vooruit1.2377,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP7985,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.07419%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA1.70216%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD1.60915%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP1.16911%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV9168,5%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP8397,8%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA8277,7%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks7096,6%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD3723,46%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS2982,77%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50630,59%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten620,58%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij290,27%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen260,24%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft200,19%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij180,17%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu120,11%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij90,08%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud20,02%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Leusden: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.100) gemeente Leusden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Leusden.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Buitengebied Leusden-Centrum Oost heeft met €42.300 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Leusden. En buurt Akkerhoeve heeft met €26.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Leusden.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Leusden is €34.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.500. Gemeente Leusden telt 24.900 inkomensontvangers op 31.669 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,10% procent van de huishoudens in gemeente Leusden heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Utrecht gemeente Leusden


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Utrecht (gemeente Leusden is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Utrecht. De positie van gemeente Leusden is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Leusden. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Leusden
Er zijn 652 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Leusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Leusden op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 652 elektrische auto’s in de gemeente Leusden. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Leusden die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 16.622 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Leusden in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Leusden geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 22.759 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Leusden (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 16.949 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Leusden in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Leusden geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Leusden. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 774 misdrijven in de gemeente Leusden geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Leusden, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Leusden zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 10.252 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Leusden 774 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Leusden in 2023 zijn Horizontale fraude (131 delicten) en Ongevallen (weg) (92 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Leusden.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 62 misdrijven in de gemeente Leusden geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Leusden met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Leusden over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leusden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,98 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Leusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Leusden.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Leusden. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Leusden
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Leusden dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Leusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Leusden.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Leusden genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Leusden.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Leusden.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Leusden. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Leusden geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leusden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leusden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
54% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Leusden heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leusden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leusden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
57% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Leusden sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leusden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leusden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Leusden heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leusden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leusden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
22% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Leusden heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leusden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leusden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
40% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Leusden heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leusden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leusden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Leusden voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leusden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leusden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Leusden heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leusden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leusden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Leusden doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Leusden. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Leusden is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Leusden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.340Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij105Aantal2023
B-F Nijverheid en energie410Aantal2023
G+I Handel en horeca635Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie330Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed380Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.215Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg855Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten415Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners31.669Aantal2024
Mannen15.386Aantal2023
Vrouwen16.081Aantal2023
0 tot 15 jaar5.065Aantal2023
15 tot 25 jaar3.474Aantal2023
25 tot 45 jaar6.849Aantal2023
45 tot 65 jaar8.780Aantal2023
65 jaar of ouder7.299Aantal2023
Ongehuwd13.824Aantal2023
Gehuwd13.759Aantal2023
Gescheiden2.319Aantal2023
Verweduwd1.565Aantal2023
Geboorte totaal269Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal302Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid538Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.520Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar9.240Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.190Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura865Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.710Aantal2022
WMO cliënten relatief56Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.770Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.400Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.060Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement570Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.150Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.340Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning760Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.170Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.556Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4.788Aantal2024
Adressen met definitief energielabel9.105Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++137Aantal2024
Energielabels A+++217Aantal2024
Energielabels A++89Aantal2024
Energielabels A+259Aantal2024
Energielabels A3.789Aantal2024
Energielabels B1.680Aantal2024
Energielabels C5.380Aantal2024
Energielabels D1.149Aantal2024
Energielabels E278Aantal2024
Energielabels F463Aantal2024
Energielabels G449Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker6%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht51%percentage2020
Overgewicht47%percentage2020
Ernstig overgewicht13%percentage2020
Roker14%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters52%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk30%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid82%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal13.749Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.427Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.488Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.834Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,26Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers24.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen25%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar41%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen27%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen28%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,3%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€295x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand330Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.080Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.560Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland26.113Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.354Aantal2023
Herkomst Europa1.788Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.566Aantal2023
Geboren in Nederland26.113Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa820Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.772Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa968Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.794Aantal2023
Autochtoon26.262Aantal2022
Westers totaal2.522Aantal2022
Niet-westers totaal1.929Aantal2022
Marokko211Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba173Aantal2022
Suriname180Aantal2022
Turkije123Aantal2022
Overig niet-westers1.242Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal316Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven49Aantal2023
Milieu overtredingen2Aantal2023
Oplichting158Aantal2023
Verkeersovertredingen143Aantal2023
Vernieling87Aantal2023
Overige misdrijven19Aantal2023
Totaal misdrijven774Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km47Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km44Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand28,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0327Code2023
RegionaamLeusdenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode03270000Code2023
Oppervlakte totaal5.889Aantal hectaren2023
Oppervlakte land5.851Aantal hectaren2023
Oppervlakte water39Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.296Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal15.449Aantal2024
Adressen met postcode14.856Aantal2024
Adressen met woonfunctie13.934Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie117Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie70Aantal2024
Adressen met industriefunctie388Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie345Aantal2024
Adressen met logiesfunctie17Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie22Aantal2024
Adressen met sportfunctie36Aantal2024
Adressen met winkelfunctie171Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie684Aantal2024
Verblijfsobjecten15.443Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen6Aantal2024
Panden met adres12.433Aantal2024
Adressen met pand15.435Aantal2024
Percelen met adres10.801Aantal2024
Adressen met perceel15.449Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom14.765Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom684Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom13.370Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom564Aantal2024
Panden met adres voor 17008Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900122Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925130Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950419Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.741Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.314Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.645Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.002Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010635Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020967Aantal2024
Panden met adres 2020 en later450Aantal2024
Adressen met pand voor 17008Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900136Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925144Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950438Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.865Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.548Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.364Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.849Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010898Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.489Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later696Aantal2024
Postcodegebied3791AA-3835PTNaam2024
Meest voorkomende postcode3831Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode43%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade17Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade90Aantal2022
Verkeersongevallen totaal108Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal16.147Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine12.995Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.155Aantal2023
Personenautos per huishouden1,17Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte276Aantal2023
Motorfietsen1.551Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad13.637Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€448.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning80%Percentage2023
Percentage meergezinswoning20%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement2.856Aantal2024
Tussen of geschakelde woning5.997Aantal2024
Hoekwoning2.159Aantal2024
Tweeonder1kap1.381Aantal2024
Vrijstaande woning1.541Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.509Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leusden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Leusden
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Leusden: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 178 patiënten in de gemeente Leusden met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Leusden
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Leusden.

Gemiddeld overleden 5,07 personen per week in de gemeente Leusden. Het aantal sterftes in de gemeente Leusden is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Leusden: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (4.340 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Leusden (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Leusden zijn in totaal 4.340 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.340 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.345 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 38 wijken en buurten in gemeente Leusden. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Leusden als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Leusden als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities