Statistieken woonplaats Dronten

Aantal inwoners per jaar
(stijging van 7,2% naar 30.010 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de woonplaats Dronten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de woonplaats Dronten is met 2.025 personen toegenomen van 27.985 in 2013 tot 30.010 in 2023 (dat is 7,2%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats Dronten

Woonplaats Dronten heeft afgerond een totale oppervlakte van 14.178 hectare, waarvan 13.942 land en 237 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Dronten telt 15.178 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 184 adressen per km2. Er wonen 12.790 huishoudens en er zijn in totaal 12.545 woningen. De woonplaats telt 15.155 auto's en 3.535 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Dronten ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Dronten is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Dronten zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Dronten valt samen met deze 5 wijken: wijk Dronten west, wijk Dronten Noord, wijk Dronten Midden, wijk Dronten Zuid, wijk Buitengebied Dronten. Zie dit overzicht van gebieden voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Dronten zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Dronten
Kaart van de woonplaats Dronten. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Dronten binnen de gemeente Dronten.

Woningkenmerken
Er zijn 12.545 woningen in de woonplaats Dronten.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Dronten in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 31% naar €289.385 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats Dronten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Dronten, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Dronten is met €69.227 gestegen van €220.158 in 2013 tot €289.385 in 2022 (dat is 31%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Dronten.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Dronten is €289.386, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 12.545 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Flevoland (bruin), gemeente Dronten (geel), 2 woonplaatsen (groen), 7 wijken (oranje) en 36 buurten (blauw). De woonplaats Dronten wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Dronten: er zijn 4.715 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Dronten.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 15.178 totaal in de woonplaats Dronten

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De woonplaats Dronten telt in totaal 15.178 adressen, met 15.093 verblijfsobjecten, 74 standplaatsen en 11 ligplaatsen. 94% van de adressen in woonplaats Dronten ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Dronten
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Dronten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Dronten. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats Dronten

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Dronten. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Dronten


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Dronten bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Dronten


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats Dronten. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats Dronten, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats Dronten is met 759 personen gestegen van 23.516 in 2013 tot 24.275 in 2022 (dat is 3,23%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Dronten naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Dronten
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Dronten in 2022 zijn Westers (2.370 inwoners) en Overig (1.820 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Dronten: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Dronten.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Dronten. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Dronten:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Dronten. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Dronten zijn A (4.728 adressen) en C (3.913 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Dronten. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Dronten: 4.728 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Dronten bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats Dronten
Er waren 142 verkeersongevallen totaal in 2021 in de woonplaats Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Dronten. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Dronten vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Provinciale Staten verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Dronten

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 11 stembureaus in de woonplaats Dronten. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 11 stembureaus in de woonplaats Dronten. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Dronten.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 11 stembureaus in de woonplaats Dronten.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 37 stembureaus in de gemeente Dronten en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Dronten. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Dronten.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.293)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats Dronten.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Dronten was in 2021 €28.293.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.535 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Dronten (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Dronten zijn in totaal 3.535 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Dronten. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Dronten
Er zijn 602 elektrische auto’s in november 2023 in de woonplaats Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Dronten op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 602 elektrische auto’s in de woonplaats Dronten. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Dronten die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 14.660 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Dronten in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Dronten geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 22.574 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Dronten (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 15.879 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Dronten in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Dronten geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Dronten. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 960 misdrijven in de woonplaats Dronten geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Dronten, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Dronten zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 10.366 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Dronten 960 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Dronten in 2022 zijn Horizontale fraude (154 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (111 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Dronten.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 89 misdrijven in de woonplaats Dronten geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Dronten met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Dronten over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Dronten.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 13,10 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Dronten.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Dronten. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Dronten.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Dronten genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Dronten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Dronten.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Dronten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.535Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij310Aantal2022
B-F Nijverheid en energie415Aantal2022
G+I Handel en horeca690Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie225Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed300Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening725Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg540Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten330Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners30.010Aantal2023
Mannen14.940Aantal2023
Vrouwen15.055Aantal2023
0 tot 15 jaar4.945Aantal2023
15 tot 25 jaar3.920Aantal2023
25 tot 45 jaar7.345Aantal2023
45 tot 65 jaar8.160Aantal2023
65 jaar of ouder5.635Aantal2023
Ongehuwd13.690Aantal2023
Gehuwd12.925Aantal2023
Gescheiden2.110Aantal2023
Verweduwd1.270Aantal2023
Geboorte totaal290Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal270Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid215Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag5.320Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar10.580Aantal2021
Opleidingsniveau hoog6.470Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura450Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg5,6%Percentage2021
WMO cliënten1.590Aantal2021
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.008Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.023Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.741Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.898Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.304Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.052Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.263Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.309Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.342Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement887Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.213Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.357Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.442Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.002Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.066Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.465Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief8.636Aantal2023
Energielabels Voorlopig4.744Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.715Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++17Aantal2023
Energielabels A+++188Aantal2023
Energielabels A++97Aantal2023
Energielabels A+172Aantal2023
Energielabels A4.728Aantal2023
Energielabels B3.173Aantal2023
Energielabels C3.913Aantal2023
Energielabels D714Aantal2023
Energielabels E172Aantal2023
Energielabels F165Aantal2023
Energielabels G41Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal12.790Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens4.070Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.195Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.535Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,28Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie72%Percentage2021
Percentage werknemers84%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 16%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers22.900Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.140Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.293Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,49%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,14%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,6%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,6%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€550x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand410Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO1.180Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW200Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW5.060Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland24.125Aantal2023
Herkomst Europa2.015Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.865Aantal2023
Geboren in Nederland24.125Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa825Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.665Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.195Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.200Aantal2023
Autochtoon24.275Aantal2022
Westers totaal2.370Aantal2022
Niet-westers totaal3.025Aantal2022
Marokko320Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba150Aantal2022
Suriname280Aantal2022
Turkije450Aantal2022
Overig niet-westers1.820Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal393Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven111Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting169Aantal2022
Verkeersovertredingen140Aantal2022
Vernieling116Aantal2022
Overige misdrijven9Aantal2022
Totaal misdrijven960Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,58Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand1,57Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,76Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand18,56Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,55Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,09Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,55Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,01Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,34Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,34Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,95Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,17Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,23Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,03Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,34Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,27Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,59Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand8,26Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,85Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,93Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand9,61Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,69Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,96Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,25Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,83Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,26Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,67Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,03Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand19,12Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,54Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,73Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand56,43Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand15,17Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km6Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand16,55Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand29Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,86Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km27Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2430CodeWP2430
RegionaamDrontenNaamDronten
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal14.178Aantal hectaren2023
Oppervlakte land13.942Aantal hectaren2023
Oppervlakte water237Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid184Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal15.178Aantal2023
Adressen met postcode15.096Aantal2023
Adressen met woonfunctie13.153Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom14.193Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom985Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom12.293Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom860Aantal2023
Percelen10.189Aantal2023
Panden12.111Aantal2023
Adressen met panden16.127Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 19000Aantal2023
Panden 1900 tot 19250Aantal2023
Panden 1925 tot 19500Aantal2023
Panden 1950 tot 19701.982Aantal2023
Panden 1970 tot 19801.898Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.337Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.362Aantal2023
Panden 2000 tot 20102.713Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.722Aantal2023
Panden 2020 en later995Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade14Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade127Aantal2021
Verkeersongevallen totaal142Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal15.155Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine11.220Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof3.940Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen1.225Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad12.545Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€289.385Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning84%Percentage2022
Percentage meergezinswoning16%Percentage2022
Percentage bewoond96%Percentage2022
Percentage onbewoond4%Percentage2022
Koopwoningen68%Percentage2022
Huurwoningen totaal32%Percentage2022
In bezit woningcorporatie23%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200067%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200033%Percentage2022
Appartement2.342Aantal2023
Tussen of geschakelde woning4.715Aantal2023
Hoekwoning1.940Aantal2023
Tweeonder1kap1.314Aantal2023
Vrijstaande woning2.842Aantal2023
Ligplaats11Aantal2023
Standplaats74Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend72Aantal2023
Woningtype n.v.t.1.940Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!