Statistieken gemeente Midden-Groningen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Midden-Groningen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn ook per woonplaats, postcode, wijk of buurt te vinden.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de gemeente Midden-Groningen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Inhoudsopgave Inhoud en meer informatie:

Adressen-statistiek / Adressen-tabel / Bedrijven / Bevolking / Corona / Gezondheid / Inkomen / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 140 gebieden Midden-Groningen / Bronnen & definities / Download alle informatie

Aantal inwoners per jaar (kleine afname van 1,70% naar 60.898 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners voor de gemeente Midden-Groningen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Inwoners in de gemeente Midden-Groningen, 2013 tot en met 2022. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2017 berekend.

Het aantal inwoners in de gemeente Midden-Groningen is met 1.051 personen gedaald van 61.949 in 2013 tot 60.898 in 2022 (dat is 1,70%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Midden-Groningen
Kaart van de gemeente Midden-Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2021. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Midden-Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Tjuchem en Steendam, 2: Eemskanaal-Zuid, 3: Hellum, 4: Siddeburen, 5: Schildwolde ...Toon meer... Kaart van de gemeente Midden-Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Tjuchem en Steendam, 2: Eemskanaal-Zuid, 3: Hellum, 4: Siddeburen, 5: Schildwolde, 6: Slochteren, 7: Harkstede Scharmer en Woudbloem, 8: Noordbroek, 9: Froombosch, 10: Kolham, 11: Westerbroek en Waterhuizen, 12: Zuidbroek, 13: Foxhol, 14: Foxham en Hoogezand-Noord, 15: Sappemeer, 16: Hoogezand-Zuid, 17: Meeden, 18: Kropswolde, 19: Muntendam, 20: Kalkwijk, 21: Kiel-Windeweer ...Toon minder...

Over de gemeente Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Midden-Groningen heeft afgerond een totale oppervlakte van 29.577 hectare, waarvan 27.795 land en 1.782 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 867 adressen per km2. Er wonen 27.850 huishoudens in de gemeente Midden-Groningen en de gemeente telt 27 woonplaatsen, 21 wijken en 91 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2018 van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren tot de gemeente Midden-Groningen.

De gemeente Midden-Groningen (gemeentecode GM1952) is in 2018 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen overgegaan. De gegevens van de gemeente Midden-Groningen voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Vlag van de gemeente Midden-Groningen

Vlag van de gemeente Midden-Groningen

Kenmerken van de 28.154 woningen in de gemeente Midden-Groningen
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Midden-Groningen in een interactieve tabel.


Definities van de woningkenmerken:

28.154 woningen & 33.154 adressen:
Zie de toelichting onder de grafiek met het "aantal adressen per gebruiksdoel" op deze pagina.
Woningen naar eigendom:
Koopwoningen zijn eigendom van de bewoner(s) of in gebruik als tweede woning. Huurwoningen worden niet bewoond door de eigenaar van de woning. Huurwoningen worden verdeeld in (1) woningen in bezit van een woningcorporatie of andere instelling. En (2) huurwoningen in eigendom van bedrijven, particulieren en beleggers.
Woningen naar bewoning:
Een woning is bewoond als er volgens de Basisregistratie Personen minimaal 1 persoon stond ingeschreven op het bijbehorende adres. Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond.
Woningen naar type:
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.
Woningen naar bouwjaar:
Het bouwjaar is het jaar waarin een pand, waarin een woning zich bevindt, oorspronkelijk is opgeleverd. Bouwjaar heeft hier twee waarden: (1) in of na het jaar 2000 gebouwd en (2) vóór het jaar 2000 gebouwd.
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar (stijging van 15% naar €187.000 in 2021)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Midden-Groningen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Midden-Groningen, 2013 tot en met 2021.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Midden-Groningen is met €24.428 toegenomen van €162.571 in 2013 tot €187.000 in 2021 (dat is 15%).


Bepaling van de WOZ waarde :
Bij de bepaling van het gemiddelde worden alleen WOZ-objecten meegerekend die als woningen zijn geregistreerd (hoofdverblijf of woning met praktijkruimte). De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van het vorige jaar (Wet Waardering Onroerende Zaken).
Interessant? Blijf op de hoogte!

Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.

Inschrijven
Adressen: 33.154 totaal

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De gemeente Midden-Groningen telt in totaal 33.154 adressen, met 33.131 verblijfsobjecten, 11 standplaatsen en 12 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Midden-Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Midden-Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.


Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.

28.154 woningen & 33.154 adressen:
De cijfers over woningen elders op deze pagina zijn gebaseerd op gegevens van het CBS over de woningvoorraad. Het aantal adressen naar gebruiksfunctie in bovenstaande grafiek is gebaseerd op de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). De definitie die het CBS voor de woningvoorraad hanteert is "Het totale aantal woningen op 1 januari in het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Een woning is een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De gebruiksfuncties van een verblijfsobject worden afgeleid uit de bouwkundige gebruiksfunctie zoals vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het betreft het toegestane gebruik, niet de planologische bestemming of het feitelijk gebruik.". Hierdoor worden niet alle panden die praktisch gezien als woning ervaren worden als woning geteld. Vakantieonderkomens krijgen in veel gevallen bijvoorbeeld enkel de gebruiksfunctie "Logiesfunctie" en tellen daardoor in de cijfers over woningen van het CBS niet mee. In de koopsom rapportages van het Kadaster vindt iets vergelijkbaars plaats: boerderijen, recreatiewoningen en combinaties van woonhuizen en bedrijfspanden vallen daar ook buiten de selectiecriteria van particuliere woningtransacties. Hier is dit echter door de bestemmingsplancode uit de notariële akte, daardoor hoeft deze selectie niet precies samen te vallen met de gebruiksfunctie wonen zoals door de gemeenten in de BAG geadministreerd. Deze selectiecriteria kunnen in sommige gebieden tot grote verschillen tussen woningstatistieken leiden. In de gemeente Ameland zijn er bijvoorbeeld zelfs meer woningen met enkel een logiesfunctie dan woningen met een woonfunctie.
Inwoners naar leeftijd - gemeente Midden-Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.

De download voor de gemeente Midden-Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat - gemeente Midden-Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Corona verspreiding in de gemeente Midden-Groningen
Cumulatieve cijfers per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de Corona-informatie wordt geladen!Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen: positief op Corona geteste personen ("bevestigde besmettingen"), opgenomen Corona patiënten en personen overleden aan Corona. Cumulatief aantal per jaar en weeknummer.

Er zijn 24.448 personen uit de gemeente Midden-Groningen positief op Corona getest, er zijn 386 patiënten in het ziekenhuis opgenomen en er zijn 50 overledenen met Corona als oorzaak geregistreerd (RIVM, totaal tot en met 19 augustus 2022, week 33 2022).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Midden-Groningen
Aantal overleden personen per week


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Midden-Groningen.

Gemiddeld overleden 12,07 personen per week uit de gemeente Midden-Groningen (CBS, totaal aantal sterftes tot en met week 31 van 2022).

Sterftecijfers
Gezondheid: gedrag


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.

Bron & definities
Gezondheid: goed ervaren gezondheid of ziekte


Heel even geduld alsjeblieft...

de gezondheidsinformatie wordt geladen!Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.

Gemiddeld inkomen per inwoner (€24.100) gemeente Midden-Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Midden-Groningen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Meerwijck heeft met €41.600 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Midden-Groningen. En buurt Gorecht-West heeft met €14.900 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Midden-Groningen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Midden-Groningen is €24.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €29.600. Gemeente Midden-Groningen telt 48.500 inkomensontvangers op 60.898 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,80% procent van de huishoudens in gemeente Midden-Groningen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Midden-Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Midden-Groningen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Midden-Groningen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en gemeente Midden-Groningen voor 2022.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in gemeente Midden-Groningen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Midden-Groningen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Midden-Groningen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Midden-Groningen, 2013 tot en met 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochotone inwoners in de gemeente Midden-Groningen is met 1.942 personen afgenomen van 53.475 in 2013 tot 51.533 in 2021 (dat is 3,63%).

Meer migratie

'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").

Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.

Migratieachtergrond - kies het jaar:

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Bevolking in gemeente Midden-Groningen: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.


Definities migratie achtergrond:

Westers:
Inwoners met als herkomst één van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.
Niet Westers:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Nederlandse Antillen en Aruba:
Inwoners uit de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba. Dit betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen en Aruba van voor 10 oktober 2010 behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curacao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.
Turkije / Suriname / Marokko:
Inwoners met een migratie-achtergrond uit Turkije / Suriname / Marokko.
Overig niet Westers:
Totaal niet Westers minus Marokko, de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname en Turkije.
Verkiezingsuitslagen gemeente Midden-Groningen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Midden-Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Midden-Groningen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GemeenteBelangen Midden-Groningen5.36823,41%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BBB-LMG3.85116,79%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.90912,69%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.0008,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.9598,54%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.9578,53%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.8337,99%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.7917,81%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.2645,51%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD6.08117,12%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV4.81913,57%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP4.27012,02%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.96611,16%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.66410,31%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.6317,41%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.0545,78%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.8375,17%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.4664,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.1413,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB7252,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215821,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS4701,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK4191,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3721,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP2660,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1180,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter950,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1870,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots810,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten780,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA730,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG510,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter390,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP350,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht300,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft240,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol240,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland110,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP90,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu50,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.00524,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.87711,34%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.85311,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.5309,24%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.3748,30%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.3558,19%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.1466,92%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV7964,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667474,51%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS7294,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD6714,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1941,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1661,00%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft530,32%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio340,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen240,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.05512,39%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.89311,73%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groninger Belang2.85511,58%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2.48510,08%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.0848,45%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2.0778,42%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.9878,06%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.7967,28%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.4375,83%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Partij voor het Noorden1.2495,07%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D669753,95%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7733,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD7092,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2821,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk7.14130,72%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4.40918,97%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.73811,78%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.66111,45%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2.35010,11%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2.1999,46%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.7467,51%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Midden-Groningen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de provinciale staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Midden-Groningen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Midden-Groningen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Midden-Groningen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Midden-Groningen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Bedrijven (5.450 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Midden-Groningen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Midden-Groningen zijn in totaal 5.450 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2021).


Gegevens over bedrijven en bedrijfsactiviteiten:
Bovenstaande grafiek toont informatie over het aantal vestigingen van bedrijven naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt één of meerdere SBI-codes. Zie deze definitiepagina voor een verdere beschrijving.
Afronding van het aantal bedrijven per sector:
Het aantal bedrijven per sector wordt op vijftallen afgerond. Door afrondingsverschillen kan de som van deze afgeronde getallen soms iets afwijken van de (ook afgeronde) som van het aantal bedrijven totaal. Hierdoor kan het voorkomen dat het in de grafiek weergegeven totaal iets hoger of lager uitvalt dan het in de tekst genoemde totaal aantal bedrijven. Het in de tekst genoemde totale aantal bedrijven is het meest correct.
Vanaf 2020 ook data over de sector overheid, onderwijs en zorg (in de grafiek afgekort als "Ooz"):
Het CBS publiceert voor de data vanaf verslagjaar 2020 ook gegevens van bedrijfsvestigingen dat in de sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg actief is. Daardoor is het aantal "Bedrijfsvestigingen totaal" niet één op één vergelijkbaar met eerdere jaren.
Definities
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2020 in de gemeente Midden-Groningen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Midden-Groningen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.


Definities van de gegevens over het opleidingsniveau:
Laag onderwijs:
Laag onderwijs omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het VMBO, de eerste 3 leerjaren van HAVO of VWO en de entreeopleiding, de voormalige assistentenopleiding (MBO1) of het praktijkonderwijs.
Middelbaar onderwijs:
Middelbaar onderwijs omvat de bovenbouw van HAVO of VWO, de basisberoepsopleiding (MBO2), de vakopleiding (MBO3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (MBO4).
Hoog onderwijs:
Hoog onderwijs omvat onderwijs op het niveau van HBO of WO.
Inwoners:
De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar, afgerond op tientallen.
Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar

Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:


Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Midden-Groningen, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of februari 2021 tot en met juli 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Midden-Groningen zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 21.828 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 21.828 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 21.281 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de gemeente Midden-Groningen 2.310 misdrijven door de politie vastgelegd.

Misdaden naar type delict

Heel even geduld alsjeblieft...

de politiedata worden geladen!Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2021, gemeente Midden-Groningen.

De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.

Definities delicten
Criminaliteit - gemeente Midden-Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de grafiek wordt geladen!Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de gemeente Midden-Groningen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Midden-Groningen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt

Overzicht van de 140 wijken en buurten in gemeente Midden-Groningen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Midden-Groningen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Midden-Groningen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Top 5 gemeente Midden-Groningen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Midden-Groningen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.450Aantal2021
A Landbouw, bosbouw en visserij425Aantal2021
B-F Nijverheid en energie880Aantal2021
G+I Handel en horeca1.060Aantal2021
H+J Vervoer, informatie en communicatie320Aantal2021
K-L Financiële diensten, onroerend goed355Aantal2021
M-N Zakelijke dienstverlening920Aantal2021
O-Q Overheid, onderwijs en zorg890Aantal2021
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten600Aantal2021
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners60.898Aantal2022
Mannen30.571Aantal2022
Vrouwen30.327Aantal2022
0 tot 15 jaar8.717Aantal2022
15 tot 25 jaar6.662Aantal2022
25 tot 45 jaar12.862Aantal2022
45 tot 65 jaar18.594Aantal2022
65 jaar of ouder14.063Aantal2022
Ongehuwd27.284Aantal2022
Gehuwd24.681Aantal2022
Gescheiden5.307Aantal2022
Verweduwd3.626Aantal2022
Westers totaal3.946Aantal2021
Geboorte totaal503Aantal2020
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2020
Sterfte totaal605Aantal2020
Sterfte relatief10Aantal per 1000 inwoners2020
Bevolkingsdichtheid217Aantal per km²2021
Opleidingsniveau laag14.290Aantal2020
Opleidingsniveau middelbaar21.910Aantal2020
Opleidingsniveau hoog9.910Aantal2020
Jongeren met jeugdzorg in natura1.705Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg11,80%Percentage2020
WMO cliënten5.195Aantal2020
WMO cliënten relatief85Aantal per 1000 inwoners2020

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.740Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.460Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.560Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.710Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.450Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.180Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.070Gemiddeld in kWh2020
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.420Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik appartement850Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.250Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.410Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.390Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.890Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.130Gemiddeld per m³2020
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.590Gemiddeld per m³2020
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht59%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters40%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel Eenzaam26%percentage2020
Sociaal Eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal27.850Aantal2021
Eenpersoonshuishoudens9.802Aantal2021
Huishoudens zonder kinderen9.078Aantal2021
Huishoudens met kinderen8.970Aantal2021
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2021
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie64%Percentage2020
Percentage werknemers86%Percentage2020
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2020
Aantal inkomensontvangers48.500Aantal2020
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€29.600Gemiddeld in Euro2020
Gemiddeld inkomen per inwoner€24.100Gemiddeld in Euro2020
40% personen met laagste inkomen44,60%Percentage2020
20% personen met hoogste inkomen14,30%Percentage2020
Actieven 15-75 jaar28,80%Percentage2020
40% huishoudens met laagste inkomen43,30%Percentage2020
20% huishoudens met hoogste inkomen13,80%Percentage2020
Huishoudens met een laag inkomen7,70%Percentage2020
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,80%Percentage2020
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12,20%Percentage2020
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15,80%Percentage2020
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€41x 1.000 Euro 2020
Personen per soort uitkering; Bijstand1.880Aantal2020
Personen per soort uitkering; AO3.730Aantal2020
Personen per soort uitkering; WW940Aantal2020
Personen per soort uitkering; AOW12.480Aantal2020
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon51.533Aantal2021
Niet-westers totaal5.247Aantal2021
Marokko286Aantal2021
Nederlandse Antillen en Aruba589Aantal2021
Suriname1.372Aantal2021
Turkije1.181Aantal2021
Overig niet-westers1.819Aantal2021
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpraktijken binnen 5 km6Gemiddeld aantal2018
Huisartsenpost afstand5,40Gemiddelde afstand in km2018
Apotheek afstand1,50Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuis met poli afstand10,90Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km5Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuis afstand15,10Gemiddelde afstand in km2018
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2018
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2018
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,20Gemiddelde afstand in km2018
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km11Gemiddeld aantal2018
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km18Gemiddeld aantal2018
Warenhuis afstand3,60Gemiddelde afstand in km2018
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Warenhuizen binnen 20 km11Gemiddeld aantal2018
Café afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 3 km5Gemiddeld aantal2018
Cafés binnen 5 km10Gemiddeld aantal2018
Cafetaria afstand1,30Gemiddelde afstand in km2018
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Cafetaria binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Restaurant afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 3 km10Gemiddeld aantal2018
Restaurants binnen 5 km16Gemiddeld aantal2018
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 5 km2,20Gemiddelde afstand in km2018
Hotels binnen 10 km7Gemiddeld aantal2018
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2018
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2018
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 3 km4Gemiddeld aantal2018
Buitenschoolseopvang binnen 5 km7Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2018
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2018
Basisonderwijs binnen 5 km11Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km5Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,10Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km0Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Openbaar groen totaal afstand0,47Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,32Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,06Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,75Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,73Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,15Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,87Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,21Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,66Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,31Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,26Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,34Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2018
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2018
Belangrijk overstapstation afstand18,50Gemiddelde afstand in km2018
Bibliotheek afstand2,20Gemiddelde afstand in km2018
Zwembad afstand4,20Gemiddelde afstand in km2018
Kunstijsbaan afstand18,00Gemiddelde afstand in km2018
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2018
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2018
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten afstand5,00Gemiddelde afstand in km2018
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Podiumkunsten binnen 20 km7Gemiddeld aantal2018
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2018
Bioscoop afstand5,70Gemiddelde afstand in km2018
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Sauna afstand14Gemiddeld aantal2018
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2018
Attractie afstand5,20Gemiddelde afstand in km2018
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2018
Attracties binnen 50 km20Gemiddeld aantal2018
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2018
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1952Code2021
RegionaamMidden-GroningenNaam2021
Soort regioGemeenteCategorisch type2021
Sorteercode19520000Code2021
Oppervlakte totaal29.577Aantal hectaren2022
Oppervlakte land27.795Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1.782Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2022
Dekkingspercentage2%Percentage2017
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52021
Omgevingsadressendichtheid867Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen met postcode32.838Aantal2021
Adressen totaal32.931Aantal2021
Panden26.227Aantal2021
Percelen21.509Aantal2021
Diefstal948Aantal2021
Geweld en seksmisdrijven193Aantal2021
Milieu overtredingen13Aantal2021
Oplichting443Aantal2021
Verkeersovertredingen349Aantal2021
Vernieling259Aantal2021
Overige misdrijven66Aantal2021
Totaal misdrijven2.310Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal32.785Aantal2020
Personenauto's; brandstof benzine26.440Aantal2020
Personenauto's; overige brandstof6.345Aantal2020
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2020
Personenauto's naar oppervlakte117Aantal2020
Motorfietsen3.335Aantal2020
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad28.154Aantal2021
Gemiddelde woningwaarde€187.000Gemiddeld in Euro2021
Percentage eengezinswoning79%Percentage2021
Percentage meergezinswoning21%Percentage2021
Percentage bewoond97%Percentage2021
Percentage onbewoond3%Percentage2021
Koopwoningen62%Percentage2021
Huurwoningen totaal38%Percentage2021
In bezit woningcorporatie30%Percentage2021
In bezit overige verhuurders8%Percentage2021
Eigendom onbekend0%Percentage2021
Bouwjaar voor 200084%Percentage2021
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2021

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland
Inspireer anderen en deel deze pagina!:

Facebook logo

LinkedIn logo

Twitter logo

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 17 juni 2022. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Download alle informatie over de gemeente Midden-Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in Midden-Groningen. Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Midden-Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

De gegevens van de gemeente Midden-Groningen voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Door de gemeentelijke herindeling van gemeente Midden-Groningen is er vanuit de open data leveranciers niet of nauwelijks informatie beschikbaar voor en eerder. Dit maakt het vergelijken van cijfers over een langere tijdsperiode lastig. De cijfers voor de jaren tot en met zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de gemeente. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de gemeente. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn ook berekend. Door de gemeentelijkeherindeling zijn deze gegevens voor en eerder immers ook niet beschikbaar. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente gemeente Midden-Groningen bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.