Statistieken gemeente Schiedam

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Schiedam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Schiedam. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Schiedam telt 81.838 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Schiedam.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Schiedam:

JaarAantal inwoners de gemeente Schiedam% verschil
202481.8381,50%
202380.6281,24%
202279.6440,46%
202179.2790,70%
202078.7300,94%
201977.9990,12%
201877.9070,09%
201777.8380,95%
201677.1080,31%
201576.8690,55%
201476.4500,31%
201376.216-0,04%
201276.2440,69%
201175.7180,20%
201075.5650,32%
200975.3260,51%
200874.947-0,29%
200775.162-0,30%
200675.389-0,13%
200575.487-0,17%
200475.619-0,24%
200375.802-1,01%
200276.5760,62%
200176.1020,68%
200075.5890,56%
199975.1690,35%
199874.9100,03%
199774.8890,98%
199674.1620,93%
199573.480geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Schiedam is met 8.358 inwoners gestegen van 73.480 inwoners in 1995 tot 81.838 inwoners in 2024 (dat is een grote groei van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 288 inwoners (0,37%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Schiedam.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Schiedam:

In 1995 telde de gemeente Schiedam 73.480 inwoners. Het aantal van 73.480 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 81.838 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 8.358 (11%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 1.210 (1,50%). Het aantal van 81.838 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Schiedam heeft afgerond een totale oppervlakte van 1.986 hectare, waarvan 1.781 land en 205 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 3.363 adressen per km2. Er wonen 38.365 huishoudens in de gemeente Schiedam en de gemeente telt 1 woonplaats, 12 wijken en 70 buurten.

De naam Schiedam wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Schiedam. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Schiedam

Vlag van de gemeente Schiedam

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Schiedam
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Schiedam met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Polderbuitengebied, 2: Spaland en Sveaparken, 3: Woudhoek, 4: Groenoord, 5: Industrie ...Toon meer... Kaart van de gemeente Schiedam met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Polderbuitengebied, 2: Spaland en Sveaparken, 3: Woudhoek, 4: Groenoord, 5: Industrie, 6: Kethel, 7: Nieuwland, 8: Oost, 9: Centrum, 10: West, 11: Zuid, 12: Schiedamse Havens ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 38.089 woningen in de gemeente Schiedam.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Schiedam in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Schiedam was €288.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Schiedam.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Schiedam:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Schiedam% verschil
2023€288.00015%
2022€250.00013%
2021€221.00013%
2020€195.00015%
2019€170.0009%
2018€156.0005,4%
2017€148.0001,37%
2016€146.0000,69%
2015€145.000-2,03%
2014€148.000-5,1%
2013€156.0000%
2012€156.000-1,89%
2011€159.000-1,85%
2010€162.0001,25%
2009€160.0001,91%
2008€157.0003,97%
2007€151.00013%
2006€134.0000%
2005€134.00054%
2004€87.000-1,14%
2003€88.0000%
2002€88.0001,15%
2001€87.00061%
2000€54.0000%
1999€54.0001,89%
1998€53.0000%
1997€53.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Schiedam is met €235.000 gestegen van €53.000 in 1997 tot €288.000 in 2023 (dat is een stijging van 443%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €9.038 (7,6%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Schiedam.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Schiedam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Schiedam is €288.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 18% en er zijn 38.089 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 12 wijken (oranje) en 70 buurten (blauw). De gemeente Schiedam wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Schiedam: er zijn 26.448 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Schiedam.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 43.308 totaal in de gemeente Schiedam

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Schiedam telt in totaal 43.308 adressen, met 43.209 verblijfsobjecten, 38 standplaatsen en 61 ligplaatsen. Alle adressen in gemeente Schiedam liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Schiedam
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Schiedam zijn er 39.218 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Schiedam.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.553 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de gemeente Schiedam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Schiedam. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Schiedam

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Schiedam. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Schiedam


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Schiedam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Schiedam


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Schiedam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Schiedam per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Schiedam:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202342.67210.98226.974
202243.48010.46425.700
202143.94910.22225.108
202044.3199.95624.455
201944.8989.57723.524
201845.4739.38423.050
201746.1739.16222.503
201646.5758.83421.699
201547.1608.59621.113
201447.6088.34520.497
201348.1208.12919.967
201248.6717.97819.595
201149.1097.69918.910
201049.6117.50918.445
200950.0927.30117.933
200850.4977.07417.376
200751.1816.93917.042
200651.6256.87616.888
200552.1466.75316.588
200452.6336.65116.335
200353.2206.53416.048
200254.2696.45415.853
200154.9006.13415.068
200055.6425.77114.176
199956.3155.45513.399
199857.0115.17912.720
199757.6494.98812.252
199657.9194.70011.543

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Schiedam als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 53%, herkomst uit Europese landen: 14% en herkomst uit landen buiten Europa: 33% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europa: 6,3% en herkomst van buiten Europa: 16%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Schiedam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Schiedam
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Schiedam in 2022 zijn Westers (11.838 inwoners) en Turkije (8.137 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Schiedam: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Schiedam.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Schiedam. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Schiedam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schiedam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Schiedam zijn C (8.807 adressen) en A (6.081 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Schiedam. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Schiedam: 8.807 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Schiedam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 876 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Schiedam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Schiedam. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Schiedam vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Schiedam.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Schiedam voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Schiedam ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

93 stembureaus

Er zijn 93 stembureaus in de gemeente Schiedam. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Schiedam
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Schiedam over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Schiedam.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Schiedam het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Schiedam van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Schiedam
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Schiedam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Schiedam:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV10.72528%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA5.72015%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD4.75513%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.78810%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK3.76110%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.8824,99%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP1.2713,37%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD1.0852,88%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD8992,38%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA8482,25%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7321,94%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt5701,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU3771,00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ12700,72%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA212560,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS2180,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1670,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1340,36%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter590,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten400,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN380,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN370,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF280,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport280,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP190,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.19912%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.86411%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks2.75111%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV2.2318,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA2.1508,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA211.9527,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661.6286,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.3015%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK1.2454,83%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.1304,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD1.1244,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.1164,33%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.0273,99%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt6062,35%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU4651,80%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP3581,39%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2981,16%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP1760,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD1120,43%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft320,12%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.58318%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA3.39513%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.00912%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2.97212%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD2.69511%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk2.4109,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA211.8917,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.5726,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.0634,15%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL8803,43%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP7582,96%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD4041,58%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.20516%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK3.08712%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks2.83211%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.5139,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.3869%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
OuderenPartij Schiedam2.2688,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PS Progressief Schiedam1.9847,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Blanco (Janssen M.)1.8336,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
AOV1.7926,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.7106,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal Onafhankelijk Schiedam (L.O.S.)1.5045,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Sociaal Liberaal Verbond (S.L.V.)3811,44%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA3.45617%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.24716%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD2.44012%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.7358,8%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.4067,1%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK1.3536,8%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS1.1465,8%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D661.1415,8%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV1.0975,6%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP9114,61%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD8924,51%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP5532,80%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt2811,42%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten490,25%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen370,19%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft210,11%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Schiedam op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Schiedam. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.600) gemeente Schiedam


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Schiedam.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Oranjekwartier heeft met €42.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Schiedam. En buurt Tuindorp heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Schiedam.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Schiedam is €28.600. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.400. Gemeente Schiedam telt 62.900 inkomensontvangers op 81.838 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
8% procent van de huishoudens in gemeente Schiedam heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Schiedam


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Schiedam is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Schiedam is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Schiedam. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Schiedam
Er zijn 1.144 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Schiedam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Schiedam op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.144 elektrische auto’s in de gemeente Schiedam. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Schiedam die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 34.572 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Schiedam in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Schiedam geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 46.116 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Schiedam (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 33.130 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Schiedam in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Schiedam geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Schiedam. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 4.849 misdrijven in de gemeente Schiedam geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Schiedam, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Schiedam zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 62.779 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Schiedam 4.849 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Schiedam in 2023 zijn Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (597 delicten) en Horizontale fraude (578 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Schiedam.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 547 misdrijven in de gemeente Schiedam geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Schiedam met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Schiedam over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Schiedam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 26,93 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Schiedam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Schiedam.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Schiedam. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Schiedam
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Schiedam dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Schiedam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Schiedam.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Schiedam genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Schiedam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Schiedam.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Schiedam. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
70% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Schiedam geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Schiedam. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Schiedam is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
63% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Schiedam heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Schiedam. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Schiedam is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Schiedam gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Schiedam. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Schiedam is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Schiedam heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Schiedam. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Schiedam is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Schiedam heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Schiedam. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Schiedam is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
52% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Schiedam heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Schiedam. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Schiedam is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
54% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Schiedam voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Schiedam. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Schiedam is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Schiedam heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Schiedam. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Schiedam is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Schiedam doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Schiedam. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Schiedam is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Schiedam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal10.425Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij175Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2.670Aantal2023
G+I Handel en horeca1.580Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie790Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed490Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2.035Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.650Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten1.040Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners81.838Aantal2024
Mannen40.898Aantal2024
Vrouwen40.940Aantal2024
0 tot 15 jaar13.010Aantal2024
15 tot 25 jaar9.231Aantal2024
25 tot 45 jaar23.999Aantal2024
45 tot 65 jaar21.261Aantal2024
65 jaar of ouder14.337Aantal2024
Ongehuwd43.690Aantal2024
Gehuwd27.632Aantal2024
Gescheiden6.810Aantal2024
Verweduwd3.706Aantal2024
Geboorte totaal902Aantal2022
Geboorte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal755Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.595Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag19.090Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar26.420Aantal2022
Opleidingsniveau hoog15.810Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.265Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg6,4%Percentage2022
WMO cliënten5.605Aantal2022
WMO cliënten relatief70Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.390Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.100Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement770Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.100Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.420Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.690Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning910Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel4.051Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel12.339Aantal2024
Adressen met definitief energielabel26.918Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++114Aantal2024
Energielabels A+++381Aantal2024
Energielabels A++133Aantal2024
Energielabels A+308Aantal2024
Energielabels A6.081Aantal2024
Energielabels B4.842Aantal2024
Energielabels C8.807Aantal2024
Energielabels D4.608Aantal2024
Energielabels E5.416Aantal2024
Energielabels F3.490Aantal2024
Energielabels G5.076Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn52%percentage2020
Drinker70%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker22%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn44%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk32%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam54%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam15%percentage2020
Emotioneel eenzaam35%percentage2020
Sociaal eenzaam35%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven88%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren9%percentage2020
Vrijwilligerswerk18%percentage2020
Mantelzorger12%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking8%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen18%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal38.365Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens15.929Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen9.726Aantal2023
Huishoudens met kinderen12.710Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,08Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie63%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers62.900Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.400Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.600Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,9%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum8%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€56x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand2.300Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO3.040Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW820Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW12.680Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland42.672Aantal2023
Herkomst buiten Nederland37.956Aantal2023
Herkomst Europa10.982Aantal2023
Herkomst buiten Europa26.974Aantal2023
Geboren in Nederland42.672Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa3.154Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa13.524Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa7.828Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa13.450Aantal2023
Autochtoon43.480Aantal2022
Westers totaal11.838Aantal2022
Niet-westers totaal24.326Aantal2022
Marokko2.886Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba2.035Aantal2022
Suriname3.222Aantal2022
Turkije8.137Aantal2022
Overig niet-westers8.046Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal2.204Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven462Aantal2023
Milieu overtredingen12Aantal2023
Oplichting648Aantal2023
Verkeersovertredingen860Aantal2023
Vernieling451Aantal2023
Overige misdrijven212Aantal2023
Totaal misdrijven4.849Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km44Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km14Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km79Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km213Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,40Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km92Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km130Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km141Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km10,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km69Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km135Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km30Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,40Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km54Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km40Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand7,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,00Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km36Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km37Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand1Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km55Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0606Code2023
RegionaamSchiedamNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode06060000Code2023
Oppervlakte totaal1.986Aantal hectaren2024
Oppervlakte land1.781Aantal hectaren2024
Oppervlakte water205Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid3.363Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal43.308Aantal2024
Adressen met postcode43.229Aantal2024
Adressen met woonfunctie39.218Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie383Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie1.005Aantal2024
Adressen met industriefunctie900Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie495Aantal2024
Adressen met logiesfunctie118Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie66Aantal2024
Adressen met sportfunctie62Aantal2024
Adressen met winkelfunctie940Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.321Aantal2024
Verblijfsobjecten43.209Aantal2024
Ligplaatsen61Aantal2024
Standplaatsen38Aantal2024
Panden met adres17.672Aantal2024
Adressen met pand43.061Aantal2024
Percelen met adres15.447Aantal2024
Adressen met perceel43.308Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom43.272Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom36Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom39.192Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom26Aantal2024
Panden met adres voor 170015Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.390Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252.151Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503.553Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.595Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.295Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.506Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.949Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.493Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.185Aantal2024
Panden met adres 2020 en later540Aantal2024
Adressen met pand voor 170054Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002.086Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19253.427Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19507.482Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197010.559Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.753Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19905.420Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004.607Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20103.046Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.649Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later978Aantal2024
Postcodegebied3111AA-3125KJNaam2024
Meest voorkomende postcode3112Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode14%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade187Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade688Aantal2022
Verkeersongevallen totaal876Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal31.893Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine26.200Aantal2023
Personenautos - overige brandstof5.695Aantal2023
Personenautos per huishouden0,83Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.791Aantal2023
Motorfietsen2.007Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad38.089Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€288.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning32%Percentage2023
Percentage meergezinswoning68%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen49%Percentage2023
Huurwoningen totaal51%Percentage2023
In bezit woningcorporatie30%Percentage2023
In bezit overige verhuurders21%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200087%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2023
Appartement26.448Aantal2024
Tussen of geschakelde woning9.209Aantal2024
Hoekwoning2.566Aantal2024
Tweeonder1kap549Aantal2024
Vrijstaande woning446Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.991Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Schiedam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Schiedam
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Schiedam: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 967 patiënten in de gemeente Schiedam met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Schiedam
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Schiedam.

Gemiddeld overleden 14,73 personen per week in de gemeente Schiedam. Het aantal sterftes in de gemeente Schiedam is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 20 (13 tot en met 19 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Schiedam: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (10.425 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Schiedam (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Schiedam zijn in totaal 10.425 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 10.425 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 10.430 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 84 wijken en buurten in gemeente Schiedam. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Schiedam als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Schiedam als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities