Statistieken woonplaats Den Burg

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Burg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Den Burg. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Den Burg telt 7.211 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Burg.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Burg:

JaarAantal inwoners de woonplaats Den Burg% verschil
20237.2110,52%
20227.1740,87%
20217.1120,72%
20207.0610,81%
20197.0040,06%
20187.0000,24%
20176.983-0,64%
20167.0280,14%
20157.018-0,30%
20147.039-0,54%
20137.077geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Den Burg is met 134 personen gestegen van 7.077 personen in 2013 tot 7.211 personen in 2023 (dat is een kleine stijging van 1,89%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 13 personen (0,19%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Texel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Den Burg:

In 2013 telde de woonplaats Den Burg 7.077 inwoners. In 2017 is het aantal gedaald tot 6.983 personen. Dit is een daling van 94 (-1,33%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2016) is het verschil -45 (-0,64%). Het aantal van 6.983 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 7.211 personen. De stijging ten opzichte van 2017 is 228 (3,27%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 37 (0,52%). Het aantal van 7.211 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Den Burg

Woonplaats Den Burg heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.589 hectare, waarvan 3.540 land en 49 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Den Burg telt 5.352 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 221 adressen per km2. Er wonen 3.542 huishoudens en er zijn in totaal 3.770 woningen. De woonplaats telt 3.543 auto's en 1.156 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Den Burg ligt in de gemeente Texel.

De brondata voor woonplaats Den Burg is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Den Burg zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Den Burg valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt Den Burg, buurt Verspreide huizen Op Het Oude Land, buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied en buurt Verspreide huizen in de polders Burger Nieuwland. De cijfers voor de woonplaats Den Burg zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Den Burg zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Texel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Den Burg
Kaart van de woonplaats Den Burg. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Den Burg binnen de gemeente Texel.

Woningkenmerken
Er zijn 3.770 woningen in de woonplaats Den Burg.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Texel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Den Burg was €351.937 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Den Burg.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Burg:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Den Burg% verschil
2023€351.93715%
2022€305.8977,9%
2021€283.5215,5%
2020€268.7175,7%
2019€254.304-1,47%
2018€258.1063,77%
2017€248.7362,71%
2016€242.1792,05%
2015€237.313-0,32%
2014€238.083-2,35%
2013€243.823geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Den Burg is met €108.114 gestegen van €243.823 in 2013 tot €351.937 in 2023 (dat is een stijging van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €10.811 (3,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Texel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Texel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Den Burg is €351.937, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 30% en er zijn 3.770 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Texel (geel), 6 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De woonplaats Den Burg wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Den Burg: er zijn 1.296 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Den Burg.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 5.352 totaal in de woonplaats Den Burg

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Den Burg telt in totaal 5.352 adressen, met 5.333 verblijfsobjecten en 19 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 81% van de adressen in woonplaats Den Burg ligt binnen de bebouwde kom en 19% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Texel
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Den Burg zijn er 3.963 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Den Burg.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 912 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Den Burg. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Den Burg

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Den Burg. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Den Burg


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Texel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Den Burg


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Den Burg per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Den Burg:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20236.243396575
20226.332344500
20216.304330478
20206.251331480
20196.223319463
20186.229315457
20176.238305442
20166.306294428
20156.308290421
20146.347283411
20136.380284413

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Den Burg als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europese landen: 5,5% en herkomst uit landen buiten Europa: 8% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 4,01% en herkomst van buiten Europa: 5,8%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Texel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Den Burg
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Den Burg in 2022 zijn Westers (484 inwoners) en Overig (314 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Den Burg: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Den Burg.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Den Burg. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Texel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Texel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Den Burg zijn C (1.047 adressen) en A (903 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Den Burg. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Den Burg: 1.047 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Texel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 37 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Den Burg. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Den Burg vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Den Burg

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Den Burg. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 3 stembureaus in de woonplaats Den Burg. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Texel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 3 stembureaus in de woonplaats Den Burg.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 30 stembureaus in de gemeente Texel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Texel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Texel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.156)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Den Burg.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Den Burg was in 2022 €25.156.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.156 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Den Burg (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Den Burg zijn in totaal 1.156 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 1.156 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.159 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Den Burg. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Den Burg
Er zijn 116 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Den Burg op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 116 elektrische auto’s in de woonplaats Den Burg. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Den Burg die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 4.418 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Den Burg in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Den Burg geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 6.059 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Den Burg (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.721 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Den Burg in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Den Burg geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Den Burg. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 176 misdrijven in de woonplaats Den Burg geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Den Burg, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Den Burg zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 2.555 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Den Burg 176 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Den Burg in 2023 zijn Horizontale fraude (34 delicten) en Ongevallen (weg) (30 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Den Burg.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 8 misdrijven in de woonplaats Den Burg geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Den Burg met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Den Burg over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Texel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 6,38 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Den Burg.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Den Burg. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Den Burg.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Den Burg genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Den Burg.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Den Burg.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Den Burg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.156Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij65Aantal2023
B-F Nijverheid en energie172Aantal2023
G+I Handel en horeca274Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie63Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed108Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening198Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg154Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten125Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners7.211Aantal2023
Mannen3.478Aantal2023
Vrouwen3.732Aantal2023
0 tot 15 jaar929Aantal2023
15 tot 25 jaar665Aantal2023
25 tot 45 jaar1.520Aantal2023
45 tot 65 jaar1.969Aantal2023
65 jaar of ouder2.130Aantal2023
Ongehuwd2.992Aantal2023
Gehuwd2.947Aantal2023
Gescheiden719Aantal2023
Verweduwd552Aantal2023
Geboorte totaal64Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal114Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid204Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.398Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar2.621Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.244Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura134Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,2%Percentage2022
WMO cliënten524Aantal2022
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.414Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.241Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.451Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.754Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.163Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.744Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal987Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement687Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning877Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.047Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.185Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.408Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.162Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.055Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel1.883Aantal2024
Adressen met definitief energielabel2.414Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++18Aantal2024
Energielabels A+++12Aantal2024
Energielabels A++19Aantal2024
Energielabels A+17Aantal2024
Energielabels A903Aantal2024
Energielabels B626Aantal2024
Energielabels C1.047Aantal2024
Energielabels D497Aantal2024
Energielabels E226Aantal2024
Energielabels F382Aantal2024
Energielabels G549Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.542Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.497Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen1.111Aantal2023
Huishoudens met kinderen930Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,01Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers76%Percentage2022
Percentage zelfstandigen24%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers5.940Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.041Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.156Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen44%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen13%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen43%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,24%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,06%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum7,3%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€260x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand113Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO400Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW43Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW1.942Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland6.243Aantal2023
Herkomst buiten Nederland971Aantal2023
Herkomst Europa396Aantal2023
Herkomst buiten Europa575Aantal2023
Geboren in Nederland6.244Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa193Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa221Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa197Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa354Aantal2023
Autochtoon6.332Aantal2022
Westers totaal484Aantal2022
Niet-westers totaal360Aantal2022
Marokko5Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba17Aantal2022
Suriname5Aantal2022
Turkije12Aantal2022
Overig niet-westers314Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal43Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven12Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting45Aantal2023
Verkeersovertredingen46Aantal2023
Vernieling23Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven176Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,99Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,42Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand1,62Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand14,83Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,72Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,22Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,16Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km10Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km11,64Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km37Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,84Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,62Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,32Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,32Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,32Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,82Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,01Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,09Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,73Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,01Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,55Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,04Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,95Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand0,89Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,89Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,99Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand5,08Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,26Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand14,13Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand54,03Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,12Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand5,64Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand54,63Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,11Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand13,33Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand54Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,22Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand14Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand7,22Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km10Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2740Code2024
RegionaamDen BurgNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.589Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.540Aantal hectaren2023
Oppervlakte water49Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid221Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal5.352Aantal2024
Adressen met postcode5.340Aantal2024
Adressen met woonfunctie3.963Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie109Aantal2024
Adressen met celfunctie1Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie32Aantal2024
Adressen met industriefunctie219Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie103Aantal2024
Adressen met logiesfunctie589Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie6Aantal2024
Adressen met sportfunctie7Aantal2024
Adressen met winkelfunctie181Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie275Aantal2024
Verblijfsobjecten5.333Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen19Aantal2024
Panden met adres4.288Aantal2024
Adressen met pand5.309Aantal2024
Percelen met adres3.385Aantal2024
Adressen met perceel5.352Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom4.331Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.021Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.617Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom346Aantal2024
Panden met adres voor 170055Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900152Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925269Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950377Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970912Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980564Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990738Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000488Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010232Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020282Aantal2024
Panden met adres 2020 en later219Aantal2024
Adressen met pand voor 170074Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900186Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925336Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950435Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.058Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980601Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990878Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000629Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010382Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020388Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later342Aantal2024
Postcodegebied1791AA-1791XVNaam2024
Meest voorkomende postcode1791Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade27Aantal2022
Verkeersongevallen totaal37Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal3.543Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine3.004Aantal2023
Personenautos - overige brandstof538Aantal2023
Personenautos per huishouden1,00Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte100Aantal2023
Motorfietsen284Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.770Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€351.937Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning76%Percentage2023
Percentage meergezinswoning24%Percentage2023
Percentage bewoond93%Percentage2023
Percentage onbewoond7%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie29%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement816Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.296Aantal2024
Hoekwoning681Aantal2024
Tweeonder1kap468Aantal2024
Vrijstaande woning702Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.370Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!