Statistieken woonplaats Bloemendaal

Aantal inwoners per jaar
De woonplaats Bloemendaal telt 6.807 inwoners in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bloemendaal.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bloemendaal:

JaarAantal inwoners de woonplaats Bloemendaal% verschil
20236.807-0,87%
20226.8671,46%
20216.7681,61%
20206.6611,48%
20196.564-1,19%
20186.6430,85%
20176.5872,46%
20166.4290,61%
20156.3902,04%
20146.262-0,24%
20136.277geen data

Het aantal inwoners in de woonplaats Bloemendaal is met 530 inwoners gestegen van 6.277 inwoners in 2013 tot 6.807 inwoners in 2023 (dat is een groei van 8,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was 53 inwoners (0,82%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Bloemendaal.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de woonplaats Bloemendaal:

In 2013 telde de woonplaats Bloemendaal 6.277 inwoners. In 2014 is het aantal gedaald tot 6.262 inwoners. Dit is een daling van 15 (-0,24%) ten opzichte van 2013. Het aantal van 6.262 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 6.867 inwoners. De stijging ten opzichte van 2014 is 605 (9,7%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 99 (1,46%). Het aantal van 6.867 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2013 tot en met 2023. In 2023 telde de woonplaats Bloemendaal 6.807 inwoners.

Over woonplaats Bloemendaal

Woonplaats Bloemendaal heeft afgerond een totale oppervlakte van 540 hectare, waarvan 533 land en 8 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Bloemendaal telt 3.361 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 817 adressen per km2. Er wonen 3.017 huishoudens en er zijn in totaal 3.067 woningen. De woonplaats telt 3.401 auto's en 1.315 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Bloemendaal ligt in de gemeente .

De brondata voor woonplaats Bloemendaal is afgeleid van andere regionale statistieken.

De gegevens voor woonplaats Bloemendaal zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Bloemendaal valt niet precies samen met de gemeente en ook niet met 1 of meerdere wijk(en) of buurt(en). Er zijn 8 buurten die tesamen geheel of ten dele de woonplaats vormen. De cijfers voor de woonplaats Bloemendaal zijn bepaald door de gegevens voor deze buurten gewogen te combineren.

Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.

De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.

Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Bloemendaal zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente . En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.

Advertentie:

Kaart van de woonplaats Bloemendaal
Kaart van de woonplaats Bloemendaal. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een migratieachtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek, het kadaster en diverse andere bronnen!

Kaart met de ligging van de woonplaats Bloemendaal binnen de gemeente Bloemendaal.

Woningkenmerken
Er zijn 3.067 woningen in de woonplaats Bloemendaal.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Bloemendaal in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de woonplaats Bloemendaal was €993.283 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de woonplaats Bloemendaal.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bloemendaal:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Woonplaats Bloemendaal% verschil
2023€993.28311%
2022€896.9293,84%
2021€863.7348%
2020€799.5758,1%
2019€739.4468,8%
2018€679.8168%
2017€629.2155,7%
2016€595.2236,1%
2015€560.819-2,96%
2014€577.950-6,5%
2013€617.899geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Bloemendaal is met €375.384 gestegen van €617.899 in 2013 tot €993.283 in 2023 (dat is een stijging van 61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2013 tot en met 2023 was €37.538 (5,0%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Bloemendaal.

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Bloemendaal.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de woonplaats Bloemendaal is €993.284, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 31% en er zijn 3.067 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Noord-Holland (bruin), gemeente Bloemendaal (geel), 4 woonplaatsen (groen), 5 wijken (oranje) en 22 buurten (blauw). De woonplaats Bloemendaal wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Appartementen komen het meeste voor in de woonplaats Bloemendaal: er zijn 1.182 adressen met het woningtype appartement.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de woonplaats Bloemendaal.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2024.

Advertentie:

Adressen: 3.361 totaal in de woonplaats Bloemendaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 1 januari 2024. De woonplaats Bloemendaal telt in totaal 3.361 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Bloemendaal liggen binnen de bebouwde kom.

Adressen Bloemendaal
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de woonplaats Bloemendaal. Op basis van de gegevens uit de BAG van 1 januari 2024.

Toelichting
Bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de woonplaats Bloemendaal. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij appartementengebouwen. De gegevens over panden naar bouwjaar komen uit de BAG van 1 januari 2024.

Bron & definities
Bevolking in de woonplaats Bloemendaal

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Bloemendaal. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de woonplaats Bloemendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Bloemendaal bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de woonplaats Bloemendaal


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de woonplaats Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2013 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de woonplaats Bloemendaal per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Bloemendaal:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
20235.102734977
20225.414623830
20215.357606806
20205.289589784
20195.234571760
20185.288581774
20175.231582774
20165.178537714
20155.165526700
20145.086505672
20135.187468622

In 2023 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Bloemendaal als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 75%, herkomst uit Europese landen: 11% en herkomst uit landen buiten Europa: 14% En in 2013 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 83%, herkomst uit Europa: 7,5% en herkomst van buiten Europa: 9,9%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Bloemendaal naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond woonplaats Bloemendaal
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de woonplaats Bloemendaal in 2022 zijn Westers (1.026 inwoners) en Overig (311 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de woonplaats Bloemendaal: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de woonplaats Bloemendaal.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Bloemendaal. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Bloemendaal:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Bloemendaal. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de woonplaats Bloemendaal zijn G (765 adressen) en A (556 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de woonplaats Bloemendaal. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 januari 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel G komt het meeste voor in de woonplaats Bloemendaal: 765 adressen hebben energielabel G. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Bloemendaal bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 22 verkeersongevallen totaal in 2022 in de woonplaats Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de woonplaats Bloemendaal. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Bloemendaal vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Uitslagen Tweede Kamer verkiezingen 2023
Stembureaus in de woonplaats Bloemendaal

Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 is uitgebracht. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Bloemendaal. Gebruik het filter boven de grafiek en toon de uitslagen voor elk van de 4 stembureaus in de woonplaats Bloemendaal. De uitslagen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023 zijn te vinden op de pagina met uitslagen voor de gemeente Bloemendaal.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!Verkiezingsuitslagen per stembureau met het aantal stemmen per partij bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023. Gebruik het filter boven de grafiek om de uitslagen per stembureau weer te geven. Er waren bij deze verkiezingen 4 stembureaus in de woonplaats Bloemendaal.

Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 26 stembureaus in de gemeente Bloemendaal en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Bloemendaal. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Bloemendaal.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€57.900)
Heel even geduld alsjeblieft...de inkomensgegevens worden geladen!Gemiddeld bruto inkomen per inwoner over het jaar 2022 in de woonplaats Bloemendaal.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in woonplaats Bloemendaal was in 2022 €57.900.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De schaal toont de verdeling van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. De laagste 10% en 25% woonplaatsen komen in het rode en oranje gebied . De hoogste 25% woonplaatsen vallen in het groene gebied. De verdeling is berekend op basis van het 'percentiel' van het gemiddelde inkomen per inwoner voor alle woonplaatsen in Nederland. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar, zoals het gemiddelde inkomen per inkomensontvanger en gegevens over uitkeringen en de inkomens van huishoudens. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de uitgebreide Excel downloads.

Advertentie:

Bedrijven (1.315 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de woonplaats Bloemendaal (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de woonplaats Bloemendaal zijn in totaal 1.315 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2022). * Het totaal van 1.315 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 1.310 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond of doordat de gegevens per woonplaats zijn berekend op basis van wijk en buurtdata.

Toelichting Definities
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bloemendaal. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de woonplaats Bloemendaal
Er zijn 192 elektrische auto’s in februari 2024 in de woonplaats Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de woonplaats Bloemendaal op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 192 elektrische auto’s in de woonplaats Bloemendaal. Dit is het totaal aantal in februari 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de woonplaats Bloemendaal die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 3.032 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de woonplaats Bloemendaal in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bloemendaal geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 4.071 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Bloemendaal (in februari 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 3.461 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de woonplaats Bloemendaal in februari 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in februari 2024 in het kentekenregister van de RDW in de woonplaats Bloemendaal geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Bloemendaal. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 februari 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 267 misdrijven in de woonplaats Bloemendaal geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de woonplaats Bloemendaal, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of augustus 2022 tot en met januari 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de woonplaats Bloemendaal zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 2.844 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 38 verschillende soorten delicten. In 2022 werden in de woonplaats Bloemendaal 267 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de woonplaats Bloemendaal in 2022 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (77 delicten) en Horizontale fraude (27 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, woonplaats Bloemendaal.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In januari 2024 zijn er 25 misdrijven in de woonplaats Bloemendaal geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de woonplaats Bloemendaal met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de woonplaats Bloemendaal over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Bloemendaal.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 22,48 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de woonplaats Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de woonplaats Bloemendaal.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Bloemendaal. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 3 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de woonplaats Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de woonplaats Bloemendaal.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Bloemendaal genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 24 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de woonplaats Bloemendaal.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de woonplaats Bloemendaal.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Bloemendaal voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal1.315Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij0Aantal2022
B-F Nijverheid en energie46Aantal2022
G+I Handel en horeca158Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie60Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed236Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening482Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg222Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten106Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners6.807Aantal2023
Mannen3.176Aantal2023
Vrouwen3.632Aantal2023
0 tot 15 jaar1.110Aantal2023
15 tot 25 jaar748Aantal2023
25 tot 45 jaar826Aantal2023
45 tot 65 jaar2.014Aantal2023
65 jaar of ouder2.099Aantal2023
Ongehuwd2.989Aantal2023
Gehuwd2.688Aantal2023
Gescheiden589Aantal2023
Verweduwd542Aantal2023
Geboorte totaal25Aantal2022
Geboorte relatief3Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal161Aantal2022
Sterfte relatief24Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.284Aantal per km²2023
Opleidingsniveau laag804Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar1.155Aantal2021
Opleidingsniveau hoog2.505Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura165Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,9%Percentage2022
WMO cliënten567Aantal2022
WMO cliënten relatief83Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.131Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.934Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.952Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.664Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning4.186Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning5.078Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning1.958Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.870Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.529Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement882Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.412Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.735Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning2.052Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.816Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning981Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.898Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief1.884Aantal2023
Energielabels Voorlopig1.053Aantal2023
Energielabels Onbepaald345Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++0Aantal2023
Energielabels A+++1Aantal2023
Energielabels A++5Aantal2023
Energielabels A+32Aantal2023
Energielabels A556Aantal2023
Energielabels B227Aantal2023
Energielabels C412Aantal2023
Energielabels D267Aantal2023
Energielabels E279Aantal2023
Energielabels F391Aantal2023
Energielabels G765Aantal2023
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal3.017Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens1.188Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen854Aantal2023
Huishoudens met kinderen989Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,17Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2021
Percentage werknemers64%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 36%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers5.224Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€75.000Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€57.900Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen37%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen34%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar59%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen33%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen39%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen4,76%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum6,4%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum8,8%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum10%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€2.575x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering; Bijstand82Aantal2022
Personen per soort uitkering; AO171Aantal2022
Personen per soort uitkering; WW40Aantal2022
Personen per soort uitkering; AOW1.958Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland5.102Aantal2023
Herkomst Europa734Aantal2023
Herkomst buiten Europa977Aantal2023
Geboren in Nederland5.087Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa367Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa478Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa362Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa504Aantal2023
Autochtoon5.414Aantal2022
Westers totaal1.026Aantal2022
Niet-westers totaal427Aantal2022
Marokko15Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba30Aantal2022
Suriname35Aantal2022
Turkije35Aantal2022
Overig niet-westers311Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal153Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven24Aantal2022
Milieu overtredingen1Aantal2022
Oplichting37Aantal2022
Verkeersovertredingen31Aantal2022
Vernieling16Aantal2022
Overige misdrijven2Aantal2022
Totaal misdrijven267Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,05Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand3,94Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand0,79Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,94Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand3,94Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km6Gemiddeld aantal2022
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand0,83Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km11Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km33Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km8Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km49Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km159Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand1,09Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km9Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km24Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km65Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,66Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km117Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,52Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km5Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km39Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km196Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand1Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km20,13Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km44Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km137Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,49Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km26Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km76Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,56Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km33Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km81Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,57Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km35Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km31Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand1,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km22Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,72Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km17Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,19Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,44Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand2,88Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand0,33Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand1,24Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand3,56Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,49Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand2,03Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand1,19Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,18Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,54Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand0,92Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand3,74Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,27Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand4,06Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand2,62Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand3,02Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand1,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand4Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand3,86Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand2Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand3,14Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km14Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km62Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeWP2654CodeWP2654
RegionaamBloemendaalNaamBloemendaal
Soort regioWoonplaatsCategorisch typeWoonplaats
Oppervlakte totaal540Aantal hectaren2023
Oppervlakte land533Aantal hectaren2023
Oppervlakte water8Aantal hectaren2023
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid817Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal3.361Aantal2023
Adressen met postcode3.281Aantal2023
Adressen met woonfunctie3.102Aantal2023
Adressen binnen bebouwde kom3.359Aantal2023
Adressen buiten bebouwde kom2Aantal2023
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom3.100Aantal2023
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom2Aantal2023
Percelen1.954Aantal2023
Panden2.222Aantal2023
Adressen met panden3.274Aantal2023
Panden voor 170012Aantal2023
Panden 1700 tot 1900187Aantal2023
Panden 1900 tot 1925915Aantal2023
Panden 1925 tot 1950748Aantal2023
Panden 1950 tot 1970523Aantal2023
Panden 1970 tot 1980174Aantal2023
Panden 1980 tot 1990127Aantal2023
Panden 1990 tot 200083Aantal2023
Panden 2000 tot 2010190Aantal2023
Panden 2010 tot 2020299Aantal2023
Panden 2020 en later17Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade9Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade13Aantal2022
Verkeersongevallen totaal22Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal3.401Aantal2023
Personenauto's; brandstof benzine2.587Aantal2023
Personenauto's; overige brandstof814Aantal2023
Personenauto's per huishouden1,12Aantal2023
Personenauto's naar oppervlaktegeen dataAantalgeen data
Motorfietsen176Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad3.067Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€993.283Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning60%Percentage2023
Percentage meergezinswoning40%Percentage2023
Percentage bewoond94%Percentage2023
Percentage onbewoond6%Percentage2023
Koopwoningen63%Percentage2023
Huurwoningen totaal37%Percentage2023
In bezit woningcorporatie24%Percentage2023
In bezit overige verhuurders13%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200084%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2023
Appartement1.182Aantal2023
Tussen of geschakelde woning583Aantal2023
Hoekwoning441Aantal2023
Tweeonder1kap429Aantal2023
Vrijstaande woning467Aantal2023
Ligplaats0Aantal2023
Standplaats0Aantal2023
Woningtype verschillend0Aantal2023
Woningtype onbekend4Aantal2023
Woningtype n.v.t.259Aantal2023

Download een schat een informatie voor alle regio's in Nederland. Probeer de gratis voorbeeld download nu!

Advertentie:

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 15 december 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!