Statistieken gemeente Tiel

Aantal inwoners per jaar
(toename van 25% naar 42.606 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Tiel. Gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023.

Het aantal inwoners in de gemeente Tiel is met 8.435 personen gestegen van 34.171 in 1995 tot 42.606 in 2023 (dat is 25%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Tiel

De gemeente Tiel is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Tiel heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.551 hectare, waarvan 3.280 land en 271 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.456 adressen per km2. Er wonen 19.088 huishoudens in de gemeente Tiel en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 4 wijken en 30 buurten.

De naam Tiel wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Tiel. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Tiel

Vlag van de gemeente Tiel

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Tiel
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Tiel met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Tiel-Noord, 2: Tiel kern, 3: Wadenoijen en Kapel Avezaath, 4: Tiel-Zuid.

Woningkenmerken
Er zijn 18.435 woningen in de gemeente Tiel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tiel in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote groei van 46% naar €263.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Tiel. Gegevens voor de jaren 2005 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Tiel, 2005 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Tiel is met €83.000 toegenomen van €180.000 in 2005 tot €263.000 in 2022 (dat is 46%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tiel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 22.159 totaal in de gemeente Tiel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Tiel telt in totaal 22.159 adressen, met 22.091 verblijfsobjecten, 54 standplaatsen en 14 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Tiel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Tiel. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Tiel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Tiel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tiel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Tiel. Gegevens voor de jaren 1996 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Tiel, 1996 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Tiel is met 2.000 personen toegenomen van 28.393 in 1996 tot 30.393 in 2022 (dat is 7%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tiel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Tiel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Tiel in 2022 zijn Westers (4.860 inwoners) en Turkije (2.350 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Tiel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Tiel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Tiel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tiel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tiel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Tiel op 3 januari 2023 zijn C (5.117 adressen) en B (4.812 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Tiel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Tiel: 5.117 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tiel bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Tiel
Er waren 312 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Tiel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Tiel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Tiel.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Tiel voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Tiel ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Tiel
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Tiel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Tiel:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
Partij van de Burgers3.38824%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.81913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.73212%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.63212%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.43810%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.0467,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal Liberaal Tiel8786,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD7145%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
ProTiel6154,34%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU5193,67%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Krachtig Tiel3792,68%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD5.68424%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV3.28314%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D662.80612%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA1.6537,1%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP1.4786,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA1.4426,2%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD1.3655,9%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK1.0574,55%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks9063,90%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD7713,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA216112,63%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU5002,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3681,59%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS3151,36%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP1850,80%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1490,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA1170,50%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB820,35%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1770,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter710,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots620,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG350,15%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht310,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten300,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Blanco Lijst260,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP260,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter260,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol230,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft170,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP120,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA2.23020%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.78816%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.75516%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA9338,5%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks9028,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D666275,7%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS5464,97%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV5054,60%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD4303,91%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP4213,83%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP3513,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK2692,45%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1751,59%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft250,23%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen230,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio100,09%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD2.98119%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.51316%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA1.5279,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.3698,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.2438%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.0706,9%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D661.0106,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS8305,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP7955,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD6394,13%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK5863,78%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU5843,77%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje1721,11%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SGP1661,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA2.94720%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.32916%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.27316%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk2.08914%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS1.77412%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD1.50610%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR8395,7%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU5603,82%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP3272,23%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Tiel op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Tiel. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Tiel: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Tiel.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Tiel het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tiel van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€26.900) gemeente Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Tiel.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Veluwe heeft met €42.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Tiel. En buurt Hertogenwijk heeft met €18.500 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Tiel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Tiel is €26.900. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €32.900. Gemeente Tiel telt 33.600 inkomensontvangers op 42.606 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
6,6% procent van de huishoudens in gemeente Tiel heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Tiel is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Tiel is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Tiel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Tiel
Er zijn 1.418 elektrische auto’s in mei 2023 in de gemeente Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Tiel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.418 elektrische auto’s in de gemeente Tiel. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Tiel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 23.817 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Tiel in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Tiel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 34.130 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Tiel (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 25.339 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Tiel in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Tiel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Tiel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 2.010 misdrijven in de gemeente Tiel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Tiel, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Tiel zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 28.454 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 28.454 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 27.790 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Tiel 2.010 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Tiel in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (281 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (229 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Tiel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 149 misdrijven in de gemeente Tiel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Tiel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Tiel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tiel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 20,80 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Tiel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Tiel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Tiel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Tiel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Tiel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Tiel. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
73% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de gemeente Tiel geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Tiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Tiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
62% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Tiel heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Tiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Tiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Tiel voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Tiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Tiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
78% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Tiel heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Tiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Tiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
29% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Tiel heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Tiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Tiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
53% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Tiel heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Tiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Tiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
51% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Tiel voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Tiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Tiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Tiel heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Tiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Tiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Tiel doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Tiel. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Tiel is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Tiel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.670Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2022
B-F Nijverheid en energie730Aantal2022
G+I Handel en horeca980Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie325Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed320Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening980Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg785Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten480Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners42.606Aantal2023
Mannen21.168Aantal2022
Vrouwen21.109Aantal2022
0 tot 15 jaar6.363Aantal2022
15 tot 25 jaar5.275Aantal2022
25 tot 45 jaar10.574Aantal2022
45 tot 65 jaar12.126Aantal2022
65 jaar of ouder7.939Aantal2022
Ongehuwd20.141Aantal2022
Gehuwd16.408Aantal2022
Gescheiden3.666Aantal2022
Verweduwd2.062Aantal2022
Westers totaal4.860Aantal2022
Geboorte totaal405Aantal2021
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal455Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid1.289Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag11.040Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar14.120Aantal2021
Opleidingsniveau hoog7.300Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.715Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg16%Percentage2020
WMO cliënten3.060Aantal2021
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.930Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.050Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.120Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.420Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.510Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.310Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.390Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.330Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement930Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.220Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.460Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.670Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.360Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.110Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.490Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief12.880Aantal2023
Energielabels Voorlopig6.162Aantal2023
Energielabels Onbepaald2.924Aantal2023
Energielabels A+++++3Aantal2023
Energielabels A++++2Aantal2023
Energielabels A+++91Aantal2023
Energielabels A++51Aantal2023
Energielabels A+318Aantal2023
Energielabels A3.390Aantal2023
Energielabels B4.812Aantal2023
Energielabels C5.117Aantal2023
Energielabels D1.664Aantal2023
Energielabels E1.053Aantal2023
Energielabels F1.145Aantal2023
Energielabels G1.396Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn51%percentage2020
Drinker73%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker5%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht43%percentage2020
Overgewicht56%percentage2020
Ernstig overgewicht19%percentage2020
Roker21%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2020
Wekelijkse sporters41%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk45%percentage2020
Lopen naar school of werk23%percentage2020
Fietsen naar school of werk32%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2020
Emotioneel eenzaam31%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven89%percentage2020
Moeite met rondkomen15%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk21%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)15%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2020
Gehoorbeperking6%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie51%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal19.088Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens7.239Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen5.296Aantal2022
Huishoudens met kinderen6.553Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,20Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie69%Percentage2021
Percentage werknemers87%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 13%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers33.600Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€32.900Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€26.900Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar32%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen41%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,6%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum10%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum13%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€54x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.130Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO2.060Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW420Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW7.270Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon30.393Aantal2022
Niet-westers totaal7.024Aantal2022
Marokko2.135Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba163Aantal2022
Suriname257Aantal2022
Turkije2.350Aantal2022
Overig niet-westers2.119Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal886Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven151Aantal2022
Milieu overtredingen3Aantal2022
Oplichting238Aantal2022
Verkeersovertredingen342Aantal2022
Vernieling214Aantal2022
Overige misdrijven110Aantal2022
Totaal misdrijven2.010Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km35Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km21Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km34Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km25Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km38Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km0,90Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km13Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km25Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand0,80Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km18Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand2,40Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand5,50Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,30Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,50Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand1,40Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand1,70Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand33,40Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand33,30Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand2,70Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand26Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand2,40Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand4,30Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km44Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0281Code2022
RegionaamTielNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode02810000Code2022
Oppervlakte totaal3.551Aantal hectaren2022
Oppervlakte land3.280Aantal hectaren2022
Oppervlakte water271Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentagegeen dataPercentagegeen data
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid1.456Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal22.159Aantal2023
Adressen met postcode21.966Aantal2023
Adressen met woonfunctie18.845Aantal2023
Panden16.075Aantal2023
Percelen12.298Aantal2023
Panden voor 170020Aantal2023
Panden 1700 tot 1900737Aantal2023
Panden 1900 tot 19251.181Aantal2023
Panden 1925 tot 19501.887Aantal2023
Panden 1950 tot 19704.414Aantal2023
Panden 1970 tot 19803.015Aantal2023
Panden 1980 tot 19903.100Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.817Aantal2023
Panden 2000 tot 20101.705Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.421Aantal2023
Panden 2020 en later594Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade17Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade294Aantal2021
Verkeersongevallen totaal312Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal24.390Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine18.680Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof5.710Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,30Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte744Aantal2022
Motorfietsen1.460Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad18.435Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€263.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning73%Percentage2022
Percentage meergezinswoning27%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen57%Percentage2022
Huurwoningen totaal43%Percentage2022
In bezit woningcorporatie34%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Tiel. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Tiel
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Tiel: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 486 patiënten in de gemeente Tiel met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 5 juni 2023, week 23 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Tiel
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Tiel.

Gemiddeld overleden 7,33 personen per week in de gemeente Tiel. Het aantal sterftes in de gemeente Tiel is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 20 (15 tot en met 21 mei) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Tiel: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (4.670 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Tiel (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Tiel zijn in totaal 4.670 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 40 wijken en buurten in gemeente Tiel. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Tiel als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Tiel als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!