Statistieken wijk Centrum

Aantal inwoners per jaar
(groei van 18% naar 5.120 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de wijk Centrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de wijk Centrum is met 771 personen gestegen van 4.349 in 2013 tot 5.120 in 2023 (dat is 18%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de wijk Centrum

Wijk Centrum heeft afgerond een totale oppervlakte van 59 hectare, waarvan 53 land en 7 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 5.129 adressen per km2. De wijk Centrum ligt in de gemeente Schiedam.

De gegevens van de wijk Centrum voor de jaren 2013 tot en met 2022 zijn berekend.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Centrum
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Brandersbuurt, 2: Binnenstad, 3: Walvisbuurt, 4: De Plantage.

Woningkenmerken
Er zijn 2.805 woningen in de wijk Centrum.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Schiedam in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 65% naar €275.526 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Centrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de wijk Centrum, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de wijk Centrum is met €108.542 toegenomen van €166.983 in 2013 tot €275.526 in 2022 (dat is 65%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Schiedam.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 3.771 totaal in de wijk Centrum

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2023. De wijk Centrum telt in totaal 3.771 adressen, met 3.745 verblijfsobjecten en 26 ligplaatsen (er zijn geen standplaatsen).

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de wijk Centrum. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 juli 2023.

Toelichting
Bevolking in de wijk Centrum

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Centrum. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Schiedam bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Centrum


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de wijk Centrum. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de wijk Centrum, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de wijk Centrum is met 66 personen gestegen van 2.903 in 2013 tot 2.969 in 2022 (dat is 2,26%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Schiedam naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Centrum
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Centrum in 2022 zijn Westers (974 inwoners) en Overig (500 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Centrum: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de wijk Centrum.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Centrum. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Schiedam:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Schiedam. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Centrum zijn G (707 adressen) en C (670 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Centrum. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de wijk Centrum: 707 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Schiedam bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de wijk Centrum
Er waren 34 verkeersongevallen totaal in 2021 in de wijk Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Centrum. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Centrum vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in wijk Centrum.

De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Centrum voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de wijk Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2021
Stembureau Wennekerpand

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in Wennekerpand is uitgebracht. Wennekerpand was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de wijk Centrum. De uitslagen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 2023 zijn momenteel nog niet per stembureau beschikbaar maar wel voor de gemeente Schiedam als geheel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Wennekerpand bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021. De grafiek toont de 15 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 24 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 in de wijk Centrum stemmen zijn uitgebracht.

De gemeente Schiedam telde bij deze verkiezingen in totaal 30 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Schiedam. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Schiedam.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€31.672)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Centrum.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Schiedam (wijk Centrum is rood)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in wijk Centrum is €31.672. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €37.502. Wijk Centrum telt 4.199 inkomensontvangers op 5.120 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,8% procent van de huishoudens in wijk Centrum heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Schiedam (wijk Centrum is rood)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (1.234 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de wijk Centrum (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de wijk Centrum zijn in totaal 1.234 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.234 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.235 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Centrum. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de wijk Centrum
Er zijn 53 elektrische auto’s in september 2023 in de wijk Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Centrum op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 53 elektrische auto’s in de wijk Centrum. Dit is het totaal aantal in september 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Centrum die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.248 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Centrum in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Centrum geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 2.900 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Centrum (in september 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 2.084 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Centrum in september 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in september 2023 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Centrum geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Centrum. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 september 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 492 misdrijven in de wijk Centrum geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Centrum, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of maart 2022 tot en met augustus 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Centrum zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 6.971 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 37 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de wijk Centrum 492 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Centrum in 2022 zijn Winkeldiefstal (82 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (62 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, wijk Centrum.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In augustus 2023 zijn er 51 misdrijven in de wijk Centrum geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Centrum met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Centrum over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Schiedam.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 46,88 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de wijk Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de wijk Centrum.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Centrum. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de wijk Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Centrum.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Centrum genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 5 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de wijk Centrum.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Centrum.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de wijk Centrum. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
77% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Centrum geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
57% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Centrum heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Centrum gaat één of meer dagen per week lopend en/of fietsend naar school of het werk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Centrum heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
23% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Centrum heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
51% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Centrum heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
53% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Centrum voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de wijk Centrum heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
25% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de wijk Centrum doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Centrum. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Centrum is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.234Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2022
B-F Nijverheid en energie165Aantal2022
G+I Handel en horeca285Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie70Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed95Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening290Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg135Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten190Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners5.120Aantal2023
Mannen2.715Aantal2023
Vrouwen2.400Aantal2023
0 tot 15 jaar550Aantal2023
15 tot 25 jaar535Aantal2023
25 tot 45 jaar1.785Aantal2023
45 tot 65 jaar1.520Aantal2023
65 jaar of ouder730Aantal2023
Ongehuwd3.010Aantal2023
Gehuwd1.465Aantal2023
Gescheiden505Aantal2023
Verweduwd135Aantal2023
Westers totaal975Aantal2022
Geboorte totaal45Aantal2021
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal25Aantal2021
Sterfte relatief5Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid9.722Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag1.040Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.580Aantal2021
Opleidingsniveau hoog1.629Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura40Aantal2021
Percentage jongeren met jeugdzorg4,73%Percentage2021
WMO cliënten215Aantal2021
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.394Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.157Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning3.197Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.308Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.802Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.010Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.711Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.193Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.066Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.635Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.774Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.375Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.580Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.102Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.263Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.887Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.170Aantal2023
Energielabels Onbepaald710Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++68Aantal2023
Energielabels A++10Aantal2023
Energielabels A+18Aantal2023
Energielabels A400Aantal2023
Energielabels B399Aantal2023
Energielabels C670Aantal2023
Energielabels D319Aantal2023
Energielabels E196Aantal2023
Energielabels F270Aantal2023
Energielabels G707Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2020
Drinker77%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht49%percentage2020
Overgewicht50%percentage2020
Ernstig overgewicht15%percentage2020
Roker24%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2020
Wekelijkse sporters50%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk53%percentage2020
Lopen naar school of werk32%percentage2020
Fietsen naar school of werk34%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam53%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2020
Emotioneel eenzaam35%percentage2020
Sociaal eenzaam34%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen19%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren10%percentage2020
Vrijwilligerswerk19%percentage2020
Mantelzorger11%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)10%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)8%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid78%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen32%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie50%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.890Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.500Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen765Aantal2023
Huishoudens met kinderen625Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1,80Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2021
Percentage werknemers78%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 22%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers4.199Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€37.502Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€31.672Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen9%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,8%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€368x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand150Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO200Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW70Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW580Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon2.969Aantal2022
Niet-westers totaal1.136Aantal2022
Marokko90Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba90Aantal2022
Suriname175Aantal2022
Turkije266Aantal2022
Overig niet-westers500Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal240Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven52Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting38Aantal2022
Verkeersovertredingen98Aantal2022
Vernieling34Aantal2022
Overige misdrijven29Aantal2022
Totaal misdrijven492Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,73Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,04Gemiddelde afstand in km2021
Apotheek afstand0,82Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,45Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,41Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km55Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,19Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km32Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km101Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km284Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand0,68Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km45Gemiddeld aantal2022
Café afstand0,15Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km18Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km130Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,25Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km17Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km65Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km170Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,19Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km26Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km63Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km188Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km12,67Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km76Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km124Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km97Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,59Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km80Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,66Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km18Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km51Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,19Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km60Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,26Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km13Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km45Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,36Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km26Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,42Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,42Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,47Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,72Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand8,83Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,72Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,87Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,21Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,89Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand0,92Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,36Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,35Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand6,15Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand10,76Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand0,47Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km6Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km34Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand0,50Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km20Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km33Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand0,71Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km13Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand1Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand0Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,57Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km8Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km55Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK060600Code2023
RegionaamCentrumNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode06060000Code2023
Oppervlakte totaal59Aantal hectaren2023
Oppervlakte land53Aantal hectaren2023
Oppervlakte water7Aantal hectaren2023
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage1%Percentage2022
Mate van stedelijkheid1Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid5.129Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.771Aantal2023
Adressen met postcode3.767Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.068Aantal2023
Panden1.292Aantal2023
Percelen1.235Aantal2023
Panden voor 170010Aantal2023
Panden 1700 tot 1900896Aantal2023
Panden 1900 tot 1925750Aantal2023
Panden 1925 tot 1950367Aantal2023
Panden 1950 tot 1970108Aantal2023
Panden 1970 tot 1980230Aantal2023
Panden 1980 tot 1990624Aantal2023
Panden 1990 tot 2000279Aantal2023
Panden 2000 tot 2010218Aantal2023
Panden 2010 tot 202064Aantal2023
Panden 2020 en later126Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade23Aantal2021
Verkeersongevallen totaal34Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal2.045Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine1.675Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof375Aantal2022
Personenauto's per huishouden0,71Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte3.787Aantal2022
Motorfietsen205Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.805Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€275.526Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning22%Percentage2022
Percentage meergezinswoning78%Percentage2022
Percentage bewoond92%Percentage2022
Percentage onbewoond8%Percentage2022
Koopwoningen52%Percentage2022
Huurwoningen totaal48%Percentage2022
In bezit woningcorporatie19%Percentage2022
In bezit overige verhuurders29%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200087%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200013%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Schiedam. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Centrum: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 25 augustus 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!