Statistieken gemeente Barneveld

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Barneveld. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Barneveld. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Barneveld telt 62.603 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Barneveld.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Barneveld:

JaarAantal inwoners de gemeente Barneveld% verschil
202462.6031,54%
202361.6551,77%
202260.5840,99%
202159.9921,54%
202059.0821,92%
201957.9711,10%
201857.3391,71%
201756.3761,69%
201655.4411,35%
201554.7031,02%
201454.1520,75%
201353.7510,43%
201253.5210,93%
201153.0261,02%
201052.4900,81%
200952.0661,13%
200851.4861,05%
200750.9531,00%
200650.4480,84%
200550.0260,01%
200450.0191,21%
200349.4230,95%
200248.9581,37%
200148.2981,16%
200047.7441,00%
199947.2710,86%
199846.8681,15%
199746.3341,00%
199645.8741,33%
199545.270geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Barneveld is met 17.333 inwoners gestegen van 45.270 inwoners in 1995 tot 62.603 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote toename van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 598 inwoners (1,12%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Barneveld.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Barneveld:

In 1995 telde de gemeente Barneveld 45.270 inwoners. Het aantal van 45.270 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 62.603 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 17.333 (38%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 948 (1,54%). Het aantal van 62.603 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Barneveld heeft afgerond een totale oppervlakte van 17.666 hectare, waarvan 17.584 land en 82 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 894 adressen per km2. Er wonen 23.288 huishoudens in de gemeente Barneveld en de gemeente telt 10 woonplaatsen, 10 wijken en 47 buurten.

De naam Barneveld wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Barneveld en voor de wijk Barneveld. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Barneveld

Vlag van de gemeente Barneveld

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Barneveld
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Barneveld met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Garderen, 2: Stroe, 3: Voorthuizen, 4: Zwartebroek, 5: Kootwijk, 6: Terschuur, 7: Kootwijkerbroek, 8: Barneveld, 9: Achterveld, 10: De Glind.

Woningkenmerken
Er zijn 23.576 woningen in de gemeente Barneveld.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Barneveld in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Barneveld was €434.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Barneveld.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Barneveld:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Barneveld% verschil
2023€434.00015%
2022€376.00011%
2021€339.0006,9%
2020€317.0006,7%
2019€297.0007,2%
2018€277.0003,75%
2017€267.0000%
2016€267.000-1,48%
2015€271.000-2,87%
2014€279.000-6,1%
2013€297.000-4,19%
2012€310.000-2,52%
2011€318.000-2,75%
2010€327.0000,31%
2009€326.0004,49%
2008€312.0007,2%
2007€291.0004,68%
2006€278.0000,36%
2005€277.00047%
2004€189.0001,61%
2003€186.000-1,59%
2002€189.000-0,53%
2001€190.00081%
2000€105.0000%
1999€105.000-1,87%
1998€107.0000%
1997€107.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Barneveld is met €327.000 gegroeid van €107.000 in 1997 tot €434.000 in 2023 (dat is een toename van 306%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €12.576 (6,7%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Barneveld.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Barneveld.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Barneveld is €434.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 23.576 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 10 woonplaatsen (groen), 10 wijken (oranje) en 44 buurten (blauw). De gemeente Barneveld wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Barneveld: er zijn 7.731 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Barneveld.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 33.648 totaal in de gemeente Barneveld

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Barneveld telt in totaal 33.648 adressen, met 31.913 verblijfsobjecten en 1.735 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 72% van de adressen in gemeente Barneveld ligt binnen de bebouwde kom en 28% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Barneveld
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Barneveld zijn er 24.760 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Barneveld.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.259 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Barneveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Barneveld. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Barneveld

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Barneveld. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Barneveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Barneveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Barneveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Barneveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Barneveld per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Barneveld:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202354.9542.0054.696
202254.9291.6923.963
202154.5441.6303.818
202053.8451.5673.670
201952.9521.5023.517
201852.4331.4683.438
201751.7041.3983.274
201651.0231.3223.096
201550.4471.2732.983
201449.9311.2632.958
201349.5671.2522.932
201249.3871.2372.897
201148.9431.2222.861
201048.5111.1912.788
200948.1661.1672.733
200847.6871.1372.662
200747.2051.1212.627
200646.7541.1052.589
200546.3841.0902.552
200445.9791.2092.831
200345.4051.2022.816
200244.9961.1852.777
200144.7341.0662.498
200044.3211.0242.399
199943.8891.0122.370
199843.5211.0012.346
199743.0649782.292
199642.6819552.238

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Barneveld als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 3,25% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,6% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 2,08% en herkomst van buiten Europa: 4,88%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Barneveld naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Barneveld
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Barneveld in 2022 zijn Westers (2.506 inwoners) en Overig (1.829 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Barneveld: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Barneveld.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Barneveld. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Barneveld:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Barneveld. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Barneveld zijn A (8.728 adressen) en C (6.941 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Barneveld. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Barneveld: 8.728 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Barneveld bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 669 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Barneveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Barneveld. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Barneveld vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Barneveld.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Barneveld voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Barneveld ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

75 stembureaus

Er zijn 75 stembureaus in de gemeente Barneveld. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Barneveld
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Barneveld over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Barneveld.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Barneveld het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Barneveld van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Barneveld
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Barneveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Barneveld:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
SGP9.29724%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV8.03320%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD4.53312%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC4.20311%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.8967,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU2.8007,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA2.0645,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.6994,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD8552,18%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D668292,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP4381,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK4211,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3180,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212700,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2090,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1750,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1040,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter240,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1220,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN170,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF90,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten90,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP80,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN70,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB8.80327%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP8.62226%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU3.64711%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.3677,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.1176,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.0243,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV9342,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD8872,70%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA8652,63%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D666061,84%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks6001,82%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4801,46%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS4291,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland4251,29%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP4021,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt3881,18%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2250,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland850,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP9.20728%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB8.46526%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU3.70311%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.8368,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.9035,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.3404,14%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.1443,53%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer9813,03%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA7252,24%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD6882,12%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS6682,06%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4991,54%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water2470,76%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP8.61229%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal belang5.97420%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU4.80116%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Pro984.04313%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.69512%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.0516,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Burger Initiatief8372,79%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU SGP8.28543%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA3.59619%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV1.92610%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD1.6518,6%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D661.0545,5%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP7854,11%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA5402,82%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS4062,12%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks3371,76%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD2591,35%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft690,36%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten650,34%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50630,33%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij280,15%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu190,10%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen160,08%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud100,05%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij80,04%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij30,02%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Barneveld: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.000) gemeente Barneveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Barneveld.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Buitengebied kootwijk heeft met €41.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Barneveld. En buurt Oldenbarneveld heeft met €21.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Barneveld.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Barneveld is €28.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.600. Gemeente Barneveld telt 45.600 inkomensontvangers op 62.603 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,40% procent van de huishoudens in gemeente Barneveld heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Barneveld


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Barneveld is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Barneveld is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Barneveld. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Barneveld
Er zijn 969 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Barneveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Barneveld op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 969 elektrische auto’s in de gemeente Barneveld. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Barneveld die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 33.656 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Barneveld in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Barneveld geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 52.075 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Barneveld (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 32.149 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Barneveld in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Barneveld geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Barneveld. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.758 misdrijven in de gemeente Barneveld geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Barneveld, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Barneveld zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 22.431 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Barneveld 1.758 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Barneveld in 2023 zijn Onder invloed (weg) (245 delicten) en Horizontale fraude (210 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Barneveld.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 137 misdrijven in de gemeente Barneveld geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Barneveld met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Barneveld over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Barneveld.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 10,38 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Barneveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Barneveld.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Barneveld. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Barneveld
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Barneveld dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Barneveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Barneveld.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Barneveld genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Barneveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Barneveld.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Barneveld. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Barneveld geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Barneveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Barneveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Barneveld heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Barneveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Barneveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Barneveld voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Barneveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Barneveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Barneveld heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Barneveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Barneveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Barneveld heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Barneveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Barneveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
47% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Barneveld heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Barneveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Barneveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Barneveld voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Barneveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Barneveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Barneveld heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Barneveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Barneveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
35% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Barneveld doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Barneveld. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Barneveld is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Barneveld voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal9.245Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij715Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2.120Aantal2023
G+I Handel en horeca1.525Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie515Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed890Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.795Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.050Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten630Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners62.603Aantal2024
Mannen30.789Aantal2023
Vrouwen30.866Aantal2023
0 tot 15 jaar13.283Aantal2023
15 tot 25 jaar8.178Aantal2023
25 tot 45 jaar15.070Aantal2023
45 tot 65 jaar14.560Aantal2023
65 jaar of ouder10.564Aantal2023
Ongehuwd28.347Aantal2023
Gehuwd27.738Aantal2023
Gescheiden2.902Aantal2023
Verweduwd2.668Aantal2023
Geboorte totaal864Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal502Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid351Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag12.890Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar20.330Aantal2022
Opleidingsniveau hoog10.020Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.675Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,5%Percentage2022
WMO cliënten2.780Aantal2022
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.000Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.530Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.840Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.280Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel7.165Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel11.160Aantal2024
Adressen met definitief energielabel15.323Aantal2024
Energielabels A+++++10Aantal2024
Energielabels A++++74Aantal2024
Energielabels A+++488Aantal2024
Energielabels A++187Aantal2024
Energielabels A+345Aantal2024
Energielabels A8.728Aantal2024
Energielabels B4.565Aantal2024
Energielabels C6.941Aantal2024
Energielabels D1.694Aantal2024
Energielabels E652Aantal2024
Energielabels F1.207Aantal2024
Energielabels G1.592Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn46%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker16%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters47%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk47%percentage2020
Lopen naar school of werk20%percentage2020
Fietsen naar school of werk38%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk34%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie45%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal23.288Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens6.616Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.897Aantal2023
Huishoudens met kinderen9.775Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,61Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie71%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen22%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers45.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.600Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen20%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen30%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen26%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,40%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€274x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand640Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.800Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW260Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW9.500Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland54.954Aantal2023
Herkomst buiten Nederland6.701Aantal2023
Herkomst Europa2.005Aantal2023
Herkomst buiten Europa4.696Aantal2023
Geboren in Nederland54.954Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa708Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.108Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.297Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa2.588Aantal2023
Autochtoon54.929Aantal2022
Westers totaal2.506Aantal2022
Niet-westers totaal3.149Aantal2022
Marokko323Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba86Aantal2022
Suriname155Aantal2022
Turkije756Aantal2022
Overig niet-westers1.829Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal650Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven106Aantal2023
Milieu overtredingen4Aantal2023
Oplichting252Aantal2023
Verkeersovertredingen507Aantal2023
Vernieling135Aantal2023
Overige misdrijven104Aantal2023
Totaal misdrijven1.758Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand16,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand40,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,50Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km48Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0203Code2023
RegionaamBarneveldNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02030000Code2023
Oppervlakte totaal17.666Aantal hectaren2023
Oppervlakte land17.584Aantal hectaren2023
Oppervlakte water82Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid894Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal33.648Aantal2024
Adressen met postcode33.385Aantal2024
Adressen met woonfunctie24.760Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie317Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie50Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.522Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie579Aantal2024
Adressen met logiesfunctie3.804Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie81Aantal2024
Adressen met sportfunctie50Aantal2024
Adressen met winkelfunctie423Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie813Aantal2024
Verblijfsobjecten31.913Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen1.735Aantal2024
Panden met adres25.880Aantal2024
Adressen met pand31.882Aantal2024
Percelen met adres21.661Aantal2024
Adressen met perceel33.648Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom24.295Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom9.353Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom21.411Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom3.349Aantal2024
Panden met adres voor 170018Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900301Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925525Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.562Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19704.139Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804.259Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19903.228Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.548Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20103.560Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203.313Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.427Aantal2024
Adressen met pand voor 170019Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900376Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925626Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.816Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.645Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804.649Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.793Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004.742Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20104.782Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204.491Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later1.943Aantal2024
Postcodegebied3771AA-3886PZNaam2024
Meest voorkomende postcode3781Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode29%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade60Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade606Aantal2022
Verkeersongevallen totaal669Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal30.563Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine24.835Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5.725Aantal2023
Personenautos per huishouden1,31Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte174Aantal2023
Motorfietsen2.813Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad23.576Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€434.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders14%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200067%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200033%Percentage2023
Appartement5.320Aantal2024
Tussen of geschakelde woning7.731Aantal2024
Hoekwoning3.877Aantal2024
Tweeonder1kap2.639Aantal2024
Vrijstaande woning5.193Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.7.153Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Barneveld. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Barneveld
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Barneveld: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 481 patiënten in de gemeente Barneveld met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Barneveld
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Barneveld.

Gemiddeld overleden 8,85 personen per week in de gemeente Barneveld. Het aantal sterftes in de gemeente Barneveld is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Barneveld: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (9.245 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Barneveld (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Barneveld zijn in totaal 9.245 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 9.245 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 9.240 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 68 wijken en buurten in gemeente Barneveld. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Barneveld als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Barneveld als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities