Statistieken woonplaats Tiel

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de woonplaats Tiel. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Tiel telt 42.372 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Tiel.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Tiel:

JaarAantal inwoners de woonplaats Tiel% verschil
202442.372-0,54%
202342.6040,77%
202242.2770,85%
202141.920-0,57%
202042.1590,43%
201941.9781,24%
201841.465-0,06%
201741.488-0,05%
201641.510-0,19%
201541.590-0,44%
201441.7750,06%
201341.7510,54%
201241.5270,84%
201141.181-0,03%
201041.1920,30%
200941.070-0,15%
200841.132-0,14%
200741.1910,55%
200640.9661,05%
200540.542-0,16%
200440.6090,23%
200340.5150,77%
200240.2051,51%
200139.6083,34%
200038.3262,38%
199937.4362,81%
199836.4132,03%
199735.6902,13%
199634.9442,26%
199534.171geen data

De bevolking van de woonplaats Tiel is met 8.201 inwoners toegenomen van 34.171 inwoners in 1995 tot 42.372 inwoners in 2024 (dat is een grote groei van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 283 inwoners (0,75%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Tiel.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Tiel:

In 1995 telde de woonplaats Tiel 34.171 inwoners. Het aantal van 34.171 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 42.604 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 8.433 (25%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 327 (0,77%). Het aantal van 42.604 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 telde de woonplaats Tiel 42.372 inwoners.

Over woonplaats Tiel

Woonplaats Tiel heeft afgerond een totale oppervlakte van 3.551 hectare, waarvan 3.280 land en 271 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Tiel telt 21.403 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.471 adressen per km2. Er wonen 19.383 huishoudens en er zijn in totaal 18.534 woningen. De woonplaats telt 24.862 auto's en 4.820 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Tiel ligt in de gemeente Tiel.

De brondata voor woonplaats Tiel is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Tiel zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De gemeente Tiel bestaat uit 1 woonplaats, de cijfers voor de gemeente Tiel en voor woonplaats Tiel zijn daarom identiek.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Tiel zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tiel. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Tiel
Kaart van de woonplaats Tiel. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Tiel binnen de gemeente Tiel.

Woningkenmerken
Er zijn 18.534 woningen in de woonplaats Tiel.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Tiel in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Tiel was €316.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Tiel.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Tiel:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Tiel% verschil
2023€316.00020%
2022€264.00011%
2021€238.0006,2%
2020€224.0007,2%
2019€209.0005,6%
2018€198.0003,12%
2017€192.0001,59%
2016€189.0000,53%
2015€188.000-3,09%
2014€194.000-6,3%
2013€207.000-4,61%
2012€217.000-3,12%
2011€224.000-2,61%
2010€230.0002,68%
2009€224.0003,23%
2008€217.00010%
2007€197.0007,1%
2006€184.0002,22%
2005€180.00040%
2004€129.0005,7%
2003€122.0000%
2002€122.0000,83%
2001€121.00044%
2000€84.0001,20%
1999€83.000-4,60%
1998€87.0001,16%
1997€86.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Tiel is met €230.000 toegenomen van €86.000 in 1997 tot €316.000 in 2023 (dat is een toename van 267%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €8.846 (5,7%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Tiel.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Tiel.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Tiel is €316.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 19% en er zijn 18.534 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Tiel (geel), 4 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 30 buurten (blauw). De woonplaats Tiel wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de woonplaats Tiel: er zijn 7.129 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Tiel.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 21.403 totaal in de woonplaats Tiel

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De woonplaats Tiel telt in totaal 21.403 adressen, met 21.335 verblijfsobjecten, 54 standplaatsen en 14 ligplaatsen. 99% van de adressen in woonplaats Tiel ligt binnen de bebouwde kom en 1% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Tiel
Adressen: gebruiksdoelen
In de woonplaats Tiel zijn er 18.128 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de woonplaats Tiel.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.239 panden uit de bouwperiode 1990-2000 in de woonplaats Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Tiel. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de woonplaats Tiel

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Tiel. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Tiel bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Tiel


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Tiel per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Tiel:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202329.9083.9488.748
202230.3933.6958.189
202130.4623.5637.895
202030.7573.5467.856
201930.8593.4587.661
201831.1253.2157.125
201731.2523.1837.053
201631.4543.1276.929
201531.6493.0916.850
201431.9293.0626.784
201332.0083.0306.713
201231.8503.0096.668
201131.7362.9376.508
201031.8602.9026.430
200931.9202.8456.305
200832.1162.8046.212
200732.2162.7916.184
200632.0772.7646.125
200531.8282.7106.004
200431.9272.7005.982
200331.8852.6845.946
200231.8112.6105.784
200131.4702.5315.607
200030.6052.4015.320
199930.0422.2995.095
199829.3782.1884.847
199728.8772.1194.694
199628.3932.0374.514

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Tiel als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 70%, herkomst uit Europese landen: 9,3% en herkomst uit landen buiten Europa: 21% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 5,8% en herkomst van buiten Europa: 13%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Tiel naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Tiel
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Tiel in 2022 zijn Westers (4.860 inwoners) en Turkije (2.350 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Tiel: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de woonplaats Tiel.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Tiel. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Tiel:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Tiel. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Tiel zijn C (4.995 adressen) en B (4.601 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Tiel. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de woonplaats Tiel: 4.995 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Tiel bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 195 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Tiel. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Tiel vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Tiel

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Tiel. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 16 stembureaus in de woonplaats Tiel. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Tiel.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik de filters boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Kies eerst een wijk en daarna een stemlokaal binnen die wijk. Er waren bij deze verkiezingen 16 stembureaus in de woonplaats Tiel.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 38 stembureaus in de gemeente Tiel en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Tiel. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Tiel.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€28.400)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Tiel.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Tiel was in 2022 €28.400.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (4.820 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Tiel (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Tiel zijn in totaal 4.820 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Tiel. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Tiel
Er zijn 1.775 elektrische auto’s in mei 2024 in de woonplaats Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Tiel op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.775 elektrische auto’s in de woonplaats Tiel. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Tiel die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 22.270 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Tiel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Tiel geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 32.567 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Tiel (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 24.678 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Tiel in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Tiel geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Tiel. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 1.969 misdrijven in de woonplaats Tiel geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Tiel, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Tiel zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 29.625 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 46 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de woonplaats Tiel 1.969 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Tiel in 2023 zijn Horizontale fraude (236 delicten) en Winkeldiefstal (227 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, woonplaats Tiel.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 197 misdrijven in de woonplaats Tiel geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Tiel met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Tiel over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Tiel.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,75 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de woonplaats Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de woonplaats Tiel.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Tiel. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Tiel.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Tiel genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Tiel.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Tiel.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Tiel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.820Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij70Aantal2023
B-F Nijverheid en energie790Aantal2023
G+I Handel en horeca1.000Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie335Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed305Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.015Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg820Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten485Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners42.372Aantal2024
Mannen21.356Aantal2023
Vrouwen21.248Aantal2023
0 tot 15 jaar6.338Aantal2023
15 tot 25 jaar5.248Aantal2023
25 tot 45 jaar10.771Aantal2023
45 tot 65 jaar12.133Aantal2023
65 jaar of ouder8.114Aantal2023
Ongehuwd20.471Aantal2023
Gehuwd16.426Aantal2023
Gescheiden3.643Aantal2023
Verweduwd2.064Aantal2023
Geboorte totaal368Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal386Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.299Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag10.700Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar14.200Aantal2022
Opleidingsniveau hoog7.640Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.990Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg19%Percentage2022
WMO cliënten3.170Aantal2022
WMO cliënten relatief75Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.750Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.760Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.240Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.170Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.200Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement730Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning950Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.130Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.780Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning870Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.140Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel2.943Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel5.582Aantal2024
Adressen met definitief energielabel12.878Aantal2024
Energielabels A+++++6Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++146Aantal2024
Energielabels A++205Aantal2024
Energielabels A+339Aantal2024
Energielabels A3.432Aantal2024
Energielabels B4.601Aantal2024
Energielabels C4.995Aantal2024
Energielabels D1.515Aantal2024
Energielabels E1.042Aantal2024
Energielabels F1.028Aantal2024
Energielabels G1.147Aantal2024
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal19.383Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens7.494Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen5.287Aantal2023
Huishoudens met kinderen6.602Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,16Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers34.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€28.400Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen41%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen16%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar33%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen42%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen17%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,90%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€91x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand1.090Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO2.130Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW370Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW7.300Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland29.908Aantal2023
Herkomst buiten Nederland12.696Aantal2023
Herkomst Europa3.948Aantal2023
Herkomst buiten Europa8.748Aantal2023
Geboren in Nederland29.908Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.188Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa4.567Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa2.760Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.181Aantal2023
Autochtoon30.393Aantal2022
Westers totaal4.860Aantal2022
Niet-westers totaal7.024Aantal2022
Marokko2.135Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba163Aantal2022
Suriname257Aantal2022
Turkije2.350Aantal2022
Overig niet-westers2.119Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal837Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven175Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting275Aantal2023
Verkeersovertredingen321Aantal2023
Vernieling220Aantal2023
Overige misdrijven140Aantal2023
Totaal misdrijven1.969Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km8Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km27Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,90Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km22Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand5,90Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand6,20Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand7,20Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand30,30Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand33,90Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand26Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,00Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km1Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand12Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand2Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand6,70Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km46Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP3601Code2024
RegionaamTielNaam2024
Soort regioWoonplaatsCategorisch type2024
Oppervlakte totaal3.551Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.280Aantal hectaren2023
Oppervlakte water271Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.471Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal21.403Aantal2024
Adressen met postcode21.210Aantal2024
Adressen met woonfunctie18.128Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie200Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie207Aantal2024
Adressen met industriefunctie825Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie322Aantal2024
Adressen met logiesfunctie6Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie36Aantal2024
Adressen met sportfunctie24Aantal2024
Adressen met winkelfunctie461Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie1.422Aantal2024
Verblijfsobjecten21.335Aantal2024
Ligplaatsen14Aantal2024
Standplaatsen54Aantal2024
Panden met adres15.294Aantal2024
Adressen met pand21.329Aantal2024
Percelen met adres11.562Aantal2024
Adressen met perceel21.403Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom21.250Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom153Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom18.003Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom125Aantal2024
Panden met adres voor 170012Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900441Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925961Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19501.477Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19702.601Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19802.435Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.157Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.239Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010567Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020962Aantal2024
Panden met adres 2020 en later442Aantal2024
Adressen met pand voor 170018Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900658Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.072Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19501.743Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.233Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.995Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19903.070Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20003.743Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.618Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.349Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later830Aantal2024
Postcodegebied4001AA-4007ZZNaam2024
Meest voorkomende postcode4001Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode33%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade15Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade180Aantal2022
Verkeersongevallen totaal195Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal24.862Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine18.810Aantal2023
Personenautos - overige brandstof6.055Aantal2023
Personenautos per huishouden1,28Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte758Aantal2023
Motorfietsen1.485Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad18.534Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€316.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning74%Percentage2023
Percentage meergezinswoning26%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen56%Percentage2023
Huurwoningen totaal44%Percentage2023
In bezit woningcorporatie34%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement5.107Aantal2024
Tussen of geschakelde woning7.129Aantal2024
Hoekwoning3.222Aantal2024
Tweeonder1kap1.408Aantal2024
Vrijstaande woning1.262Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.207Aantal2024

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!