Statistieken gemeente Meppel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Meppel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Meppel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Meppel telt 35.810 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Meppel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Meppel:

JaarAantal inwoners de gemeente Meppel% verschil
202435.8100,98%
202335.4642,02%
202234.7611,09%
202134.3861,37%
202033.9201,06%
201933.5640,46%
201833.4101,17%
201733.0250,70%
201632.794-0,02%
201532.799-0,21%
201432.8670,43%
201332.7260,47%
201232.5730,19%
201132.5110,41%
201032.3781,10%
200932.0261,55%
200831.5361,44%
200731.0871,79%
200630.5390,47%
200530.397-0,83%
200430.6510,21%
200330.5881,21%
200230.2210,61%
200130.0371,30%
200029.6520,78%
199929.4230,97%
199829.13915%
199725.3881,23%
199625.0800,72%
199524.901geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Meppel is met 10.909 inwoners gegroeid van 24.901 inwoners in 1995 tot 35.810 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote stijging van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 376 inwoners (1,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Meppel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Meppel:

In 1995 telde de gemeente Meppel 24.901 inwoners. Het aantal van 24.901 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 35.810 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 10.909 (44%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 346 (0,98%). Het aantal van 35.810 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Meppel

De gemeente Meppel is een gemeente in de provincie Drenthe. Gemeente Meppel heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.703 hectare, waarvan 5.550 land en 153 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.299 adressen per km2. Er wonen 16.235 huishoudens in de gemeente Meppel en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 14 wijken en 46 buurten.

De naam Meppel wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Meppel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Meppel

Vlag van de gemeente Meppel

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Meppel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Meppel met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Nijeveen, 2: Verspreid gebied Meppel, 3: Industrieterrein Noord, 4: Nieuwveenselanden, 5: Watertoren ...Toon meer... Kaart van de gemeente Meppel met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Nijeveen, 2: Verspreid gebied Meppel, 3: Industrieterrein Noord, 4: Nieuwveenselanden, 5: Watertoren, 6: Haveltermade, 7: Blankenstein, 8: Oosterboer, 9: Industrie Oevers, 10: Centrum, 11: Ezinge, 12: Rogat, 13: Koedijkslanden, 14: Berggierslanden ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 16.390 woningen in de gemeente Meppel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Meppel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Meppel was €289.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Meppel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Meppel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Meppel% verschil
2023€289.00016%
2022€249.0009,7%
2021€227.0006,6%
2020€213.0006,5%
2019€200.0005,3%
2018€190.0002,15%
2017€186.0002,20%
2016€182.0000%
2015€182.000-4,21%
2014€190.000-3,55%
2013€197.000-2,96%
2012€203.000-3,33%
2011€210.000-1,41%
2010€213.0000%
2009€213.0003,90%
2008€205.0006,2%
2007€193.0009,7%
2006€176.0000%
2005€176.00064%
2004€107.0000%
2003€107.0000%
2002€107.0000,94%
2001€106.00049%
2000€71.0001,43%
1999€70.0000%
1998€70.0004,48%
1997€67.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Meppel is met €222.000 toegenomen van €67.000 in 1997 tot €289.000 in 2023 (dat is een groei van 331%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.538 (6,7%).

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Meppel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Meppel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Meppel is €289.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 16.390 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), 5 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 46 buurten (blauw). De gemeente Meppel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Meppel: er zijn 5.199 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Meppel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 19.708 totaal in de gemeente Meppel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Meppel telt in totaal 19.708 adressen, met 19.648 verblijfsobjecten, 16 standplaatsen en 44 ligplaatsen. 98% van de adressen in gemeente Meppel ligt binnen de bebouwde kom en 2% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Meppel
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Meppel zijn er 17.146 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Meppel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.539 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de gemeente Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Meppel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Meppel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Meppel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Meppel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Meppel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Meppel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Meppel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Meppel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202330.1121.8923.460
202230.2871.5822.892
202130.1611.4942.731
202029.8641.4342.622
201929.6481.3842.532
201829.6151.3422.453
201729.3391.3032.383
201629.2511.2522.291
201529.3501.2192.230
201429.4011.2252.241
201329.3341.1992.193
201229.1781.2002.195
201129.1831.1762.152
201029.0351.1822.161
200928.7571.1562.113
200828.3471.1272.062
200727.9631.1042.020
200627.4231.1022.014
200527.3671.0711.959
200427.2721.1952.184
200327.2791.1702.139
200227.2991.0331.889
200127.1471.0221.868
200026.8979741.781
199926.7189561.749
199826.5399191.681
199722.9638571.568
199622.7488241.508

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Meppel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 5,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,8% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 91%, herkomst uit Europa: 3,29% en herkomst van buiten Europa: 6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Meppel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Meppel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Meppel in 2022 zijn Westers (2.154 inwoners) en Overig (1.326 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Meppel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Meppel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Meppel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Meppel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Meppel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Meppel zijn A (4.654 adressen) en C (4.384 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Meppel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Meppel: 4.654 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Meppel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 206 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Meppel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Meppel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Meppel.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Meppel voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Meppel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

52 stembureaus

Er zijn 52 stembureaus in de gemeente Meppel. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Meppel
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Meppel over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Meppel.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Meppel het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Meppel van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Meppel
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2019) in de gemeente Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 23 mei 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Meppel:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV5.04222%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC3.62916%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA3.25914%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD3.12514%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.4646,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D661.2005,3%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA8893,94%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU8223,64%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP7823,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD5472,42%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD4832,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt3511,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK2601,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211600,71%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP1570,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1420,63%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1020,45%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1430,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter310,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN270,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF170,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten150,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP100,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB5.01028%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.7059,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.3977,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.2647%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.2176,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP1.0675,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt9785,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA8684,82%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD8394,66%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D668124,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV7224,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD5272,93%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA215202,89%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Sterk Lokaal Drenthe4332,41%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2051,14%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP1921,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1740,97%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Alliantie580,32%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft120,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.83227%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk3.22318%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.94811%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel1.7409,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.5298,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU1.3287,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.1156,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP8074,59%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5072,88%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP2821,60%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2631,50%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SteM4.38330%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD2.25615%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.00314%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.4189,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.2818,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP1.2308,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.1688%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks9396,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.49222%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.69215%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.46513%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.21111%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.0579,3%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP8797,7%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
D666565,7%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
SP4844,24%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS4473,91%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PvdD3963,47%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
PVV3743,27%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Volt1791,57%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
DENK380,33%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft220,19%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen200,18%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019
Piraten150,13%Europees Parlementsverkiezingen, 23 mei 2019

Bekijk de voorlopige uitslagen voor de Europees Parlementsverkiezingen van juni 2024 voor de gemeente Meppel op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Meppel. Op deze pagina vind je ook de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€29.000) gemeente Meppel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Meppel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Nijeveen Oost heeft met €33.700 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Meppel. En buurt Oude Vaart heeft met €18.947 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Meppel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Meppel is €29.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.100. Gemeente Meppel telt 28.000 inkomensontvangers op 35.810 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,3% procent van de huishoudens in gemeente Meppel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Drenthe gemeente Meppel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Drenthe (gemeente Meppel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Drenthe. De positie van gemeente Meppel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Meppel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Meppel
Er zijn 454 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Meppel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 454 elektrische auto’s in de gemeente Meppel. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Meppel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 17.397 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Meppel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Meppel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 24.910 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Meppel (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 18.495 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Meppel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Meppel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Meppel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.219 misdrijven in de gemeente Meppel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Meppel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Meppel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 15.443 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Meppel 1.219 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Meppel in 2023 zijn Ongevallen (weg) (202 delicten) en Horizontale fraude (165 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Meppel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 114 misdrijven in de gemeente Meppel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Meppel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Meppel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Meppel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,09 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Meppel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Meppel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Meppel
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Meppel dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Meppel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Meppel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Meppel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Meppel. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Meppel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meppel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meppel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Meppel heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meppel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meppel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
54% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Meppel voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meppel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meppel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
84% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Meppel heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meppel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meppel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
27% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Meppel heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meppel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meppel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
42% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Meppel heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meppel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meppel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Meppel voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meppel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meppel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Meppel heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meppel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meppel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Meppel doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Meppel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Meppel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Meppel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.930Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij105Aantal2023
B-F Nijverheid en energie455Aantal2023
G+I Handel en horeca780Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie255Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed285Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening905Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg735Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten410Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners35.810Aantal2024
Mannen17.534Aantal2024
Vrouwen18.276Aantal2024
0 tot 15 jaar5.450Aantal2024
15 tot 25 jaar4.515Aantal2024
25 tot 45 jaar8.715Aantal2024
45 tot 65 jaar9.622Aantal2024
65 jaar of ouder7.508Aantal2024
Ongehuwd16.866Aantal2024
Gehuwd14.059Aantal2024
Gescheiden3.104Aantal2024
Verweduwd1.781Aantal2024
Geboorte totaal300Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal364Aantal2022
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid645Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag6.720Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar12.020Aantal2022
Opleidingsniveau hoog7.740Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.035Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten2.680Aantal2022
WMO cliënten relatief77Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.490Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.830Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.730Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.880Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.050Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.230Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning800Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.180Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.260Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.751Aantal2024
Adressen met definitief energielabel11.697Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++123Aantal2024
Energielabels A+++303Aantal2024
Energielabels A++113Aantal2024
Energielabels A+307Aantal2024
Energielabels A4.654Aantal2024
Energielabels B2.948Aantal2024
Energielabels C4.384Aantal2024
Energielabels D1.409Aantal2024
Energielabels E747Aantal2024
Energielabels F862Aantal2024
Energielabels G1.597Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker9%percentage2020
Overmatige drinker7%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht53%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker19%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2020
Wekelijkse sporters45%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk46%percentage2020
Lopen naar school of werk19%percentage2020
Fietsen naar school of werk37%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam27%percentage2020
Sociaal eenzaam28%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen12%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid80%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen33%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid31%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt29%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie5%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal16.235Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens6.182Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.731Aantal2023
Huishoudens met kinderen5.322Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,13Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers28.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.100Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€29.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,3%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,6%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€115x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand690Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.560Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW310Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.630Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland30.112Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.352Aantal2023
Herkomst Europa1.892Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.460Aantal2023
Geboren in Nederland30.112Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa712Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.541Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.180Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.919Aantal2023
Autochtoon30.287Aantal2022
Westers totaal2.154Aantal2022
Niet-westers totaal2.320Aantal2022
Marokko636Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba99Aantal2022
Suriname200Aantal2022
Turkije59Aantal2022
Overig niet-westers1.326Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal397Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven121Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting200Aantal2023
Verkeersovertredingen274Aantal2023
Vernieling162Aantal2023
Overige misdrijven65Aantal2023
Totaal misdrijven1.219Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km27Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,80Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand35,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand24Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand21Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0119Code2023
RegionaamMeppelNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode01190000Code2023
Oppervlakte totaal5.703Aantal hectaren2024
Oppervlakte land5.550Aantal hectaren2024
Oppervlakte water153Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.299Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal19.708Aantal2024
Adressen met postcode18.981Aantal2024
Adressen met woonfunctie17.146Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie127Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie595Aantal2024
Adressen met industriefunctie978Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie283Aantal2024
Adressen met logiesfunctie15Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie44Aantal2024
Adressen met sportfunctie26Aantal2024
Adressen met winkelfunctie450Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie794Aantal2024
Verblijfsobjecten19.648Aantal2024
Ligplaatsen44Aantal2024
Standplaatsen16Aantal2024
Panden met adres14.220Aantal2024
Adressen met pand19.639Aantal2024
Percelen met adres12.061Aantal2024
Adressen met perceel19.708Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom19.302Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom406Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom16.814Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom332Aantal2024
Panden met adres voor 17006Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900606Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925756Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.678Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.159Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.539Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.508Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.949Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.356Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.182Aantal2024
Panden met adres 2020 en later481Aantal2024
Adressen met pand voor 17006Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900814Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925884Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.807Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.557Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.886Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.236Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.598Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20102.129Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.840Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later882Aantal2024
Postcodegebied7941AA-7966ADNaam2024
Meest voorkomende postcode7944Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode24%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade39Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade167Aantal2022
Verkeersongevallen totaal206Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal17.754Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine13.265Aantal2023
Personenautos - overige brandstof4.490Aantal2023
Personenautos per huishouden1,09Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte320Aantal2023
Motorfietsen1.548Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad16.390Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€289.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning73%Percentage2023
Percentage meergezinswoning27%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen58%Percentage2023
Huurwoningen totaal42%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200023%Percentage2023
Appartement4.627Aantal2024
Tussen of geschakelde woning5.199Aantal2024
Hoekwoning2.655Aantal2024
Tweeonder1kap2.346Aantal2024
Vrijstaande woning2.319Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.502Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Meppel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Meppel
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Meppel: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 199 patiënten in de gemeente Meppel met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Meppel
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Meppel.

Gemiddeld overleden 6,63 personen per week in de gemeente Meppel. Het aantal sterftes in de gemeente Meppel is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 20 (13 tot en met 19 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Meppel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (3.930 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Meppel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Meppel zijn in totaal 3.930 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 66 wijken en buurten in gemeente Meppel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Meppel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Meppel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities