Statistieken gemeente Terneuzen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Terneuzen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Terneuzen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Terneuzen telt 55.132 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Terneuzen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Terneuzen:

JaarAantal inwoners de gemeente Terneuzen% verschil
202455.1320,25%
202354.9930,90%
202254.5010,07%
202154.4630,07%
202054.426-0,30%
201954.5890,27%
201854.440-0,27%
201754.588-0,13%
201654.6570,15%
201554.577-0,24%
201454.709-0,04%
201354.729-0,02%
201254.742-0,15%
201154.823-0,10%
201054.878-0,49%
200955.149-0,01%
200855.155-0,20%
200755.268-0,26%
200655.4140,10%
200555.361-0,09%
200455.412-0,19%
200355.52061%
200234.5720,21%
200134.498-0,12%
200034.539-0,43%
199934.687-0,07%
199834.7120,00%
199734.711-1,09%
199635.092-0,85%
199535.392geen data

De bevolking van de gemeente Terneuzen is met 19.740 personen toegenomen van 35.392 personen in 1995 tot 55.132 personen in 2024 (dat is een zeer grote groei van 56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 681 personen (1,99%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Terneuzen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Terneuzen:

In 1995 telde de gemeente Terneuzen 35.392 inwoners. In 2001 is het aantal gedaald tot 34.498 personen. Dit is een daling van 894 (-2,53%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (2000) is het verschil -41 (-0,12%). Het aantal van 34.498 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2003 is het aantal gestegen tot 55.520 personen. De stijging ten opzichte van 2001 is 21.022 (61%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2002) is 20.948 (61%). Het aantal van 55.520 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 telde de gemeente Terneuzen 55.132 inwoners.

Over de gemeente Terneuzen

De gemeente Terneuzen is een gemeente in de provincie Zeeland. Gemeente Terneuzen heeft afgerond een totale oppervlakte van 31.776 hectare, waarvan 25.013 land en 6.763 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 881 adressen per km2. Er wonen 26.330 huishoudens in de gemeente Terneuzen en de gemeente telt 13 woonplaatsen, 30 wijken en 41 buurten.

De naam Terneuzen wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Terneuzen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Terneuzen

Vlag van de gemeente Terneuzen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Terneuzen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Terneuzen met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Buitengebied Biervliet, 2: Terneuzen Centrum, 3: Terneuzen Noord, 4: Kern Biervliet, 5: Buitengebied Zaamslag ...Toon meer... Kaart van de gemeente Terneuzen met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Buitengebied Biervliet, 2: Terneuzen Centrum, 3: Terneuzen Noord, 4: Kern Biervliet, 5: Buitengebied Zaamslag, 6: Terneuzen Oost, 7: Buitengebied Terneuzen, 8: Buitengebied Hoek, 9: Terneuzen Zuid, 10: Kern Zaamslag, 11: Kern Hoek, 12: Terneuzen West, 13: Kern Spui, 14: Buitengebied Spui, 15: Buitengebied Sluiskil, 16: Buitengebied Philippine, 17: Kern Philippine, 18: Kern Sluiskil, 19: Buitengebied Axel, 20: Kern Axel, 21: Buitengebied Sas van Gent, 22: Buitengebied Koewacht, 23: Buitengebied Westdorpe, 24: Buitengebied Zuiddorpe, 25: Kern Westdorpe, 26: Kern Zuiddorpe, 27: Kern Sas van Gent, 28: Kern Koewacht, 29: Buitengebied Overslag, 30: Kern Overslag ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 27.414 woningen in de gemeente Terneuzen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Terneuzen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Terneuzen was €236.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Terneuzen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Terneuzen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Terneuzen% verschil
2023€236.00013%
2022€208.0008,3%
2021€192.0006,1%
2020€181.0005,2%
2019€172.0004,24%
2018€165.0001,85%
2017€162.0001,89%
2016€159.0001,27%
2015€157.0000%
2014€157.000-0,63%
2013€158.000-1,86%
2012€161.000-0,62%
2011€162.000-0,61%
2010€163.0001,88%
2009€160.0003,90%
2008€154.0005,5%
2007€146.00011%
2006€132.0000,76%
2005€131.00056%
2004€84.0001,20%
2003€83.0002,47%
2002€81.0001,25%
2001€80.00038%
2000€58.0000%
1999€58.0003,57%
1998€56.0000%
1997€56.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Terneuzen is met €180.000 toegenomen van €56.000 in 1997 tot €236.000 in 2023 (dat is een toename van 321%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €6.923 (6,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Terneuzen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Terneuzen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Terneuzen is €236.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 26% en er zijn 27.414 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zeeland (bruin), 13 woonplaatsen (groen), 28 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De gemeente Terneuzen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Terneuzen: er zijn 8.747 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Terneuzen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 33.798 totaal in de gemeente Terneuzen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Terneuzen telt in totaal 33.798 adressen, met 33.727 verblijfsobjecten, 68 standplaatsen en 3 ligplaatsen. 94% van de adressen in gemeente Terneuzen ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Terneuzen
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Terneuzen zijn er 28.417 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Terneuzen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 7.373 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Terneuzen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Terneuzen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Terneuzen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Terneuzen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Terneuzen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Terneuzen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Terneuzen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Terneuzen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Terneuzen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Terneuzen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202337.48711.3826.124
202238.47210.4225.607
202138.81910.1715.473
202039.1659.9225.339
201939.7209.6675.202
201840.1339.3025.005
201740.6189.0834.887
201641.0258.8634.769
201541.2688.6534.656
201441.5988.5244.587
201341.8908.3484.491
201242.1348.1974.411
201142.3678.0994.357
201042.5538.0134.312
200942.8797.9784.292
200843.0317.8834.241
200743.1997.8474.222
200643.3637.8354.216
200543.3537.8074.201
200443.4217.7964.195
200343.5267.7984.196
200228.0444.2442.284
200128.1224.1462.230
200028.2374.0972.205
199928.4844.0332.170
199828.6453.9452.122
199728.7523.8742.085
199629.0953.8992.098

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Terneuzen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 68%, herkomst uit Europese landen: 21% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 11% en herkomst van buiten Europa: 6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Terneuzen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Terneuzen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Terneuzen in 2022 zijn Westers (11.261 inwoners) en Overig (2.434 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Terneuzen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Terneuzen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Terneuzen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Terneuzen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Terneuzen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Terneuzen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Terneuzen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.970670
Tussenwoning2.2901.010
Hoekwoning2.4301.140
Twee onder één kap woning2.7601.220
Vrijstaande woning3.4301.470
Huurwoning1.940870
Eigen woning2.8401.190

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Terneuzen zijn C (7.390 adressen) en A (4.699 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Terneuzen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Terneuzen: 7.390 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Terneuzen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Terneuzen voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Terneuzen voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Terneuzen
Bevolking533220
Adressen2.055881
Autos265124

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Terneuzen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 351 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Terneuzen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Terneuzen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Terneuzen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

55 stembureaus

Er zijn 55 stembureaus in de gemeente Terneuzen. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Terneuzen
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Terneuzen over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Terneuzen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Terneuzen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Terneuzen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Terneuzen
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Terneuzen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Terneuzen:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV3.83223%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA2.33114%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.83911%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD1.69610%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1.4688,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP1.2027,2%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D667834,68%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU6814,07%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD5423,24%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC5113,05%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP4402,63%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt4232,53%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD4202,51%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS2881,72%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL970,58%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21870,52%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten430,26%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD280,17%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN220,13%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio90,05%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV8.60730%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD4.01814%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.68613%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.7949,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.8316,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.2884,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1.2064,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.0533,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.0433,61%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU8642,99%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD7782,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK4371,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3931,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS2180,75%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1900,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211830,63%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1820,63%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1320,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter260,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten230,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN220,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP150,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF130,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB4.84222%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA/GroenLinks2.64412%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.63412%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2.0619,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.7978,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP1.2595,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVZ9994,60%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU9554,40%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP8233,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D668153,76%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD7823,60%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA217223,33%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5442,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4552,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1890,87%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1730,80%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB6.38529%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PVZ2.93013%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.9258,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.8048,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.6947,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.4936,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP1.3186%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.1995,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.0584,84%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD9754,46%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS8313,80%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Onbekend2481,13%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
TOP/GEMEENTEBELANGEN4.08520%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.90314%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.09210%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.9869,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.7618,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.4117%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP1.2166%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS9604,73%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP8744,31%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D667783,84%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks7533,71%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Terneuzen Sterk6133,02%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Sociaal Terneuzen6052,98%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Bondgenoot Cees Freeke2411,19%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Terneuzen. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Zeeland gemeente Terneuzen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zeeland (gemeente Terneuzen is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zeeland. De positie van gemeente Terneuzen is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Terneuzen is €29.700. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.600. Gemeente Terneuzen telt 44.600 inkomensontvangers op 55.132 inwoners totaal.
6% van de huishoudens in de gemeente Terneuzen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Terneuzen.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.700) gemeente Terneuzen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Terneuzen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Othene heeft met €39.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Terneuzen. En buurt Triniteit heeft met €20.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Terneuzen.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Terneuzen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Terneuzen
Er zijn 736 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Terneuzen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Terneuzen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 736 elektrische auto’s in de gemeente Terneuzen. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Terneuzen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 33.028 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Terneuzen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Terneuzen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 45.714 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Terneuzen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 32.245 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Terneuzen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Terneuzen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Terneuzen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.914 misdrijven in de gemeente Terneuzen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Terneuzen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Terneuzen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 26.152 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Terneuzen 1.914 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Terneuzen in 2023 zijn Horizontale fraude (276 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (231 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Terneuzen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 125 misdrijven in de gemeente Terneuzen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Terneuzen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Terneuzen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,68 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Terneuzen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Terneuzen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Terneuzen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Terneuzen
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Terneuzen dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Terneuzen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Terneuzen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Terneuzen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Terneuzen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Terneuzen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
66% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Terneuzen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Terneuzen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Terneuzen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Terneuzen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Terneuzen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Terneuzen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Terneuzen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.300Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij400Aantal2023
B-F Nijverheid en energie800Aantal2023
G+I Handel en horeca1.015Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie395Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed425Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening860Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg835Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten565Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners55.132Aantal2024
Mannen27.526Aantal2024
Vrouwen27.606Aantal2024
0 tot 15 jaar7.568Aantal2024
15 tot 25 jaar5.364Aantal2024
25 tot 45 jaar12.394Aantal2024
45 tot 65 jaar15.513Aantal2024
65 jaar of ouder14.293Aantal2024
Ongehuwd23.086Aantal2024
Gehuwd23.440Aantal2024
Gescheiden4.982Aantal2024
Verweduwd3.624Aantal2024
Geboorte totaal406Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal736Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid220Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag13.510Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar18.590Aantal2022
Opleidingsniveau hoog8.430Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura2.115Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg18%Percentage2022
WMO cliënten3.605Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.970Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.290Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement670Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.010Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.140Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.220Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.190Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel5.708Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel10.749Aantal2024
Adressen met definitief energielabel17.341Aantal2024
Energielabels A+++++5Aantal2024
Energielabels A++++161Aantal2024
Energielabels A+++326Aantal2024
Energielabels A++183Aantal2024
Energielabels A+304Aantal2024
Energielabels A4.699Aantal2024
Energielabels B4.140Aantal2024
Energielabels C7.390Aantal2024
Energielabels D3.098Aantal2024
Energielabels E2.138Aantal2024
Energielabels F2.474Aantal2024
Energielabels G3.172Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht43%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn42%percentage2022
Wekelijkse sporters43%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk39%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk29%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam55%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam16%percentage2022
Emotioneel eenzaam33%percentage2022
Sociaal eenzaam42%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren8%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk26%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid66%percentage2022
Niet-specifieke klachten62%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid37%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt34%percentage2022
Psychische klachten21%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie48%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal26.330Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens10.021Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen8.693Aantal2023
Huishoudens met kinderen7.616Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,06Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie61%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers44.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.700Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,6%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€138x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.040Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.560Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW300Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW12.650Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland37.487Aantal2023
Herkomst buiten Nederland17.506Aantal2023
Herkomst Europa11.382Aantal2023
Herkomst buiten Europa6.124Aantal2023
Geboren in Nederland37.487Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa3.869Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.484Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa7.513Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.640Aantal2023
Autochtoon38.472Aantal2022
Westers totaal11.261Aantal2022
Niet-westers totaal4.768Aantal2022
Marokko311Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba600Aantal2022
Suriname209Aantal2022
Turkije1.214Aantal2022
Overig niet-westers2.434Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal589Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven211Aantal2023
Milieu overtredingen5Aantal2023
Oplichting315Aantal2023
Verkeersovertredingen387Aantal2023
Vernieling237Aantal2023
Overige misdrijven170Aantal2023
Totaal misdrijven1.914Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand6,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand28,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand15,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand32,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand36,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand105,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand7Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand6Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand26,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0715Code2023
RegionaamTerneuzenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode07150000Code2023
Oppervlakte totaal31.776Aantal hectaren2024
Oppervlakte land25.013Aantal hectaren2024
Oppervlakte water6.763Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid881Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal33.798Aantal2024
Adressen met postcode31.413Aantal2024
Adressen met woonfunctie28.417Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie376Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie221Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.463Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie440Aantal2024
Adressen met logiesfunctie233Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie70Aantal2024
Adressen met sportfunctie61Aantal2024
Adressen met winkelfunctie683Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie2.920Aantal2024
Verblijfsobjecten33.727Aantal2024
Ligplaatsen3Aantal2024
Standplaatsen68Aantal2024
Panden met adres26.863Aantal2024
Adressen met pand33.650Aantal2024
Percelen met adres23.149Aantal2024
Adressen met perceel33.798Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom31.657Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2.141Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom26.895Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.522Aantal2024
Panden met adres voor 170018Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900821Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252.417Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.981Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19707.373Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804.478Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.701Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.203Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.677Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.065Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.129Aantal2024
Adressen met pand voor 170018Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900888Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252.529Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19503.060Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19708.689Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805.954Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.616Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003.136Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.234Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.710Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.816Aantal2024
Postcodegebied4521AA-4576RMNaam2024
Meest voorkomende postcode4571Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode14%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade56Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade292Aantal2022
Verkeersongevallen totaal351Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal31.015Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine26.255Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.760Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte124Aantal2023
Motorfietsen2.593Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad27.414Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€236.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning81%Percentage2023
Percentage meergezinswoning19%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal31%Percentage2023
In bezit woningcorporatie19%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement5.702Aantal2024
Tussen of geschakelde woning8.747Aantal2024
Hoekwoning4.504Aantal2024
Tweeonder1kap3.353Aantal2024
Vrijstaande woning6.111Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.5.310Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Terneuzen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Terneuzen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (5.300 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Terneuzen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Terneuzen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Terneuzen zijn in totaal 5.300 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5.300 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.295 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 85 wijken en buurten in gemeente Terneuzen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Terneuzen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Terneuzen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities