Statistieken gemeente Het Hogeland

Aantal inwoners per jaar
(afname van 5,9% naar 48.298 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Het Hogeland. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Het Hogeland is met 3.006 personen afgenomen van 51.304 in 1995 tot 48.298 in 2023 (dat is 5,9%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Het Hogeland heeft afgerond een totale oppervlakte van 90.308 hectare, waarvan 47.674 land en 42.634 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 421 adressen per km2. Er wonen 21.793 huishoudens in de gemeente Het Hogeland en de gemeente telt 45 woonplaatsen, 14 wijken en 63 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2019 van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum tot de gemeente Het Hogeland.

De gemeente Het Hogeland (gemeentecode GM1966) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Het Hogeland overgegaan. De gegevens van de gemeente Het Hogeland voor de jaren 2013 tot en met 2018 zijn berekend.

Vlag van de gemeente Het Hogeland

Vlag van de gemeente Het Hogeland

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Het Hogeland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Het Hogeland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Eemshavengebied, 2: Warffum, 3: Uithuizen, 4: Uithuizermeeden, 5: Usquert ...Toon meer... Kaart van de gemeente Het Hogeland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Eemshavengebied, 2: Warffum, 3: Uithuizen, 4: Uithuizermeeden, 5: Usquert, 6: Oude Land, 7: Kloosterburen, 8: Baflo, 9: Kantens, 10: Ulrum, 11: Leens, 12: Winsum, 13: Bedum, 14: Sauwerd ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 22.813 woningen in de gemeente Het Hogeland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Het Hogeland in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(zeer grote toename van 81% naar €251.000 in 2023)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Het Hogeland. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2023.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Het Hogeland, 2005 tot en met 2023.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Het Hogeland is met €112.051 toegenomen van €138.948 in 2005 tot €251.000 in 2023 (dat is 81%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Het Hogeland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Het Hogeland is €251.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 22.813 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), 45 woonplaatsen (groen) en 13 wijken (oranje). De gemeente Het Hogeland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Het Hogeland: er zijn 9.692 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Het Hogeland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2023.

Advertentie:

Adressen: 26.377 totaal in de gemeente Het Hogeland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De gemeente Het Hogeland telt in totaal 26.377 adressen, met 26.319 verblijfsobjecten, 20 standplaatsen en 38 ligplaatsen. 91% van de adressen in gemeente Het Hogeland ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Het Hogeland
Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Het Hogeland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Het Hogeland. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Het Hogeland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Het Hogeland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Het Hogeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Het Hogeland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Het Hogeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Het Hogeland. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Het Hogeland, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Het Hogeland is met 5.139 personen afgenomen van 49.081 in 1996 tot 43.942 in 2022 (dat is 10%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Het Hogeland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Het Hogeland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Het Hogeland in 2022 zijn Westers (2.237 inwoners) en Overig (1.340 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Het Hogeland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Het Hogeland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Het Hogeland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Het Hogeland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Het Hogeland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Het Hogeland zijn G (5.590 adressen) en C (5.202 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Het Hogeland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de gemeente Het Hogeland: 5.590 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Het Hogeland
Er waren 187 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Het Hogeland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Het Hogeland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Het Hogeland.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Het Hogeland voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Het Hogeland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

125 stembureaus

Er zijn 125 stembureaus in de gemeente Het Hogeland. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Voorlopige uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Het Hogeland
Opkomst: 82,2%
Verkiezingsuitslagen gemeente Het Hogeland
Uitslagen voor de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Het Hogeland.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.300) gemeente Het Hogeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Het Hogeland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Buitengebied Oude Land heeft met €32.823 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Het Hogeland. En buurt Kruisweg heeft met €21.303 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Het Hogeland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Het Hogeland is €25.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.900. Gemeente Het Hogeland telt 38.500 inkomensontvangers op 48.298 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,1% procent van de huishoudens in gemeente Het Hogeland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Het Hogeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Het Hogeland is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Het Hogeland is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Het Hogeland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Het Hogeland
Er zijn 308 elektrische auto’s in november 2023 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Het Hogeland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 308 elektrische auto’s in de gemeente Het Hogeland. Dit is het totaal aantal in november 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Het Hogeland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 26.302 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Het Hogeland in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Het Hogeland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 39.580 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Het Hogeland (in november 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 25.673 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Het Hogeland in november 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in november 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Het Hogeland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Het Hogeland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 1.104 misdrijven in de gemeente Het Hogeland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Het Hogeland, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of mei 2022 tot en met oktober 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Het Hogeland zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 12.991 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de gemeente Het Hogeland 1.104 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Het Hogeland in 2022 zijn Horizontale fraude (178 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (121 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Het Hogeland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In oktober 2023 zijn er 96 misdrijven in de gemeente Het Hogeland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Het Hogeland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Het Hogeland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Het Hogeland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,96 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Het Hogeland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Het Hogeland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Het Hogeland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Het Hogeland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Het Hogeland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Het Hogeland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Het Hogeland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Het Hogeland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Het Hogeland voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Het Hogeland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Het Hogeland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
41% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Het Hogeland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Het Hogeland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Het Hogeland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
36% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Het Hogeland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Het Hogeland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.305Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij705Aantal2023
B-F Nijverheid en energie840Aantal2023
G+I Handel en horeca780Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie325Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed295Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening905Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg805Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten645Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners48.298Aantal2023
Mannen24.188Aantal2023
Vrouwen24.110Aantal2023
0 tot 15 jaar7.277Aantal2023
15 tot 25 jaar5.308Aantal2023
25 tot 45 jaar9.678Aantal2023
45 tot 65 jaar13.906Aantal2023
65 jaar of ouder12.129Aantal2023
Ongehuwd21.271Aantal2023
Gehuwd20.458Aantal2023
Gescheiden3.754Aantal2023
Verweduwd2.815Aantal2023
Geboorte totaal367Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal555Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid101Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag9.990Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar17.210Aantal2021
Opleidingsniveau hoog8.500Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.420Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2021
WMO cliënten4.210Aantal2021
WMO cliënten relatief88Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.690Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.790Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.280Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.360Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.520Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.230Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.130Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.970Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.700Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement970Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.380Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.540Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.530Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.110Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.370Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.850Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief12.554Aantal2023
Energielabels Voorlopig11.089Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.566Aantal2023
Energielabels A+++++2Aantal2023
Energielabels A++++44Aantal2023
Energielabels A+++198Aantal2023
Energielabels A++39Aantal2023
Energielabels A+96Aantal2023
Energielabels A3.684Aantal2023
Energielabels B3.609Aantal2023
Energielabels C5.202Aantal2023
Energielabels D2.258Aantal2023
Energielabels E1.149Aantal2023
Energielabels F1.772Aantal2023
Energielabels G5.590Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters39%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk34%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.793Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.706Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen7.171Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.916Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2021
Percentage werknemers82%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 18%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers38.500Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.300Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen6,1%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,1%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,4%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€96x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.040Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO2.420Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW350Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW10.980Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland43.431Aantal2023
Herkomst Europa1.884Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.983Aantal2023
Geboren in Nederland43.431Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa884Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.207Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.000Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.776Aantal2023
Autochtoon43.942Aantal2022
Westers totaal2.237Aantal2022
Niet-westers totaal1.843Aantal2022
Marokko21Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba271Aantal2022
Suriname140Aantal2022
Turkije71Aantal2022
Overig niet-westers1.340Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal288Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven133Aantal2022
Milieu overtredingen7Aantal2022
Oplichting276Aantal2022
Verkeersovertredingen205Aantal2022
Vernieling129Aantal2022
Overige misdrijven66Aantal2022
Totaal misdrijven1.104Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand20,40Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand19,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand21,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,50Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,76Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,73Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,52Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,35Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,26Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,69Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,43Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,71Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,14Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,82Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,72Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand11,87Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand21,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand5,90Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand17,70Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand21,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1966Code2023
RegionaamHet HogelandNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode19660000Code2023
Oppervlakte totaal90.308Aantal hectaren2023
Oppervlakte land47.674Aantal hectaren2023
Oppervlakte water42.634Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage2%Percentage2018
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid421Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal26.377Aantal2023
Adressen met postcode25.209Aantal2023
Adressen met woonfunctie23.202Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom23.975Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom2.402Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom21.516Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.686Aantal2023
Percelen19.344Aantal2023
Panden23.718Aantal2023
Adressen met panden25.111Aantal2023
Panden voor 170064Aantal2023
Panden 1700 tot 19002.163Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.898Aantal2023
Panden 1925 tot 19502.778Aantal2023
Panden 1950 tot 19703.813Aantal2023
Panden 1970 tot 19804.242Aantal2023
Panden 1980 tot 19902.276Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.072Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.906Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.134Aantal2023
Panden 2020 en later765Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade46Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade138Aantal2022
Verkeersongevallen totaal187Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal25.220Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine19.530Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof5.565Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte53Aantal2022
Motorfietsen2.602Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad22.813Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€251.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2022
Percentage meergezinswoning10%Percentage2022
Percentage bewoond94%Percentage2022
Percentage onbewoond6%Percentage2022
Koopwoningen67%Percentage2022
Huurwoningen totaal33%Percentage2022
In bezit woningcorporatie24%Percentage2022
In bezit overige verhuurders8%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022
Appartement2.390Aantal2023
Tussen of geschakelde woning3.870Aantal2023
Hoekwoning2.863Aantal2023
Tweeonder1kap4.387Aantal2023
Vrijstaande woning9.692Aantal2023
Ligplaats38Aantal2023
Standplaats21Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend135Aantal2023
Woningtype n.v.t.3.116Aantal2023

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Het Hogeland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Het Hogeland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 240 patiënten in de gemeente Het Hogeland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 28 november 2023, week 48 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Het Hogeland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Het Hogeland.

Gemiddeld overleden 9,54 personen per week in de gemeente Het Hogeland. Het aantal sterftes in de gemeente Het Hogeland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 46 (13 tot en met 19 november) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Het Hogeland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (5.305 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Het Hogeland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Het Hogeland zijn in totaal 5.305 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5.305 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.300 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 123 wijken en buurten in gemeente Het Hogeland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Het Hogeland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Het Hogeland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 5 oktober 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities