Statistieken gemeente Brummen

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Brummen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Brummen. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Brummen telt 21.286 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Brummen.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Brummen:

JaarAantal inwoners de gemeente Brummen% verschil
202421.2860,86%
202321.1051,03%
202220.8900,03%
202120.8840,76%
202020.7260,14%
201920.698-0,35%
201820.771-0,35%
201720.843-0,45%
201620.938-0,21%
201520.983-0,92%
201421.177-0,32%
201321.245-0,38%
201221.3270,51%
201121.2190,38%
201021.139-0,09%
200921.159-0,19%
200821.200-0,14%
200721.229-0,73%
200621.385-0,08%
200521.403-0,33%
200421.473-0,61%
200321.604-0,04%
200221.6130,09%
200121.5930,21%
200021.5480,60%
199921.420-0,39%
199821.5030,55%
199721.3861,54%
199621.0610,48%
199520.960geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Brummen is met 326 inwoners toegenomen van 20.960 inwoners in 1995 tot 21.286 inwoners in 2024 (dat is een kleine groei van 1,56%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 11 inwoners (0,05%).

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Brummen.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Brummen:

In 1995 waren er 20.960 inwoners in de gemeente Brummen. In 2002 is het aantal gestegen tot 21.613 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 653 (3,12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2001) is 20 (0,09%). Het aantal van 21.613 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2019 is het aantal gedaald tot 20.698 inwoners. Dit is een daling van 915 (-4,23%) ten opzichte van 2002, ten opzichte van het vorige jaar (2018) is het verschil -73 (-0,35%). Het aantal van 20.698 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 telde de gemeente Brummen 21.286 inwoners.

Over de gemeente Brummen

De gemeente Brummen is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Brummen heeft afgerond een totale oppervlakte van 8.501 hectare, waarvan 8.363 land en 138 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 788 adressen per km2. Er wonen 9.330 huishoudens in de gemeente Brummen en de gemeente telt 6 woonplaatsen, 6 wijken en 39 buurten.

De naam Brummen wordt 3 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Brummen en voor de wijk Brummen. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Brummen

Vlag van de gemeente Brummen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Brummen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Brummen met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Empe, 2: Tonden, 3: Hall, 4: Brummen, 5: Eerbeek, 6: Leuvenheim.

Woningkenmerken
Er zijn 9.647 woningen in de gemeente Brummen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Brummen in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Brummen was €372.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Brummen.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Brummen:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Brummen% verschil
2023€372.00020%
2022€310.00011%
2021€279.0005,3%
2020€265.0004,74%
2019€253.0004,12%
2018€243.0002,97%
2017€236.0001,72%
2016€232.0000%
2015€232.000-3,33%
2014€240.000-4,38%
2013€251.000-4,92%
2012€264.000-4,69%
2011€277.000-1,77%
2010€282.0001,08%
2009€279.0001,45%
2008€275.0005,4%
2007€261.0005,7%
2006€247.0000,41%
2005€246.00056%
2004€158.0000%
2003€158.0000,64%
2002€157.0000%
2001€157.00057%
2000€100.0000%
1999€100.0000%
1998€100.0006,4%
1997€94.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Brummen is met €278.000 gegroeid van €94.000 in 1997 tot €372.000 in 2023 (dat is een toename van 296%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €10.692 (6,3%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Brummen.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Brummen.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Brummen is €372.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 9.647 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 6 woonplaatsen (groen), 6 wijken (oranje) en 37 buurten (blauw). De gemeente Brummen wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Brummen: er zijn 2.815 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Brummen.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 11.864 totaal in de gemeente Brummen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Brummen telt in totaal 11.864 adressen, met 11.861 verblijfsobjecten en 3 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 86% van de adressen in gemeente Brummen ligt binnen de bebouwde kom en 14% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Brummen
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Brummen zijn er 10.142 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Brummen.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.466 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Brummen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Brummen. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Brummen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Brummen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Brummen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Brummen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Brummen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Brummen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Brummen per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Brummen:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202318.2049611.940
202218.2878621.741
202118.3338451.706
202018.2128331.681
201918.2218211.656
201818.3418051.625
201718.4158041.624
201618.5138031.622
201518.5837951.605
201418.7538031.621
201318.8208031.622
201218.9217971.609
201118.8677791.573
201018.7837801.576
200918.8457671.547
200818.8857671.548
200718.9137671.549
200619.0557721.558
200519.1037621.538
200419.1517691.553
200319.1718061.627
200219.2277901.596
200119.2587741.561
200019.2647571.527
199919.1577501.513
199819.2757381.490
199719.1637361.487
199618.8547311.476

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Brummen als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 86%, herkomst uit Europese landen: 4,55% en herkomst uit landen buiten Europa: 9,2% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 90%, herkomst uit Europa: 3,47% en herkomst van buiten Europa: 7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Brummen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Brummen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Brummen in 2022 zijn Westers (1.307 inwoners) en Turkije (612 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Brummen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Brummen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Brummen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Brummen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Brummen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Brummen.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Brummen:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.990790
Tussenwoning2.300940
Hoekwoning2.4601.040
Twee onder één kap woning3.0201.260
Vrijstaande woning3.9501.820
Huurwoning2.030900
Eigen woning3.2501.380

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Brummen zijn C (2.733 adressen) en A (2.016 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Brummen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Brummen: 2.733 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Brummen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Brummen voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Brummen voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Brummen
Bevolking533255
Adressen2.055788
Autos265142

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Brummen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 74 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Brummen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Brummen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Brummen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

54 stembureaus

Er zijn 54 stembureaus in de gemeente Brummen. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Brummen
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Brummen over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Brummen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Brummen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Brummen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Brummen
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Brummen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Brummen:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GL-PvdA1.83922%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV1.46418%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD1.04413%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB8139,9%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA7068,6%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D665987,3%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt3464,20%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC3153,83%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD2993,63%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1982,41%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP1922,33%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU1321,60%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS780,95%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP750,91%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21530,64%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL350,43%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD190,23%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten130,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio110,13%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN20,02%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV3.39424%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD2.22316%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.11215%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC2.01214%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.2789%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D667975,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP4943,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA4082,89%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2801,98%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2691,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK2201,56%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1571,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1441,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL840,59%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21820,58%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS670,47%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP500,35%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1150,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter140,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN100,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP70,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN60,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten40,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB3.44832%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.26612%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.0319,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks8918,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA6155,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D665765,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD4344,01%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV3983,68%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA213833,54%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP3733,45%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU3042,81%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2422,24%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2402,22%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2352,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland1931,78%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL780,72%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland610,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP480,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB3.35332%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.57315%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.21311%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA9348,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA6636,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP6315,9%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5795,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer5745,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3403,20%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU2952,78%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1971,86%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water1931,82%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP700,66%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal belang2.11025%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.62119%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.50518%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.31416%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D6698012%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA92111%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Brummen. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Brummen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Brummen is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Brummen is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Brummen is €30.400. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €35.700. Gemeente Brummen telt 17.400 inkomensontvangers op 21.286 inwoners totaal.
4% van de huishoudens in de gemeente Brummen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Brummen.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.400) gemeente Brummen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Brummen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Wilhelminapark heeft met €43.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Brummen. En buurt Brummense Enk Oost heeft met €23.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Brummen.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Brummen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Brummen
Er zijn 410 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Brummen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Brummen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 410 elektrische auto’s in de gemeente Brummen. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Brummen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 12.592 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Brummen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Brummen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 17.394 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Brummen (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 12.387 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Brummen in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Brummen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Brummen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 546 misdrijven in de gemeente Brummen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Brummen, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Brummen zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 8.044 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 45 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Brummen 546 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Brummen in 2023 zijn Horizontale fraude (88 delicten) en Vernieling cq. zaakbeschadiging (77 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Brummen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 45 misdrijven in de gemeente Brummen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Brummen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Brummen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Brummen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 8,97 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Brummen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Brummen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Brummen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Brummen
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Brummen dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Brummen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Brummen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Brummen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 13 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Brummen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Brummen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
70% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Brummen ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Brummen per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Brummen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Brummen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Brummen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Brummen.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Brummen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.530Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij125Aantal2023
B-F Nijverheid en energie320Aantal2023
G+I Handel en horeca425Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie130Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed240Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening550Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg480Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten265Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners21.286Aantal2024
Mannen10.558Aantal2024
Vrouwen10.728Aantal2024
0 tot 15 jaar2.794Aantal2024
15 tot 25 jaar2.135Aantal2024
25 tot 45 jaar4.307Aantal2024
45 tot 65 jaar6.302Aantal2024
65 jaar of ouder5.748Aantal2024
Ongehuwd8.624Aantal2024
Gehuwd9.830Aantal2024
Gescheiden1.487Aantal2024
Verweduwd1.345Aantal2024
Geboorte totaal162Aantal2022
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal279Aantal2022
Sterfte relatief13Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid255Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag4.440Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.070Aantal2022
Opleidingsniveau hoog4.110Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura485Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.530Aantal2022
WMO cliënten relatief73Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.800Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.990Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.460Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.020Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.200Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement790Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning940Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.040Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.260Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.820Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.380Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.440Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.642Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.782Aantal2024
Energielabels A+++++5Aantal2024
Energielabels A++++141Aantal2024
Energielabels A+++202Aantal2024
Energielabels A++104Aantal2024
Energielabels A+294Aantal2024
Energielabels A2.016Aantal2024
Energielabels B1.494Aantal2024
Energielabels C2.733Aantal2024
Energielabels D1.117Aantal2024
Energielabels E425Aantal2024
Energielabels F558Aantal2024
Energielabels G1.335Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn42%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker10%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht1%percentage2022
Normaal gewicht44%percentage2022
Overgewicht55%percentage2022
Ernstig overgewicht17%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2022
Wekelijkse sporters51%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk40%percentage2022
Lopen naar school of werk14%percentage2022
Fietsen naar school of werk32%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam31%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven91%percentage2020
Moeite met rondkomen16%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger15%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)15%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)12%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid70%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen35%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid35%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht15%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht52%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden10%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie46%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken18%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking9%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.330Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.832Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.460Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.038Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,22Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers84%Percentage2022
Percentage zelfstandigen16%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers17.400Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€35.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen21%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum4,0%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum6,7%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum9,2%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€178x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand240Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO990Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW120Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW5.080Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland18.204Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.901Aantal2023
Herkomst Europa961Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.940Aantal2023
Geboren in Nederland18.204Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa527Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa958Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa434Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa982Aantal2023
Autochtoon18.287Aantal2022
Westers totaal1.307Aantal2022
Niet-westers totaal1.296Aantal2022
Marokko42Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba66Aantal2022
Suriname64Aantal2022
Turkije612Aantal2022
Overig niet-westers512Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal191Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven44Aantal2023
Milieu overtredingen3Aantal2023
Oplichting107Aantal2023
Verkeersovertredingen103Aantal2023
Vernieling79Aantal2023
Overige misdrijven19Aantal2023
Totaal misdrijven546Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand7,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Café afstand6,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km12Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km2,30Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km43Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand7,40Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand7,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,90Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand4,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand9,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand24,20Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand9,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand10,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand19Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand11Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand10Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand9,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km35Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0213Code2023
RegionaamBrummenNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02130000Code2023
Oppervlakte totaal8.501Aantal hectaren2024
Oppervlakte land8.363Aantal hectaren2024
Oppervlakte water138Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid788Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal11.864Aantal2024
Adressen met postcode11.864Aantal2024
Adressen met woonfunctie10.142Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie100Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie198Aantal2024
Adressen met industriefunctie373Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie138Aantal2024
Adressen met logiesfunctie409Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie17Aantal2024
Adressen met sportfunctie26Aantal2024
Adressen met winkelfunctie175Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie651Aantal2024
Verblijfsobjecten11.861Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen3Aantal2024
Panden met adres10.372Aantal2024
Adressen met pand11.861Aantal2024
Percelen met adres7.274Aantal2024
Adressen met perceel11.864Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom10.175Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.689Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom9.001Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.141Aantal2024
Panden met adres voor 170014Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900650Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925437Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.045Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.466Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.861Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19901.282Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.115Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010490Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020529Aantal2024
Panden met adres 2020 en later483Aantal2024
Adressen met pand voor 170015Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900725Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925462Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.104Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.706Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.898Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19901.479Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.329Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010793Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020641Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later709Aantal2024
Postcodegebied6961AA-7399RPNaam2024
Meest voorkomende postcode6961Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode50%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk2Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade5Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade67Aantal2022
Verkeersongevallen totaal74Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal11.858Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine9.700Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.160Aantal2023
Personenautos per huishouden1,27Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte142Aantal2023
Motorfietsen1.126Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad9.647Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€372.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning88%Percentage2023
Percentage meergezinswoning12%Percentage2023
Percentage bewoond96%Percentage2023
Percentage onbewoond4%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie31%Percentage2023
In bezit overige verhuurders6%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200085%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200015%Percentage2023
Appartement1.390Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.815Aantal2024
Hoekwoning1.871Aantal2024
Tweeonder1kap1.683Aantal2024
Vrijstaande woning2.383Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.719Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Brummen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Brummen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (2.530 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Brummen (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Brummen voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Brummen zijn in totaal 2.530 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.530 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.535 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 52 wijken en buurten in gemeente Brummen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Brummen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Brummen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities