Statistieken wijk Noordoost

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Noordoost in de gemeente Apeldoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de wijk Noordoost in de gemeente Apeldoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De wijk Noordoost telt 25.715 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Noordoost.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Noordoost:

JaarAantal inwoners de wijk Noordoost% verschil
202325.7154,07%
202224.7101,23%
202124.4101,84%
202023.9702,11%
201923.4753,73%
201822.6301,64%
201722.2653,34%
201621.5451,92%
201521.1401,95%
201420.7351,82%
201320.365geen data

De bevolking van de wijk Noordoost is met 5.350 personen gegroeid van 20.365 personen in 2013 tot 25.715 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 26%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 535 personen (2,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de wijk Noordoost:

In 2013 telde de wijk Noordoost 20.365 inwoners. Het aantal van 20.365 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 25.715 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 5.350 (26%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 1.005 (4,07%). Het aantal van 25.715 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de wijk Noordoost

Wijk Noordoost heeft afgerond een totale oppervlakte van 835 hectare, waarvan 824 land en 12 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.769 adressen per km2. De wijk Noordoost ligt in de gemeente Apeldoorn.

De naam van deze wijk veranderde van Apeldoorn Noordoost in 2015 naar Noordoost in 2016.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de wijk Noordoost
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noordoost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord, 2: Zuidbroek - Mozaïek & Rooster, 3: Anklaar, 4: Zuidbroek - De Wellen, 5: Sleutelbloem, 6: Sprenkelaar, 7: Sluisoord, 8: De Mheen, 9: Zevenhuizen.

Woningkenmerken
Er zijn 10.450 woningen in de wijk Noordoost.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Apeldoorn in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de wijk Noordoost was €362.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de wijk Noordoost.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Noordoost:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Wijk Noordoost% verschil
2023€362.00027%
2022€286.00010%
2021€259.0007%
2020€242.0006,6%
2019€227.00010%
2018€206.0008,4%
2017€190.0004,97%
2016€181.0001,12%
2015€179.000-1,65%
2014€182.000-6,2%
2013€194.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de wijk Noordoost is met €168.000 gegroeid van €194.000 in 2013 tot €362.000 in 2023 (dat is een stijging van 87%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €16.800 (6,8%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Apeldoorn.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Noordoost is €362.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 16% en er zijn 10.450 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Apeldoorn (geel), 12 woonplaatsen (groen) en 15 wijken (oranje). De wijk Noordoost wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de wijk Noordoost: er zijn 4.447 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de wijk Noordoost.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 12.210 totaal in de wijk Noordoost

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De wijk Noordoost telt in totaal 12.210 adressen, met 12.153 verblijfsobjecten en 57 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in wijk Noordoost liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Apeldoorn
Adressen: gebruiksdoelen
In de wijk Noordoost zijn er 10.817 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de wijk Noordoost.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 3.340 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de wijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de wijk Noordoost. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de wijk Noordoost

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de wijk Noordoost. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de wijk Noordoost


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Apeldoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de wijk Noordoost


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de wijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de wijk Noordoost per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de wijk Noordoost:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202318.3051.7405.670
202218.2851.5094.916
202118.1501.4704.790
202017.9301.4184.622
201917.6501.3684.457
201817.0951.3004.235
201716.8951.2614.109
201616.4051.2073.933
201516.1251.1783.837
201415.7591.1693.807
201315.4771.1483.740

In 2023 was de herkomst van inwoners in de wijk Noordoost als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 71%, herkomst uit Europese landen: 6,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 22% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 76%, herkomst uit Europa: 5,6% en herkomst van buiten Europa: 18%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Apeldoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond wijk Noordoost
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de wijk Noordoost in 2022 zijn Overig (2.400 inwoners) en Westers (2.110 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de wijk Noordoost: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de wijk Noordoost.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de wijk Noordoost. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Apeldoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Apeldoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de wijk Noordoost.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de wijk Noordoost:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.870630
Tussenwoning2.570720
Hoekwoning2.670900
Twee onder één kap woning3.1801.020
Vrijstaande woning3.7001.410
Huurwoning2.060710
Eigen woning2.960890

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de wijk Noordoost zijn A (4.083 adressen) en C (2.762 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de wijk Noordoost. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de wijk Noordoost: 4.083 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Noordoost voor 2023.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de wijk Noordoost voor 2023:

DichtheidNederlandWijk Noordoost
Bevolking5333.121
Adressen2.0551.769
Autos2651.595

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de wijk Noordoost ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 110 verkeersongevallen totaal in 2022 in de wijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de wijk Noordoost. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de wijk Noordoost vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Europees Parlementsverkiezingen 2024
Stembureaus in de wijk Noordoost

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 12 stembureaus in de wijk Noordoost. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 12 stembureaus in de wijk Noordoost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Europees Parlementsverkiezing van juni 2024. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 12 stembureaus in de wijk Noordoost.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 197 stembureaus in de gemeente Apeldoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Apeldoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn.

Stembureaus Apeldoorn

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€27.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in wijk Noordoost.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor de wijken in Apeldoorn (wijk Noordoost is rood)

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de wijk Noordoost is €27.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €34.900. Wijk Noordoost telt 18.800 inkomensontvangers op 25.715 inwoners totaal.
7% van de huishoudens in de wijk Noordoost heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Apeldoorn.

Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Bedrijfsvestigingen (2.555 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bovenstaande grafiek toont het aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de wijk Noordoost (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk Noordoost voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de wijk Noordoost zijn in totaal 2.555 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.555 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.560 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de wijk Noordoost. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de wijk Noordoost
Er zijn 539 elektrische auto’s in juni 2024 in de wijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de wijk Noordoost op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 539 elektrische auto’s in de wijk Noordoost. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de wijk Noordoost die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 12.174 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de wijk Noordoost in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Noordoost geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 17.270 op naam geregistreerde voertuigen in de wijk Noordoost (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 12.638 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de wijk Noordoost in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de wijk Noordoost geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de wijk Noordoost. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 843 misdrijven in de wijk Noordoost geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de wijk Noordoost, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de wijk Noordoost zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 11.151 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 40 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de wijk Noordoost 843 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de wijk Noordoost in 2023 zijn Horizontale fraude (110 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (79 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, wijk Noordoost.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 82 misdrijven in de wijk Noordoost geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de wijk Noordoost met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de wijk Noordoost over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 15,71 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de wijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de wijk Noordoost.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de wijk Noordoost. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 14 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de wijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de wijk Noordoost.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de wijk Noordoost genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de wijk Noordoost.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de wijk Noordoost.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
68% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de wijk Noordoost ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de wijk Noordoost per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
75% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de wijk Noordoost geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de wijk Noordoost. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de wijk Noordoost is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de wijk Noordoost.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de wijk Noordoost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.555Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij5Aantal2023
B-F Nijverheid en energie260Aantal2023
G+I Handel en horeca455Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie230Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed165Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening580Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg600Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten265Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners25.715Aantal2023
Mannen12.765Aantal2023
Vrouwen12.950Aantal2023
0 tot 15 jaar5.330Aantal2023
15 tot 25 jaar2.905Aantal2023
25 tot 45 jaar7.185Aantal2023
45 tot 65 jaar6.050Aantal2023
65 jaar of ouder4.240Aantal2023
Ongehuwd12.965Aantal2023
Gehuwd9.665Aantal2023
Gescheiden1.980Aantal2023
Verweduwd1.105Aantal2023
Geboorte totaal350Aantal2022
Geboorte relatief14Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal225Aantal2022
Sterfte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid3.121Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag4.910Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar7.900Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.120Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura795Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg11%Percentage2022
WMO cliënten1.945Aantal2022
WMO cliënten relatief79Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.560Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.570Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.670Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.180Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.700Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.060Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning2.960Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement630Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.020Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.410Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning890Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming22%Percentage2022
Adressen zonder energielabel1.124Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel2.799Aantal2024
Adressen met definitief energielabel8.287Aantal2024
Energielabels A+++++2Aantal2024
Energielabels A++++28Aantal2024
Energielabels A+++262Aantal2024
Energielabels A++177Aantal2024
Energielabels A+570Aantal2024
Energielabels A4.083Aantal2024
Energielabels B1.402Aantal2024
Energielabels C2.762Aantal2024
Energielabels D926Aantal2024
Energielabels E400Aantal2024
Energielabels F123Aantal2024
Energielabels G351Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker19%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn49%percentage2022
Drinker74%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht45%percentage2022
Overgewicht53%percentage2022
Ernstig overgewicht18%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn48%percentage2022
Wekelijkse sporters50%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2022
Lopen naar school of werk20%percentage2022
Fietsen naar school of werk42%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam49%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam14%percentage2022
Emotioneel eenzaam30%percentage2022
Sociaal eenzaam35%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen21%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun7%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)17%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)14%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid68%percentage2022
Niet-specifieke klachten56%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen34%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid5%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt32%percentage2022
Psychische klachten23%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht18%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht48%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden11%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie11%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie49%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken22%percentage2022
Gehoorbeperking5%percentage2020
Gezichtsbeperking6%percentage2020
Mobiliteitsbeperking11%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal10.715Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.555Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.810Aantal2023
Huishoudens met kinderen4.350Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,30Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie66%Percentage2022
Percentage werknemers88%Percentage2022
Percentage zelfstandigen12%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers18.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€34.900Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€27.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen40%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen18%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar34%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen37%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen18%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen5,2%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,1%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum11%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum14%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€116x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand800Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.210Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW180Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.860Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland18.305Aantal2023
Herkomst buiten Nederland7.410Aantal2023
Herkomst Europa1.740Aantal2023
Herkomst buiten Europa5.670Aantal2023
Geboren in Nederland18.305Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa755Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa2.560Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa980Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa3.110Aantal2023
Autochtoon18.285Aantal2022
Westers totaal2.110Aantal2022
Niet-westers totaal4.315Aantal2022
Marokko185Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba300Aantal2022
Suriname195Aantal2022
Turkije1.230Aantal2022
Overig niet-westers2.400Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal404Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven68Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting130Aantal2023
Verkeersovertredingen107Aantal2023
Vernieling78Aantal2023
Overige misdrijven56Aantal2023
Totaal misdrijven843Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km20Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand7,70Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km27Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km28Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km40Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km34Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km87Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km36Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km111Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km7,00Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km51Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km17Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km37Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km9Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km7Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,70Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand5,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand6Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand4Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWK020007Code2023
RegionaamNoordoostNaam2023
Soort regioWijkCategorisch type2023
Sorteercode02000700Code2023
Oppervlakte totaal835Aantal hectaren2023
Oppervlakte land824Aantal hectaren2023
Oppervlakte water12Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid2Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.769Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal12.210Aantal2024
Adressen met postcode11.549Aantal2024
Adressen met woonfunctie10.817Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie36Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie53Aantal2024
Adressen met industriefunctie305Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie109Aantal2024
Adressen met logiesfunctie1Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie27Aantal2024
Adressen met sportfunctie17Aantal2024
Adressen met winkelfunctie196Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie665Aantal2024
Verblijfsobjecten12.153Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen57Aantal2024
Panden met adres9.259Aantal2024
Adressen met pand12.150Aantal2024
Percelen met adres7.654Aantal2024
Adressen met perceel12.210Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom12.191Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom19Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.805Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom12Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 190027Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925208Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950292Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.340Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19801.417Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990704Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000330Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010754Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.727Aantal2024
Panden met adres 2020 en later460Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 190030Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925211Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950310Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.201Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19802.101Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990787Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000493Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.134Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20202.293Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later590Aantal2024
Postcodegebied7322AB-7324DCNaam2024
Meest voorkomende postcode7323Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode51%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade11Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade99Aantal2022
Verkeersongevallen totaal110Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal13.145Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine10.140Aantal2023
Personenautos - overige brandstof3.010Aantal2023
Personenautos per huishouden1,23Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte1.595Aantal2023
Motorfietsen765Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.450Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€362.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning76%Percentage2023
Percentage meergezinswoning24%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen55%Percentage2023
Huurwoningen totaal45%Percentage2023
In bezit woningcorporatie35%Percentage2023
In bezit overige verhuurders10%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200068%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200032%Percentage2023
Appartement2.714Aantal2024
Tussen of geschakelde woning4.447Aantal2024
Hoekwoning2.073Aantal2024
Tweeonder1kap633Aantal2024
Vrijstaande woning950Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.336Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 wijk Noordoost: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!