Statistieken gemeente Heerenveen

Aantal inwoners per jaar
(grote groei van 30% naar 51.119 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Heerenveen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de gemeente Heerenveen is met 11.768 personen toegenomen van 39.351 in 1996 tot 51.119 in 2022 (dat is 30%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Heerenveen

De gemeente Heerenveen is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Heerenveen heeft afgerond een totale oppervlakte van 19.817 hectare, waarvan 18.997 land en 820 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.092 adressen per km2. Er wonen 23.292 huishoudens in de gemeente Heerenveen en de gemeente telt 21 woonplaatsen, 7 wijken en 31 buurten. Gemeentelijke herindeling: splisting in 2014 van de gemeente Boarnsterhim in de gemeenten De Friese Meren, Heerenveen, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân.

De naam Heerenveen wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Heerenveen en voor de wijk Heerenveen. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Heerenveen (gemeentecode GM0074) is bij een gemeentelijke herindeling in 2014 groter geworden vanuit de gemeente Boarnsterhim. Hierbij is de gemeente Boarnsterhim voor 31% naar de nieuwe gemeente Heerenveen overgegaan. De voormalige gemeente Boarnsterhim ging verder naar de gemeenten De Friese Meren, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân.

Vlag van de gemeente Heerenveen

Vlag van de gemeente Heerenveen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Heerenveen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Heerenveen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Boarnsterhim, 2: Skarsterlân, 3: Noord-Heerenveen, 4: Jubbega, 5: Hoornsterzwaag, 6: Heerenveen, 7: Oranjewoud.

Woningkenmerken
Er zijn 23.895 woningen in de gemeente Heerenveen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Heerenveen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 52% naar €269.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Heerenveen. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Heerenveen, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Heerenveen is met €92.000 toegenomen van €177.000 in 2005 tot €269.000 in 2022 (dat is 52%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Heerenveen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 28.922 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Heerenveen telt in totaal 28.922 adressen, met 28.839 verblijfsobjecten, 6 standplaatsen en 77 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Heerenveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Heerenveen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Inwoners naar leeftijd - gemeente Heerenveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Heerenveen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Heerenveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting

Advertentie:

Corona verspreiding in de gemeente Heerenveen
Cumulatieve cijfers per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Heerenveen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen") en opgenomen Corona patiënten. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 22.897 personen uit de gemeente Heerenveen positief op Corona getest en er zijn 328 patiënten in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 31 maart 2023, week 13 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Heerenveen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Heerenveen.

Gemiddeld overleden 10,50 personen per week uit de gemeente Heerenveen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 11 van 2023).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Heerenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Heerenveen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.


Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Heerenveen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Heerenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Heerenveen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.200) gemeente Heerenveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Heerenveen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt De Heide heeft met €44.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Heerenveen. En buurt Oudeschoot heeft met €21.600 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Heerenveen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Heerenveen is €27.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.200. Gemeente Heerenveen telt 40.700 inkomensontvangers op 51.119 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,4% procent van de huishoudens in gemeente Heerenveen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Heerenveen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Heerenveen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Heerenveen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Heerenveen
Er waren 265 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Heerenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Heerenveen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Heerenveen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Heerenveen op 3 januari 2023 zijn A (6.479 adressen) en C (6.006 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Heerenveen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Heerenveen: 6.479 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Heerenveen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Heerenveen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Heerenveen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Heerenveen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Advertentie:

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Heerenveen. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Heerenveen, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Heerenveen is met 8.583 personen gestegen van 36.009 in 1996 tot 44.592 in 2022 (dat is 24%).

Toelichting Meer migratie
Migratieachtergrond gemeente Heerenveen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Heerenveen in 2022 zijn Westers (2.864 inwoners) en Overig (2.197 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Heerenveen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Heerenveen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Heerenveen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Heerenveen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PvdA4.27820%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.60512%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP2.34111%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Heerenveen Lokaal2.30311%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks2.0689,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.0499,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.7648,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.5277%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GemeenteBelangen1.5197%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU9244,25%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (van der Kooij P.)2241,03%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Jezus leeft1620,74%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD6.26220%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D664.68715%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA3.38211%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.35010%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.0189,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP2.5217,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.1396,7%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.4034,39%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.1983,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.0663,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB6361,99%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215761,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt5011,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS2550,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK2230,70%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1290,40%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1230,38%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter880,28%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1760,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots650,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten630,20%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG550,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA320,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter310,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht270,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft210,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol200,06%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Partij voor de Republiek130,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP100,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland70,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
De Groenen20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.44727%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.79417%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.86011%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.5839,6%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.4108,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D669505,7%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP8585,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP7034,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD6553,95%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV4872,94%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS4322,61%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt2081,26%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1070,65%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio300,18%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft220,13%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen180,11%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdA3.89717%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.86912%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.78912%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FvD2.69512%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks2.1019,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
FNP1.5266,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP1.3705,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.2975,6%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.1454,95%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU1.1064,78%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD8123,51%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS6022,60%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Provinciaal Belang Fryslân4652,01%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk Fryslân2240,97%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK1160,50%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1050,45%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4.02018%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk3.94618%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA3.19814%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP2.78412%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.66812%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger1.8288,1%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.6637,4%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU1.3325,9%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.0244,56%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Heerenveen op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Heerenveen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Heerenveen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Heerenveen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Heerenveen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Heerenveen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Bedrijven (5.985 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Heerenveen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Heerenveen zijn in totaal 5.985 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).

Toelichting Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Heerenveen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Heerenveen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.680 misdrijven in de gemeente Heerenveen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Heerenveen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of september 2021 tot en met februari 2023 (bij weergave van de gegevens per maand). Datum meest recente politiedata: 15 maart 2023.

In de gemeente Heerenveen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 20.755 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 43 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 20.755 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 20.159 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Heerenveen 1.680 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Heerenveen in 2022 zijn Horizontale fraude (255 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (187 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Heerenveen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In februari 2023 zijn er 144 misdrijven in de gemeente Heerenveen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Heerenveen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Heerenveen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Heerenveen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,50 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Heerenveen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Heerenveen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Heerenveen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Top 5 gemeente Heerenveen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Heerenveen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.985Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij305Aantal2021
B-F Nijverheid en energie780Aantal2021
G+I Handel en horeca1.060Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie360Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed460Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening1.405Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.055Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten560Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners51.119Aantal2022
Mannen25.492Aantal2022
Vrouwen25.627Aantal2022
0 tot 15 jaar7.883Aantal2022
15 tot 25 jaar5.953Aantal2022
25 tot 45 jaar11.032Aantal2022
45 tot 65 jaar14.662Aantal2022
65 jaar of ouder11.589Aantal2022
Ongehuwd23.664Aantal2022
Gehuwd20.081Aantal2022
Gescheiden4.366Aantal2022
Verweduwd3.008Aantal2022
Westers totaal2.864Aantal2022
Geboorte totaal457Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal533Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid269,00Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag10.410Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar16.720Aantal2020
Opleidingsniveau hoog10.440Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.220Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg9,5%Percentage2020
WMO cliënten4.485Aantal2021
WMO cliënten relatief89Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.810Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.460Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.550Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.700Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.190Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.450Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement920Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.210Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.480Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.040Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.090Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.680Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief15.504Aantal2023
Energielabels Voorlopig9.869Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.159Aantal2023
Energielabels A+++++3Aantal2023
Energielabels A++++20Aantal2023
Energielabels A+++87Aantal2023
Energielabels A++77Aantal2023
Energielabels A+226Aantal2023
Energielabels A6.479Aantal2023
Energielabels B4.557Aantal2023
Energielabels C6.006Aantal2023
Energielabels D2.097Aantal2023
Energielabels E1.387Aantal2023
Energielabels F1.355Aantal2023
Energielabels G3.079Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht47%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk36%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam42%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel Eenzaam24%percentage2020
Sociaal Eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal23.292Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens8.488Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen7.122Aantal2022
Huishoudens met kinderen7.682Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2020
Percentage werknemers84%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers40.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.200Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen42%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,5%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€90x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.310Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO1.810Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW500Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW10.700Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon44.592Aantal2022
Niet-westers totaal3.663Aantal2022
Marokko321Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba260Aantal2022
Suriname323Aantal2022
Turkije562Aantal2022
Overig niet-westers2.197Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal639Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven223Aantal2022
Milieu overtredingen2Aantal2022
Oplichting287Aantal2022
Verkeersovertredingen246Aantal2022
Vernieling191Aantal2022
Overige misdrijven47Aantal2022
Totaal misdrijven1.680Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,60Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand5,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km24Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand3,60Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2021
Café afstand2,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km17Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km16Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,30Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand8,30Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand2,20Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,20Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand4,00Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand4,30Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand31,00Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand6,50Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand22Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,10Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km26Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0074Code2022
RegionaamHeerenveenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode00740000Code2022
Oppervlakte totaal19.817Aantal hectaren2022
Oppervlakte land18.997Aantal hectaren2022
Oppervlakte water820Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.092Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal28.922Aantal2023
Adressen met postcode27.532Aantal2023
Adressen met woonfunctie24.395Aantal2023
Panden22.237Aantal2023
Percelen18.285Aantal2023
Panden voor 170013Aantal2023
Panden 1700 tot 1900862Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.444Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.353Aantal2023
Panden 1950 tot 19705.330Aantal2023
Panden 1970 tot 19804.284Aantal2023
Panden 1980 tot 19903.056Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.492Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.456Aantal2023
Panden 2010 tot 20202.164Aantal2023
Panden 2020 en later911Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade42Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade223Aantal2021
Verkeersongevallen totaal265Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal26.995Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine19.510Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof7.485Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte142Aantal2022
Motorfietsen2.295Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad23.895Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€269.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning76%Percentage2022
Percentage meergezinswoning24%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen60%Percentage2022
Huurwoningen totaal40%Percentage2022
In bezit woningcorporatie28%Percentage2022
In bezit overige verhuurders12%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200080%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200020%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Heerenveen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Download alle informatie over de gemeente Heerenveen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Heerenveen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 60 wijken en buurten in gemeente Heerenveen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Heerenveen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Heerenveen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 22 december 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!