Statistieken gemeente Dronten

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Dronten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Dronten. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Dronten telt 44.354 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Dronten.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Dronten:

JaarAantal inwoners de gemeente Dronten% verschil
202444.3541,75%
202343.5931,70%
202242.8652,03%
202142.0111,10%
202041.5551,81%
201940.8150,20%
201840.735-0,03%
201740.7460,38%
201640.5920,57%
201540.363-0,12%
201440.413-0,65%
201340.6790,52%
201240.4700,76%
201140.1640,95%
201039.7871,48%
200939.2061,76%
200838.5280,91%
200738.1820,15%
200638.1250,30%
200538.0100,64%
200437.7681,71%
200337.1322,10%
200236.3692,19%
200135.5910,98%
200035.2441,90%
199934.5883,41%
199833.4485,1%
199731.8402,99%
199630.9173,94%
199529.744geen data

De bevolking van de gemeente Dronten is met 14.610 personen gestegen van 29.744 personen in 1995 tot 44.354 personen in 2024 (dat is een zeer grote stijging van 49%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 504 personen (1,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Dronten.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Dronten:

In 1995 telde de gemeente Dronten 29.744 inwoners. Het aantal van 29.744 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 44.354 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 14.610 (49%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 761 (1,75%). Het aantal van 44.354 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Dronten

De gemeente Dronten is een gemeente in de provincie Flevoland. Gemeente Dronten heeft afgerond een totale oppervlakte van 42.389 hectare, waarvan 33.360 land en 9.029 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 783 adressen per km2. Er wonen 18.767 huishoudens in de gemeente Dronten en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 7 wijken en 42 buurten.

De naam Dronten wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Dronten. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Dronten

Vlag van de gemeente Dronten

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Dronten
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Dronten met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Swifterbant, 2: Dronten west, 3: Dronten Noord, 4: Buitengebied Dronten, 5: Dronten Midden, 6: Dronten Zuid, 7: Biddinghuizen.

Woningkenmerken
Er zijn 18.344 woningen in de gemeente Dronten.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Dronten in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Dronten was €337.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Dronten.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Dronten:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Dronten% verschil
2023€337.00019%
2022€284.0009,2%
2021€260.0006,6%
2020€244.0006,1%
2019€230.00012%
2018€206.0004,57%
2017€197.0002,07%
2016€193.0001,05%
2015€191.000-1,55%
2014€194.000-5,8%
2013€206.000-3,29%
2012€213.000-1,84%
2011€217.000-2,69%
2010€223.000-1,33%
2009€226.0003,67%
2008€218.0003,32%
2007€211.0006,6%
2006€198.0000,51%
2005€197.00053%
2004€129.0000,78%
2003€128.0000,79%
2002€127.0000,79%
2001€126.00042%
2000€89.0001,14%
1999€88.0001,15%
1998€87.0001,16%
1997€86.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Dronten is met €251.000 toegenomen van €86.000 in 1997 tot €337.000 in 2023 (dat is een stijging van 292%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €9.653 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Dronten.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Dronten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Dronten is €337.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 18.344 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De gemeente Dronten wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Dronten: er zijn 7.037 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Dronten.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 23.492 totaal in de gemeente Dronten

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Dronten telt in totaal 23.492 adressen, met 23.306 verblijfsobjecten, 174 standplaatsen en 12 ligplaatsen. 85% van de adressen in gemeente Dronten ligt binnen de bebouwde kom en 15% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Dronten
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Dronten zijn er 18.903 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Dronten.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.461 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de gemeente Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Dronten. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Dronten

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Dronten. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Dronten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Dronten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Dronten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Dronten per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Dronten:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202334.5053.7285.360
202234.7083.3464.811
202134.4743.0924.445
202034.2562.9944.305
201934.0942.7573.964
201834.1972.6823.856
201734.2872.6503.809
201634.4322.5273.633
201534.3972.4473.519
201434.4632.4413.509
201334.4742.5453.660
201234.4292.4783.563
201134.2222.4373.505
201033.9642.3893.434
200933.5292.3293.348
200833.0772.2363.215
200732.8262.1973.159
200632.7912.1883.146
200532.5882.2243.198
200432.4572.1793.132
200332.1772.0332.922
200231.5421.9802.847
200131.4501.6992.442
200031.2151.6532.376
199930.6431.6182.327
199829.6841.5442.220
199728.3831.4182.039
199627.6451.3421.930

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Dronten als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 8,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 12% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 4,34% en herkomst van buiten Europa: 6,2%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Dronten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Dronten
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Dronten in 2022 zijn Westers (4.068 inwoners) en Overig (2.301 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Dronten: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Dronten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Dronten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Dronten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Dronten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Dronten zijn A (6.474 adressen) en C (6.115 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Dronten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Dronten: 6.474 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dronten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 222 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Dronten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Dronten vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Dronten.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Dronten voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Dronten ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

37 stembureaus

Er zijn 37 stembureaus in de gemeente Dronten. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1972-2023 voor de gemeente Dronten
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Dronten over de jaren 1972-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1972-2023 voor de gemeente Dronten.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Dronten het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Dronten van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1972 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 16 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Dronten
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Dronten:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV6.70325%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD4.39217%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.93215%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.5389,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.3739%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.1734,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.0904,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1.0183,85%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6442,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD6392,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3751,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK3461,31%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP3151,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2370,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212010,76%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1620,61%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1530,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1420,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter300,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN200,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten180,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF100,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP80,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN80,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen30,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB6.02030%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.05610%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.6968,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.6017,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.2366,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.1885,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9744,80%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D669584,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA217843,86%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP7613,75%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD6823,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD6733,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SterkLokaalFlevoland5012,47%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3631,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP2871,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Krachtig Flevoland2651,31%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2501,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB7.41437%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Wonen en Natuur4.23221%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.10511%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP1.8359,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.7628,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.3656,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL6963,49%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS5412,71%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.58922%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar Dronten3.40921%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.57316%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.82011%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.6079,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.2627,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.1657%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.1146,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.41918%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.36418%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdA1.90514%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.75813%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.2979,8%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks8926,7%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D665684,28%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5454,11%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV4693,53%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP4183,15%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3502,64%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt1421,07%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK910,69%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft240,18%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen190,14%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten130,10%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Dronten op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Dronten. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.300) gemeente Dronten


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Dronten.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Golfresidentie heeft met €42.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Dronten. En buurt AZC heeft met €100 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Dronten.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Dronten is €29.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.800. Gemeente Dronten telt 34.100 inkomensontvangers op 44.354 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
4,30% procent van de huishoudens in gemeente Dronten heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Flevoland gemeente Dronten


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Flevoland (gemeente Dronten is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Flevoland. De positie van gemeente Dronten is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Dronten. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Dronten
Er zijn 985 elektrische auto’s in juni 2024 in de gemeente Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Dronten op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 985 elektrische auto’s in de gemeente Dronten. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Dronten die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 22.446 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Dronten in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Dronten geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 35.595 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Dronten (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 24.162 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Dronten in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Dronten geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Dronten. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.255 misdrijven in de gemeente Dronten geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Dronten, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Dronten zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 19.441 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Dronten 1.255 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Dronten in 2023 zijn Horizontale fraude (178 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (153 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Dronten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 99 misdrijven in de gemeente Dronten geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Dronten met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Dronten over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Dronten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,34 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Dronten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Dronten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Dronten
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Dronten dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Dronten.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Dronten genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Dronten.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk nog veel meer de data op de aparte pagina met meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid in de gemeente Dronten.

Inwoners met een goede gezondheid
71% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Dronten ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Dronten per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Dronten geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Dronten. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Dronten is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Dronten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.465Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij645Aantal2023
B-F Nijverheid en energie785Aantal2023
G+I Handel en horeca990Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie345Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed405Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.005Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg785Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten505Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners44.354Aantal2024
Mannen22.362Aantal2024
Vrouwen21.992Aantal2024
0 tot 15 jaar7.001Aantal2024
15 tot 25 jaar5.856Aantal2024
25 tot 45 jaar10.861Aantal2024
45 tot 65 jaar12.252Aantal2024
65 jaar of ouder8.384Aantal2024
Ongehuwd20.198Aantal2024
Gehuwd19.000Aantal2024
Gescheiden3.258Aantal2024
Verweduwd1.898Aantal2024
Geboorte totaal406Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal349Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid133Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag8.350Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar16.190Aantal2022
Opleidingsniveau hoog8.360Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.060Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten2.375Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.470Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.100Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2013
Adressen zonder energielabel3.405Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel7.170Aantal2024
Adressen met definitief energielabel12.917Aantal2024
Energielabels A+++++3Aantal2024
Energielabels A++++33Aantal2024
Energielabels A+++367Aantal2024
Energielabels A++212Aantal2024
Energielabels A+248Aantal2024
Energielabels A6.474Aantal2024
Energielabels B4.788Aantal2024
Energielabels C6.115Aantal2024
Energielabels D1.280Aantal2024
Energielabels E246Aantal2024
Energielabels F272Aantal2024
Energielabels G49Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2022
Drinker78%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Roker18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk38%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk31%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Mist emotionele steun5%percentage2022
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam27%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven0%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren0%percentage2020
Vrijwilligerswerk27%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)geen datapercentagegeen data
Mantelzorg ontvangen nu (65+)geen datapercentagegeen data
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid71%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid33%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht17%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie0%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken20%percentage2022
Gehoorbeperking0%percentage2020
Gezichtsbeperking0%percentage2020
Mobiliteitsbeperking0%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen0%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal18.767Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.884Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.279Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.604Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,28Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers34.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen34%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€152x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand600Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.800Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW320Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW7.260Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland34.505Aantal2023
Herkomst buiten Nederland9.088Aantal2023
Herkomst Europa3.728Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.360Aantal2023
Geboren in Nederland34.505Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.270Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.359Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.458Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.001Aantal2023
Autochtoon34.708Aantal2022
Westers totaal4.068Aantal2022
Niet-westers totaal4.089Aantal2022
Marokko471Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba273Aantal2022
Suriname441Aantal2022
Turkije603Aantal2022
Overig niet-westers2.301Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal503Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven162Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting212Aantal2023
Verkeersovertredingen153Aantal2023
Vernieling159Aantal2023
Overige misdrijven66Aantal2023
Totaal misdrijven1.255Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand8,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand56,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand14,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand17,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand28Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand16Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0303Code2023
RegionaamDrontenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode03030000Code2023
Oppervlakte totaal42.389Aantal hectaren2024
Oppervlakte land33.360Aantal hectaren2024
Oppervlakte water9.029Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid783Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal23.492Aantal2024
Adressen met postcode23.283Aantal2024
Adressen met woonfunctie18.903Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie142Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie82Aantal2024
Adressen met industriefunctie2.105Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie202Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.693Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie36Aantal2024
Adressen met sportfunctie37Aantal2024
Adressen met winkelfunctie256Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie694Aantal2024
Verblijfsobjecten23.306Aantal2024
Ligplaatsen12Aantal2024
Standplaatsen174Aantal2024
Panden met adres19.683Aantal2024
Adressen met pand23.301Aantal2024
Percelen met adres15.996Aantal2024
Adressen met perceel23.492Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom20.083Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3.409Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom17.325Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.578Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19000Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19250Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19500Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.119Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.445Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.784Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20004.461Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20102.342Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202.269Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.263Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19000Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19250Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19500Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.281Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.605Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.224Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004.868Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103.743Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202.642Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.938Aantal2024
Postcodegebied8251AA-8256TENaam2024
Meest voorkomende postcode8251Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode30%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade23Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade197Aantal2022
Verkeersongevallen totaal222Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal23.042Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine16.940Aantal2023
Personenautos - overige brandstof6.105Aantal2023
Personenautos per huishouden1,23Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte69Aantal2023
Motorfietsen2.048Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad18.344Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€337.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200070%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200030%Percentage2023
Appartement2.806Aantal2024
Tussen of geschakelde woning7.037Aantal2024
Hoekwoning2.985Aantal2024
Tweeonder1kap1.998Aantal2024
Vrijstaande woning4.077Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.4.403Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Dronten. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Dronten
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Dronten: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 282 patiënten in de gemeente Dronten met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Dronten
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Dronten.

Gemiddeld overleden 5,99 personen per week in de gemeente Dronten. Het aantal sterftes in de gemeente Dronten is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 22 (27 mei tot en met 2 juni) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Dronten: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (5.465 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Dronten (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Dronten zijn in totaal 5.465 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 53 wijken en buurten in gemeente Dronten. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Dronten als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Dronten als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities