Statistieken woonplaats Meppel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Meppel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Meppel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Meppel telt 31.135 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Meppel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Meppel:

JaarAantal inwoners de woonplaats Meppel% verschil
202331.1352,22%
202230.4601,11%
202130.1251,16%
202029.7800,88%
201929.5200,60%
201829.3451,38%
201728.9450,80%
201628.715-0,01%
201528.718-0,05%
201428.7330,52%
201328.583geen data

De bevolking van de woonplaats Meppel is met 2.552 personen toegenomen van 28.583 personen in 2013 tot 31.135 personen in 2023 (dat is een stijging van 8,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 255 personen (0,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Meppel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Meppel:

In 2013 waren er 28.583 inwoners in de woonplaats Meppel. Het aantal van 28.583 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 31.135 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 2.552 (8,9%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 675 (2,22%). Het aantal van 31.135 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over woonplaats Meppel

Woonplaats Meppel heeft afgerond een totale oppervlakte van 2.238 hectare, waarvan 2.134 land en 101 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Meppel telt 17.727 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 788 adressen per km2. Er wonen 14.445 huishoudens en er zijn in totaal 14.629 woningen. De woonplaats telt 15.235 auto's en 3.375 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Meppel ligt in de gemeente Meppel.

De brondata voor woonplaats Meppel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Meppel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Meppel valt samen met 12 wijken. Dit zijn: wijk Centrum, wijk Watertoren, wijk Haveltermade, wijk Koedijkslanden, wijk Berggierslanden, wijk Ezinge, wijk Oosterboer, wijk Nieuwveenselanden en nog 4 andere wijken. Zie het overzicht van gebieden in de gemeente Meppel voor meer informatie. De cijfers voor de woonplaats Meppel zijn bepaald door de gegevens voor deze wijken gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Meppel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Meppel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Meppel
Kaart van de woonplaats Meppel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Meppel binnen de gemeente Meppel.

Woningkenmerken
Er zijn 14.629 woningen in de woonplaats Meppel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Meppel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Meppel was €281.109 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Meppel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Meppel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Meppel% verschil
2023€281.10917%
2022€241.1059,5%
2021€220.1657,4%
2020€204.9666,9%
2019€191.8245,2%
2018€182.3782,92%
2017€177.2001,86%
2016€173.970-1,03%
2015€175.774-3,80%
2014€182.709-3,67%
2013€189.672geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Meppel is met €91.437 toegenomen van €189.672 in 2013 tot €281.109 in 2023 (dat is een groei van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €9.143 (4,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Meppel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Meppel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Meppel is €281.109, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 21% en er zijn 14.629 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Meppel (geel), 4 woonplaatsen (groen), 14 wijken (oranje) en 46 buurten (blauw). De woonplaats Meppel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Meppel: er zijn 4.985 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Meppel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 17.727 totaal in de woonplaats Meppel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Meppel telt in totaal 17.727 adressen, met 17.667 verblijfsobjecten, 16 standplaatsen en 44 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Meppel ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Meppel
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Meppel zijn er 15.303 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Meppel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.228 panden uit de bouwperiode 1970-1980 in de woonplaats Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Meppel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Meppel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Meppel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Meppel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Meppel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Meppel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Meppel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Meppel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202326.0851.7503.310
202226.2451.4582.757
202126.1651.3702.590
202025.9401.3282.512
201925.7851.2922.443
201825.7251.2522.368
201725.5001.1912.254
201625.4051.1452.165
201525.4101.1032.085
201425.2261.1712.215
201325.0941.1652.203

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Meppel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 84%, herkomst uit Europese landen: 5,6% en herkomst uit landen buiten Europa: 11% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 88%, herkomst uit Europa: 4,09% en herkomst van buiten Europa: 7,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Meppel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Meppel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Meppel in 2022 zijn Westers (1.995 inwoners) en Overig (1.265 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Meppel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Meppel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Meppel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Meppel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Meppel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Meppel zijn A (4.224 adressen) en C (4.023 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Meppel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de woonplaats Meppel: 4.224 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Meppel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 154 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Meppel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Meppel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Meppel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 20 stembureaus in de woonplaats Meppel. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 20 stembureaus in de woonplaats Meppel. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Meppel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 20 stembureaus in de woonplaats Meppel.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 52 stembureaus in de gemeente Meppel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Meppel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Meppel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.267)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Meppel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Meppel was in 2022 €26.267.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (3.375 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Meppel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Meppel zijn in totaal 3.375 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Meppel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Meppel
Er zijn 410 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Meppel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 410 elektrische auto’s in de woonplaats Meppel. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Meppel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 14.978 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Meppel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Meppel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 20.783 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Meppel (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 15.920 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Meppel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Meppel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Meppel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.144 misdrijven in de woonplaats Meppel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Meppel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Meppel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 14.568 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Meppel 1.144 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Meppel in 2023 zijn Ongevallen (weg) (183 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (152 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Meppel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 107 misdrijven in de woonplaats Meppel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Meppel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Meppel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Meppel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 12,20 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Meppel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Meppel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Meppel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Meppel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Meppel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Meppel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Meppel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal3.375Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij20Aantal2023
B-F Nijverheid en energie385Aantal2023
G+I Handel en horeca680Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie230Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed240Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening805Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg670Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten345Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners31.135Aantal2023
Mannen15.100Aantal2023
Vrouwen16.005Aantal2023
0 tot 15 jaar4.835Aantal2023
15 tot 25 jaar3.880Aantal2023
25 tot 45 jaar7.660Aantal2023
45 tot 65 jaar8.350Aantal2023
65 jaar of ouder6.395Aantal2023
Ongehuwd14.755Aantal2023
Gehuwd11.930Aantal2023
Gescheiden2.860Aantal2023
Verweduwd1.595Aantal2023
Geboorte totaal265Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal335Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.459Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag5.820Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar10.200Aantal2022
Opleidingsniveau hoog6.970Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura800Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten2.385Aantal2022
WMO cliënten relatief78Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.420Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.819Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.322Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.437Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.715Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.471Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.994Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.726Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal979Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement681Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning914Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.053Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.266Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.583Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning767Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.138Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming2%Percentage2022
Adressen zonder energielabel2.112Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel4.886Aantal2024
Adressen met definitief energielabel10.729Aantal2024
Energielabels A+++++1Aantal2024
Energielabels A++++119Aantal2024
Energielabels A+++268Aantal2024
Energielabels A++108Aantal2024
Energielabels A+299Aantal2024
Energielabels A4.224Aantal2024
Energielabels B2.581Aantal2024
Energielabels C4.023Aantal2024
Energielabels D1.194Aantal2024
Energielabels E713Aantal2024
Energielabels F764Aantal2024
Energielabels G1.321Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal14.445Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.680Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen4.100Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.655Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers86%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers24.300Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€31.956Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.267Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen39%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar22%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen40%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen16%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,57%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,5%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum11%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€124x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand650Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.430Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW280Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.770Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland26.085Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.060Aantal2023
Herkomst Europa1.750Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.310Aantal2023
Geboren in Nederland26.070Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa655Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.470Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.090Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.835Aantal2023
Autochtoon26.245Aantal2022
Westers totaal1.995Aantal2022
Niet-westers totaal2.220Aantal2022
Marokko625Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba90Aantal2022
Suriname195Aantal2022
Turkije65Aantal2022
Overig niet-westers1.265Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal380Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven114Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting184Aantal2023
Verkeersovertredingen245Aantal2023
Vernieling155Aantal2023
Overige misdrijven66Aantal2023
Totaal misdrijven1.144Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,06Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,08Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,08Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km25Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,83Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,58Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,77Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,43Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km16Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,32Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,32Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand1,41Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,38Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,41Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,75Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand7,96Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand1,75Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,79Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,04Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,82Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,79Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,62Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,99Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,37Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,22Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand2,22Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,84Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,29Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand36,45Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,99Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand23Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand20Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand15Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,66Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km36Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP1082Code2024
RegionaamMeppelNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal2.238Aantal hectaren2023
Oppervlakte land2.134Aantal hectaren2023
Oppervlakte water101Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid788Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal17.727Aantal2024
Adressen met postcode17.030Aantal2024
Adressen met woonfunctie15.303Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie109Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie591Aantal2024
Adressen met industriefunctie821Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie268Aantal2024
Adressen met logiesfunctie10Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie42Aantal2024
Adressen met sportfunctie23Aantal2024
Adressen met winkelfunctie430Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie758Aantal2024
Verblijfsobjecten17.667Aantal2024
Ligplaatsen44Aantal2024
Standplaatsen16Aantal2024
Panden met adres12.379Aantal2024
Adressen met pand17.658Aantal2024
Percelen met adres10.408Aantal2024
Adressen met perceel17.727Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom17.609Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom118Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom15.232Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom71Aantal2024
Panden met adres voor 17003Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900491Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925648Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.580Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.860Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.228Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.351Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.604Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20101.161Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.039Aantal2024
Panden met adres 2020 en later414Aantal2024
Adressen met pand voor 17003Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900692Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925767Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.683Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19703.254Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.557Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.077Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20002.197Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.927Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.690Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later811Aantal2024
Postcodegebied7941AA-7948NPNaam2024
Meest voorkomende postcode7944Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode27%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade31Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade123Aantal2022
Verkeersongevallen totaal154Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal15.235Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine11.500Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.730Aantal2023
Personenautos per huishouden1,05Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte714Aantal2023
Motorfietsen1.275Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad14.629Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€281.109Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning71%Percentage2023
Percentage meergezinswoning29%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie33%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200077%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200022%Percentage2023
Appartement4.480Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.985Aantal2024
Hoekwoning2.487Aantal2024
Tweeonder1kap1.840Aantal2024
Vrijstaande woning1.511Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.2.364Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!