Statistieken gemeente Bloemendaal

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Bloemendaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Bloemendaal. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Bloemendaal telt 23.782 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Bloemendaal.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Bloemendaal:

JaarAantal inwoners de gemeente Bloemendaal% verschil
202423.782-0,59%
202323.9220,80%
202223.7321,08%
202123.478-0,39%
202023.5710,69%
201923.4100,87%
201823.2081,67%
201722.8262,38%
201622.2960,18%
201522.2560,89%
201422.059-0,61%
201322.1950,63%
201222.0560,08%
201122.0390,07%
201022.023-0,21%
200922.0690,46%
200821.967-0,98%
200722.1840,36%
200622.105-0,20%
200522.1500,01%
200422.147-0,92%
200322.352-0,33%
200222.4261,67%
200122.0571,07%
200021.824-0,19%
199921.8650,59%
199821.736-0,88%
199721.9290,37%
199621.848-0,11%
199521.873geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Bloemendaal is met 1.909 inwoners gestegen van 21.873 inwoners in 1995 tot 23.782 inwoners in 2024 (dat is een toename van 8,7%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1995 tot en met 2024 was 66 inwoners (0,29%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bloemendaal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Bloemendaal:

In 1995 telde de gemeente Bloemendaal 21.873 inwoners. In 1998 is het aantal gedaald tot 21.736 inwoners. Dit is een daling van 137 (-0,63%) ten opzichte van 1995, ten opzichte van het vorige jaar (1997) is het verschil -193 (-0,88%). Het aantal van 21.736 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2023 is het aantal gestegen tot 23.922 inwoners. De stijging ten opzichte van 1998 is 2.186 (10%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2022) is 190 (0,80%). Het aantal van 23.922 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 1995 tot en met 2024. In 2024 telde de gemeente Bloemendaal 23.782 inwoners.

Over de gemeente Bloemendaal

De gemeente Bloemendaal is een gemeente in de provincie Noord-Holland. Gemeente Bloemendaal heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.523 hectare, waarvan 3.977 land en 546 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.102 adressen per km2. Er wonen 9.945 huishoudens in de gemeente Bloemendaal en de gemeente telt 5 woonplaatsen, 5 wijken en 22 buurten. Gemeentelijke herindeling: toevoeging in 2009 van de gemeente Bennebroek aan de gemeente Bloemendaal.

De naam Bloemendaal wordt 4 keer gebruikt: voor deze gemeente, voor de woonplaats Bloemendaal, voor de buurt Bloemendaal en voor de wijk Bloemendaal. Zie ook dit overzicht van gebieden. De gemeente Bloemendaal (gemeentecode GM0377) is bij een gemeentelijke herindeling in 2009 groter geworden vanuit de gemeente Bennebroek. Hierbij is de gemeente Bennebroek volledig naar de nieuwe gemeente Bloemendaal overgegaan.

Vlag van de gemeente Bloemendaal

Vlag van de gemeente Bloemendaal

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Bloemendaal
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Bloemendaal met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bloemendaal, 2: Overveen, 3: Aerdenhout, 4: Vogelenzang, 5: Bennebroek.

Woningkenmerken
Er zijn 10.262 woningen in de gemeente Bloemendaal.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bloemendaal in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Bloemendaal was €930.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Bloemendaal.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Bloemendaal:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Bloemendaal% verschil
2023€930.00012%
2022€829.0007%
2021€775.0005,4%
2020€735.0007,9%
2019€681.0006,9%
2018€637.0008,7%
2017€586.0006,2%
2016€552.0004,35%
2015€529.000-3,47%
2014€548.000-7,3%
2013€591.000-5,6%
2012€626.000-4,13%
2011€653.000-2,83%
2010€672.0000,60%
2009€668.0006%
2008€630.13312%
2007€564.7279,4%
2006€516.3890,04%
2005€516.18156%
2004€330.244-0,11%
2003€330.593-0,16%
2002€331.1080,03%
2001€331.00071%
2000€193.3400,46%
1999€192.4581,39%
1998€189.818-0,39%
1997€190.559geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Bloemendaal is met €739.441 gestegen van €190.559 in 1997 tot €930.000 in 2023 (dat is een groei van 388%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1997 tot en met 2023 was €28.440 (7,4%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bloemendaal.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Bloemendaal.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Bloemendaal is €930.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 27% en er zijn 10.262 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), 5 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 22 buurten (blauw). De gemeente Bloemendaal wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de gemeente Bloemendaal: er zijn 2.881 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Bloemendaal.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 11.597 totaal in de gemeente Bloemendaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2024. De gemeente Bloemendaal telt in totaal 11.597 adressen, met 11.569 verblijfsobjecten, 21 standplaatsen en 7 ligplaatsen. 96% van de adressen in gemeente Bloemendaal ligt binnen de bebouwde kom en 4% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Bloemendaal
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Bloemendaal zijn er 10.452 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Bloemendaal.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 2.301 panden uit de bouwperiode 1925-1950 in de gemeente Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Bloemendaal. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 januari 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Bloemendaal

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Bloemendaal. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Bloemendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bloemendaal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Bloemendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 1996 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Bloemendaal per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Bloemendaal:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202318.3142.4643.144
202219.0622.0522.618
202118.9521.9892.537
202019.0431.9892.539
201918.9931.9412.476
201818.9021.8922.414
201718.6511.8342.341
201618.3261.7442.226
201518.3161.7312.209
201418.2451.6762.138
201318.4051.6652.125
201218.3061.6482.102
201118.2401.6692.130
201018.2351.6642.124
200918.3191.6482.102
200818.2991.6122.056
200718.4581.6372.089
200618.4751.5952.035
200518.5041.6022.044
200418.4901.6072.050
200318.4621.7092.181
200218.5441.7062.176
200118.3901.6112.056
200018.3251.5371.962
199918.3881.5281.949
199818.2721.5221.942
199718.3641.5661.999
199618.4711.4841.893

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Bloemendaal als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 77%, herkomst uit Europese landen: 10% en herkomst uit landen buiten Europa: 13% En in 1996 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europa: 6,8% en herkomst van buiten Europa: 8,7%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bloemendaal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Bloemendaal
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Bloemendaal in 2022 zijn Westers (3.276 inwoners) en Overig (965 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Bloemendaal: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Bloemendaal.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Bloemendaal. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bloemendaal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bloemendaal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Bloemendaal zijn G (2.101 adressen) en C (1.794 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Bloemendaal. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de gemeente Bloemendaal: 2.101 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bloemendaal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 155 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Bloemendaal. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Bloemendaal vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Bloemendaal.


De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Toelichting
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Bloemendaal voor 2024.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Bloemendaal ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting

26 stembureaus

Er zijn 26 stembureaus in de gemeente Bloemendaal. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 1946-2023 voor de gemeente Bloemendaal
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Bloemendaal over de jaren 1946-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2023 voor de gemeente Bloemendaal.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Bloemendaal het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bloemendaal van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 24 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Bloemendaal
Uitslagen voor de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023), de gemeenteraad (2022) en het Europees Parlement (2014) in de gemeente Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023, de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 en de Europees Parlementsverkiezingen van 22 mei 2014.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Bloemendaal:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
VVD4.98132%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA2.73918%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662.07213%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV1.63011%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.4669,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA5113,32%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt5083,30%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD4252,76%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2291,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2221,44%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2051,33%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1120,73%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA21820,53%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL750,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS300,19%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK250,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1230,15%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP170,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter170,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport150,10%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten110,07%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF60,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN10,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN00%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD3.15225%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D661.68613%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks1.2439,8%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.0188%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB9437,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD8867%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt8156,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA6765,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA216375%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV3062,40%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2782,18%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU2511,97%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2491,96%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2091,64%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1160,91%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1000,79%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Onafhankelijke Politiek-NH OPNH650,51%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Piraten290,23%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK230,18%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Nederland met een PLAN (S.V.P.)220,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Namens Noord-Hollanders.170,13%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Code Oranje140,11%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD3.00924%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.97616%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.60613%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.57512%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.0648,4%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BBB1.0428,2%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP8346,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA214463,53%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS3292,60%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ondernemend Water2722,15%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP2582,04%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1881,49%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD430,34%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD2.71222%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.21218%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Hart voor Bloemendaal1.83215%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.73814%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.0488,6%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA9497,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Liberaal Bloemendaal7936,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Zelfstandig Bloemendaal7165,9%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal1641,35%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.38327%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
VVD2.20925%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CDA1.12813%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
GroenLinks6477,2%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdA6477,2%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PVV6347,1%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
PvdD4895,4%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
SP3243,60%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
50PLUS2022,25%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
CU SGP1541,71%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Piraten460,51%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Artikel50450,50%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Liberaal Democratische Partij300,33%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
De Groenen230,26%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
ikkiesvooreerlijk.eu110,12%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Jezus leeft70,08%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Anti EU(ro) Partij60,07%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
Aandacht en Eenvoud50,06%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014
IQ de Rechten-Plichten-Partij20,02%Europees Parlementsverkiezingen, 22 mei 2014

Bekijk de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen. Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Bloemendaal: met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€49.500) gemeente Bloemendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Bloemendaal.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Aerdenhout-Zuid heeft met €67.200 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Bloemendaal. En buurt De Rijp heeft met €27.000 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Bloemendaal.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Bloemendaal is €49.500. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €62.700. Gemeente Bloemendaal telt 18.200 inkomensontvangers op 23.782 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
3,90% procent van de huishoudens in gemeente Bloemendaal heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Noord-Holland gemeente Bloemendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Noord-Holland (gemeente Bloemendaal is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Noord-Holland. De positie van gemeente Bloemendaal is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Bloemendaal. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Bloemendaal
Er zijn 624 elektrische auto’s in mei 2024 in de gemeente Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Bloemendaal op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 624 elektrische auto’s in de gemeente Bloemendaal. Dit is het totaal aantal in mei 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Bloemendaal die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 11.426 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Bloemendaal in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Bloemendaal geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 15.078 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Bloemendaal (in mei 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 12.481 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Bloemendaal in mei 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Bloemendaal geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Bloemendaal. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 972 misdrijven in de gemeente Bloemendaal geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Bloemendaal, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2022 tot en met april 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Bloemendaal zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 12.847 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 42 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Bloemendaal 972 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Bloemendaal in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (184 delicten) en Horizontale fraude (129 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Bloemendaal.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2024 zijn er 93 misdrijven in de gemeente Bloemendaal geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Bloemendaal met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Bloemendaal over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bloemendaal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 19,55 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Bloemendaal.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Bloemendaal. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Bloemendaal
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Bloemendaal dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Bloemendaal.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Bloemendaal genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 15 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Bloemendaal.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Bloemendaal. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
90% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Bloemendaal geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Bloemendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Bloemendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
60% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Bloemendaal heeft een normaal gewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Bloemendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Bloemendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
70% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Bloemendaal sport minimaal 1 keer per week.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Bloemendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Bloemendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
88% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Bloemendaal heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Bloemendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Bloemendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
21% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Bloemendaal heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Bloemendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Bloemendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
39% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Bloemendaal heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Bloemendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Bloemendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
45% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Bloemendaal voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Bloemendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Bloemendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
95% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Bloemendaal heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Bloemendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Bloemendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
30% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Bloemendaal doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Bloemendaal. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Bloemendaal is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Bloemendaal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal4.080Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij10Aantal2023
B-F Nijverheid en energie205Aantal2023
G+I Handel en horeca435Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie210Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed625Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening1.500Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg765Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten325Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners23.782Aantal2024
Mannen11.534Aantal2023
Vrouwen12.388Aantal2023
0 tot 15 jaar4.164Aantal2023
15 tot 25 jaar2.596Aantal2023
25 tot 45 jaar3.496Aantal2023
45 tot 65 jaar7.144Aantal2023
65 jaar of ouder6.522Aantal2023
Ongehuwd10.676Aantal2023
Gehuwd10.159Aantal2023
Gescheiden1.700Aantal2023
Verweduwd1.387Aantal2023
Geboorte totaal135Aantal2022
Geboorte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal356Aantal2022
Sterfte relatief15Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid602Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag2.610Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar4.390Aantal2022
Opleidingsniveau hoog9.230Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura655Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg10%Percentage2022
WMO cliënten1.565Aantal2022
WMO cliënten relatief66Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.300Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.030Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.910Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.250Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.190Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.280Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.780Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.560Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement900Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.280Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.590Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.710Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.790Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Adressen zonder energielabel1.564Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.937Aantal2024
Adressen met definitief energielabel6.096Aantal2024
Energielabels A+++++0Aantal2024
Energielabels A++++2Aantal2024
Energielabels A+++10Aantal2024
Energielabels A++26Aantal2024
Energielabels A+159Aantal2024
Energielabels A1.544Aantal2024
Energielabels B961Aantal2024
Energielabels C1.794Aantal2024
Energielabels D903Aantal2024
Energielabels E977Aantal2024
Energielabels F1.556Aantal2024
Energielabels G2.101Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn35%percentage2020
Drinker88%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker8%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht57%percentage2020
Overgewicht41%percentage2020
Ernstig overgewicht10%percentage2020
Roker11%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn61%percentage2020
Wekelijkse sporters63%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2020
Lopen naar school of werk27%percentage2020
Fietsen naar school of werk40%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam41%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam8%percentage2020
Emotioneel eenzaam23%percentage2020
Sociaal eenzaam26%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen9%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Vrijwilligerswerk29%percentage2020
Mantelzorger15%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid83%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid28%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt26%percentage2020
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie36%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie4%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken15%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal9.945Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens3.187Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen3.082Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.676Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,33Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie62%Percentage2022
Percentage werknemers70%Percentage2022
Percentage zelfstandigen30%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers18.200Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€62.700Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€49.500Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen35%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar74%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen25%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen42%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen3,0%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,90%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum5,5%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,9%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€663x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand210Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO640Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW140Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW6.000Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland18.314Aantal2023
Herkomst buiten Nederland5.608Aantal2023
Herkomst Europa2.464Aantal2023
Herkomst buiten Europa3.144Aantal2023
Geboren in Nederland18.314Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.180Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa1.593Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.284Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.551Aantal2023
Autochtoon19.062Aantal2022
Westers totaal3.276Aantal2022
Niet-westers totaal1.394Aantal2022
Marokko63Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba105Aantal2022
Suriname147Aantal2022
Turkije114Aantal2022
Overig niet-westers965Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal465Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven46Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting156Aantal2023
Verkeersovertredingen194Aantal2023
Vernieling85Aantal2023
Overige misdrijven25Aantal2023
Totaal misdrijven972Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km24Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand5,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km6Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km45Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km127Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km51Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km31Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km97Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km52Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km159Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand2Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km14,70Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km43Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km141Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km22Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km63Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km24Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km28Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km20Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,30Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,40Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,70Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,40Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,60Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,30Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand1,80Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand5,50Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,70Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,10Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand5,80Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,70Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km21Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand3,90Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km15Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand5Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km7Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand4Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km66Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM0377Code2023
RegionaamBloemendaalNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode03770000Code2023
Oppervlakte totaal4.523Aantal hectaren2023
Oppervlakte land3.977Aantal hectaren2023
Oppervlakte water546Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.102Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal11.597Aantal2024
Adressen met postcode11.122Aantal2024
Adressen met woonfunctie10.452Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie138Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie309Aantal2024
Adressen met industriefunctie58Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie87Aantal2024
Adressen met logiesfunctie127Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie25Aantal2024
Adressen met sportfunctie23Aantal2024
Adressen met winkelfunctie145Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie518Aantal2024
Verblijfsobjecten11.569Aantal2024
Ligplaatsen7Aantal2024
Standplaatsen21Aantal2024
Panden met adres8.655Aantal2024
Adressen met pand11.548Aantal2024
Percelen met adres7.707Aantal2024
Adressen met perceel11.597Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom11.166Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom431Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom10.218Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom234Aantal2024
Panden met adres voor 170021Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900321Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 19251.702Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 19502.301Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.692Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980830Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990721Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 2000357Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010279Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020347Aantal2024
Panden met adres 2020 en later84Aantal2024
Adressen met pand voor 170028Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900457Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 19251.952Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 19502.449Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19702.289Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.190Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990982Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 2000632Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 2010589Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 2020810Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later170Aantal2024
Postcodegebied2051AA-2121XZNaam2024
Meest voorkomende postcode2061Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode30%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade47Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade108Aantal2022
Verkeersongevallen totaal155Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal12.363Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine9.735Aantal2023
Personenautos - overige brandstof2.630Aantal2023
Personenautos per huishouden1,24Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte311Aantal2023
Motorfietsen756Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad10.262Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€930.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning72%Percentage2023
Percentage meergezinswoning28%Percentage2023
Percentage bewoond95%Percentage2023
Percentage onbewoond5%Percentage2023
Koopwoningen71%Percentage2023
Huurwoningen totaal29%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders11%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200086%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200014%Percentage2023
Appartement2.881Aantal2024
Tussen of geschakelde woning2.639Aantal2024
Hoekwoning1.763Aantal2024
Tweeonder1kap1.514Aantal2024
Vrijstaande woning1.655Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.117Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Bloemendaal. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Bloemendaal
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Bloemendaal: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 93 patiënten in de gemeente Bloemendaal met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 15 april 2024, week 16 2024).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Bloemendaal
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Bloemendaal.

Gemiddeld overleden 6,10 personen per week in de gemeente Bloemendaal. Het aantal sterftes in de gemeente Bloemendaal is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 18 (29 april tot en met 5 mei) van 2024.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Bloemendaal: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (4.080 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Bloemendaal (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Bloemendaal zijn in totaal 4.080 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 4.080 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 4.075 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 33 wijken en buurten in gemeente Bloemendaal. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Bloemendaal als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Bloemendaal als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities