Statistieken gemeente Waadhoeke

Aantal inwoners per jaar
De gemeente Waadhoeke telt 46.718 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waadhoeke.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waadhoeke:

JaarAantal inwoners de gemeente Waadhoeke% verschil
202346.7180,88%
202246.3090,35%
202146.1490,13%
202046.0900,11%
201946.039-0,13%
201846.1010,11%
201746.051-0,40%
201646.237-0,45%
201546.444-0,47%
201446.664-0,23%
201346.773-0,49%
201247.003-0,84%
201147.3990,48%
201047.1730,17%
200947.095-0,01%
200847.098-0,32%
200747.250-0,91%
200647.686-0,26%
200547.812-0,23%
200447.9220,90%
200347.4940,38%
200247.3121,47%
200146.6281,27%
200046.0450,41%
199945.8560,03%
199845.8440,17%
199745.7650,14%
199645.7000,19%
199545.612geen data

De bevolking van de gemeente Waadhoeke is met 1.106 inwoners gestegen van 45.612 inwoners in 1995 tot 46.718 inwoners in 2023 (dat is een kleine stijging van 2,42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2023 was 40 inwoners (0,09%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Waadhoeke.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Waadhoeke:

In 1995 waren er 45.612 inwoners in de gemeente Waadhoeke. Het aantal van 45.612 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2004 is het aantal gestegen tot 47.922 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 2.310 (5,1%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2003) is 428 (0,90%). Het aantal van 47.922 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2023. In 2023 telde de gemeente Waadhoeke 46.718 inwoners.

Over de gemeente Waadhoeke

De gemeente Waadhoeke is een gemeente in de provincie Friesland. Gemeente Waadhoeke heeft afgerond een totale oppervlakte van 31.582 hectare, waarvan 28.542 land en 3.040 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 477 adressen per km2. Er wonen 20.723 huishoudens in de gemeente Waadhoeke en de gemeente telt 41 woonplaatsen, 41 wijken en 102 buurten. Gemeentelijke herindeling: splisting in 2018 van de gemeente Littenseradiel in de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.

De gemeente Waadhoeke (gemeentecode GM1949) is in 2018 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel. Hierbij is de gemeente Littenseradiel voor 18 procent overgegaan en zijn de overige gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Waadhoeke overgegaan. De voormalige gemeente Littenseradiel ging verder naar de gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân. De gegevens van de gemeente Waadhoeke voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Vlag van de gemeente Waadhoeke

Vlag van de gemeente Waadhoeke

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Waadhoeke
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Waadhoeke met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Oudebildtzijl, 2: Nij Altoenae, 3: Sint Annaparochie, 4: Sint Jacobiparochie, 5: Westhoek ...Toon meer... Kaart van de gemeente Waadhoeke met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Oudebildtzijl, 2: Nij Altoenae, 3: Sint Annaparochie, 4: Sint Jacobiparochie, 5: Westhoek, 6: Vrouwenparochie, 7: Minnertsga, 8: Wier, 9: Firdgum, 10: Bitgummole, 11: Tzummarum, 12: Berltsum, 13: Bitgum, 14: Oosterbierum, 15: Ingelum, 16: Klooster Lidlum, 17: Ried, 18: Slappeterp, 19: Sexbierum, 20: Menaam, 21: Boer, 22: Pietersbierum, 23: Dongjum, 24: Marsum, 25: Peins, 26: Skingen, 27: Schalsum, 28: Deinum, 29: Zweins, 30: Dronryp, 31: Herbaijum, 32: Franeker, 33: Blessum, 34: Boksum, 35: Wjelsryp, 36: Baaium, 37: Hitzum, 38: Achlum, 39: Tzum, 40: Winsum, 41: Spannum ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 21.476 woningen in de gemeente Waadhoeke.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Waadhoeke in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Waadhoeke was €242.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Waadhoeke.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waadhoeke:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Waadhoeke% verschil
2023€242.00017%
2022€207.00010%
2021€188.0004,44%
2020€180.0005,9%
2019€170.00010%
2018€154.0002,32%
2017€150.5051,59%
2016€148.144-0,08%
2015€148.262-2,81%
2014€152.541-6,8%
2013€163.747-4,61%
2012€171.664-2,83%
2011€176.659-1,51%
2010€179.366-0,49%
2009€180.2542,21%
2008€176.3657,7%
2007€163.74211%
2006€148.0350,92%
2005€146.68055%
2004€94.6850,31%
2003€94.3970,97%
2002€93.4871,75%
2001€91.87671%
2000€53.8641,81%
1999€52.9080,62%
1998€52.5841,39%
1997€51.865geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Waadhoeke is met €190.135 gegroeid van €51.865 in 1997 tot €242.000 in 2023 (dat is een stijging van 367%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €7.312 (7,2%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Waadhoeke.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Waadhoeke.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Waadhoeke is €242.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 21.476 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Friesland (bruin), 39 woonplaatsen (groen) en 39 wijken (oranje). De gemeente Waadhoeke wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Waadhoeke: er zijn 7.372 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Waadhoeke.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 24.696 totaal in de gemeente Waadhoeke

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De gemeente Waadhoeke telt in totaal 24.696 adressen, met 24.568 verblijfsobjecten, 105 standplaatsen en 23 ligplaatsen. 91% van de adressen in gemeente Waadhoeke ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Waadhoeke
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Waadhoeke. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Waadhoeke. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de gemeente Waadhoeke

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Waadhoeke. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Waadhoeke


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Waadhoeke bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Waadhoeke


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Waadhoeke.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Waadhoeke per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Waadhoeke:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202341.7062.3172.695
202241.9152.0312.363
202141.8931.9682.288
202041.8831.9452.262
201941.9861.8742.179
201842.1931.8072.101
201742.3551.7091.987
201642.6811.6441.912
201542.9021.6371.905
201443.1501.6251.890
201343.4021.5591.813
201243.6371.5561.810
201143.9621.5891.848
201043.8791.5231.771
200943.8691.4921.735
200843.9941.4351.669
200744.1091.4521.689
200644.3201.5571.810
200544.3341.6081.871
200444.4661.5981.859
200344.3901.4361.669
200244.1461.4641.702
200143.8561.2821.491
200043.5441.1561.345
199943.3961.1371.323
199843.5091.0801.256
199743.5151.0411.210
199643.4501.0401.210

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Waadhoeke als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europese landen: 4,96% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,8% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 2,28% en herkomst van buiten Europa: 2,65%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Waadhoeke naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Waadhoeke
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Waadhoeke in 2022 zijn Westers (2.607 inwoners) en Overig (1.388 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Waadhoeke: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Waadhoeke.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Waadhoeke. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Waadhoeke:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Waadhoeke. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Waadhoeke zijn C (4.939 adressen) en G (4.860 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Waadhoeke. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Waadhoeke: 4.939 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Waadhoeke bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 178 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Waadhoeke.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Waadhoeke. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Waadhoeke vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Waadhoeke.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Waadhoeke voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Waadhoeke ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

84 stembureaus

Er zijn 84 stembureaus in de gemeente Waadhoeke. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Waadhoeke
Opkomst: 80,5%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Waadhoeke. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Waadhoeke:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV24%7.21037
NSC18%5.22120
GL-PvdA14%4.01525
VVD11%3.32124
BBB9,6%2.8407
CDA6,4%1.9065
D663,70%1.0839
SP3,50%1.0355
FvD2,40%7103
CU2,10%6113
PvdD1,60%4853
BVNL0,80%2410
Volt0,70%2032
JA210,60%1911
SGP0,60%1693
50PLUS0,50%1540
DENK0,20%643
Piraten0,10%280
SAMEN0,10%200
Splinter0,10%400
BIJ10,10%280
Politieke Partij voor Basisinkomen0,00%40
PLAN0,00%140
LEF0,00%120
LP0,00%110

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Waadhoeke
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Waadhoeke.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlement verkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Waadhoeke:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV7.21024%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC5.22118%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA4.01514%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD3.32111%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.8409,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.9066,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.0833,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.0353,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD7102,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU6112,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD4851,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL2410,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2030,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211910,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1690,57%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1540,52%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK640,22%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter400,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1280,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten280,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN200,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN140,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF120,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP110,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen40,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7.29630%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FNP2.64011%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.3439,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.3069,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.4345,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.2745,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU9774,04%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV9453,91%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP8433,49%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD8153,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD7052,92%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Provinciaal Belang Fryslân6132,53%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA216052,50%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665692,35%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4311,78%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2601,08%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1270,53%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB6.64028%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
FNP3.87616%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk3.51715%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.2469,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.9718,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.1584,86%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU9924,17%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD9694,07%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL9123,83%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lagere Lasten Burger7653,21%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP7573,18%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SAM Waadhoeke4.40724%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Gemeentebelangen4.32923%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FNP3.64620%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.62719%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.6448,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.0175,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.23924%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdA2.02815%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
VVD1.49811%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
SP1.45611%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PVV1.3209,8%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
D661.3039,7%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks7455,5%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP6905,1%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
PvdD4703,49%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS4683,47%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Piraten880,65%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij410,30%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen360,27%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft350,26%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50330,24%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij130,10%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud100,07%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu100,07%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij20,01%Europees Parlement verkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Waadhoeke: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.400) gemeente Waadhoeke


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Waadhoeke.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Franeker Witzens heeft met €33.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Waadhoeke. En buurt Sint Annaparochie Zuidoost heeft met €20.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Waadhoeke.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Waadhoeke is €26.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.900. Gemeente Waadhoeke telt 37.500 inkomensontvangers op 46.718 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,3% procent van de huishoudens in gemeente Waadhoeke heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Friesland gemeente Waadhoeke


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Friesland (gemeente Waadhoeke is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Friesland. De positie van gemeente Waadhoeke is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Waadhoeke. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Waadhoeke
Er zijn 395 elektrische auto’s in februari 2024 in de gemeente Waadhoeke.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Waadhoeke op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 395 elektrische auto’s in de gemeente Waadhoeke. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Waadhoeke die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 26.544 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Waadhoeke in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Waadhoeke geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 40.287 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Waadhoeke (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 25.738 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Waadhoeke in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Waadhoeke geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Waadhoeke. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.056 misdrijven in de gemeente Waadhoeke geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Waadhoeke, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Waadhoeke zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 13.193 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de gemeente Waadhoeke 1.056 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Waadhoeke in 2022 zijn Horizontale fraude (191 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (137 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Waadhoeke.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 109 misdrijven in de gemeente Waadhoeke geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Waadhoeke met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Waadhoeke over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Waadhoeke.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,91 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Waadhoeke.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Waadhoeke.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Waadhoeke. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Waadhoeke.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Waadhoeke.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Waadhoeke genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Waadhoeke.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Waadhoeke.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Waadhoeke. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waadhoeke geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waadhoeke is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
59% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Waadhoeke heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waadhoeke is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waadhoeke voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waadhoeke is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waadhoeke heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waadhoeke is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Waadhoeke heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waadhoeke is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
41% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waadhoeke heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waadhoeke is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
43% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Waadhoeke voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waadhoeke is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Waadhoeke heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waadhoeke is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Waadhoeke doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Waadhoeke. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Waadhoeke is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Waadhoeke voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.430Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij715Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.015Aantal2023
G+I Handel en horeca895Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie265Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed295Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening940Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg765Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten540Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners46.718Aantal2023
Mannen23.717Aantal2023
Vrouwen23.001Aantal2023
0 tot 15 jaar7.072Aantal2023
15 tot 25 jaar5.426Aantal2023
25 tot 45 jaar9.847Aantal2023
45 tot 65 jaar13.447Aantal2023
65 jaar of ouder10.926Aantal2023
Ongehuwd21.414Aantal2023
Gehuwd19.334Aantal2023
Gescheiden3.389Aantal2023
Verweduwd2.581Aantal2023
Geboorte totaal425Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal505Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid164Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag10.190Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar16.810Aantal2021
Opleidingsniveau hoog7.660Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.160Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten3.340Aantal2022
WMO cliënten relatief72Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.610Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.330Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.410Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.310Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.900Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.120Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.290Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief11.609Aantal2023
Energielabels Voorlopig10.508Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.445Aantal2023
Energielabels A+++++1Aantal2023
Energielabels A++++23Aantal2023
Energielabels A+++157Aantal2023
Energielabels A++54Aantal2023
Energielabels A+69Aantal2023
Energielabels A3.955Aantal2023
Energielabels B3.273Aantal2023
Energielabels C4.939Aantal2023
Energielabels D2.268Aantal2023
Energielabels E895Aantal2023
Energielabels F1.623Aantal2023
Energielabels G4.860Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2020
Drinker81%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn53%percentage2020
Wekelijkse sporters44%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk43%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam7%percentage2020
Emotioneel eenzaam22%percentage2020
Sociaal eenzaam25%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen11%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren4%percentage2020
Vrijwilligerswerk33%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid81%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking8%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen13%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken12%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal20.723Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.167Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen6.731Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.825Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,21Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers81%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 19%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers37.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen15%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,70%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€126x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand940Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO1.790Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW380Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW9.860Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland41.706Aantal2023
Herkomst Europa2.317Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.695Aantal2023
Geboren in Nederland41.706Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa922Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.056Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.395Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.639Aantal2023
Autochtoon41.915Aantal2022
Westers totaal2.607Aantal2022
Niet-westers totaal1.787Aantal2022
Marokko62Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba125Aantal2022
Suriname126Aantal2022
Turkije86Aantal2022
Overig niet-westers1.388Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal276Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven125Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting247Aantal2022
Verkeersovertredingen212Aantal2022
Vernieling145Aantal2022
Overige misdrijven50Aantal2022
Totaal misdrijven1.056Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand12,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,80Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,95Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,42Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,66Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,37Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand15,75Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,37Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,75Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,83Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,38Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,72Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,47Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand16,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand14,10Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand15Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand15,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand12Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1949Code2023
RegionaamWaadhoekeNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode19490000Code2023
Oppervlakte totaal31.582Aantal hectaren2023
Oppervlakte land28.542Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3.040Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2017
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid477Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal24.627Aantal2023
Adressen met postcode24.562Aantal2023
Adressen met woonfunctie21.719Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom22.340Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom2.287Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom19.793Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.926Aantal2023
Percelen18.986Aantal2023
Panden21.874Aantal2023
Adressen met panden24.342Aantal2023
Panden voor 1700121Aantal2023
Panden 1700 tot 19002.562Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.369Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.614Aantal2023
Panden 1950 tot 19704.088Aantal2023
Panden 1970 tot 19804.481Aantal2023
Panden 1980 tot 19901.887Aantal2023
Panden 1990 tot 20002.484Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.972Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.053Aantal2023
Panden 2020 en later711Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade33Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade142Aantal2022
Verkeersongevallen totaal178Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal24.900Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine18.855Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof6.045Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2023
Personenauto's naar oppervlakte87Aantal2023
Motorfietsen2.765Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad21.476Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€242.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen68%Percentage2023
Huurwoningen totaal32%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement2.189Aantal2023
Tussen of geschakelde woning3.413Aantal2023
Hoekwoning2.622Aantal2023
Tweeonder1kap6.123Aantal2023
Vrijstaande woning7.372Aantal2023
Ligplaats23Aantal2023
Standplaats105Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend201Aantal2023
Woningtype n.v.t.2.780Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Waadhoeke. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Waadhoeke
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Waadhoeke: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 297 patiënten in de gemeente Waadhoeke met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 27 februari 2024, week 09 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Waadhoeke
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Waadhoeke.

Gemiddeld overleden 8,74 personen per week in de gemeente Waadhoeke. Het aantal sterftes in de gemeente Waadhoeke is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 06 (5 tot en met 11 februari) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Waadhoeke: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (5.430 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Waadhoeke (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Waadhoeke zijn in totaal 5.430 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 185 wijken en buurten in gemeente Waadhoeke. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Waadhoeke als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Waadhoeke als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities