Statistieken buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied in de gemeente Texel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied in de gemeente Texel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied telt 470 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied:

JaarAantal inwoners de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied% verschil
2023470-4,08%
2022490-4,85%
20215150,98%
20205103,03%
20194951,02%
20184907,7%
20174551,11%
2016450-3,23%
20154650%
20144652,20%
2013455geen data

Het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied is met 15 inwoners gegroeid van 455 inwoners in 2013 tot 470 inwoners in 2023 (dat is een groei van 3,30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 2 inwoner (0,39%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Texel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied:

In 2013 telde de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied 455 inwoners. In 2016 is het aantal gedaald tot 450 inwoners. Dit is een daling van 5 (-1,10%) ten opzichte van 2013, ten opzichte van het vorige jaar (2015) is het verschil -15 (-3,23%). Het aantal van 450 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2021 is het aantal gestegen tot 515 inwoners. De stijging ten opzichte van 2016 is 65 (14%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2020) is 5 (0,98%). Het aantal van 515 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied 470 inwoners.

Over de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied

Buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.433 hectare, waarvan 5.346 land en 87 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 200 adressen per km2. Er wonen 220 huishoudens in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Postcode 1796 is de meest voorkomende postcode in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. De buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied ligt binnen Het Oude Land en duingebied in de gemeente Texel. De volgende gebieden vallen geheel of gedeeltelijk binnen de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied: de ondiepte / plaat Laan, het gebied Mok en het gebied Kolk. Het landgoed De Bonte Belevenis ligt binnen de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Het Oude Land en duingebied met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: De Koog, 2: Oosterend, 3: De Waal, 4: Verspreide huizen De Koog en het Duingebied, 5: Verspreide huizen Op Het Oude Land, 6: Den Burg, 7: Oudeschild, 8: Den Hoorn, 9: Verspreide huizen De Kuil Hoornder Nieuwland.

Woningkenmerken
Er zijn 223 woningen in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Texel in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied was €461.000 in 2017.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied% verschil
2023€459.0009,5%
2022€419.00011%
2021€376.0005,3%
2020€357.0003,78%
2019€344.000-18%
2018€418.000-9,3%
2017€461.0005,7%
2016€436.0001,40%
2015€430.000-2,71%
2014€442.000-0,45%
2013€444.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied is met €15.000 gestegen van €444.000 in 2013 tot €459.000 in 2023 (dat is een stijging van 3,38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €1.500 (0,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Texel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied is €459.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 223 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Texel (geel), 7 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 12 buurten (blauw). De buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied: er zijn 168 adressen met het woningtype vrijstaande woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 1.559 totaal in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied telt in totaal 1.559 adressen, met 1.540 verblijfsobjecten en 19 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 1% van de adressen in buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied ligt binnen de bebouwde kom en 99% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Texel
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied zijn er 1.198 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel logiesfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 415 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Texel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20233955025
20224204723
20214554020
20204454322
20194453317
20184353718
20174152713
20164053015
20154252713
20144143417
20134053317

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 5,3% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 89%, herkomst uit Europa: 7,3% en herkomst van buiten Europa: 3,74%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Texel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied in 2022 zijn Westers (45 inwoners) en Overig (15 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Texel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Texel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.340990
Tussenwoninggeen datageen data
Hoekwoninggeen datageen data
Twee onder één kap woning3.6801.750
Vrijstaande woning3.8901.690
Huurwoning2.8301.020
Eigen woning3.7201.770

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied zijn B (245 adressen) en C (233 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied: 245 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Texel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied voor 2023:

DichtheidNederlandBuurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied
Bevolking5339
Adressen2.055200
Autos2656

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 9 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Havenkantoor TESO in Den Hoorn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 in Stembureau Havenkantoor TESO in Den Hoorn is uitgebracht. Stembureau Havenkantoor TESO in Den Hoorn was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Havenkantoor TESO in Den Hoorn bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 16 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van november 2023 in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 29 stembureaus in de gemeente Texel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Texel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Texel.

Stembureaus Texel

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.600)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Texel: Verspreide huizen De Koog en het Duingebied is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied is €27.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.000. Buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied telt 400 inkomensontvangers op 470 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Texel.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (160 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied zijn in totaal 160 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 160 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 165 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied
Er zijn 23 elektrische auto’s in juli 2024 in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 23 elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 773 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.129 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 665 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 51 misdrijven in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 629 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied 51 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (11 delicten) en Onder invloed (weg) (11 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 4 misdrijven in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Texel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 40,43 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
87% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal160Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie10Aantal2023
G+I Handel en horeca60Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie5Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed15Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening25Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg10Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten20Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners470Aantal2023
Mannen235Aantal2023
Vrouwen235Aantal2023
0 tot 15 jaar40Aantal2023
15 tot 25 jaar55Aantal2023
25 tot 45 jaar90Aantal2023
45 tot 65 jaar175Aantal2023
65 jaar of ouder110Aantal2023
Ongehuwd245Aantal2023
Gehuwd175Aantal2023
Gescheiden30Aantal2023
Verweduwd20Aantal2023
Geboorte totaal5Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal5Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid9Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag80Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar140Aantal2022
Opleidingsniveau hoog180Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten25Aantal2022
WMO cliënten relatief51Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld in kWhgeen data
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.680Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.890Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.720Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.480Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement990Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoninggeen dataGemiddeld per m³geen data
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.750Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.770Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel330Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel534Aantal2024
Adressen met definitief energielabel695Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++6Aantal2024
Energielabels A+++40Aantal2024
Energielabels A++12Aantal2024
Energielabels A+15Aantal2024
Energielabels A180Aantal2024
Energielabels B245Aantal2024
Energielabels C233Aantal2024
Energielabels D134Aantal2024
Energielabels E70Aantal2024
Energielabels F198Aantal2024
Energielabels G96Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker18%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn39%percentage2022
Drinker86%percentage2022
Zware drinker13%percentage2022
Overmatige drinker9%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht47%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht13%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn52%percentage2022
Wekelijkse sporters45%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2022
Lopen naar school of werk25%percentage2022
Fietsen naar school of werk34%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam48%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam38%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen22%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun6%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger11%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)7%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten50%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen29%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten20%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie37%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking5%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal220Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens100Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen65Aantal2023
Huishoudens met kinderen55Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie68%Percentage2022
Percentage werknemers55%Percentage2022
Percentage zelfstandigen45%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.000Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.600Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen43%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen17%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,7%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,7%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€478x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO50Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW10Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW100Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland395Aantal2023
Herkomst buiten Nederland75Aantal2023
Herkomst Europa50Aantal2023
Herkomst buiten Europa25Aantal2023
Geboren in Nederland395Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa15Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa15Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa35Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa10Aantal2023
Autochtoon420Aantal2022
Westers totaal45Aantal2022
Niet-westers totaal25Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba0Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije5Aantal2022
Overig niet-westers15Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal16Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven2Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting4Aantal2023
Verkeersovertredingen19Aantal2023
Vernieling9Aantal2023
Overige misdrijven1Aantal2023
Totaal misdrijven51Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand5,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand17,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km21,50Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km35Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand5,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand9,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,50Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand16,90Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand56,80Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand5,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand57,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand16,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand57Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand17Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km10Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU04480009Code2023
RegionaamVerspreide huizen De Koog en het DuingebiedNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode04480009Code2023
Oppervlakte totaal5.433Aantal hectaren2023
Oppervlakte land5.346Aantal hectaren2023
Oppervlakte water87Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid200Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal1.559Aantal2024
Adressen met postcode1.549Aantal2024
Adressen met woonfunctie227Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie29Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie2Aantal2024
Adressen met industriefunctie62Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie27Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.198Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie0Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie8Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie50Aantal2024
Verblijfsobjecten1.540Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen19Aantal2024
Panden met adres1.318Aantal2024
Adressen met pand1.536Aantal2024
Percelen met adres1.064Aantal2024
Adressen met perceel1.559Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom23Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.536Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom14Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom213Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190031Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192526Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 195052Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970415Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198081Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990178Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000162Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010168Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020151Aantal2024
Panden met adres 2020 en later54Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190033Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192530Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 195054Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970425Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980113Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990314Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000165Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010174Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020159Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later69Aantal2024
Postcodegebied1791MJ-1797SZNaam2024
Meest voorkomende postcode1796Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode63%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade3Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade6Aantal2022
Verkeersongevallen totaal9Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal310Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine235Aantal2023
Personenautos - overige brandstof70Aantal2023
Personenautos per huishouden1,41Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte6Aantal2023
Motorfietsen35Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad223Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€459.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning71%Percentage2023
Percentage meergezinswoning29%Percentage2023
Percentage bewoond85%Percentage2023
Percentage onbewoond15%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie14%Percentage2023
In bezit overige verhuurders26%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200079%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200021%Percentage2023
Appartement51Aantal2024
Tussen of geschakelde woning0Aantal2024
Hoekwoning0Aantal2024
Tweeonder1kap8Aantal2024
Vrijstaande woning168Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.313Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Texel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied
Tabel met 1.559 adressen in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Texel.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Belzenweg--Den Burg0
Biesbosweg--Den Burg0
Boodtlaan591796BDDe Koog2
Bosrandweg239 t/m 5251796NA t/m 1796NLDe Koog186
Bosweg--Den Burg0
Botgrasweg--Den Burg0
Californiëweg1 t/m 5291796PA t/m 1796PVDe Koog417
Dennenweg--Den Burg0
Dunningsweg--Den Burg0
Eksterlaan--Den Burg0
Fazantenlaan--Den Burg0
Fonteinsweg5 t/m 131797RKDen Hoorn5
Geheimpad--Den Burg0
Gerritslanderdijkje1 t/m 2861791NA t/m 1791NHDen Burg173
Gerritslanderdijkje21796MWDe Koog4
Grensweg1 t/m 5301791NJ t/m 1791NWDen Burg202
Heidvlakweg--Den Burg0
Heidvlakweg--Den Hoorn0
Hoornderslag6 t/m 121797RTDen Hoorn5
Houtenbakje--De Koog0
Houtenbakje--Den Burg0
Jan Ayeslag121797RMDen Hoorn1
Jan Ayeweg2 t/m 111797RLDen Hoorn10
Knobbelpad--Den Burg0
Koekoeksweg--Den Burg0
Kogerweg149 t/m 1591791MJDen Burg9
Kraaienlaan--Den Burg0
Krelis Pieterpad--Den Burg0
Krimweg73 t/m 6601795LR t/m 1795MCDe Cocksdorp4
Kwekerijweg--Den Burg0
Lagewegje21797RPDen Hoorn1
Landsdiep41797SZDen Hoorn1
Maaikeduinweg1 t/m 191796MNDe Koog25
Martjesweg--De Koog0
Martjesweg--Den Burg0
Mienterglop7 t/m 311796MRDe Koog4
Minpad--Den Burg0
Mokweg2 t/m 181797SBDen Hoorn7
Molwerk11797SEDen Hoorn1
Monnikenweg1 t/m 191791NTDen Burg14
Nattevlakweg21791PBDen Burg1
Noorder Haaks2 t/m 61797SJDen Hoorn3
Oorsprongweg11795LADe Cocksdorp1
Orchismient45 t/m 491796AWDe Koog3
Oude Dijkje5 t/m 381796MK t/m 1796MLDe Koog24
Oude Grensweg--De Koog0
Oude Grensweg--Den Burg0
Oudeweg41797RNDen Hoorn1
Paradijsweg--Den Burg0
Pelikaanweg1 t/m 1761796NN t/m 1796NTDe Koog139
Pijpersdijk12 t/m 441796MH t/m 1796MJDe Koog12
Ploeglanderweg2 t/m 111791NVDen Burg5
Pontweg1 t/m 71797SN t/m 1797SRDen Hoorn8
Pontweg118 t/m 2201796MA t/m 1796MEDe Koog99
Randweg1 t/m 91796MVDe Koog4
Reuverslandweg--Den Burg0
Richelweg--Den Burg0
Rommelpot1 t/m 291797RNDen Hoorn13
Rozendijk2 t/m 451791PD t/m 1791PEDen Burg34
Ruigendijk1 t/m 221796MPDe Koog19
Ruijslaan77 t/m 981796AC t/m 1796AZDe Koog40
Tempelierweg1 t/m 421791NR t/m 1791NSDen Burg43
Turfweg--Den Burg0
Vinkenlaan--Den Burg0
Vuurtorenweg178 t/m 1931795LL t/m 1795LNDe Cocksdorp8
Waal en Burgerdijk111796MMDe Koog1
Westerslag4 t/m 51791PPDen Burg2
Westerweg80 t/m 881797RHDen Hoorn8
Witteweg5 t/m 251797RR t/m 1797RSDen Hoorn18
Zanddijk7 t/m 81795KCDe Cocksdorp2
v.d. Craatsweg--Den Burg0

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 71 openbare ruimtes en 1.559 adressen in de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 9 juli 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Adressen Texel
Tabelgebruik:

 • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
 • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
 • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
 • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek1791482
Postcode numeriek179515
Postcode numeriek1796972
Postcode numeriek179780
BuurtschapWestermient224
Woonkern't Horntje4
WoonkernDe Koog6
WoonkernDen Hoorn13
WoonplaatsDe Cocksdorp15
WoonplaatsDe Koog982
WoonplaatsDen Burg508
WoonplaatsDen Hoorn83
WijkHet Oude Land en duingebied1588
GemeenteTexel1588
ProvincieNoord-Holland1588
WaterschapHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier1588
LandNederland1588

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven