Statistieken buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster in de gemeente Apeldoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster in de gemeente Apeldoorn. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster telt 6.385 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster:

JaarAantal inwoners de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster% verschil
20236.3854,76%
20226.0953,04%
20215.9154,69%
20205.6509,3%
20195.17013%
20184.5807,9%
20174.24515%
20163.70514%
20153.25514%
20142.86016%
20132.460geen data

Het aantal inwoners in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster is met 3.925 personen gegroeid van 2.460 personen in 2013 tot 6.385 personen in 2023 (dat is een uitzonderlijk grote stijging van 160%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 392 personen (10%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers stijgen ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster:

In 2013 telde de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster 2.460 inwoners. Het aantal van 2.460 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 6.385 personen. De stijging ten opzichte van 2013 is 3.925 (160%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 290 (4,76%). Het aantal van 6.385 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023.

Over de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster

Buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster heeft afgerond een totale oppervlakte van 134 hectare, waarvan 131 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.084 adressen per km2. Er wonen 2.165 huishoudens in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Postcode 7323 is de meest voorkomende postcode in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. De buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster ligt binnen Noordoost in de gemeente Apeldoorn. Het Park Zuidbroek ligt binnen de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.

De naam van deze buurt veranderde van Zuidbroek-Mozaïek & Rooster in 2015 naar Zuidbroek - Mozaïek & Rooster in 2016.

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de wijk Noordoost met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Bedrijvenpark Apeldoorn-Noord, 2: Zuidbroek - Mozaïek & Rooster, 3: Anklaar, 4: Zuidbroek - De Wellen, 5: Sleutelbloem, 6: Sprenkelaar, 7: Sluisoord, 8: De Mheen, 9: Zevenhuizen.

Woningkenmerken
Er zijn 2.164 woningen in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Apeldoorn in een interactieve tabel.

Toelichting Bouwjaren
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster was €486.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster% verschil
2023€486.00027%
2022€383.00013%
2021€339.0006,6%
2020€318.0006,4%
2019€299.0009,9%
2018€272.00011%
2017€245.00011%
2016€221.000-0,90%
2015€223.0004,69%
2014€213.000-9,7%
2013€236.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster is met €250.000 gegroeid van €236.000 in 2013 tot €486.000 in 2023 (dat is een stijging van 106%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €25.000 (7,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Apeldoorn.

Toelichting
Download een schat aan informatie
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster is €486.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 6% en er zijn 2.164 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Apeldoorn (geel), 12 woonplaatsen (groen), wijk Noordoost (oranje) en 8 buurten (blauw). De buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster: er zijn 1.163 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 2.321 totaal in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster telt in totaal 2.321 adressen, met 2.284 verblijfsobjecten en 37 standplaatsen (er zijn geen ligplaatsen). Alle adressen in buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Apeldoorn
Adressen: gebruiksdoelen
In de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster zijn er 2.247 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.353 panden uit de bouwperiode 2010-2020 in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Apeldoorn bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.0203251.040
20224.880289926
20214.765274876
20204.555261834
20194.225225720
20183.780190610
20173.490180575
20163.045157503
20152.655143457
20142.317129414
20131.993111356

In 2023 was de herkomst van inwoners in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 79%, herkomst uit Europese landen: 5,1% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 81%, herkomst uit Europa: 4,51% en herkomst van buiten Europa: 14%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Apeldoorn naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster in 2022 zijn Westers (465 inwoners) en Overig (360 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Apeldoorn:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Apeldoorn. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster zijn A (1.750 adressen) en A+ (274 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster: 1.750 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 8 verkeersongevallen totaal in 2022 in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Uitslag Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureau Het Kristal in Apeldoorn

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in Stembureau Het Kristal in Apeldoorn is uitgebracht. Stembureau Het Kristal in Apeldoorn was bij deze verkiezingen het enige stembureau binnen de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Apeldoorn.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht te Stembureau Het Kristal in Apeldoorn bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. De grafiek toont de 16 grootste partijen in aantal stemmen van de totaal 23 partijen waarop bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster stemmen zijn uitgebracht.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 194 stembureaus in de gemeente Apeldoorn en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Apeldoorn. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Apeldoorn.

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€30.000)
Heel even geduld alsjeblieft...de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noordoost (Zuidbroek - Mozaïek & Rooster is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noordoost is geel.)


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster is €30.000. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €43.800. Buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster telt 4.100 inkomensontvangers op 6.385 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,70% procent van de huishoudens in buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het Gemiddeld inkomen per jaar voor elke buurt in de wijk Noordoost (Zuidbroek - Mozaïek & Rooster is rood, andere buurten zijn blauw en wijk Noordoost is geel.)
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Bedrijven (570 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster zijn in totaal 570 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juni 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster
Er zijn 240 elektrische auto’s in juni 2024 in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 240 elektrische auto’s in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Dit is het totaal aantal in juni 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 2.653 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.755 op naam geregistreerde voertuigen in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster (in juni 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.154 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster in juni 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juni 2024 in het kentekenregister van de RDW in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 17 juni 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 82 misdrijven in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of december 2022 tot en met mei 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 1.079 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 28 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster 82 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster in 2023 zijn Horizontale fraude (18 delicten) en Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (15 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In mei 2024 zijn er 15 misdrijven in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 5,17 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 22 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 2 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
76% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 jaar of ouder in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal570Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2023
B-F Nijverheid en energie40Aantal2023
G+I Handel en horeca65Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie65Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed35Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening135Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg160Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten70Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.385Aantal2023
Mannen3.210Aantal2023
Vrouwen3.175Aantal2023
0 tot 15 jaar1.960Aantal2023
15 tot 25 jaar570Aantal2023
25 tot 45 jaar2.315Aantal2023
45 tot 65 jaar1.160Aantal2023
65 jaar of ouder380Aantal2023
Ongehuwd3.630Aantal2023
Gehuwd2.350Aantal2023
Gescheiden305Aantal2023
Verweduwd100Aantal2023
Geboorte totaal135Aantal2022
Geboorte relatief22Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal15Aantal2022
Sterfte relatief2Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid4.874Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag810Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar1.670Aantal2022
Opleidingsniveau hoog1.730Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura245Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten270Aantal2022
WMO cliënten relatief44Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.920Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.840Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.600Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.340Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.350Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.220Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal40Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement0Gemiddeld per m³2014
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning20Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning10Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning60Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning380Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning10Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning60Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming95%Percentage2022
Adressen zonder energielabel130Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel373Aantal2024
Adressen met definitief energielabel1.818Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++0Aantal2024
Energielabels A+++55Aantal2024
Energielabels A++53Aantal2024
Energielabels A+274Aantal2024
Energielabels A1.750Aantal2024
Energielabels B39Aantal2024
Energielabels C7Aantal2024
Energielabels D9Aantal2024
Energielabels E1Aantal2024
Energielabels F1Aantal2024
Energielabels G2Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker16%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn43%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht49%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn49%percentage2022
Wekelijkse sporters58%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk15%percentage2022
Fietsen naar school of werk40%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam25%percentage2022
Sociaal eenzaam29%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven92%percentage2020
Moeite met rondkomen17%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren5%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk28%percentage2022
Mantelzorger12%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)22%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)18%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid76%percentage2022
Niet-specifieke klachten51%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen27%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid26%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid3%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt24%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht51%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie9%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie47%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken21%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking6%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen10%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal2.165Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens405Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen445Aantal2023
Huishoudens met kinderen1.320Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,90Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie77%Percentage2022
Percentage werknemers87%Percentage2022
Percentage zelfstandigen13%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers4.100Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€43.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€30.000Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen29%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen30%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar36%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen22%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,80%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,70%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,9%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum7,8%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€200x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand50Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO200Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW350Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.020Aantal2023
Herkomst buiten Nederland1.365Aantal2023
Herkomst Europa325Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.040Aantal2023
Geboren in Nederland5.015Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa190Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa635Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa135Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa400Aantal2023
Autochtoon4.880Aantal2022
Westers totaal465Aantal2022
Niet-westers totaal750Aantal2022
Marokko40Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba70Aantal2022
Suriname40Aantal2022
Turkije240Aantal2022
Overig niet-westers360Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal33Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven6Aantal2023
Milieu overtredingen0Aantal2023
Oplichting22Aantal2023
Verkeersovertredingen6Aantal2023
Vernieling8Aantal2023
Overige misdrijven7Aantal2023
Totaal misdrijven82Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km13Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand6,50Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km18Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km54Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km30Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km67Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km88Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km4,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km15Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km52Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,50Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km26Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km13Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,50Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand4,60Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,20Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,40Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand5,10Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand3,50Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand17,60Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand7Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km38Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand5Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeBU02000708Code2023
RegionaamZuidbroek - Mozaïek & RoosterNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Sorteercode02000708Code2023
Oppervlakte totaal134Aantal hectaren2023
Oppervlakte land131Aantal hectaren2023
Oppervlakte water3Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.084Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal2.321Aantal2024
Adressen met postcode2.313Aantal2024
Adressen met woonfunctie2.247Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie5Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie19Aantal2024
Adressen met industriefunctie0Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie2Aantal2024
Adressen met logiesfunctie0Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie7Aantal2024
Adressen met sportfunctie2Aantal2024
Adressen met winkelfunctie2Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie8Aantal2024
Verblijfsobjecten2.284Aantal2024
Ligplaatsen0Aantal2024
Standplaatsen37Aantal2024
Panden met adres1.974Aantal2024
Adressen met pand2.283Aantal2024
Percelen met adres1.715Aantal2024
Adressen met perceel2.321Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom2.321Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom0Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom2.247Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom0Aantal2024
Panden met adres voor 17000Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 19001Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19252Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19503Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19707Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19805Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010413Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20201.353Aantal2024
Panden met adres 2020 en later187Aantal2024
Adressen met pand voor 17000Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 19002Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19252Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19503Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19707Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19805Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010590Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.484Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later187Aantal2024
Postcodegebied7323AR-7324DCNaam2024
Meest voorkomende postcode7323Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode66%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade1Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade7Aantal2022
Verkeersongevallen totaal8Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal2.895Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine2.170Aantal2023
Personenautos - overige brandstof730Aantal2023
Personenautos per huishouden1,34Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte2.210Aantal2023
Motorfietsen150Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad2.164Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€486.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning86%Percentage2023
Percentage meergezinswoning14%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen65%Percentage2023
Huurwoningen totaal35%Percentage2023
In bezit woningcorporatie26%Percentage2023
In bezit overige verhuurders9%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 20001%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200099%Percentage2023
Appartement297Aantal2024
Tussen of geschakelde woning1.163Aantal2024
Hoekwoning442Aantal2024
Tweeonder1kap185Aantal2024
Vrijstaande woning160Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.37Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Apeldoorn. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Adressen in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster
Tabel met 2.321 adressen in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster.

Onderstaande tabel toont alle openbare ruimtes en alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Apeldoorn.

Openbare ruimteHuisnummer(s)Postcode(s)WoonplaatsAantal adressen
Argusvlinder2 t/m 427323SPApeldoorn21
Aurelia4 t/m 1927323VL t/m 7323VMApeldoorn90
Boomblauwtje4 t/m 1807323VRApeldoorn83
Bovist2 t/m 207324CJApeldoorn17
Breeksteeltje4 t/m 927324BZApeldoorn45
Calypsostraat1 t/m 2577323AR t/m 7323SLApeldoorn137
Citroenvlinder3 t/m 997323RCApeldoorn25
Dagpauwoog3 t/m 327323RR t/m 7323RSApeldoorn27
Distelvlinderlaan5 t/m 3827323RK t/m 7323XBApeldoorn140
Eikepagelaan1 t/m 2207323SM t/m 7323VCApeldoorn157
Eikhaas--Apeldoorn0
Elfenbankje3 t/m 217324DCApeldoorn10
Foxtrotstraat1 t/m 197323SXApeldoorn10
Gavottestraat21 t/m 277323KAApeldoorn4
Gelehoorntje--Apeldoorn0
Heideblauwtje4 t/m 1567323VPApeldoorn71
Hertenzwam--Apeldoorn0
Honingzwam9 t/m 1317324CC t/m 7324CRApeldoorn54
Icarusblauwtje4 t/m 1107323VNApeldoorn49
Inktzwam4 t/m 227324CXApeldoorn18
Kastanjeboleet4 t/m 827324CPApeldoorn38
Kleine Vos63 t/m 837323TX t/m 7323TZApeldoorn15
Koolwitje1 t/m 517323SRApeldoorn26
Koraalzwam5 t/m 207324CNApeldoorn11
Korrelhoed3 t/m 1377324CW t/m 7324CZApeldoorn102
Krulzoom2 t/m 167324CDApeldoorn12
Laan van Zodiak101 t/m 1437324BBApeldoorn22
Laan van Zuidbroek8 t/m 1467324BJApeldoorn97
Laan van de Charleston8 t/m 1197323RT t/m 7323SCApeldoorn98
Laan van de Leeuw100 t/m 2997324BDApeldoorn27
Mambohof7 t/m 377323ST t/m 7323SVApeldoorn27
Morielje5 t/m 187324CMApeldoorn14
Mosklokje7 t/m 657324CKApeldoorn27
Musicalstraat3 t/m 1507323RNApeldoorn126
Nijbroekseweg1 t/m 3377323RE t/m 7324CEApeldoorn110
Oesterzwam3 t/m 687324CLApeldoorn53
Operettestraat33 t/m 827323KG t/m 7323KJApeldoorn9
Oranjetipje1 t/m 157323SHApeldoorn11
Peperboleet3 t/m 137324CSApeldoorn10
Ridderzwam26 t/m 1817324CG t/m 7324DBApeldoorn96
Ringboleet--Apeldoorn0
Rumbastraat5 t/m 1717323RLApeldoorn74
Sambastraat1 t/m 877323ST t/m 7323SVApeldoorn58
Sarabandeplein2 t/m 707323SWApeldoorn35
Satijnzwam1 t/m 1157324CTApeldoorn31
Symfoniestraat10 t/m 207323KVApeldoorn6
Tangostraat2 t/m 327323SZApeldoorn15
Vaalhoed--Apeldoorn0
Valetastraat1 t/m 887323SE t/m 7323SGApeldoorn58
Vliegenzwam7 t/m 1467324CA t/m 7324CBApeldoorn83
Vuurvlinder4 t/m 1547323VJ t/m 7323VKApeldoorn72

Bovenstaande tabel toont de gegevens voor 51 openbare ruimtes en 2.321 adressen in de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Dit zijn alle adressen en openbare ruimtes op basis van de BAG- en de topografische kaarten (BRT) van het Kadaster van 2024.

Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definties van de soorten openbare ruimtes.

Adressen Apeldoorn
Tabelgebruik:

  • Zoek in de tabel met het zoekveld boven de tabel. De rijen van de tabel worden hiermee gefilterd zodat alleen rijen waar de zoekterm in voorkomt getoond worden.
  • Sorteer de inhoud van de tabel door op de kolomtitels te klikken.
  • Blader door de tabel met de knoppen rechtsonder de tabel.
  • Op kleine schermen: Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Download de buurt-rapportage!
Download hier de PDF buurt-rapportage met 100 grafieken en kaarten!

Download de buurt-rapportage voor buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster. Met veel extra informatie in 100 kaarten en grafieken! Met regionale vergelijkingen en met onderwerpen uitgezet in de tijd. Als PDF document: makkelijk te bewaren, delen en printen.

Download!
Gebieden
Tabel met de gebieden die de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster ‘raken’.
Soort gebiedNaam gebiedAantal adressen
Postcode numeriek73231534
Postcode numeriek7324779
WoonkernApeldoorn2321
WoonplaatsApeldoorn2326
WijkNoordoost2326
GemeenteApeldoorn2326
StadsdeelNoordoost2321
ProvincieGelderland2326
WaterschapWaterschap Vallei en Veluwe2326
LandNederland2326

Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden die de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster ‘raken’ met het aantal adressen uit de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster dat in het betreffende gebied ligt.

Buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster ‘raakt’ andere gebieden zoals bijvoorbeeld een woonplaats of waterschap wanneer de geometrieën van de buurt Zuidbroek - Mozaïek & Rooster en die van de andere gebieden elkaar overlappen of snijden. De gebieden zijn op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2024 bepaald. Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven