Statistieken gemeente Cranendonck

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Cranendonck. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Cranendonck. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Cranendonck telt 20.866 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Cranendonck.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Cranendonck:

JaarAantal inwoners de gemeente Cranendonck% verschil
202420.8660,07%
202320.8510,88%
202220.669-1,58%
202121.001-0,65%
202021.1383,41%
201920.4400,51%
201820.336-1,64%
201720.6760,08%
201620.6600,57%
201520.5420,97%
201420.3440,07%
201320.330-0,50%
201220.4320,30%
201120.3710,14%
201020.3430,35%
200920.2720,04%
200820.263-0,09%
200720.2810,74%
200620.1330,47%
200520.039-0,55%
200420.149-0,92%
200320.3360,08%
200220.3200,12%
200120.2950,08%
200020.2780,04%
199920.269geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Cranendonck is met 597 personen toegenomen van 20.269 personen in 1999 tot 20.866 personen in 2024 (dat is een kleine stijging van 2,95%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1999 tot en met 2024 was 24 personen (0,12%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Cranendonck.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Cranendonck:

In 1999 telde de gemeente Cranendonck 20.269 inwoners. In 2005 is het aantal gedaald tot 20.039 personen. Dit is een daling van 230 (-1,13%) ten opzichte van 1999, ten opzichte van het vorige jaar (2004) is het verschil -110 (-0,55%). Het aantal van 20.039 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2020 is het aantal gestegen tot 21.138 personen. De stijging ten opzichte van 2005 is 1.099 (5,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2019) is 698 (3,41%). Het aantal van 21.138 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1999 tot en met 2024. In 2024 waren er 20.866 inwoners in de gemeente Cranendonck.

Over de gemeente Cranendonck

De gemeente Cranendonck is een gemeente in de provincie Noord-Brabant. Gemeente Cranendonck heeft afgerond een totale oppervlakte van 7.805 hectare, waarvan 7.650 land en 155 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 598 adressen per km2. Er wonen 9.029 huishoudens in de gemeente Cranendonck en de gemeente telt 6 woonplaatsen, 6 wijken en 20 buurten.

Vlag van de gemeente Cranendonck

Vlag van de gemeente Cranendonck

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Cranendonck
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Cranendonck met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Maarheeze, 2: Soerendonk, 3: Gastel, 4: Budel, 5: Schoot, 6: Dorplein.

Woningkenmerken
Er zijn 9.139 woningen in de gemeente Cranendonck.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Cranendonck in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Cranendonck was €354.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Cranendonck.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Cranendonck:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Cranendonck% verschil
2023€354.0007,9%
2022€328.00011%
2021€296.0006,1%
2020€279.0006,5%
2019€262.0007,4%
2018€244.0002,95%
2017€237.0001,72%
2016€233.0000,87%
2015€231.000-3,75%
2014€240.000-4,76%
2013€252.000-5,6%
2012€267.000-2,20%
2011€273.000-4,88%
2010€287.0000,35%
2009€286.0001,78%
2008€281.0007,7%
2007€261.0003,98%
2006€251.0000%
2005€251.00043%
2004€176.0000,57%
2003€175.0000%
2002€175.0000%
2001€175.00058%
2000€111.0000,91%
1999€110.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Cranendonck is met €244.000 toegenomen van €110.000 in 1999 tot €354.000 in 2023 (dat is een groei van 222%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1999 tot en met 2023 was €10.166 (5,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Cranendonck.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Cranendonck.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Cranendonck is €354.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 25% en er zijn 9.139 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Brabant (bruin), 6 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 16 buurten (blauw). De gemeente Cranendonck wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Cranendonck: er zijn 3.141 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Cranendonck.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 10.871 totaal in de gemeente Cranendonck

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Cranendonck telt in totaal 10.871 adressen, met 10.849 verblijfsobjecten en 22 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 88% van de adressen in gemeente Cranendonck ligt binnen de bebouwde kom en 12% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Cranendonck
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Cranendonck zijn er 9.405 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Cranendonck.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.654 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Cranendonck.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Cranendonck. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Cranendonck

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Cranendonck. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Cranendonck


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Cranendonck bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Cranendonck


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Cranendonck.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1999 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Cranendonck per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Cranendonck:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202316.9612.2761.614
202217.1622.0521.455
202117.2142.2161.571
202017.2992.2461.593
201917.2411.8721.327
201817.2721.7931.271
201717.3871.9241.365
201617.4511.8781.331
201517.4641.8011.277
201417.4121.7151.217
201317.4281.6981.204
201217.4271.7581.247
201117.3851.7471.239
201017.3831.7321.228
200917.3691.6991.204
200817.4021.6741.187
200717.4111.6791.191
200617.3011.6571.175
200517.2111.6551.173
200417.3251.6521.172
200317.3911.7231.222
200217.3871.7161.217
200117.3581.7181.219
200017.4311.6661.181
199917.5081.6151.146

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Cranendonck als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 7,7% En in 1999 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europa: 8% en herkomst van buiten Europa: 5,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Cranendonck naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Cranendonck
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Cranendonck in 2022 zijn Westers (2.380 inwoners) en Overig (854 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Cranendonck: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Cranendonck.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Cranendonck. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Cranendonck:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Cranendonck. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Cranendonck zijn C (2.785 adressen) en B (1.578 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Cranendonck. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Cranendonck: 2.785 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Cranendonck bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 202 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Cranendonck.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Cranendonck. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Cranendonck vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Cranendonck.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Cranendonck voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Cranendonck ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

19 stembureaus

Er zijn 19 stembureaus in de gemeente Cranendonck. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023 gemeente Cranendonck
Opkomst: 81,1%
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2023 voor de gemeente Cranendonck. Gebruik de knoppen onder de grafiek om het percentage stemmen of het aantal zetels per partij te tonen:


Onderstaande tabel toont de uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Cranendonck:

PartijPercentage stemmenAantal stemmenZetels Tweede Kamer
PVV33%4.36237
VVD18%2.41924
NSC14%1.89320
BBB7,9%1.0417
GL-PvdA7,7%1.01725
D664,30%5729
CDA4,0%5325
SP3,20%4285
FvD2,0%2643
PvdD1,20%1543
JA211,10%1391
Volt0,80%1002
BVNL0,70%930
50PLUS0,50%640
DENK0,20%283
CU0,20%283
Piraten0,10%110
Politieke Partij voor Basisinkomen0,10%150
SGP0,10%123
Splinter0,10%100
BIJ10,10%130
LP0%50
LEF0%50
PLAN0%30
PartijvdSport0%60
SAMEN0%30

De getoonde uitslagen zijn gebaseerd op de data van de KiesRaad. Bekijk ook de vergelijking van de uitslag tussen provincies en gemeenten voor de Tweede Kamer verkiezingen van 2023. Of bekijk de meest recente peilingen voor de verkiezingen.

Meer verkiezingen
Verkiezingsuitslagen gemeente Cranendonck
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Cranendonck.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Cranendonck:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV4.36233%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.41918%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.89314%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.0417,9%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.0177,7%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D665724,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA5324,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP4283,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2642,00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1541,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211391,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1000,76%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL930,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS640,48%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU280,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK280,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen150,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1130,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP120,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten110,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter100,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport60,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.36425%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.47415%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV9329,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP6506,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA6326,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA216086,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA5115,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks4014,18%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D663924,08%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2893,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2602,71%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Brabant2512,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2212,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1781,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1701,77%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1151,20%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie540,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP460,48%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Brabant350,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft140,15%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.97221%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.61517%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.28614%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.22813%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA8509,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA5566%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5245,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Werken aan Water4434,79%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3553,84%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3043,29%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderen Appèl - Hart voor Water760,82%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Bedrijfsbelangen420,45%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
ELAN3.23635%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.08423%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Cranendonck Actief!1.46516%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Pro61.24014%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.03811%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Waterschoot W.P.J.M.)1031,12%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV1.10021%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA1.05520%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD62612%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
D6659812%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP54611%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS4578,8%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA3146,1%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD1773,42%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks1502,90%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP450,87%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten270,52%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50230,45%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij130,25%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft110,21%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu90,17%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij70,14%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen60,12%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud40,08%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij00%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Cranendonck: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.300) gemeente Cranendonck


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Cranendonck.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Kamersven heeft met €49.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Cranendonck. En buurt Verspreide huizen Soerendonk heeft met €22.300 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Cranendonck.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Cranendonck is €30.300. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.000. Gemeente Cranendonck telt 16.900 inkomensontvangers op 20.866 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in gemeente Cranendonck heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Brabant gemeente Cranendonck


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Brabant (gemeente Cranendonck is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Brabant. De positie van gemeente Cranendonck is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Cranendonck. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Cranendonck
Er zijn 313 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Cranendonck.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Cranendonck op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 313 elektrische auto’s in de gemeente Cranendonck. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Cranendonck die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 13.401 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Cranendonck in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Cranendonck geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 18.953 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Cranendonck (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 12.701 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Cranendonck in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Cranendonck geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Cranendonck. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.074 misdrijven in de gemeente Cranendonck geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Cranendonck, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Cranendonck zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 10.637 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Cranendonck 1.074 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Cranendonck in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (125 delicten) en Winkeldiefstal (108 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Cranendonck.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 63 misdrijven in de gemeente Cranendonck geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Cranendonck met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Cranendonck over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Cranendonck.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,94 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Cranendonck.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Cranendonck.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Cranendonck. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Cranendonck
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Cranendonck dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Cranendonck.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Cranendonck.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Cranendonck genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Cranendonck.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Cranendonck.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Cranendonck. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
86% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Cranendonck geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Cranendonck. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Cranendonck is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Cranendonck heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Cranendonck. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Cranendonck is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
56% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Cranendonck sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Cranendonck. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Cranendonck is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Cranendonck heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Cranendonck. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Cranendonck is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Cranendonck heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Cranendonck. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Cranendonck is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Cranendonck heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Cranendonck. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Cranendonck is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Cranendonck voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Cranendonck. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Cranendonck is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Cranendonck heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Cranendonck. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Cranendonck is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Cranendonck doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Cranendonck. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Cranendonck is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Cranendonck voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.735Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij160Aantal2023
B-F Nijverheid en energie570Aantal2023
G+I Handel en horeca490Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie120Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed215Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening495Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg405Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten285Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners20.866Aantal2024
Mannen10.535Aantal2023
Vrouwen10.316Aantal2023
0 tot 15 jaar2.917Aantal2023
15 tot 25 jaar2.205Aantal2023
25 tot 45 jaar4.454Aantal2023
45 tot 65 jaar5.991Aantal2023
65 jaar of ouder5.284Aantal2023
Ongehuwd8.912Aantal2023
Gehuwd9.202Aantal2023
Gescheiden1.496Aantal2023
Verweduwd1.241Aantal2023
Geboorte totaal170Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal199Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid273Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.800Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar6.810Aantal2022
Opleidingsniveau hoog3.940Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura470Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten1.215Aantal2022
WMO cliënten relatief59Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.620Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.690Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.500Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning980Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.400Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.086Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4.003Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.782Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++7Aantal2024
Energielabels A+++59Aantal2024
Energielabels A++26Aantal2024
Energielabels A+38Aantal2024
Energielabels A1.299Aantal2024
Energielabels B1.578Aantal2024
Energielabels C2.785Aantal2024
Energielabels D1.249Aantal2024
Energielabels E351Aantal2024
Energielabels F798Aantal2024
Energielabels G593Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht48%percentage2020
Overgewicht51%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker15%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk44%percentage2020
Lopen naar school of werk22%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam43%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger16%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie43%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.029Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.711Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.319Aantal2023
Huishoudens met kinderen2.999Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,24Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers16.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.300Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen32%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen22%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,60%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€278x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand260Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO840Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW4.780Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland16.961Aantal2023
Herkomst buiten Nederland3.890Aantal2023
Herkomst Europa2.276Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.614Aantal2023
Geboren in Nederland16.961Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.167Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa528Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.109Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.086Aantal2023
Autochtoon17.162Aantal2022
Westers totaal2.380Aantal2022
Niet-westers totaal1.127Aantal2022
Marokko66Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba82Aantal2022
Suriname49Aantal2022
Turkije76Aantal2022
Overig niet-westers854Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal437Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven147Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting130Aantal2023
Verkeersovertredingen176Aantal2023
Vernieling92Aantal2023
Overige misdrijven92Aantal2023
Totaal misdrijven1.074Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand11,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand10,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand11,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,80Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand5,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand11,10Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand11,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand11Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand11,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand11Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km29Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1706Code2023
RegionaamCranendonckNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode17060000Code2023
Oppervlakte totaal7.805Aantal hectaren2023
Oppervlakte land7.650Aantal hectaren2023
Oppervlakte water155Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid598Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal10.871Aantal2024
Adressen met postcode10.555Aantal2024
Adressen met woonfunctie9.405Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie153Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie45Aantal2024
Adressen met industriefunctie777Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie307Aantal2024
Adressen met logiesfunctie63Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie16Aantal2024
Adressen met sportfunctie30Aantal2024
Adressen met winkelfunctie181Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie401Aantal2024
Verblijfsobjecten10.849Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen22Aantal2024
Panden met adres9.814Aantal2024
Adressen met pand10.833Aantal2024
Percelen met adres8.352Aantal2024
Adressen met perceel10.871Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom9.608Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.263Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom8.702Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom703Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900217Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925287Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950444Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.363Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.654Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.510Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.110Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010507Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020499Aantal2024
Panden met adres 2020 en later220Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900250Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925308Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950497Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.507Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.783Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.636Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.212Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010749Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020575Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later313Aantal2024
Postcodegebied6021AA-6028SGNaam2024
Meest voorkomende postcode6021Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode47%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade22Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade180Aantal2022
Verkeersongevallen totaal202Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal12.247Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine10.160Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.085Aantal2023
Personenautos per huishouden1,36Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte160Aantal2023
Motorfietsen1.186Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.139Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€354.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning90%Percentage2023
Percentage meergezinswoning10%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie16%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement925Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.127Aantal2024
Hoekwoning1.424Aantal2024
Tweeonder1kap1.788Aantal2024
Vrijstaande woning3.141Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.444Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Cranendonck. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Cranendonck
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Cranendonck: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 199 patiënten in de gemeente Cranendonck met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Cranendonck
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Cranendonck.

Gemiddeld overleden 4,03 personen per week in de gemeente Cranendonck. Het aantal sterftes in de gemeente Cranendonck is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Cranendonck: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (2.735 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Cranendonck (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Cranendonck zijn in totaal 2.735 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.735 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.740 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 33 wijken en buurten in gemeente Cranendonck. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Cranendonck als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Cranendonck als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities