Statistieken wijk Leusden-Zuid

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Leusden-Zuid in de gemeente Leusden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Leusden-Zuid in de gemeente Leusden. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Leusden-Zuid telt 5.430 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Leusden-Zuid.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Leusden-Zuid:

JaarAantal inwoners de wijk Leusden-Zuid% verschil
20235.4304,42%
20225.200-0,29%
20215.2151,56%
20205.1350%
20195.1350,29%
20185.1201,19%
20175.060-0,69%
20165.0953,24%
20154.9351,33%
20144.8702,85%
20134.735geen data

Het aantal inwoners in de wijk Leusden-Zuid is met 695 personen gestegen van 4.735 personen in 2013 tot 5.430 personen in 2023 (dat is een grote toename van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 70 personen (1,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Leusden.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Leusden-Zuid:

In 2013 waren er 4.735 inwoners in de wijk Leusden-Zuid. Het aantal van 4.735 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 5.430 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 695 (15%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 230 (4,42%). Het aantal van 5.430 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Leusden-Zuid

Wijk Leusden-Zuid heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.770 hectare, waarvan 2.762 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 701 adressen per km2. De wijk Leusden-Zuid ligt in de gemeente Leusden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Leusden-Zuid
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Leusden-Zuid met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Kern Leusden-Zuid, 2: Tabaksteeg, 3: Buitengebied Leusden-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 2.087 woningen in de wijk Leusden-Zuid.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Leusden in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Leusden-Zuid was €553.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Leusden-Zuid.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Leusden-Zuid:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Leusden-Zuid% verschil
2023€553.00012%
2022€495.0005,5%
2021€469.0004,45%
2020€449.0006,4%
2019€422.00010%
2018€383.0007,9%
2017€355.0002,90%
2016€345.0001,47%
2015€340.000-1,16%
2014€344.000-6,3%
2013€367.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Leusden-Zuid is met €186.000 gestegen van €367.000 in 2013 tot €553.000 in 2023 (dat is een toename van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €18.600 (4,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Leusden.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Leusden.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Leusden-Zuid is €553.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 2.087 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Utrecht (bruin), gemeente Leusden (geel), 3 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 28 buurten (blauw). De wijk Leusden-Zuid wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Leusden-Zuid: er zijn 667 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Leusden-Zuid.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.435 totaal in de wijk Leusden-Zuid

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De wijk Leusden-Zuid telt in totaal 2.435 adressen, met 2.434 verblijfsobjecten en 1 standplaats (er zijn geen ligplaatsen). 88% van de adressen in wijk Leusden-Zuid ligt binnen de bebouwde kom en 12% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Leusden
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Leusden-Zuid zijn er 2.096 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Leusden-Zuid.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 872 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Leusden-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Leusden-Zuid. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Leusden-Zuid

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Leusden-Zuid. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Leusden-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Leusden bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Leusden-Zuid


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Leusden-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Leusden-Zuid per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Leusden-Zuid:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20234.665245525
20224.580197423
20214.590199426
20204.505200430
20194.520196419
20184.545183392
20174.510175375
20164.555172368
20154.420164351
20144.334171365
20134.262151323

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Leusden-Zuid als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 4,51% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,7% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,19% en herkomst van buiten Europa: 6,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Leusden naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Leusden-Zuid
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Leusden-Zuid in 2022 zijn Westers (365 inwoners) en Overig (125 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Leusden-Zuid: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Leusden-Zuid.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Leusden-Zuid. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Leusden:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Leusden. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Leusden-Zuid.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Leusden-Zuid:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.950640
Tussenwoning2.7201.040
Hoekwoning2.9401.270
Twee onder één kap woning3.4801.370
Vrijstaande woning4.6901.910
Huurwoning2.540990
Eigen woning3.4201.350

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Leusden-Zuid zijn A (1.026 adressen) en C (261 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Leusden-Zuid. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Leusden-Zuid: 1.026 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Leusden bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Leusden-Zuid voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Leusden-Zuid voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Leusden-Zuid
Bevolking533197
Adressen2.055701
Autos26595

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Leusden-Zuid ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 68 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Leusden-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Leusden-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Leusden-Zuid vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de wijk Leusden-Zuid

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de wijk Leusden-Zuid. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 2 stembureaus in de wijk Leusden-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 2 stembureaus in de wijk Leusden-Zuid.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 44 stembureaus in de gemeente Leusden en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Leusden. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Leusden.

Stembureaus Leusden

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€38.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Leusden-Zuid.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Leusden: wijk Leusden-Zuid is rood, eventuele andere wijken zijn geel, buurten zijn blauw en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Leusden-Zuid is €38.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €49.200. Wijk Leusden-Zuid telt 4.000 inkomensontvangers op 5.430 inwoners totaal.
2% van de huishoudens in de wijk Leusden-Zuid heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Leusden.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (800 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Leusden-Zuid (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Leusden-Zuid voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Leusden-Zuid zijn in totaal 800 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Leusden-Zuid. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Leusden-Zuid
Er zijn 116 elektrische auto’s in juli 2024 in de wijk Leusden-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Leusden-Zuid op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 116 elektrische auto’s in de wijk Leusden-Zuid. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Leusden-Zuid die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.614 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Leusden-Zuid in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Leusden-Zuid geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 3.551 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Leusden-Zuid (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.680 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Leusden-Zuid in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Leusden-Zuid geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Leusden-Zuid. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 97 misdrijven in de wijk Leusden-Zuid geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Leusden-Zuid, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Leusden-Zuid zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.737 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 36 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Leusden-Zuid 97 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Leusden-Zuid in 2023 zijn Horizontale fraude (19 delicten) en Ongevallen (weg) (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Leusden-Zuid.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 8 misdrijven in de wijk Leusden-Zuid geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Leusden-Zuid met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Leusden-Zuid over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Leusden.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,52 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de wijk Leusden-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Leusden-Zuid.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Leusden-Zuid. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Leusden-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Leusden-Zuid.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Leusden-Zuid genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Leusden-Zuid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Leusden-Zuid.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
78% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Leusden-Zuid ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Leusden-Zuid per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Leusden-Zuid geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Leusden-Zuid. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Leusden-Zuid is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Leusden-Zuid.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Leusden-Zuid voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal800Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie60Aantal2023
G+I Handel en horeca100Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed80Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening255Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg160Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten60Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.430Aantal2023
Mannen2.640Aantal2023
Vrouwen2.785Aantal2023
0 tot 15 jaar1.130Aantal2023
15 tot 25 jaar615Aantal2023
25 tot 45 jaar1.225Aantal2023
45 tot 65 jaar1.580Aantal2023
65 jaar of ouder880Aantal2023
Ongehuwd2.615Aantal2023
Gehuwd2.345Aantal2023
Gescheiden280Aantal2023
Verweduwd195Aantal2023
Geboorte totaal45Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal35Aantal2022
Sterfte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid197Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag600Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.270Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.980Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura170Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten190Aantal2022
WMO cliënten relatief37Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.540Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.370Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.350Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel322Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel773Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.340Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++72Aantal2024
Energielabels A+++60Aantal2024
Energielabels A++5Aantal2024
Energielabels A+16Aantal2024
Energielabels A1.026Aantal2024
Energielabels B128Aantal2024
Energielabels C261Aantal2024
Energielabels D230Aantal2024
Energielabels E52Aantal2024
Energielabels F111Aantal2024
Energielabels G152Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker12%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker85%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht53%percentage2022
Overgewicht46%percentage2022
Ernstig overgewicht12%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters61%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2022
Lopen naar school of werk13%percentage2022
Fietsen naar school of werk36%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam38%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2022
Emotioneel eenzaam21%percentage2022
Sociaal eenzaam26%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven94%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Mist emotionele steun4%percentage2022
Vrijwilligerswerk34%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2022
Niet-specifieke klachten52%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2022
Psychische klachten15%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht12%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht56%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden8%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie34%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking3%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen9%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.075Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens490Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen630Aantal2023
Huishoudens met kinderen950Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,60Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2022
Percentage werknemers80%Percentage2022
Percentage zelfstandigen20%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€49.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€38.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen32%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar46%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen18%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen43%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum1,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum4,20%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€399x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO160Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW20Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW790Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland4.665Aantal2023
Herkomst buiten Nederland770Aantal2023
Herkomst Europa245Aantal2023
Herkomst buiten Europa525Aantal2023
Geboren in Nederland4.665Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa135Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa310Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa105Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa210Aantal2023
Autochtoon4.580Aantal2022
Westers totaal365Aantal2022
Niet-westers totaal255Aantal2022
Marokko60Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers125Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal24Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting24Aantal2023
Verkeersovertredingen30Aantal2023
Vernieling7Aantal2023
Overige misdrijven4Aantal2023
Totaal misdrijven97Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km49Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km58Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand26,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand6Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK032702Code2023
RegionaamLeusden-ZuidNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode03270200Code2023
Oppervlakte totaal2.770Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.762Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid701Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.435Aantal2024
Adressen met postcode2.196Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.096Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie27Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie16Aantal2024
Adressen met industriefunctie26Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie42Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie4Aantal2024
Adressen met sportfunctie4Aantal2024
Adressen met winkelfunctie10Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie245Aantal2024
Verblijfsobjecten2.434Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1Aantal2024
Panden met adres2.151Aantal2024
Adressen met pand2.433Aantal2024
Percelen met adres1.926Aantal2024
Adressen met perceel2.435Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.150Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom285Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom1.883Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom213Aantal2024
Panden met adres voor 17004Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190045Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192540Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950152Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970872Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198025Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199010Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 200027Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010466Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020406Aantal2024
Panden met adres 2020 en later104Aantal2024
Adressen met pand voor 17004Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190049Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192546Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950153Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970883Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198025Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199011Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200040Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010554Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020530Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later138Aantal2024
Postcodegebied3831JZ-3832RZNaam2024
Meest voorkomende postcode3832Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode99%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade7Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade60Aantal2022
Verkeersongevallen totaal68Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.620Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.030Aantal2023
Personenautos - overige brandstof590Aantal2023
Personenautos per huishouden1,26Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte95Aantal2023
Motorfietsen270Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.087Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€553.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen80%Percentage2023
Huurwoningen totaal20%Percentage2023
In bezit woningcorporatie14%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200044%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200056%Percentage2023
Appartement247Aantal2024
Tussen of geschakelde woning667Aantal2024
Hoekwoning338Aantal2024
Tweeonder1kap413Aantal2024
Vrijstaande woning431Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.338Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Leusden. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Leusden-Zuid: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!