Statistieken woonplaats De Koog

Aantal inwoners per jaar
(kleine stijging van 1,98% naar 1.360 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de woonplaats De Koog. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Het aantal inwoners in de woonplaats De Koog is met 26 personen gestegen van 1.334 in 2013 tot 1.360 in 2022 (dat is 1,98%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over woonplaats De Koog

Woonplaats De Koog heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.814 hectare, waarvan 3.755 land en 59 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats De Koog telt 2.869 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 217 adressen per km2. Er wonen 677 huishoudens en er zijn in totaal 782 woningen. De woonplaats telt 810 auto's en 407 bedrijfsvestigingen. Woonplaats De Koog ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats De Koog is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats De Koog zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats De Koog valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 4 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats De Koog zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats De Koog zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats De Koog
Kaart van de woonplaats De Koog. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats De Koog binnen de gemeente Texel.

Woningkenmerken
Er zijn 782 woningen in de woonplaats De Koog.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Texel in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(stijging van 14% naar €381.899 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de woonplaats De Koog. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de woonplaats De Koog, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats De Koog is met €46.178 gestegen van €335.721 in 2013 tot €381.899 in 2022 (dat is 14%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Texel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 2.869 totaal in de woonplaats De Koog

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De woonplaats De Koog telt in totaal 2.869 adressen, met 2.855 verblijfsobjecten en 14 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats De Koog. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats De Koog. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de woonplaats De Koog

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats De Koog. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats De Koog


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Texel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats De Koog


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de woonplaats De Koog. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de woonplaats De Koog, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de woonplaats De Koog is met 26 personen gedaald van 1.157 in 2013 tot 1.131 in 2022 (dat is 2,27%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Texel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats De Koog
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats De Koog in 2022 zijn Westers (143 inwoners) en Overig (74 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats De Koog: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats De Koog.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats De Koog. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Texel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Texel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats De Koog op 3 januari 2023 zijn B (494 adressen) en A (438 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats De Koog. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in de woonplaats De Koog: 494 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Texel bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de woonplaats De Koog

Er zijn voor de woonplaats De Koog geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats De Koog vallen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stembureau Dorpshuis De Hof

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Dorpshuis De Hof is uitgebracht. Dorpshuis De Hof was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de woonplaats De Koog. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Texel als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Dorpshuis De Hof bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 6 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in de woonplaats De Koog stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Texel telde bij deze verkiezingen in totaal 11 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Texel. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Texel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.035)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2020 in de woonplaats De Koog.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats De Koog was in 2020 €28.035.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (407 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats De Koog (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats De Koog zijn in totaal 407 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 407 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 397 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats De Koog. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats De Koog
Er zijn 14 elektrische auto’s in mei 2023 in de woonplaats De Koog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats De Koog op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 14 elektrische auto’s in de woonplaats De Koog. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats De Koog die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 934 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats De Koog in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats De Koog geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 1.399 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats De Koog (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 801 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats De Koog in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats De Koog geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats De Koog. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 131 misdrijven in de woonplaats De Koog geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats De Koog, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats De Koog zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 1.567 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 30 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 1.567 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 1.542 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de woonplaats De Koog 131 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats De Koog in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (22 delicten) en Ongevallen (weg) (19 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats De Koog.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 5 misdrijven in de woonplaats De Koog geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats De Koog met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats De Koog over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Texel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 29,40 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats De Koog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats De Koog.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats De Koog. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de woonplaats De Koog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats De Koog.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats De Koog genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 12 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de woonplaats De Koog.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats De Koog.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats De Koog voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal407Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij13Aantal2022
B-F Nijverheid en energie21Aantal2022
G+I Handel en horeca182Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie13Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed50Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening64Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg21Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten33Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners1.360Aantal2022
Mannen681Aantal2022
Vrouwen680Aantal2022
0 tot 15 jaar147Aantal2022
15 tot 25 jaar142Aantal2022
25 tot 45 jaar297Aantal2022
45 tot 65 jaar446Aantal2022
65 jaar of ouder330Aantal2022
Ongehuwd622Aantal2022
Gehuwd534Aantal2022
Gescheiden127Aantal2022
Verweduwd73Aantal2022
Westers totaal144Aantal2022
Geboorte totaal8Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal13Aantal2021
Sterfte relatief12Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid36Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag271Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar513Aantal2021
Opleidingsniveau hoog297Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura10Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg5,1%Percentage2020
WMO cliënten41Aantal2021
WMO cliënten relatief30Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.307Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.499Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.933Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.025Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.566Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.765Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.762Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.585Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.875Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.141Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.540Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.712Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.114Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.300Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.419Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning2.100Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief494Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.256Aantal2023
Energielabels Onbepaald1.110Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++19Aantal2023
Energielabels A++3Aantal2023
Energielabels A+14Aantal2023
Energielabels A438Aantal2023
Energielabels B494Aantal2023
Energielabels C223Aantal2023
Energielabels D158Aantal2023
Energielabels E53Aantal2023
Energielabels F242Aantal2023
Energielabels G106Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal677Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens289Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen218Aantal2022
Huishoudens met kinderen167Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,00Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie75%Percentage2021
Percentage werknemers58%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 42%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers1.165Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.461Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.035Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen39%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen24%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen4,16%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,18%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,8%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,3%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€464x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand16Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO72Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW20Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW296Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon1.131Aantal2022
Niet-westers totaal86Aantal2022
Marokko0Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba10Aantal2022
Suriname0Aantal2022
Turkije3Aantal2022
Overig niet-westers74Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal40Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven21Aantal2022
Milieu overtredingen0Aantal2022
Oplichting14Aantal2022
Verkeersovertredingen31Aantal2022
Vernieling16Aantal2022
Overige misdrijven5Aantal2022
Totaal misdrijven131Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand5,08Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand5,15Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand6,31Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand5,15Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand19,44Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,85Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,87Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand6,01Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,04Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand0,65Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand0,47Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km17Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km24Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km31Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand0Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km20,47Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km34Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km50Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand1,03Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand5,58Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand1,03Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand6,69Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand6,69Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand6,69Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,24Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand6,34Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand10,12Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand0,28Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand0,43Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand1,57Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,22Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand0,85Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand5,63Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand0,22Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand5,47Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,74Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand4,79Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand18,84Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand58,56Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand6,41Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand1,75Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand59,32Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand18,34Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand59Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,91Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand19Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand8,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km9Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2738CodeWP2738
RegionaamDe KoogNaamDe Koog
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal3.814Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.755Aantal hectaren2022
Oppervlakte water59Aantal hectaren2022
Mate van stedelijkheid5Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid217Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal2.869Aantal2023
Adressen met postcode2.860Aantal2023
Adressen met woonfunctie809Aantal2023
Panden1.978Aantal2023
Percelen1.609Aantal2023
Panden voor 17000Aantal2023
Panden 1700 tot 190028Aantal2023
Panden 1900 tot 192540Aantal2023
Panden 1925 tot 1950131Aantal2023
Panden 1950 tot 1970715Aantal2023
Panden 1970 tot 1980421Aantal2023
Panden 1980 tot 1990289Aantal2023
Panden 1990 tot 2000490Aantal2023
Panden 2000 tot 2010382Aantal2023
Panden 2010 tot 2020281Aantal2023
Panden 2020 en later62Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade4Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade17Aantal2021
Verkeersongevallen totaal21Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal810Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine678Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof133Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,16Aantal2022
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen63Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad782Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€381.899Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning69%Percentage2022
Percentage meergezinswoning31%Percentage2022
Percentage bewoond76%Percentage2022
Percentage onbewoond24%Percentage2022
Koopwoningen66%Percentage2022
Huurwoningen totaal34%Percentage2022
In bezit woningcorporatie11%Percentage2022
In bezit overige verhuurders22%Percentage2022
Eigendom onbekend1%Percentage2022
Bouwjaar voor 200083%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200017%Percentage2022

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!