Statistieken woonplaats Enschede

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Enschede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Enschede. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Enschede telt 161.741 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Enschede.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Enschede:

JaarAantal inwoners de woonplaats Enschede% verschil
2024161.7410,31%
2023161.2350,37%
2022160.6400,57%
2021159.7320,06%
2020159.6400,41%
2019158.9860,46%
2018158.2610,08%
2017158.140-0,13%
2016158.351-0,13%
2015158.553-0,02%
2014158.586-0,03%
2013158.6270,37%
2012158.0480,13%
2011157.8380,50%
2010157.0520,63%
2009156.0710,85%
2008154.7530,18%
2007154.4760,06%
2006154.3770,45%
2005153.6790,45%
2004152.9890,44%
2003152.3210,64%
2002151.3460,60%
2001150.4490,63%
2000149.5050,46%
1999148.8140,31%
1998148.3600,30%
1997147.9120,05%
1996147.832-0,14%
1995148.034geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Enschede is met 13.707 personen toegenomen van 148.034 personen in 1995 tot 161.741 personen in 2024 (dat is een stijging van 9,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 473 personen (0,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Enschede.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Enschede:

In 1995 waren er 148.034 inwoners in de woonplaats Enschede. In 1996 is het aantal gedaald tot 147.832 personen. Dit is een daling van 202 (-0,14%) ten opzichte van 1995. Het aantal van 147.832 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 161.741 personen. De stijging ten opzichte van 1996 is 13.909 (9,4%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 506 (0,31%). Het aantal van 161.741 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over woonplaats Enschede

Woonplaats Enschede heeft afgerond een totale oppervlakte van 14.272 hectare, waarvan 14.073 land en 200 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Enschede telt 90.460 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 2.218 adressen per km2. Er wonen 81.054 huishoudens en er zijn in totaal 77.059 woningen. De woonplaats telt 69.877 auto's en 16.715 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Enschede ligt in de gemeente Enschede.

De brondata voor woonplaats Enschede is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Enschede zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De gemeente Enschede bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente Enschede en voor woonplaats Enschede zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Enschede zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Enschede
Kaart van de woonplaats Enschede. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Enschede binnen de gemeente Enschede.

Woningkenmerken
Er zijn 77.059 woningen in de woonplaats Enschede.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Enschede in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Enschede was €284.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Enschede.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Enschede:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Enschede% verschil
2023€284.00021%
2022€235.00012%
2021€210.0007,7%
2020€195.0007,1%
2019€182.0009%
2018€167.0006,4%
2017€157.0001,95%
2016€154.0001,99%
2015€151.000-2,58%
2014€155.000-4,91%
2013€163.000-1,81%
2012€166.000-3,49%
2011€172.000-2,82%
2010€177.0000%
2009€177.0002,91%
2008€172.0007,5%
2007€160.0007,4%
2006€149.0000,68%
2005€148.00053%
2004€97.0001,04%
2003€96.0001,05%
2002€95.0001,06%
2001€94.00049%
2000€63.0000%
1999€63.0001,61%
1998€62.0000%
1997€62.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Enschede is met €222.000 toegenomen van €62.000 in 1997 tot €284.000 in 2023 (dat is een toename van 358%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.538 (6,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Enschede.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Enschede.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Enschede is €284.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 77.059 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Overijssel (bruin), gemeente Enschede (geel), 10 wijken (oranje) en 67 buurten (blauw). De woonplaats Enschede wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Enschede: er zijn 29.120 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Enschede.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 90.460 totaal in de woonplaats Enschede

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Enschede telt in totaal 90.460 adressen, met 90.386 verblijfsobjecten, 73 standplaatsen en 1 ligplaats. 96% van de adressen in woonplaats Enschede ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Enschede
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Enschede zijn er 78.659 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Enschede.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 13.263 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Enschede. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Enschede

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Enschede. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Enschede


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Enschede bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Enschede


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Enschede per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Enschede:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023107.81018.14535.280
2022110.13217.15433.354
2021110.80716.61732.308
2020111.32216.41031.908
2019111.84116.01231.133
2018112.22215.63630.403
2017112.92315.35729.860
2016113.63115.18829.532
2015114.12315.09029.340
2014114.21015.07229.304
2013114.26515.06729.295
2012114.08114.93329.034
2011113.98814.89328.957
2010113.89014.65928.503
2009113.60714.42228.042
2008113.33114.06827.354
2007113.29413.98727.195
2006113.36213.93027.085
2005113.08513.78726.807
2004112.64913.70126.639
2003112.28413.59826.439
2002112.24113.28125.824
2001112.24912.97425.226
2000112.55212.55124.402
1999112.77912.23923.796
1998113.06511.98723.308
1997113.88811.55622.468
1996114.98811.15521.689

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Enschede als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 67%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 22% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 7,5% en herkomst van buiten Europa: 15%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Enschede naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Enschede
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Enschede in 2022 zijn Westers (21.119 inwoners) en Overig (15.106 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Enschede: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Enschede.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Enschede. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Enschede:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Enschede. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Enschede zijn C (20.627 adressen) en A (17.904 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Enschede. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Enschede: 20.627 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1.318 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Enschede. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Enschede vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Enschede

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 81 stembureaus in de woonplaats Enschede. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 81 stembureaus in de woonplaats Enschede. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Enschede.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 81 stembureaus in de woonplaats Enschede.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 165 stembureaus in de gemeente Enschede en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Enschede. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Enschede.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Enschede was in 2022 €26.000.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (16.715 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Enschede (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Enschede zijn in totaal 16.715 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 16.715 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 16.710 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Enschede. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Enschede
Er zijn 1.637 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Enschede op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.637 elektrische auto’s in de woonplaats Enschede. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Enschede die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 75.676 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Enschede in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Enschede geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 97.568 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Enschede (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 71.361 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Enschede in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Enschede geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Enschede. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 9.049 misdrijven in de woonplaats Enschede geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Enschede, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Enschede zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 127.922 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Enschede 9.049 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Enschede in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.677 delicten) en Overige vermogensdelicten (1.157 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Enschede.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 736 misdrijven in de woonplaats Enschede geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Enschede met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Enschede over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Enschede.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,68 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Enschede.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Enschede. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Enschede.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Enschede genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Enschede.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Enschede.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Enschede voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal16.715Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij175Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.890Aantal2023
G+I Handel en horeca3.590Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.290Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.310Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening3.465Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg3.050Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.940Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners161.741Aantal2024
Mannen82.526Aantal2023
Vrouwen78.709Aantal2023
0 tot 15 jaar22.643Aantal2023
15 tot 25 jaar26.186Aantal2023
25 tot 45 jaar42.178Aantal2023
45 tot 65 jaar40.894Aantal2023
65 jaar of ouder29.334Aantal2023
Ongehuwd87.056Aantal2023
Gehuwd53.298Aantal2023
Gescheiden12.925Aantal2023
Verweduwd7.956Aantal2023
Geboorte totaal1.293Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.680Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.146Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag34.390Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar54.400Aantal2022
Opleidingsniveau hoog36.260Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura4.330Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten16.965Aantal2022
WMO cliënten relatief106Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.630Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.150Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal910Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement600Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.270Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.100Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming14%Percentage2022
Adressen zonder energielabel10.813Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel26.605Aantal2024
Adressen met definitief energielabel53.042Aantal2024
Energielabels A+++++8Aantal2024
Energielabels A++++84Aantal2024
Energielabels A+++557Aantal2024
Energielabels A++314Aantal2024
Energielabels A+721Aantal2024
Energielabels A17.904Aantal2024
Energielabels B12.910Aantal2024
Energielabels C20.627Aantal2024
Energielabels D7.298Aantal2024
Energielabels E6.176Aantal2024
Energielabels F4.803Aantal2024
Energielabels G8.245Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal81.054Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens38.302Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen20.420Aantal2023
Huishoudens met kinderen22.332Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,95Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie60%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers128.700Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.200Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen48%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar29%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen53%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen12%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen6,8%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum9,8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum15%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum18%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€34x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand6.380Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO9.680Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.380Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW26.520Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland107.810Aantal2023
Herkomst buiten Nederland53.425Aantal2023
Herkomst Europa18.145Aantal2023
Herkomst buiten Europa35.280Aantal2023
Geboren in Nederland107.810Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa7.925Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15.085Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa10.220Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa20.195Aantal2023
Autochtoon110.132Aantal2022
Westers totaal21.119Aantal2022
Niet-westers totaal29.389Aantal2022
Marokko2.129Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.356Aantal2022
Suriname1.986Aantal2022
Turkije8.812Aantal2022
Overig niet-westers15.106Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal4.800Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven740Aantal2023
Milieu overtredingen17Aantal2023
Oplichting939Aantal2023
Verkeersovertredingen1.181Aantal2023
Vernieling807Aantal2023
Overige misdrijven565Aantal2023
Totaal misdrijven9.049Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km48Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km93Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km46Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km54Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km99Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km63Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km114Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km3,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km35Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km19Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km16Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1145Code2024
RegionaamEnschedeNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal14.272Aantal hectaren2023
Oppervlakte land14.073Aantal hectaren2023
Oppervlakte water200Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid2.218Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal90.460Aantal2024
Adressen met postcode86.188Aantal2024
Adressen met woonfunctie78.659Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie682Aantal2024
Adressen met celfunctie2Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie423Aantal2024
Adressen met industriefunctie2.881Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie1.216Aantal2024
Adressen met logiesfunctie247Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie176Aantal2024
Adressen met sportfunctie136Aantal2024
Adressen met winkelfunctie1.516Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie5.140Aantal2024
Verblijfsobjecten90.386Aantal2024
Ligplaatsen1Aantal2024
Standplaatsen73Aantal2024
Panden met adres59.571Aantal2024
Adressen met pand90.079Aantal2024
Percelen met adres46.635Aantal2024
Adressen met perceel90.460Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom86.911Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom3.549Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom75.861Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2.798Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900703Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19254.311Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195010.834Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197013.263Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19807.873Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19906.549Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20006.773Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104.911Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20202.944Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.404Aantal2024
Adressen met pand voor 17007Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900959Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19255.612Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195011.622Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197022.208Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198012.065Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199010.208Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 200010.245Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20109.209Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204.930Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later3.014Aantal2024
Postcodegebied7511AA-7548XZNaam2024
Meest voorkomende postcode7545Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode9%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk11Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade263Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1.044Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1.318Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal69.877Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine58.550Aantal2023
Personenautos - overige brandstof11.330Aantal2023
Personenautos per huishouden0,86Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte497Aantal2023
Motorfietsen5.234Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad77.059Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€284.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning63%Percentage2023
Percentage meergezinswoning37%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen48%Percentage2023
Huurwoningen totaal52%Percentage2023
In bezit woningcorporatie36%Percentage2023
In bezit overige verhuurders16%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement29.120Aantal2024
Tussen of geschakelde woning21.346Aantal2024
Hoekwoning11.657Aantal2024
Tweeonder1kap9.693Aantal2024
Vrijstaande woning6.843Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.11.727Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!