Statistieken buurt Den Burg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Den Burg in de gemeente Texel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Den Burg in de gemeente Texel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Den Burg telt 6.675 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Den Burg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Den Burg:

JaarAantal inwoners de buurt Den Burg% verschil
20236.6750,60%
20226.6350,99%
20216.5700,92%
20206.5100,85%
20196.4550,16%
20186.4450,08%
20176.440-0,69%
20166.4850,08%
20156.480-0,46%
20146.510-0,53%
20136.545geen data

Het aantal inwoners in de buurt Den Burg is met 130 inwoners gegroeid van 6.545 inwoners in 2013 tot 6.675 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 1,99%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 13 inwoners (0,20%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Texel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Den Burg:

In 2013 telde de buurt Den Burg 6.545 inwoners. In 2017 is het aantal gedaald tot 6.440 inwoners. Dit is een daling van 105 (-1,60%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -45 (-0,69%). Het aantal van 6.440 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 6.675 inwoners. De stijging ten opzichte van 2017 is 235 (3,65%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 40 (0,60%). Het aantal van 6.675 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Den Burg

Buurt Den Burg heeft afgerond een totale oppervlakte van 258 land en geen water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.060 adressen per km2. Er wonen 3.300 huishoudens in de buurt Den Burg. Postcode 1791 is de meest voorkomende postcode in de buurt Den Burg. De buurt Den Burg ligt binnen Het Oude Land en duingebied in de gemeente Texel.

De naam Den Burg wordt 2 keer gebruikt: voor deze buurt en voor de woonplaats Den Burg. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Den Burg
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Het Oude Land en duingebied met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Koog, 2: Oosterend, 3: De Waal, 4: Verspreide huizen De Koog en het Duingebied, 5: Verspreide huizen Op Het Oude Land, 6: Den Burg, 7: Oudeschild, 8: Den Hoorn, 9: Verspreide huizen De Kuil Hoornder Nieuwland.

Woningkenmerken
Er zijn 3.533 woningen in de buurt Den Burg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Texel in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Den Burg was €344.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Den Burg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Den Burg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Den Burg% verschil
2023€344.00015%
2022€298.0008%
2021€276.0005,7%
2020€261.0005,7%
2019€247.0000,41%
2018€246.0003,80%
2017€237.0002,60%
2016€231.0002,21%
2015€226.000-0,44%
2014€227.000-2,16%
2013€232.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Den Burg is met €112.000 toegenomen van €232.000 in 2013 tot €344.000 in 2023 (dat is een stijging van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €11.200 (4,12%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Texel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • PDF buurt-rapportage voor de buurt Den Burg met 100 kaarten en grafieken.
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Texel.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Den Burg is €344.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 3.533 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Texel (geel), 7 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 12 buurten (blauw). De buurt Den Burg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Den Burg: er zijn 1.298 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Den Burg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 4.471 totaal in de buurt Den Burg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Den Burg telt in totaal 4.471 adressen, met 4.454 verblijfsobjecten en 17 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 97% van de adressen in buurt Den Burg ligt binnen de bebouwde kom en 3% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Texel
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Den Burg zijn er 3.740 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Den Burg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 715 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Den Burg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Den Burg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Den Burg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Den Burg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Texel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Den Burg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Den Burg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Den Burg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.770360550
20225.845313477
20215.810301459
20205.750301459
20195.720291444
20185.725285435
20175.740277423
20165.810267408
20155.815263402
20145.859258393
20135.890258396

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Den Burg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 5,4% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,2% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,94% en herkomst van buiten Europa: 6,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Texel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Den Burg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Den Burg in 2022 zijn Westers (445 inwoners) en Overig (305 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Den Burg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Den Burg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Den Burg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Texel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Texel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Den Burg.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Den Burg:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.800640
Tussenwoning2.280890
Hoekwoning2.4801.070
Twee onder één kap woning2.7001.160
Vrijstaande woning3.1201.390
Huurwoning1.880700
Eigen woning2.6801.130

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Den Burg zijn C (946 adressen) en A (818 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Den Burg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de buurt Den Burg: 946 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Texel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Den Burg voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Den Burg voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Den Burg
Bevolking5332.587
Adressen2.0551.060
Autos2651.244

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Den Burg ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 22 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Den Burg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Den Burg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de buurt Den Burg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Den Burg. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de buurt Den Burg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de buurt Den Burg.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 29 stembureaus in de gemeente Texel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Texel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Texel.

Stembureaus Texel

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.200)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Den Burg.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Texel: Den Burg is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Den Burg is €27.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €31.400. Buurt Den Burg telt 5.500 inkomensontvangers op 6.675 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de buurt Den Burg heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Texel.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (990 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Den Burg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Den Burg voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Den Burg zijn in totaal 990 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Den Burg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Den Burg
Er zijn 101 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Den Burg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 101 elektrische auto’s in de buurt Den Burg. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Den Burg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.675 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Den Burg in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Den Burg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 5.052 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Den Burg (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.120 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Den Burg in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Den Burg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Den Burg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 154 misdrijven in de buurt Den Burg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Den Burg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Den Burg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.224 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Den Burg 154 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Den Burg in 2023 zijn Horizontale fraude (33 delicten) en Ongevallen (weg) (26 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Den Burg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 18 misdrijven in de buurt Den Burg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Den Burg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Den Burg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Texel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,59 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘oplichting’ in 2023 in de buurt Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Den Burg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Den Burg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Den Burg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Den Burg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 16 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Den Burg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Den Burg ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Den Burg per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
85% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Den Burg geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Den Burg. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Den Burg is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Den Burg.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Den Burg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal990Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij25Aantal2023
B-F Nijverheid en energie155Aantal2023
G+I Handel en horeca240Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie55Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed90Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening170Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg145Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten110Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.675Aantal2023
Mannen3.205Aantal2023
Vrouwen3.470Aantal2023
0 tot 15 jaar870Aantal2023
15 tot 25 jaar605Aantal2023
25 tot 45 jaar1.430Aantal2023
45 tot 65 jaar1.790Aantal2023
65 jaar of ouder1.980Aantal2023
Ongehuwd2.770Aantal2023
Gehuwd2.700Aantal2023
Gescheiden685Aantal2023
Verweduwd520Aantal2023
Geboorte totaal60Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal110Aantal2022
Sterfte relatief16Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid2.587Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.300Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.440Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.100Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura125Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,3%Percentage2022
WMO cliënten505Aantal2022
WMO cliënten relatief76Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.120Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement640Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning890Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.070Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.160Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.390Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.130Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel812Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.369Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.290Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++19Aantal2024
Energielabels A+++10Aantal2024
Energielabels A++22Aantal2024
Energielabels A+25Aantal2024
Energielabels A818Aantal2024
Energielabels B519Aantal2024
Energielabels C946Aantal2024
Energielabels D433Aantal2024
Energielabels E191Aantal2024
Energielabels F246Aantal2024
Energielabels G429Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker11%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht46%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht16%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn55%percentage2022
Wekelijkse sporters48%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk68%percentage2022
Lopen naar school of werk22%percentage2022
Fietsen naar school of werk58%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam13%percentage2022
Emotioneel eenzaam27%percentage2022
Sociaal eenzaam34%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen18%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk31%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten54%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid36%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht16%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen14%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.300Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.410Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.025Aantal2023
Huishoudens met kinderen860Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers78%Percentage2022
Percentage zelfstandigen22%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.500Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen12%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen13%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,20%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€233x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand110Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO370Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.810Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.770Aantal2023
Herkomst buiten Nederland910Aantal2023
Herkomst Europa360Aantal2023
Herkomst buiten Europa550Aantal2023
Geboren in Nederland5.770Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa175Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa205Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa345Aantal2023
Autochtoon5.845Aantal2022
Westers totaal445Aantal2022
Niet-westers totaal345Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba15Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije10Aantal2022
Overig niet-westers305Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal37Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven11Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting44Aantal2023
Verkeersovertredingen34Aantal2023
Vernieling22Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven154Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand14,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand53,90Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand54,50Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand13,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand54Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km10Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04480000Code2023
RegionaamDen BurgNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04480000Code2023
Oppervlakte totaal258Aantal hectaren2023
Oppervlakte land258Aantal hectaren2023
Oppervlakte water0Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.060Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal4.471Aantal2024
Adressen met postcode4.465Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.740Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie90Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie30Aantal2024
Adressen met industriefunctie129Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie93Aantal2024
Adressen met logiesfunctie94Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie6Aantal2024
Adressen met winkelfunctie174Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie203Aantal2024
Verblijfsobjecten4.454Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen17Aantal2024
Panden met adres3.470Aantal2024
Adressen met pand4.431Aantal2024
Percelen met adres2.745Aantal2024
Adressen met perceel4.471Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.345Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom126Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.634Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom106Aantal2024
Panden met adres voor 170042Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900101Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925236Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950296Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970715Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980501Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990599Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000369Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010182Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020228Aantal2024
Panden met adres 2020 en later201Aantal2024
Adressen met pand voor 170059Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900121Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925298Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950347Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970846Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980539Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990738Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000505Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010328Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020315Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later335Aantal2024
Postcodegebied1791AA-1791XVNaam2024
Meest voorkomende postcode1791Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade18Aantal2022
Verkeersongevallen totaal22Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.210Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.750Aantal2023
Personenautos - overige brandstof460Aantal2023
Personenautos per huishouden0,97Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.244Aantal2023
Motorfietsen225Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.533Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€344.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning75%Percentage2023
Percentage meergezinswoning25%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen59%Percentage2023
Huurwoningen totaal41%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement822Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.298Aantal2024
Hoekwoning682Aantal2024
Tweeonder1kap462Aantal2024
Vrijstaande woning476Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.714Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Texel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Den Burg: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Den Burg
Tabel met 4.471 adressen in de buurt Den Burg.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Den Burg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Texel.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Abbewaal1 t/m 311791WX t/m 1791WZDen Burg27
Achterom1 t/m 471791AL t/m 1791ANDen Burg12
Ada van Hollandstraat1 t/m 251791DG t/m 1791DHDen Burg25
Anne Frankstraat1 t/m 491791DTDen Burg39
Beatrixlaan1 t/m 1521791GA t/m 1791GGDen Burg230
Bernhardlaan1 t/m 2061791XA t/m 1791XJDen Burg181
Binnenburg1 t/m 231791CGDen Burg28
Binsbergenstraat2 t/m 161791VNDen Burg9
Boogerd1 t/m 381791GW t/m 1791GXDen Burg36
Brouwerstraat1 t/m 31791VMDen Burg3
Burdetstraat1 t/m 301791VADen Burg32
Burgerhoutstraat1 t/m 201791EDDen Burg22
Burgwal1 t/m 451791AH t/m 1791AJDen Burg73
Buytengors2 t/m 1141791WL t/m 1791WSDen Burg101
De Zes1 t/m 311791EW t/m 1791EXDen Burg126
Distelvlinder1 t/m 671791TN t/m 1791TPDen Burg64
Drijverstraat1 t/m 201791VCDen Burg17
Duinreep3 t/m 211791HPDen Burg19
Duykerdam1 t/m 551791TA t/m 1791TBDen Burg53
Elemert1 t/m 281791DDDen Burg18
Emmalaan1 t/m 681791AT t/m 1791AVDen Burg41
Gasthuisstraat1 t/m 1221791GK t/m 1791GMDen Burg89
Georgiëweg61791MBDen Burg1
Golfslag1 t/m 401791HCDen Burg33
Gravenstraat1 t/m 331791CJ t/m 1791CKDen Burg45
Groeneplaats1 t/m 141791CCDen Burg27
Haffelderweg1 t/m 481791ASDen Burg32
Hallerweg1 t/m 191791LRDen Burg9
Hoefslag1 t/m 791791SB t/m 1791SEDen Burg64
Hof van Geus1 t/m 111791BLDen Burg9
Hogerstraat1 t/m 191791CHDen Burg19
Hollewal1 t/m 1091791GHDen Burg65
Houtweg1 t/m 21791EEDen Burg2
Icarusblauwtje1 t/m 371791TVDen Burg21
Jan Dirksoord1 t/m 681791GP t/m 1791GRDen Burg69
Jan Reijstraat2 t/m 141791GZDen Burg9
Jonkerstraat1 t/m 131791GNDen Burg14
Julianastraat1 t/m 181791AKDen Burg21
Kantoorstraat1 t/m 161791CEDen Burg29
Keesomlaan1 t/m 641791DA t/m 1791DCDen Burg57
Klaverspanner1 t/m 551791TSDen Burg27
Kleine Vos1 t/m 311791TTDen Burg16
Kogerstraat1 t/m 1221791EN t/m 1791EVDen Burg136
Kogerweg1311791MJDen Burg1
Kolibrievlinder1 t/m 2391791TXDen Burg120
Koolwitje1 t/m 351791TZDen Burg18
Korfbaeck1 t/m 351791TE t/m 1791TGDen Burg31
Lieuwstraat1 t/m 591791XM t/m 1791XPDen Burg53
Lijnbaan4 t/m 371791GJDen Burg9
Luzernevlinder1 t/m 191791TRDen Burg10
Marelstraat2 t/m 161791XVDen Burg10
Maricoweg1 t/m 391791MDDen Burg48
Markgrave1 t/m 151791SNDen Burg14
Meester Kraaistraat2 t/m 141791VBDen Burg7
Middelton1 t/m 231791TCDen Burg16
Molendwarsstraat2 t/m 91791DNDen Burg6
Molenstraat1 t/m 1201791DJ t/m 1791DMDen Burg109
Noordvlak2 t/m 121791SGDen Burg6
Noordwester2 t/m 1401791HD t/m 1791HGDen Burg101
Oranjetipje1 t/m 271791TWDen Burg14
Paelwerck2 t/m 571791WB t/m 1791WCDen Burg39
Parkstraat3 t/m 421791CA t/m 1791CBDen Burg31
Pater Witteplein1 t/m 401791DP t/m 1791DRDen Burg45
Pieter van Cuyckstraat2 t/m 141791DEDen Burg8
Pontweg90 t/m 1101791LBDen Burg17
Reijer Keijserstraat1 t/m 121791AXDen Burg10
Rusthuislaan--Den Burg0
Schilderend1 t/m 1491791BA t/m 1791BKDen Burg156
Schilpbanck1 t/m 491791WH t/m 1791WJDen Burg36
Schoonoordsingel1 t/m 441791EL t/m 1791EMDen Burg51
Schoorwal1 t/m 591791HM t/m 1791HNDen Burg51
Schoudieck1 t/m 631791WD t/m 1791WGDen Burg67
Slingerweg4 t/m 411791AWDen Burg49
Sluyscoog1 t/m 981791WT t/m 1791WVDen Burg95
Spinbaan1 t/m 201791MCDen Burg48
Starkenburgh16 t/m 1001791VP t/m 1791VSDen Burg40
Stenenplaats1 t/m 101791EADen Burg18
Strandkaap1 t/m 151791SLDen Burg14
Thijsselaan2 t/m 1441791VD t/m 1791VLDen Burg113
Tjakkerstraat1 t/m 351791XK t/m 1791XLDen Burg56
Vaargeul7 t/m 301791HA t/m 1791HBDen Burg24
Verlaet1 t/m 241791TKDen Burg17
Verzetstraat2 t/m 961791DSDen Burg118
Vismarkt1 t/m 71791CDDen Burg10
Vloedlijn1 t/m 511791HH t/m 1791HKDen Burg50
Vogelenzang1 t/m 311791EZDen Burg13
Vroonlant1 t/m 311791WKDen Burg29
Vuurbaeck2 t/m 221791THDen Burg11
Vuurvlinder1 t/m 891791TL t/m 1791TMDen Burg87
Waalderstraat1 t/m 1021791EB t/m 1791ECDen Burg69
Waalderweg104 t/m 1181791MADen Burg19
Waardwei1 t/m 161791SMDen Burg14
Wagemakerstraat1 t/m 361791EJ t/m 1791EKDen Burg26
Warmoesstraat2 t/m 831791CN t/m 1791CSDen Burg69
Weststraat1 t/m 311791CLDen Burg23
Weverstraat1 t/m 1061791AA t/m 1791AGDen Burg113
Wezenland1 t/m 111791AZDen Burg31
Wilhelminalaan1 t/m 1261791AL t/m 1791ARDen Burg107
Willem van Beierenstraat1 t/m 561791GS t/m 1791GVDen Burg47
Wilsterstraat1 t/m 581791XR t/m 1791XTDen Burg45
Witte Kruislaan1 t/m 371791EG t/m 1791EHDen Burg44
Zeebries1 t/m 241791HLDen Burg24
Zwaanstraat1 t/m 111791CMDen Burg14

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 103 openbare ruimtes en 4.471 adressen in de buurt Den Burg. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Texel
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Den Burg. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Den Burg ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek17914465
WoonkernDen Burg4345
WoonplaatsDen Burg4472
WijkHet Oude Land en duingebied4472
GemeenteTexel4472
ProvincieNoord-Holland4472
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier4472
LandNederland4472

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Den Burg ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Den Burg dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Den Burg ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Den Burg en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven