Statistieken gemeente Het Hogeland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Het Hogeland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Het Hogeland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Het Hogeland telt 48.228 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Het Hogeland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Het Hogeland:

JaarAantal inwoners de gemeente Het Hogeland% verschil
202448.228-0,14%
202348.2980,57%
202248.0220,39%
202147.8340,07%
202047.801-0,18%
201947.888-0,37%
201848.065-0,41%
201748.265-0,29%
201648.405-0,23%
201548.515-0,72%
201448.865-0,72%
201349.220-3,79%
201251.158-0,48%
201151.407-0,13%
201051.473-0,28%
200951.620-0,18%
200851.713-0,68%
200752.068-0,83%
200652.505-1,11%
200553.093-0,22%
200453.210-0,47%
200353.4630,49%
200253.2001,34%
200152.4940,80%
200052.0750,68%
199951.725-0,29%
199851.8730,58%
199751.5750,17%
199651.4850,35%
199551.304geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Het Hogeland is met 3.076 personen afgenomen van 51.304 personen in 1995 tot 48.228 personen in 2024 (dat is een afname van 6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was -106 personen (-0,21%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Het Hogeland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Het Hogeland:

In 1995 telde de gemeente Het Hogeland 51.304 inwoners. In 2003 is het aantal gestegen tot 53.463 personen. De stijging ten opzichte van 1995 is 2.159 (4,21%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2002) is 263 (0,49%). Het aantal van 53.463 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2020 is het aantal gedaald tot 47.801 personen. Dit is een daling van 5.662 (-11%) ten opzichte van 2003, ten opzichte van het vorige jaar (2019) is het verschil -87 (-0,18%). Het aantal van 47.801 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 telde de gemeente Het Hogeland 48.228 inwoners.

Over de gemeente Het Hogeland

De gemeente Het Hogeland is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Het Hogeland heeft afgerond een totale oppervlakte van 90.308 hectare, waarvan 47.674 land en 42.634 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 421 adressen per km2. Er wonen 21.793 huishoudens in de gemeente Het Hogeland en de gemeente telt 45 woonplaatsen, 14 wijken en 63 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2019 van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum tot de gemeente Het Hogeland.

De gemeente Het Hogeland (gemeentecode GM1966) is in 2019 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Het Hogeland overgegaan. De gegevens van de gemeente Het Hogeland voor de jaren 1995 tot en met 2018 zijn berekend.

Vlag van de gemeente Het Hogeland

Vlag van de gemeente Het Hogeland

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Het Hogeland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Het Hogeland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Eemshavengebied, 2: Warffum, 3: Uithuizen, 4: Uithuizermeeden, 5: Usquert ...Toon meer... Kaart van de gemeente Het Hogeland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Eemshavengebied, 2: Warffum, 3: Uithuizen, 4: Uithuizermeeden, 5: Usquert, 6: Oude Land, 7: Kloosterburen, 8: Baflo, 9: Kantens, 10: Ulrum, 11: Leens, 12: Winsum, 13: Bedum, 14: Sauwerd ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 22.813 woningen in de gemeente Het Hogeland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Het Hogeland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Het Hogeland was €251.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Het Hogeland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Het Hogeland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Het Hogeland% verschil
2023€251.00018%
2022€213.00012%
2021€191.0006,1%
2020€180.0005,9%
2019€170.0008%
2018€157.4782,43%
2017€153.7380,47%
2016€153.018-0,65%
2015€154.014-3,26%
2014€159.203-4,84%
2013€167.303-2,23%
2012€171.121-0,54%
2011€172.055-1,24%
2010€174.2160,35%
2009€173.6043,83%
2008€167.1987,5%
2007€155.57612%
2006€139.3460,29%
2005€138.94857%
2004€88.7590,30%
2003€88.4941,14%
2002€87.5001,42%
2001€86.27559%
2000€54.3860,44%
1999€54.146-0,01%
1998€54.1491,84%
1997€53.169geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Het Hogeland is met €197.831 gegroeid van €53.169 in 1997 tot €251.000 in 2023 (dat is een groei van 372%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €7.608 (7,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Het Hogeland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Het Hogeland.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Het Hogeland is €251.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 22.813 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Groningen (bruin), 44 woonplaatsen (groen) en 13 wijken (oranje). De gemeente Het Hogeland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Het Hogeland: er zijn 9.715 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Het Hogeland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 26.586 totaal in de gemeente Het Hogeland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Het Hogeland telt in totaal 26.586 adressen, met 26.521 verblijfsobjecten, 26 standplaatsen en 39 ligplaatsen. 91% van de adressen in gemeente Het Hogeland ligt binnen de bebouwde kom en 9% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Het Hogeland
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Het Hogeland zijn er 23.273 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Het Hogeland.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 4.407 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Het Hogeland. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Het Hogeland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Het Hogeland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Het Hogeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Het Hogeland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Het Hogeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Het Hogeland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Het Hogeland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202343.4311.8842.983
202243.9421.5792.501
202143.9941.4862.354
202044.1101.4292.262
201944.2691.4012.218
201844.5451.3632.157
201744.8801.3102.075
201645.1701.2521.983
201545.3951.2081.912
201445.8251.1771.863
201346.2961.1321.792
201248.0541.2021.902
201148.3181.1961.893
201048.4611.1661.846
200948.6651.1441.811
200848.7641.1421.807
200749.0791.1571.832
200649.3161.2341.955
200549.5131.3862.194
200449.4881.4412.281
200349.5251.5242.414
200249.5391.4172.244
200149.4751.1691.850
200049.3541.0531.668
199949.1401.0011.584
199849.3389811.554
199749.1709311.474
199649.0819311.473

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Het Hogeland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europese landen: 3,90% en herkomst uit landen buiten Europa: 6,2% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 95%, herkomst uit Europa: 1,81% en herkomst van buiten Europa: 2,86%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Het Hogeland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Het Hogeland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Het Hogeland in 2022 zijn Westers (2.237 inwoners) en Overig (1.340 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Het Hogeland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Het Hogeland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Het Hogeland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Het Hogeland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Het Hogeland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Het Hogeland zijn G (5.537 adressen) en C (5.297 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Het Hogeland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de gemeente Het Hogeland: 5.537 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Het Hogeland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 187 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Het Hogeland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Het Hogeland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Het Hogeland.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Het Hogeland voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Het Hogeland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

125 stembureaus

Er zijn 125 stembureaus in de gemeente Het Hogeland. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Het Hogeland
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Het Hogeland over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Het Hogeland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Het Hogeland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Het Hogeland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Het Hogeland
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Het Hogeland:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV6.43820%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA5.44817%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC5.14816%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.8789,2%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.6588,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1.8525,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.5174,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.4654,66%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.2363,93%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD7402,35%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD6482,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP4891,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2600,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1750,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211430,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1140,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK720,23%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1330,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter270,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten250,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN250,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF180,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN90,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP60,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7.90030%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.5469,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2.2758,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.9297,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.7246,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang1.6326,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.3535,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.1514,38%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.1464,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV9923,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D668053,06%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Partij voor het Noorden5932,25%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5642,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP5041,92%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt3761,43%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3391,29%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213081,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1520,58%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft150,06%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB6.72326%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk5.54422%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.66510%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU2.58510%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.8857,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Groninger Belang1.8167%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Betaalbaar Water1.3635,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.3055,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Student & Water9013,49%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS5061,96%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL4891,90%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GemeenteBelangen Het Hogeland5.16324%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.97414%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.86213%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.84913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks2.53112%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hogeland Lokaal Centraal2.14710%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal Sociaal1.6287,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.2435,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.35419%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP2.50514%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA2.12112%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP2.03912%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D661.5599%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV1.4188,2%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD1.3737,9%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks1.3687,9%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD8024,63%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS4802,77%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten1220,70%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen460,27%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50410,24%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft410,24%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij310,18%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu140,08%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij120,07%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij70,04%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud50,03%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Het Hogeland: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.600) gemeente Het Hogeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Het Hogeland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Winsum Noord - Oost heeft met €31.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Het Hogeland. En buurt Eemshaven heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Het Hogeland.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Het Hogeland is €26.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.200. Gemeente Het Hogeland telt 38.900 inkomensontvangers op 48.228 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,7% procent van de huishoudens in gemeente Het Hogeland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Het Hogeland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Het Hogeland is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Het Hogeland is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Het Hogeland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Het Hogeland
Er zijn 386 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Het Hogeland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 386 elektrische auto’s in de gemeente Het Hogeland. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Het Hogeland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 26.431 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Het Hogeland in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Het Hogeland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 39.936 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Het Hogeland (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 25.882 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Het Hogeland in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Het Hogeland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Het Hogeland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.078 misdrijven in de gemeente Het Hogeland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Het Hogeland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Het Hogeland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 14.069 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 49 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Het Hogeland 1.078 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Het Hogeland in 2023 zijn Horizontale fraude (193 delicten) en Ongevallen (weg) (134 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Het Hogeland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 89 misdrijven in de gemeente Het Hogeland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Het Hogeland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Het Hogeland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Het Hogeland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,59 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Het Hogeland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Het Hogeland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Het Hogeland
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Het Hogeland dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Het Hogeland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Het Hogeland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Het Hogeland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Het Hogeland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Het Hogeland. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Het Hogeland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Het Hogeland heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Het Hogeland voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Het Hogeland heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
24% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Het Hogeland heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
41% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Het Hogeland heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Het Hogeland voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Het Hogeland heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
36% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Het Hogeland doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Het Hogeland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Het Hogeland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.305Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij705Aantal2023
B-F Nijverheid en energie840Aantal2023
G+I Handel en horeca780Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie325Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed295Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening905Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg805Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten645Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners48.228Aantal2024
Mannen24.188Aantal2023
Vrouwen24.110Aantal2023
0 tot 15 jaar7.277Aantal2023
15 tot 25 jaar5.308Aantal2023
25 tot 45 jaar9.678Aantal2023
45 tot 65 jaar13.906Aantal2023
65 jaar of ouder12.129Aantal2023
Ongehuwd21.271Aantal2023
Gehuwd20.458Aantal2023
Gescheiden3.754Aantal2023
Verweduwd2.815Aantal2023
Geboorte totaal367Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal555Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid101Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag9.870Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar17.200Aantal2022
Opleidingsniveau hoog8.600Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.440Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten4.055Aantal2022
WMO cliënten relatief84Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.190Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.170Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.410Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.972Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel10.865Aantal2024
Adressen met definitief energielabel12.749Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++50Aantal2024
Energielabels A+++216Aantal2024
Energielabels A++57Aantal2024
Energielabels A+109Aantal2024
Energielabels A3.686Aantal2024
Energielabels B3.633Aantal2024
Energielabels C5.297Aantal2024
Energielabels D2.211Aantal2024
Energielabels E1.073Aantal2024
Energielabels F1.743Aantal2024
Energielabels G5.537Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht45%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters39%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk30%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen10%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk34%percentage2020
Mantelzorger13%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)10%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie39%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal21.793Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.706Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen7.171Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.916Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers38.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€147x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.040Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.420Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW350Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW10.980Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland43.431Aantal2023
Herkomst buiten Nederland4.867Aantal2023
Herkomst Europa1.884Aantal2023
Herkomst buiten Europa2.983Aantal2023
Geboren in Nederland43.431Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa884Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.207Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.000Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.776Aantal2023
Autochtoon43.942Aantal2022
Westers totaal2.237Aantal2022
Niet-westers totaal1.843Aantal2022
Marokko21Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba271Aantal2022
Suriname140Aantal2022
Turkije71Aantal2022
Overig niet-westers1.340Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal318Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven126Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting237Aantal2023
Verkeersovertredingen222Aantal2023
Vernieling118Aantal2023
Overige misdrijven54Aantal2023
Totaal misdrijven1.078Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand21,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand19,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand21,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand7,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km1,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand9,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,77Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,63Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,55Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,38Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand7,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand13,73Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand7,47Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,73Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,03Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand8,42Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,85Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,57Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand11,92Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand21,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand11,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand19,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand18,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand20Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand21,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand13Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand12,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km12Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1966Code2023
RegionaamHet HogelandNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode19660000Code2023
Oppervlakte totaal90.308Aantal hectaren2023
Oppervlakte land47.674Aantal hectaren2023
Oppervlakte water42.634Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid421Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal26.586Aantal2024
Adressen met postcode25.274Aantal2024
Adressen met woonfunctie23.273Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie429Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie120Aantal2024
Adressen met industriefunctie1.402Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie207Aantal2024
Adressen met logiesfunctie454Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie51Aantal2024
Adressen met sportfunctie65Aantal2024
Adressen met winkelfunctie407Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.346Aantal2024
Verblijfsobjecten26.521Aantal2024
Ligplaatsen39Aantal2024
Standplaatsen26Aantal2024
Panden met adres23.896Aantal2024
Adressen met pand26.463Aantal2024
Percelen met adres19.445Aantal2024
Adressen met perceel26.586Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom24.150Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom2.436Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom21.643Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.630Aantal2024
Panden met adres voor 170064Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19002.119Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252.763Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.776Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.883Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19804.407Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.172Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20002.503Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.515Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020886Aantal2024
Panden met adres 2020 en later808Aantal2024
Adressen met pand voor 170065Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002.202Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252.888Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.861Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.065Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19804.573Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.479Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003.181Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.029Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.221Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later899Aantal2024
Postcodegebied9771AA-9999XLNaam2024
Meest voorkomende postcode9781Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode17%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk3Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade46Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade138Aantal2022
Verkeersongevallen totaal187Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal25.220Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine19.680Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5.540Aantal2023
Personenautos per huishouden1,16Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte53Aantal2023
Motorfietsen2.602Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad22.813Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€251.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen67%Percentage2023
Huurwoningen totaal33%Percentage2023
In bezit woningcorporatie25%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement2.394Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.869Aantal2024
Hoekwoning2.866Aantal2024
Tweeonder1kap4.429Aantal2024
Vrijstaande woning9.715Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.248Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Het Hogeland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Het Hogeland
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Het Hogeland: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 240 patiënten in de gemeente Het Hogeland met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Het Hogeland
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Het Hogeland.

Gemiddeld overleden 9,65 personen per week in de gemeente Het Hogeland. Het aantal sterftes in de gemeente Het Hogeland is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Het Hogeland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (5.305 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Het Hogeland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Het Hogeland zijn in totaal 5.305 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 5.305 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 5.300 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 123 wijken en buurten in gemeente Het Hogeland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Het Hogeland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Het Hogeland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities