Statistieken gemeente Texel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Texel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Texel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Texel telt 13.815 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Texel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Texel:

JaarAantal inwoners de gemeente Texel% verschil
202413.815-1,17%
202313.9792,13%
202213.6870,23%
202113.6560,60%
202013.5750,21%
201913.547-0,27%
201813.5840,29%
201713.545-0,21%
201613.574-0,05%
201513.5810,21%
201413.552-0,81%
201313.662-0,04%
201213.668-0,44%
201113.728-0,37%
201013.7790,64%
200913.6911,06%
200813.547-0,52%
200713.618-0,66%
200613.708-0,23%
200513.7390,03%
200413.735-0,65%
200313.8250,71%
200213.7281,43%
200113.5350,82%
200013.4250,61%
199913.343-0,26%
199813.3780,25%
199713.3451,62%
199613.1320,02%
199513.129geen data

De bevolking van de gemeente Texel is met 686 inwoners gegroeid van 13.129 inwoners in 1995 tot 13.815 inwoners in 2024 (dat is een stijging van 5,2%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 24 inwoners (0,18%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Texel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Texel:

In 1995 waren er 13.129 inwoners in de gemeente Texel. Het aantal van 13.129 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 13.979 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 850 (6,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 292 (2,13%). Het aantal van 13.979 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 waren er 13.815 inwoners in de gemeente Texel.

Over de gemeente Texel

De gemeente Texel is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Texel heeft afgerond een totale oppervlakte van 46.316 hectare, waarvan 16.226 land en 30.090 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 495 adressen per km2. Er wonen 6.793 huishoudens in de gemeente Texel en de gemeente telt 7 woonplaatsen, 2 wijken en 13 buurten.

Vlag van de gemeente Texel

Vlag van de gemeente Texel

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Texel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Texel met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Het Nieuwe Land, 2: Het Oude Land en duingebied.

Woningkenmerken
Er zijn 6.975 woningen in de gemeente Texel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Texel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Texel was €372.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Texel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Texel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Texel% verschil
2023€372.00013%
2022€328.0007,5%
2021€305.0006,3%
2020€287.0005,5%
2019€272.000-2,51%
2018€279.000-2,45%
2017€286.0008,7%
2016€263.0001,94%
2015€258.0000%
2014€258.000-2,27%
2013€264.000-1,86%
2012€269.0000%
2011€269.000-3,24%
2010€278.0000,72%
2009€276.0005,3%
2008€262.0004,80%
2007€250.00011%
2006€225.0000,45%
2005€224.00060%
2004€140.0000,72%
2003€139.0000,72%
2002€138.0000,73%
2001€137.00041%
2000€97.0001,04%
1999€96.0000%
1998€96.0000%
1997€96.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Texel is met €276.000 gestegen van €96.000 in 1997 tot €372.000 in 2023 (dat is een stijging van 288%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.615 (6,1%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Texel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Texel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Texel is €372.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 28% en er zijn 6.975 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 7 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De gemeente Texel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de gemeente Texel: er zijn 2.258 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Texel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 13.530 totaal in de gemeente Texel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Texel telt in totaal 13.530 adressen, met 13.461 verblijfsobjecten en 69 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 63% van de adressen in gemeente Texel ligt binnen de bebouwde kom en 37% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Texel
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Texel zijn er 7.251 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Texel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.247 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Texel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Texel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Texel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Texel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Texel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Texel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Texel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Texel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Texel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Texel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202311.9831.012984
202212.115797775
202112.121778757
202012.075761739
201912.105731711
201812.175714695
201712.189688668
201612.224684666
201512.236682663
201412.235668649
201312.319681662
201212.361663644
201112.427660641
201012.483657639
200912.457626608
200812.374595578
200712.430602586
200612.512606590
200512.571592576
200412.582585568
200312.590626609
200212.575585568
200112.442554539
200012.383528514
199912.343507493
199812.393499486
199712.313523509
199612.256444432

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Texel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 7,2% en herkomst uit landen buiten Europa: 7% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 93%, herkomst uit Europa: 3,38% en herkomst van buiten Europa: 3,29%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Texel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Texel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Texel in 2022 zijn Westers (996 inwoners) en Overig (493 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Texel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Texel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Texel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Texel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Texel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Texel zijn C (2.423 adressen) en A (1.916 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Texel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Texel: 2.423 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Texel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 108 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Texel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Texel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Texel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Texel.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Texel voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Texel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

30 stembureaus

Er zijn 30 stembureaus in de gemeente Texel. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Texel
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Texel over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Texel.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Texel het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Texel van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Texel
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Texel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Texel:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV2.10321%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.74717%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD1.60716%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.29013%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.07911%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D664784,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP4254,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA3333,26%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD3073,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2452,40%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1311,28%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1141,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL800,78%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP700,69%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21690,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS470,46%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK280,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1170,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN90,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten90,09%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport80,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter70,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF40,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN20,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.62734%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks94012%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD89011%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA5817,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213814,87%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3764,80%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3744,78%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2933,74%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2643,37%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662503,19%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2413,08%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1572,0%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt1271,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1011,29%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL560,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten500,64%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH340,43%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP250,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)200,26%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje180,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.110,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft100,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK50,06%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
waterplatform Groen Water & Land2.38031%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.64921%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.15515%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk7139,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6828,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3634,66%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Boeren Burgers Waterbelang2793,58%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1441,85%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1421,82%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU931,19%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP730,94%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS520,67%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De Groenen - Piraten240,31%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)190,24%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Actief voor Water160,21%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
De VrijeLijst70,09%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Texels Belang1.55321%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.45120%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.27517%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.24717%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA79911%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Kooiman E.P.)7099,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D663815,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.39022%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD97716%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD87014%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA76512%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks72011%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D663585,7%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD2634,20%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP2263,61%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP2043,26%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1883,0%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV1772,83%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt991,58%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen110,18%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten90,14%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft60,10%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK00%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Texel op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Texel. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.900) gemeente Texel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Texel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt De Koog heeft met €30.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Texel. En buurt Verspreide huizen in de polder Het Noorden heeft met €24.400 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Texel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Texel is €28.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €33.300. Gemeente Texel telt 11.600 inkomensontvangers op 13.815 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,80% procent van de huishoudens in gemeente Texel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Texel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Texel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Texel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Texel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Texel
Er zijn 234 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Texel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Texel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 234 elektrische auto’s in de gemeente Texel. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Texel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 9.356 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Texel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Texel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 14.587 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Texel (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 7.621 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Texel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Texel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Texel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 414 misdrijven in de gemeente Texel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Texel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Texel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 5.772 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. Voor 12% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 5.772 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Texel 414 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Texel in 2023 zijn Ongevallen (weg) (89 delicten) en Horizontale fraude (62 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Texel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 25 misdrijven in de gemeente Texel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Texel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Texel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Texel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 9,63 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de gemeente Texel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Texel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Texel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Texel
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Texel dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Texel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Texel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Texel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Texel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Texel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Texel. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Texel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Texel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Texel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Texel heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Texel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Texel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
63% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Texel voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Texel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Texel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Texel heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Texel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Texel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Texel heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Texel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Texel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Texel heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Texel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Texel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
47% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Texel voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Texel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Texel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
93% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Texel heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Texel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Texel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
34% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Texel doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Texel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Texel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Texel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.650Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij285Aantal2023
B-F Nijverheid en energie355Aantal2023
G+I Handel en horeca670Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie125Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed245Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening430Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg275Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten260Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners13.815Aantal2024
Mannen6.828Aantal2024
Vrouwen6.987Aantal2024
0 tot 15 jaar1.746Aantal2024
15 tot 25 jaar1.265Aantal2024
25 tot 45 jaar2.966Aantal2024
45 tot 65 jaar4.021Aantal2024
65 jaar of ouder3.817Aantal2024
Ongehuwd5.901Aantal2024
Gehuwd5.818Aantal2024
Gescheiden1.239Aantal2024
Verweduwd857Aantal2024
Geboorte totaal125Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal159Aantal2022
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid85Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag2.630Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.230Aantal2022
Opleidingsniveau hoog2.670Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura310Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten755Aantal2022
WMO cliënten relatief55Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.010Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.320Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.550Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.290Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.520Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.300Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel3.261Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4.967Aantal2024
Adressen met definitief energielabel5.302Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++37Aantal2024
Energielabels A+++106Aantal2024
Energielabels A++29Aantal2024
Energielabels A+73Aantal2024
Energielabels A1.916Aantal2024
Energielabels B1.591Aantal2024
Energielabels C2.423Aantal2024
Energielabels D1.277Aantal2024
Energielabels E391Aantal2024
Energielabels F1.017Aantal2024
Energielabels G1.407Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2020
Drinker83%percentage2020
Zware drinker10%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht14%percentage2020
Roker17%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn60%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk58%percentage2020
Lopen naar school of werk26%percentage2020
Fietsen naar school of werk46%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam9%percentage2020
Emotioneel eenzaam24%percentage2020
Sociaal eenzaam30%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)14%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen12%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal6.793Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.745Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.221Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.827Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,02Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie67%Percentage2022
Percentage werknemers70%Percentage2022
Percentage zelfstandigen30%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers11.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.300Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen15%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,80%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum8,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€293x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand160Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO670Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW100Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.400Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland11.983Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.996Aantal2023
Herkomst Europa1.012Aantal2023
Herkomst buiten Europa984Aantal2023
Geboren in Nederland11.983Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa363Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa382Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa649Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa602Aantal2023
Autochtoon12.115Aantal2022
Westers totaal996Aantal2022
Niet-westers totaal576Aantal2022
Marokko8Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba41Aantal2022
Suriname14Aantal2022
Turkije20Aantal2022
Overig niet-westers493Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal106Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven27Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting80Aantal2023
Verkeersovertredingen133Aantal2023
Vernieling51Aantal2023
Overige misdrijven17Aantal2023
Totaal misdrijven414Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand16,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km10,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand16,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand55,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand56,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand15,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand56Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand16Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km10Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0448Code2023
RegionaamTexelNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode04480000Code2023
Oppervlakte totaal46.316Aantal hectaren2024
Oppervlakte land16.226Aantal hectaren2024
Oppervlakte water30.090Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid495Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal13.530Aantal2024
Adressen met postcode13.485Aantal2024
Adressen met woonfunctie7.251Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie317Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie49Aantal2024
Adressen met industriefunctie859Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie228Aantal2024
Adressen met logiesfunctie4.524Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie13Aantal2024
Adressen met sportfunctie18Aantal2024
Adressen met winkelfunctie295Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie547Aantal2024
Verblijfsobjecten13.461Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen69Aantal2024
Panden met adres10.925Aantal2024
Adressen met pand13.409Aantal2024
Percelen met adres8.730Aantal2024
Adressen met perceel13.530Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom8.523Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom5.007Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom6.053Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.198Aantal2024
Panden met adres voor 1700117Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900561Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925666Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950894Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.247Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.309Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.530Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.513Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010846Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020831Aantal2024
Panden met adres 2020 en later411Aantal2024
Adressen met pand voor 1700146Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900653Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925795Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.060Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.608Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.656Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.898Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.795Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.159Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.002Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later637Aantal2024
Postcodegebied1791AA-1797TANaam2024
Meest voorkomende postcode1791Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode40%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade28Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade78Aantal2022
Verkeersongevallen totaal108Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal7.381Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine6.110Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.270Aantal2023
Personenautos per huishouden1,09Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte45Aantal2023
Motorfietsen747Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad6.975Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€372.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning78%Percentage2023
Percentage meergezinswoning22%Percentage2023
Percentage bewoond91%Percentage2023
Percentage onbewoond9%Percentage2023
Koopwoningen66%Percentage2023
Huurwoningen totaal34%Percentage2023
In bezit woningcorporatie22%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement1.305Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.666Aantal2024
Hoekwoning969Aantal2024
Tweeonder1kap1.053Aantal2024
Vrijstaande woning2.258Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.6.210Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Texel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Texel
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Texel: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 61 patiënten in de gemeente Texel met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Texel
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Texel.

Gemiddeld overleden 2,88 personen per week in de gemeente Texel. Het aantal sterftes in de gemeente Texel is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 20 (13 tot en met 19 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Texel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (2.650 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Texel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Texel zijn in totaal 2.650 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.650 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.645 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 23 wijken en buurten in gemeente Texel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Texel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Texel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities