Statistieken woonplaats De Koog

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats De Koog. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats De Koog. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats De Koog telt 1.377 inwoners in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Koog.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Koog:

JaarAantal inwoners de woonplaats De Koog% verschil
20231.3771,18%
20221.361-0,80%
20211.3720,96%
20201.3590,37%
20191.354-0,07%
20181.3551,19%
20171.3391,44%
20161.3200,84%
20151.3090,31%
20141.305-2,17%
20131.334geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats De Koog is met 43 inwoners gestegen van 1.334 inwoners in 2013 tot 1.377 inwoners in 2023 (dat is een groei van 3,22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 4 inwoners (0,32%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Texel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats De Koog:

In 2013 telde de woonplaats De Koog 1.334 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 1.305 inwoners. Dit is een daling van 29 (-2,17%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 1.305 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 1.377 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 72 (5,5%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 16 (1,18%). Het aantal van 1.377 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats De Koog

Woonplaats De Koog heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.814 hectare, waarvan 3.754 land en 59 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats De Koog telt 2.872 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 217 adressen per km2. Er wonen 709 huishoudens en er zijn in totaal 808 woningen. De woonplaats telt 811 auto's en 395 bedrijfsvestigingen. Woonplaats De Koog ligt in de gemeente Texel.

De brondata voor woonplaats De Koog is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats De Koog zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats De Koog valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die samen geheel of ten dele de woonplaats vormen. Dit zijn: buurt De Koog, buurt Verspreide huizen De Koog en het Duingebied, buurt Verspreide huizen in de polders Eierland en Eendracht en buurt Verspreide huizen in de polders Burger Nieuwland. De cijfers voor de woonplaats De Koog zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats De Koog zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Texel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats De Koog
Kaart van de woonplaats De Koog. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats De Koog binnen de gemeente Texel.

Woningkenmerken
Er zijn 808 woningen in de woonplaats De Koog.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Texel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats De Koog was €425.255 in 2023.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats De Koog.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Koog:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats De Koog% verschil
2023€425.25511%
2022€382.3633,45%
2021€369.6036,4%
2020€347.2985,2%
2019€330.283-3,86%
2018€343.5411,06%
2017€339.9483,79%
2016€327.5211,49%
2015€322.720-1,65%
2014€328.128-1,80%
2013€334.143geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats De Koog is met €91.112 gegroeid van €334.143 in 2013 tot €425.255 in 2023 (dat is een groei van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.111 (2,53%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Texel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Texel.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats De Koog is €425.255, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 23% en er zijn 808 woningen.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Texel (geel), 6 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 13 buurten (blauw). De woonplaats De Koog wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Vrijstaande woningen komen het meeste voor in de woonplaats De Koog: er zijn 351 adressen met het woningtype vrijstaande woning.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats De Koog.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.872 totaal in de woonplaats De Koog

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats De Koog telt in totaal 2.872 adressen, met 2.856 verblijfsobjecten en 16 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 54% van de adressen in woonplaats De Koog ligt binnen de bebouwde kom en 46% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Texel
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats De Koog zijn er 1.972 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel logiesfunctie.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats De Koog.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 527 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de woonplaats De Koog.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats De Koog. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats De Koog

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats De Koog. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats De Koog






Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!







Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Texel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats De Koog






Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!







Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats De Koog.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats De Koog per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats De Koog:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20231.099162116
20221.13013496
20211.15312691
20201.14212690
20191.15311884
20181.14412388
20171.14311482
20161.12511381
20151.12910576
20141.12210676
20131.15610374

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats De Koog als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 12% en herkomst uit landen buiten Europa: 8,4% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 7,7% en herkomst van buiten Europa: 5,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Texel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats De Koog
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats De Koog in 2022 zijn Westers (143 inwoners) en Overig (74 inwoners).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bevolking in de woonplaats De Koog: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar






Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!







Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats De Koog.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats De Koog. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Texel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Texel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de woonplaats De Koog.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de woonplaats De Koog:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.439930
Tussenwoning2.3031.004
Hoekwoning2.2241.063
Twee onder één kap woning3.2061.715
Vrijstaande woning3.6251.812
Huurwoning2.6981.085
Eigen woning3.3311.672

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats De Koog zijn B (490 adressen) en C (462 adressen).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats De Koog. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de woonplaats De Koog: 490 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Texel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats De Koog voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats De Koog voor 2023:

DichtheidNederlandWoonplaats De Koog
Bevolking53337
Adressen2.055217
Autos26522

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats De Koog ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 20 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats De Koog.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats De Koog. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats De Koog vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslag Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureau Dorpshuis de Hof in De Koog

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Dorpshuis de Hof in De Koog is uitgebracht. Stembureau Dorpshuis de Hof in De Koog was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats De Koog.






Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!







Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Dorpshuis de Hof in De Koog bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 18 partijen waarop bij de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024 in de woonplaats De Koog stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 29 stembureaus in de gemeente Texel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Texel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Texel.

Stembureaus Texel
Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.406)




Heel even geduld alsjeblieft...



de inkomensgegevens worden geladen!







Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2021 in de woonplaats De Koog.

Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats De Koog was in 2021 €29.406.


Inwoners en inkomensontvangers:
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied. De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijfsvestigingen (395 totaal)






Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!







Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de woonplaats De Koog (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de woonplaats De Koog voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de woonplaats De Koog zijn in totaal 395 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 395 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 393 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats De Koog. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de woonplaats De Koog
Er zijn 29 elektrische auto’s in juli 2024 in de woonplaats De Koog.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats De Koog op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 29 elektrische auto’s in de woonplaats De Koog. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats De Koog die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 912 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats De Koog in juli 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats De Koog geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.382 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats De Koog (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 797 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats De Koog in juli 2024.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats De Koog geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats De Koog. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 111 misdrijven in de woonplaats De Koog geregistreerd.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats De Koog, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats De Koog zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.678 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 31 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats De Koog 111 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats De Koog in 2023 zijn Overige vermogensdelicten (25 delicten) en Ongevallen (weg) (23 delicten).








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats De Koog.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 10 misdrijven in de woonplaats De Koog geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats De Koog met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats De Koog over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Texel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,05 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de woonplaats De Koog.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats De Koog.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats De Koog. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 7 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats De Koog.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats De Koog.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats De Koog genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats De Koog.








Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.






Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats De Koog.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats De Koog voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal395Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij14Aantal2023
B-F Nijverheid en energie22Aantal2023
G+I Handel en horeca184Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie13Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed44Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening62Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg21Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten33Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.377Aantal2023
Mannen694Aantal2023
Vrouwen679Aantal2023
0 tot 15 jaar147Aantal2023
15 tot 25 jaar146Aantal2023
25 tot 45 jaar325Aantal2023
45 tot 65 jaar444Aantal2023
65 jaar of ouder322Aantal2023
Ongehuwd659Aantal2023
Gehuwd521Aantal2023
Gescheiden129Aantal2023
Verweduwd69Aantal2023
Geboorte totaal13Aantal2022
Geboorte relatief7Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal13Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid37Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag242Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar564Aantal2022
Opleidingsniveau hoog295Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura21Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg8,7%Percentage2022
WMO cliënten46Aantal2022
WMO cliënten relatief34Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.115Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.439Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.303Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.224Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.206Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.625Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.698Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.331Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.472Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.004Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.063Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.715Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.812Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.085Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.672Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel722Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel767Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.383Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++23Aantal2024
Energielabels A+++84Aantal2024
Energielabels A++13Aantal2024
Energielabels A+54Aantal2024
Energielabels A354Aantal2024
Energielabels B490Aantal2024
Energielabels C462Aantal2024
Energielabels D186Aantal2024
Energielabels E105Aantal2024
Energielabels F233Aantal2024
Energielabels G145Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal709Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens320Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen218Aantal2023
Huishoudens met kinderen167Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers58%Percentage2022
Percentage zelfstandigen41%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers1.165Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€33.860Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.406Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar37%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen20%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,65%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,4%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€331x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand16Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO62Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW26Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW296Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland1.099Aantal2023
Herkomst buiten Nederland278Aantal2023
Herkomst Europa162Aantal2023
Herkomst buiten Europa116Aantal2023
Geboren in Nederland1.104Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa39Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa44Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa117Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa71Aantal2023
Autochtoon1.130Aantal2022
Westers totaal143Aantal2022
Niet-westers totaal87Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije3Aantal2022
Overig niet-westers74Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal39Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven8Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting8Aantal2023
Verkeersovertredingen40Aantal2023
Vernieling10Aantal2023
Overige misdrijven6Aantal2023
Totaal misdrijven111Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,65Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,72Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,69Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand19,56Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km0Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,85Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand6,10Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,74Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,48Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km20,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand5,65Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,98Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,78Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,78Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,78Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,22Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand6,33Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand10,48Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,26Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,39Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,39Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,85Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand5,75Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,22Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,55Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand18,96Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand58,86Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand6,49Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,71Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand59,46Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,69Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand18,16Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand59Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand6,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand8,37Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand6Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2738Code2024
RegionaamDe KoogNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.814Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.754Aantal hectaren2023
Oppervlakte water59Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid217Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.872Aantal2024
Adressen met postcode2.862Aantal2024
Adressen met woonfunctie811Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie83Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie6Aantal2024
Adressen met industriefunctie80Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie34Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1.972Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie1Aantal2024
Adressen met sportfunctie3Aantal2024
Adressen met winkelfunctie49Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie52Aantal2024
Verblijfsobjecten2.856Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen16Aantal2024
Panden met adres1.975Aantal2024
Adressen met pand2.845Aantal2024
Percelen met adres1.609Aantal2024
Adressen met perceel2.872Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom1.565Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.307Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom581Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom230Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190025Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 192526Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950110Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 1970527Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980208Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 199076Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000376Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010339Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020237Aantal2024
Panden met adres 2020 en later51Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190028Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 192538Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950132Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 1970697Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 1980420Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990290Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000494Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010383Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020276Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later87Aantal2024
Postcodegebied1796AA-1796PVNaam2024
Meest voorkomende postcode1796Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode100%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade6Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal20Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal811Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine664Aantal2023
Personenautos - overige brandstof146Aantal2023
Personenautos per huishouden1,14Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte22Aantal2023
Motorfietsen63Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad808Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€425.255Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning66%Percentage2023
Percentage meergezinswoning34%Percentage2023
Percentage bewoond74%Percentage2023
Percentage onbewoond26%Percentage2023
Koopwoningen64%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie11%Percentage2023
In bezit overige verhuurders24%Percentage2023
Eigendom onbekend1%Percentage2023
Bouwjaar voor 200081%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200019%Percentage2023
Appartement241Aantal2024
Tussen of geschakelde woning63Aantal2024
Hoekwoning38Aantal2024
Tweeonder1kap118Aantal2024
Vrijstaande woning351Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.045Aantal2024

Download een schat aan informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!