Statistieken gemeente Enschede

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Enschede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Enschede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Enschede telt 161.738 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Enschede.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Enschede:

JaarAantal inwoners de gemeente Enschede% verschil
2024161.7380,31%
2023161.2350,37%
2022160.6400,57%
2021159.7320,06%
2020159.6400,41%
2019158.9860,46%
2018158.2610,08%
2017158.140-0,13%
2016158.351-0,13%
2015158.553-0,02%
2014158.586-0,03%
2013158.6270,37%
2012158.0480,13%
2011157.8380,50%
2010157.0520,63%
2009156.0710,85%
2008154.7530,18%
2007154.4760,06%
2006154.3770,45%
2005153.6790,45%
2004152.9890,44%
2003152.3210,64%
2002151.3460,60%
2001150.4490,63%
2000149.5050,46%
1999148.8140,31%
1998148.3600,30%
1997147.9120,05%
1996147.832-0,14%
1995148.034geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Enschede is met 13.704 inwoners gestegen van 148.034 inwoners in 1995 tot 161.738 inwoners in 2024 (dat is een groei van 9,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 473 inwoners (0,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Enschede.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Enschede:

In 1995 waren er 148.034 inwoners in de gemeente Enschede. In 1996 is het aantal gedaald tot 147.832 inwoners. Dit is een daling van 202 (-0,14%) ten opzichte van 1995. Het aantal van 147.832 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 161.738 inwoners. De stijging ten opzichte van 1996 is 13.906 (9,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 503 (0,31%). Het aantal van 161.738 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Enschede

De gemeente Enschede is een gemeente in de provincie Overijssel. Gemeente Enschede heeft afgerond een totale oppervlakte van 14.272 hectare, waarvan 14.073 land en 200 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.218 adressen per km2. Er wonen 81.054 huishoudens in de gemeente Enschede en de gemeente telt 1 woonplaats, 10 wijken en 70 buurten.

De naam Enschede wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Enschede. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Enschede

Vlag van de gemeente Enschede

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Enschede
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Enschede met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Enschede-Noord, 2: Ribbelt - Stokhorst, 3: Twekkelerveld - T.H.T., 4: Bedrijfsterreinen Enschede-West, 5: Landelijk gebied en kernen, 6: Binnensingelgebied, 7: Glanerbrug en omgeving, 8: Hogeland - Velve, 9: Boswinkel - Stadsveld, 10: Enschede-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 77.059 woningen in de gemeente Enschede.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Enschede in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Enschede was €284.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Enschede.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Enschede:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Enschede% verschil
2023€284.00021%
2022€235.00012%
2021€210.0007,7%
2020€195.0007,1%
2019€182.0009%
2018€167.0006,4%
2017€157.0001,95%
2016€154.0001,99%
2015€151.000-2,58%
2014€155.000-4,91%
2013€163.000-1,81%
2012€166.000-3,49%
2011€172.000-2,82%
2010€177.0000%
2009€177.0002,91%
2008€172.0007,5%
2007€160.0007,4%
2006€149.0000,68%
2005€148.00053%
2004€97.0001,04%
2003€96.0001,05%
2002€95.0001,06%
2001€94.00049%
2000€63.0000%
1999€63.0001,61%
1998€62.0000%
1997€62.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Enschede is met €222.000 gegroeid van €62.000 in 1997 tot €284.000 in 2023 (dat is een groei van 358%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.538 (6,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Enschede.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Enschede.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Enschede is €284.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 77.059 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), 10 wijken (oranje) en 67 buurten (blauw). De gemeente Enschede wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Enschede: er zijn 29.310 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Enschede.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 90.814 totaal in de gemeente Enschede

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Enschede telt in totaal 90.814 adressen, met 90.740 verblijfsobjecten, 73 standplaatsen en 1 ligplaats. 96% van de adressen in gemeente Enschede ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Enschede
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Enschede zijn er 79.016 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Enschede.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 13.239 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Enschede. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Enschede

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Enschede. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Enschede


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Enschede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Enschede


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Enschede per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Enschede:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023107.81018.14535.280
2022110.13217.15433.354
2021110.80716.61732.308
2020111.32216.41031.908
2019111.84116.01231.133
2018112.22215.63630.403
2017112.92315.35729.860
2016113.63115.18829.532
2015114.12315.09029.340
2014114.21015.07229.304
2013114.26515.06729.295
2012114.08114.93329.034
2011113.98814.89328.957
2010113.89014.65928.503
2009113.60714.42228.042
2008113.33114.06827.354
2007113.29413.98727.195
2006113.36213.93027.085
2005113.08513.78726.807
2004112.64913.70126.639
2003112.28413.59826.439
2002112.24113.28125.824
2001112.24912.97425.226
2000112.55212.55124.402
1999112.77912.23923.796
1998113.06511.98723.308
1997113.88811.55622.468
1996114.98811.15521.689

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Enschede als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 67%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 22% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 7,5% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Enschede naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Enschede
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Enschede in 2022 zijn Westers (21.119 inwoners) en Overig (15.106 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Enschede: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Enschede.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Enschede. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Enschede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Enschede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Enschede.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Enschede:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.940600
Tussenwoning2.750870
Hoekwoning2.8401.040
Twee onder één kap woning3.0301.270
Vrijstaande woning4.1901.630
Huurwoning2.150740
Eigen woning3.1301.100

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Enschede zijn C (20.477 adressen) en A (18.591 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Enschede. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Enschede: 20.477 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Enschede voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Enschede voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Enschede
Bevolking5331.149
Adressen2.0552.218
Autos265497

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Enschede ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1.318 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Enschede. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Enschede vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

164 stembureaus

Er zijn 164 stembureaus in de gemeente Enschede. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Enschede
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Enschede over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Enschede.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Enschede het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Enschede van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Enschede
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Enschede:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA10.94223%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV7.94716%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC5.79612%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD4.2818,8%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D664.0668,4%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt3.1406,5%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA2.8846%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD2.0114,15%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB1.6873,48%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU1.5883,28%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1.4533,0%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP1.1242,32%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP3800,78%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS2800,58%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten2420,50%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA212390,49%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL1850,38%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD800,17%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN660,14%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio220,05%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC24.47928%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV20.20423%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA13.16115%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD7.8168,8%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D664.3734,95%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2.6833,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK2.4812,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2.3372,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt2.2372,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.2332,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1.6451,86%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD1.5961,81%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.2331,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA213800,43%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL3450,39%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP3370,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ12780,31%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS2030,23%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten1000,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter930,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN400,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF350,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP350,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN300,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport270,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB13.05621%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks6.42310%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6.1539,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD5.1998,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV4.3446,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt4.0616,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.2115,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.9534,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662.8814,58%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2.5944,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2.5174,0%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2.4633,91%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Samen Lokaal Twente2.2073,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212.2023,50%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie8561,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS8071,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5840,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP3490,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft700,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk22.99538%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB14.50824%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP5.1308,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD5.0528,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA4.1806,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3.0705%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU3.0665%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.7002,78%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ouderenpartij7091,16%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP6451,06%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBE12.07721%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.85410%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA5.74910%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks5.0378,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D664.8038,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA4.3637,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.9925,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Volt2.8094,87%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PVV2.5214,37%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.4844,30%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
EnschedeAnders2.1923,80%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD1.8323,17%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD1.7703,07%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
LINK1.1351,97%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Democratisch Platform Enschede (DPE)1.0701,85%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Verbindend Enschede7751,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Yilmaz A)1550,27%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (ten Wolde J.H.L.)860,15%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Enschede. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Overijssel gemeente Enschede


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Overijssel (gemeente Enschede is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Overijssel. De positie van gemeente Enschede is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Enschede is €26.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.200. Gemeente Enschede telt 128.700 inkomensontvangers op 161.738 inwoners totaal.
10% van de huishoudens in de gemeente Enschede heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Enschede.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.000) gemeente Enschede


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Enschede.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Stokhorst heeft met €44.800 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Enschede. En buurt Drienerveld-U.T. heeft met €15.200 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Enschede.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Enschede. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Enschede
Er zijn 1.724 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Enschede op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.724 elektrische auto’s in de gemeente Enschede. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Enschede die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 75.551 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Enschede in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Enschede geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 97.703 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Enschede (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 71.606 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Enschede in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Enschede geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Enschede. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 9.012 misdrijven in de gemeente Enschede geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Enschede, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Enschede zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 127.359 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Enschede 9.012 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Enschede in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.676 delicten) en Overige vermogensdelicten (1.149 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Enschede.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 809 misdrijven in de gemeente Enschede geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Enschede met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Enschede over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Enschede.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,57 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Enschede.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Enschede. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Enschede
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Enschede dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Enschede.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Enschede genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Enschede.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
67% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Enschede ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Enschede per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Enschede geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Enschede. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Enschede is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Enschede.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Enschede voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal16.715Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij175Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.890Aantal2023
G+I Handel en horeca3.590Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.290Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.310Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening3.465Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg3.050Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.940Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners161.738Aantal2024
Mannen83.012Aantal2024
Vrouwen78.726Aantal2024
0 tot 15 jaar22.327Aantal2024
15 tot 25 jaar26.351Aantal2024
25 tot 45 jaar42.568Aantal2024
45 tot 65 jaar40.705Aantal2024
65 jaar of ouder29.787Aantal2024
Ongehuwd87.649Aantal2024
Gehuwd53.387Aantal2024
Gescheiden12.803Aantal2024
Verweduwd7.899Aantal2024
Geboorte totaal1.293Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.680Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.149Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag34.390Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar54.400Aantal2022
Opleidingsniveau hoog36.260Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura4.330Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten16.965Aantal2022
WMO cliënten relatief106Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.100Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming14%Percentage2022
Adressen zonder energielabel10.812Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel25.922Aantal2024
Adressen met definitief energielabel54.080Aantal2024
Energielabels A+++++8Aantal2024
Energielabels A++++155Aantal2024
Energielabels A+++653Aantal2024
Energielabels A++435Aantal2024
Energielabels A+920Aantal2024
Energielabels A18.591Aantal2024
Energielabels B12.989Aantal2024
Energielabels C20.477Aantal2024
Energielabels D6.945Aantal2024
Energielabels E6.088Aantal2024
Energielabels F4.750Aantal2024
Energielabels G7.991Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker21%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn40%percentage2022
Drinker77%percentage2022
Zware drinker13%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2022
Wekelijkse sporters52%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk59%percentage2022
Lopen naar school of werk19%percentage2022
Fietsen naar school of werk51%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam52%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam17%percentage2022
Emotioneel eenzaam33%percentage2022
Sociaal eenzaam37%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen26%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Mist emotionele steun8%percentage2022
Vrijwilligerswerk22%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid67%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten25%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht20%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht47%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden14%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie13%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken23%percentage2022
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking7%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal81.054Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens38.302Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen20.420Aantal2023
Huishoudens met kinderen22.332Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,95Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers128.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen53%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€34x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand6.380Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO9.680Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.380Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW26.520Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland107.810Aantal2023
Herkomst buiten Nederland53.425Aantal2023
Herkomst Europa18.145Aantal2023
Herkomst buiten Europa35.280Aantal2023
Geboren in Nederland107.810Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa7.925Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15.085Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10.220Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20.195Aantal2023
Autochtoon110.132Aantal2022
Westers totaal21.119Aantal2022
Niet-westers totaal29.389Aantal2022
Marokko2.129Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.356Aantal2022
Suriname1.986Aantal2022
Turkije8.812Aantal2022
Overig niet-westers15.106Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4.783Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven733Aantal2023
Milieu overtredingen14Aantal2023
Oplichting938Aantal2023
Verkeersovertredingen1.177Aantal2023
Vernieling807Aantal2023
Overige misdrijven560Aantal2023
Totaal misdrijven9.012Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km93Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km99Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km63Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km114Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0153Code2023
RegionaamEnschedeNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode01530000Code2023
Oppervlakte totaal14.272Aantal hectaren2024
Oppervlakte land14.073Aantal hectaren2024
Oppervlakte water200Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.218Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal90.814Aantal2024
Adressen met postcode86.481Aantal2024
Adressen met woonfunctie79.016Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie683Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie424Aantal2024
Adressen met industriefunctie2.870Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.229Aantal2024
Adressen met logiesfunctie249Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie178Aantal2024
Adressen met sportfunctie136Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.507Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie5.137Aantal2024
Verblijfsobjecten90.740Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen73Aantal2024
Panden met adres59.726Aantal2024
Adressen met pand90.428Aantal2024
Percelen met adres46.393Aantal2024
Adressen met perceel90.814Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom87.252Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3.562Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom76.203Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2.813Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900702Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254.312Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195010.826Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197013.239Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807.871Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19906.547Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20006.766Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104.904Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202.929Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.624Aantal2024
Adressen met pand voor 17007Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900958Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19255.555Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195011.624Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197022.226Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198012.064Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199010.209Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200010.242Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20109.205Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204.914Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3.424Aantal2024
Postcodegebied7511AA-7548XZNaam2024
Meest voorkomende postcode7545Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode9%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk11Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade263Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1.044Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1.318Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal69.877Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine58.550Aantal2023
Personenautos - overige brandstof11.330Aantal2023
Personenautos per huishouden0,86Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte497Aantal2023
Motorfietsen5.234Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad77.059Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€284.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning37%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen48%Percentage2023
Huurwoningen totaal52%Percentage2023
In bezit woningcorporatie36%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement29.310Aantal2024
Tussen of geschakelde woning21.503Aantal2024
Hoekwoning11.667Aantal2024
Tweeonder1kap9.669Aantal2024
Vrijstaande woning6.867Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.11.724Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Enschede. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Enschede: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (16.715 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Enschede (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Enschede voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Enschede zijn in totaal 16.715 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 16.715 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 16.710 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 82 wijken en buurten in gemeente Enschede. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Enschede als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Enschede als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities