Statistieken gemeente Apeldoorn

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Apeldoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Apeldoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Apeldoorn telt 168.212 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Apeldoorn.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Apeldoorn:

JaarAantal inwoners de gemeente Apeldoorn% verschil
2024168.2120,61%
2023167.1910,95%
2022165.6110,50%
2021164.7810,59%
2020163.8180,85%
2019162.4450,80%
2018161.1560,69%
2017160.0470,64%
2016159.0250,59%
2015158.0990,35%
2014157.5450,15%
2013157.3150,23%
2012156.9610,49%
2011156.1990,30%
2010155.7260,25%
2009155.3320,14%
2008155.108-0,29%
2007155.564-0,31%
2006156.051-0,01%
2005156.0640,04%
2004156.0000,17%
2003155.7410,57%
2002154.8590,77%
2001153.6830,28%
2000153.2610,26%
1999152.8600,33%
1998152.3540,43%
1997151.7030,52%
1996150.9150,70%
1995149.869geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Apeldoorn is met 18.343 inwoners gestegen van 149.869 inwoners in 1995 tot 168.212 inwoners in 2024 (dat is een grote groei van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 633 inwoners (0,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Apeldoorn:

In 1995 telde de gemeente Apeldoorn 149.869 inwoners. Het aantal van 149.869 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 168.212 inwoners. De stijging ten opzichte van 1995 is 18.343 (12%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 1.021 (0,61%). Het aantal van 168.212 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024.

Over de gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn is een gemeente in de provincie Gelderland. Gemeente Apeldoorn heeft afgerond een totale oppervlakte van 34.115 hectare, waarvan 33.986 land en 129 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.788 adressen per km2. Er wonen 75.979 huishoudens in de gemeente Apeldoorn en de gemeente telt 12 woonplaatsen, 16 wijken en 95 buurten.

De naam Apeldoorn wordt 2 keer gebruikt: voor deze gemeente en voor de woonplaats Apeldoorn. Zie ook dit overzicht van gebieden.

Vlag van de gemeente Apeldoorn

Vlag van de gemeente Apeldoorn

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Apeldoorn
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Apeldoorn met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wenum Wiesel Beemte, 2: Uddel en omgeving, 3: Noordoost, 4: Noord, 5: Centrum ...Toon meer... Kaart van de gemeente Apeldoorn met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Wenum Wiesel Beemte, 2: Uddel en omgeving, 3: Noordoost, 4: Noord, 5: Centrum, 6: West, 7: Oost, 8: Zuidoost, 9: Hoog Soeren en Radio Kootwijk, 10: Zuid, 11: Zuidwest, 12: Klarenbeek en omgeving, 13: Lieren en omgeving, 14: Beekbergen en omgeving, 15: Hoenderloo en omgeving, 16: Loenen en omgeving ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 75.096 woningen in de gemeente Apeldoorn.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Apeldoorn in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Apeldoorn was €378.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Apeldoorn.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Apeldoorn:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Apeldoorn% verschil
2023€378.00024%
2022€306.00010%
2021€278.0005,7%
2020€263.0007,3%
2019€245.0009,9%
2018€223.0006,7%
2017€209.0002,45%
2016€204.0000,49%
2015€203.000-2,40%
2014€208.000-7,6%
2013€225.000-6,2%
2012€240.000-2,83%
2011€247.000-4,26%
2010€258.0000,39%
2009€257.0001,58%
2008€253.0007,2%
2007€236.0008,8%
2006€217.0000,46%
2005€216.00048%
2004€146.0000,69%
2003€145.0000,69%
2002€144.0000,70%
2001€143.00066%
2000€86.0001,18%
1999€85.0000%
1998€85.0000%
1997€85.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Apeldoorn is met €293.000 gegroeid van €85.000 in 1997 tot €378.000 in 2023 (dat is een stijging van 345%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €11.269 (6,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Apeldoorn.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Apeldoorn is €378.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 75.096 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), 12 woonplaatsen (groen) en 16 wijken (oranje). De gemeente Apeldoorn wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Apeldoorn: er zijn 23.169 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Apeldoorn.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 88.048 totaal in de gemeente Apeldoorn

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Apeldoorn telt in totaal 88.048 adressen, met 87.692 verblijfsobjecten en 356 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). 93% van de adressen in gemeente Apeldoorn ligt binnen de bebouwde kom en 7% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Apeldoorn
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Apeldoorn zijn er 76.841 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Apeldoorn.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 13.378 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Apeldoorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Apeldoorn. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Apeldoorn

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Apeldoorn. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Apeldoorn


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Apeldoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Apeldoorn


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Apeldoorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Apeldoorn per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Apeldoorn:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
2023132.9499.99524.247
2022134.5979.05321.961
2021134.4728.84721.462
2020134.2448.63220.942
2019133.8388.35020.257
2018133.4658.08319.608
2017133.2817.81318.953
2016132.9837.60118.441
2015132.6647.42418.011
2014132.5887.28517.672
2013132.5687.22317.524
2012132.4347.15917.368
2011132.1567.01817.025
2010132.0316.91616.779
2009131.9386.82916.565
2008132.1096.71316.286
2007132.6236.69616.245
2006132.8896.76116.401
2005133.0456.71916.300
2004133.1266.67716.197
2003133.2496.56515.927
2002133.0856.35615.418
2001132.6796.13114.873
2000132.7215.99514.545
1999132.5375.93214.391
1998132.4985.79614.060
1997132.2385.68213.783
1996131.8295.57113.515

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Apeldoorn als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 80%, herkomst uit Europese landen: 6% en herkomst uit landen buiten Europa: 15% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 3,69% en herkomst van buiten Europa: 9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Apeldoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Apeldoorn
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Apeldoorn in 2022 zijn Westers (13.959 inwoners) en Overig (9.177 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Apeldoorn: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Apeldoorn.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Apeldoorn. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Apeldoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Apeldoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Apeldoorn zijn C (20.585 adressen) en A (19.779 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Apeldoorn. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Apeldoorn: 20.585 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 1.367 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Apeldoorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Apeldoorn. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Apeldoorn vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Apeldoorn.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Apeldoorn voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Apeldoorn ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

194 stembureaus

Er zijn 194 stembureaus in de gemeente Apeldoorn. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Apeldoorn
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Apeldoorn over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Apeldoorn.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Apeldoorn het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Apeldoorn van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Apeldoorn
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Apeldoorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Apeldoorn:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV22.64822%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD15.86916%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC14.38314%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA14.33314%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D666.0576%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB4.7104,65%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP3.7533,70%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA3.3143,27%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU3.1813,14%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2.9542,92%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2.3622,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2.1562,13%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK1.9251,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1.4121,39%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA216630,65%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL5330,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS5180,51%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ11690,17%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter1240,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN780,08%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten580,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN560,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF350,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP270,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB15.05020%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD8.98212%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA7.0719,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks5.7057,5%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU5.4097,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D664.3645,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA4.3365,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP3.5324,64%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3.4584,55%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV3.2704,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212.9973,94%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2.8173,70%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2.4593,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2.1702,85%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1.9932,62%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Lokale Partijen Gelderland1.4621,92%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL6510,86%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
ONS Gelderland3360,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB15.64821%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD8.34011%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk8.24611%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6.8699,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP6.2448,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU5.2027%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5.0776,8%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA4.8426,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Lokaal Waterbeheer4.1385,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
SGP3.8375,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3.2654,39%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1.7932,41%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water9301,25%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD9.13213%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Lokaal Apeldoorn8.74713%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks5.8938,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA5.7698,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU5.7538,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D665.0337,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GB Apeldoorn (GemeenteBelangen)4.2756,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA3.7185,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
WijApeldoorn3.6735,4%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdD3.6355,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SGP3.6275,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP3.5845,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
FvD2.4433,57%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
50PLUS1.9142,80%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
DENK1.1691,71%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D667.46416%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA6.25214%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP5.70312%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD5.69712%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV4.84911%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA4.3939,5%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP3.9828,6%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks3.0326,6%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD2.1754,72%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS1.4983,25%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten2900,63%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel502400,52%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij1390,30%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft1040,23%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen970,21%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij660,14%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu530,12%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud280,06%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij90,02%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Apeldoorn: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.200) gemeente Apeldoorn


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Apeldoorn.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Berg en Bos heeft met €50.100 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Apeldoorn. En buurt Wenum heeft met €0 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Apeldoorn.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Apeldoorn is €30.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €36.500. Gemeente Apeldoorn telt 133.600 inkomensontvangers op 168.212 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
5,9% procent van de huishoudens in gemeente Apeldoorn heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Gelderland gemeente Apeldoorn


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Gelderland (gemeente Apeldoorn is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Gelderland. De positie van gemeente Apeldoorn is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Apeldoorn. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Apeldoorn
Er zijn 2.922 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Apeldoorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Apeldoorn op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 2.922 elektrische auto’s in de gemeente Apeldoorn. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Apeldoorn die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 86.878 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Apeldoorn in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Apeldoorn geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 118.250 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Apeldoorn (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 85.356 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Apeldoorn in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Apeldoorn geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Apeldoorn. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 6.939 misdrijven in de gemeente Apeldoorn geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Apeldoorn, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Apeldoorn zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 98.073 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Apeldoorn 6.939 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Apeldoorn in 2023 zijn Horizontale fraude (900 delicten) en Diefstal van brom-, snor-, fietsen (730 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Apeldoorn.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 635 misdrijven in de gemeente Apeldoorn geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Apeldoorn met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Apeldoorn over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 18,32 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Apeldoorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Apeldoorn.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Apeldoorn. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Apeldoorn
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Apeldoorn dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Apeldoorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Apeldoorn.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Apeldoorn genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Apeldoorn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Apeldoorn.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Apeldoorn. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Apeldoorn geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Apeldoorn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
58% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Apeldoorn heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Apeldoorn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
55% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Apeldoorn voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Apeldoorn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
82% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Apeldoorn heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Apeldoorn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Apeldoorn heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Apeldoorn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Apeldoorn heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Apeldoorn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Apeldoorn voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Apeldoorn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Apeldoorn heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Apeldoorn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
31% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Apeldoorn doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Apeldoorn. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Apeldoorn is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Apeldoorn voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal20.385Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij295Aantal2023
B-F Nijverheid en energie2.235Aantal2023
G+I Handel en horeca3.850Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie1.485Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed1.595Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening4.735Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg4.070Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten2.120Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners168.212Aantal2024
Mannen83.505Aantal2023
Vrouwen83.686Aantal2023
0 tot 15 jaar25.272Aantal2023
15 tot 25 jaar19.458Aantal2023
25 tot 45 jaar39.258Aantal2023
45 tot 65 jaar46.585Aantal2023
65 jaar of ouder36.618Aantal2023
Ongehuwd77.881Aantal2023
Gehuwd66.491Aantal2023
Gescheiden14.199Aantal2023
Verweduwd8.620Aantal2023
Geboorte totaal1.510Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal1.825Aantal2022
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid492Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag33.970Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar53.430Aantal2022
Opleidingsniveau hoog37.370Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura4.730Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2022
WMO cliënten13.505Aantal2022
WMO cliënten relatief82Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.590Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.090Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.110Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.080Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.090Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.300Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning850Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.230Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming3%Percentage2022
Adressen zonder energielabel8.100Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel26.826Aantal2024
Adressen met definitief energielabel53.122Aantal2024
Energielabels A+++++7Aantal2024
Energielabels A++++131Aantal2024
Energielabels A+++600Aantal2024
Energielabels A++504Aantal2024
Energielabels A+1.545Aantal2024
Energielabels A19.779Aantal2024
Energielabels B12.708Aantal2024
Energielabels C20.585Aantal2024
Energielabels D7.202Aantal2024
Energielabels E4.404Aantal2024
Energielabels F3.805Aantal2024
Energielabels G8.678Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn45%percentage2020
Drinker79%percentage2020
Zware drinker8%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht46%percentage2020
Overgewicht52%percentage2020
Ernstig overgewicht16%percentage2020
Roker18%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn51%percentage2020
Wekelijkse sporters48%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk50%percentage2020
Lopen naar school of werk21%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2020
Emotioneel eenzaam28%percentage2020
Sociaal eenzaam29%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk28%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)16%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)13%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid79%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid32%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt30%percentage2020
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking10%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen15%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal75.979Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens28.403Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen22.916Aantal2023
Huishoudens met kinderen24.660Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,15Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2022
Percentage werknemers85%Percentage2022
Percentage zelfstandigen15%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers133.600Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€36.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.200Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen19%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar35%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen38%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen19%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,40%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum9,1%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum12%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€147x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand3.410Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO8.300Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW1.230Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW33.220Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland132.949Aantal2023
Herkomst buiten Nederland34.242Aantal2023
Herkomst Europa9.995Aantal2023
Herkomst buiten Europa24.247Aantal2023
Geboren in Nederland132.949Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa4.679Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa11.310Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa5.316Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa12.937Aantal2023
Autochtoon134.597Aantal2022
Westers totaal13.959Aantal2022
Niet-westers totaal17.055Aantal2022
Marokko981Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba1.235Aantal2022
Suriname1.122Aantal2022
Turkije4.540Aantal2022
Overig niet-westers9.177Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal3.081Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven587Aantal2023
Milieu overtredingen14Aantal2023
Oplichting1.031Aantal2023
Verkeersovertredingen1.066Aantal2023
Vernieling668Aantal2023
Overige misdrijven492Aantal2023
Totaal misdrijven6.939Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km74Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km37Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km81Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km47Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km100Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,40Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km18Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km48Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km16Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km39Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km34Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km14Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km11Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,80Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,30Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand4,10Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,90Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand3,30Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,50Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,80Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,30Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand3,40Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand20,30Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km3Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km39Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0200Code2023
RegionaamApeldoornNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode02000000Code2023
Oppervlakte totaal34.115Aantal hectaren2023
Oppervlakte land33.986Aantal hectaren2023
Oppervlakte water129Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.788Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal88.048Aantal2024
Adressen met postcode84.532Aantal2024
Adressen met woonfunctie76.841Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie429Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie285Aantal2024
Adressen met industriefunctie2.033Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie853Aantal2024
Adressen met logiesfunctie2.539Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie154Aantal2024
Adressen met sportfunctie102Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2.088Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie3.450Aantal2024
Verblijfsobjecten87.692Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen356Aantal2024
Panden met adres63.955Aantal2024
Adressen met pand87.542Aantal2024
Percelen met adres52.023Aantal2024
Adressen met perceel88.048Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom81.862Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom6.186Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom73.675Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom3.166Aantal2024
Panden met adres voor 170012Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001.054Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19255.303Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19507.294Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 197013.378Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 198011.921Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19908.128Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20006.301Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20104.481Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20204.840Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.243Aantal2024
Adressen met pand voor 170012Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19001.370Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19255.827Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19507.696Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 197019.529Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 198015.839Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 199011.418Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20008.860Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107.602Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20206.837Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.552Aantal2024
Postcodegebied3888KA-7381GBNaam2024
Meest voorkomende postcode7311Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode9%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk9Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade127Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade1.231Aantal2022
Verkeersongevallen totaal1.367Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal85.554Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine68.335Aantal2023
Personenautos - overige brandstof17.220Aantal2023
Personenautos per huishouden1,13Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte252Aantal2023
Motorfietsen6.930Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad75.096Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€378.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning71%Percentage2023
Percentage meergezinswoning29%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen60%Percentage2023
Huurwoningen totaal40%Percentage2023
In bezit woningcorporatie28%Percentage2023
In bezit overige verhuurders12%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200082%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200018%Percentage2023
Appartement23.169Aantal2024
Tussen of geschakelde woning22.330Aantal2024
Hoekwoning10.079Aantal2024
Tweeonder1kap8.082Aantal2024
Vrijstaande woning13.181Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.10.851Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Apeldoorn
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Apeldoorn: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 1.358 patiënten in de gemeente Apeldoorn met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Apeldoorn
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Apeldoorn.

Gemiddeld overleden 31,96 personen per week in de gemeente Apeldoorn. Het aantal sterftes in de gemeente Apeldoorn is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Apeldoorn: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (20.385 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Apeldoorn (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Apeldoorn zijn in totaal 20.385 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 124 wijken en buurten in gemeente Apeldoorn. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Apeldoorn als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Apeldoorn als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities