Statistieken gemeente Midden-Groningen

Aantal inwoners per jaar
(bijna gelijk gebleven: 61.554 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners voor de gemeente Midden-Groningen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2023. Hierbij zijn de gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2017 berekend.

Het aantal inwoners in de gemeente Midden-Groningen is met 61.554 personen in 2023 bijna gelijk gebleven ten opzichte van het aantal in 2013. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Over de gemeente Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen is een gemeente in de provincie Groningen. Gemeente Midden-Groningen heeft afgerond een totale oppervlakte van 29.577 hectare, waarvan 27.795 land en 1.782 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 867 adressen per km2. Er wonen 28.113 huishoudens in de gemeente Midden-Groningen en de gemeente telt 27 woonplaatsen, 21 wijken en 91 buurten. Gemeentelijke herindeling: samenvoeging in 2018 van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren tot de gemeente Midden-Groningen.

De gemeente Midden-Groningen (gemeentecode GM1952) is in 2018 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen overgegaan. De gegevens van de gemeente Midden-Groningen voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend. Voor de berekening zijn de gegevens van de buurten gebruikt, zie deze toelichting.

Vlag van de gemeente Midden-Groningen

Vlag van de gemeente Midden-Groningen

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Midden-Groningen
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Midden-Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Tjuchem en Steendam, 2: Eemskanaal-Zuid, 3: Hellum, 4: Siddeburen, 5: Schildwolde ...Toon meer... Kaart van de gemeente Midden-Groningen met het aantal inwoners per wijk in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Tjuchem en Steendam, 2: Eemskanaal-Zuid, 3: Hellum, 4: Siddeburen, 5: Schildwolde, 6: Slochteren, 7: Harkstede Scharmer en Woudbloem, 8: Noordbroek, 9: Froombosch, 10: Kolham, 11: Westerbroek en Waterhuizen, 12: Zuidbroek, 13: Foxhol, 14: Foxham en Hoogezand-Noord, 15: Sappemeer, 16: Hoogezand-Zuid, 17: Meeden, 18: Kropswolde, 19: Muntendam, 20: Kalkwijk, 21: Kiel-Windeweer ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 28.313 woningen in de gemeente Midden-Groningen.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Midden-Groningen in een interactieve tabel.

Toelichting
Gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar
(grote toename van 27% naar €206.000 in 2022)

Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de gemeente Midden-Groningen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.

Gemiddelde woningwaarde in de gemeente Midden-Groningen, 2013 tot en met 2022.

De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Midden-Groningen is met €43.428 toegenomen van €162.571 in 2013 tot €206.000 in 2022 (dat is 27%).

Toelichting
Download een schat aan informatie
  • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Midden-Groningen.
  • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.

Advertentie:

Adressen: 33.361 totaal in de gemeente Midden-Groningen

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. De gemeente Midden-Groningen telt in totaal 33.361 adressen, met 33.334 verblijfsobjecten, 11 standplaatsen en 16 ligplaatsen.

Adressen: bouwperiode van panden


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Midden-Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Bron & definities
Adressen: gebruiksdoelen


Heel even geduld alsjeblieft...

de BAG adresinformatie wordt geladen!Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de gemeente Midden-Groningen. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.

Toelichting
Bevolking in de gemeente Midden-Groningen

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Midden-Groningen. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Midden-Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Midden-Groningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Midden-Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Autochtoon of migratieachtergrond:

Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de gemeente Midden-Groningen. Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2022.


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Autochtoon of migratieachtergrond in de gemeente Midden-Groningen, 2013 tot en met 2022. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.

Het aantal autochtone inwoners in de gemeente Midden-Groningen is met 2.060 personen afgenomen van 53.475 in 2013 tot 51.415 in 2022 (dat is 3,85%).

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Midden-Groningen naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Midden-Groningen
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Midden-Groningen in 2022 zijn Westers (3.989 inwoners) en Overig (2.000 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Midden-Groningen: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2021 in de gemeente Midden-Groningen.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Midden-Groningen. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Midden-Groningen:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere  bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat een informatie voor de gemeente Midden-Groningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!

Advertentie:

Adressen: energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Midden-Groningen op 3 januari 2023 zijn C (6.160 adressen) en A (5.514 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Midden-Groningen. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 3 januari 2023.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel C komt het meeste voor in de gemeente Midden-Groningen: 6.160 adressen hebben energielabel C. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Groningen bevat de data over energielabels, zowel per woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Verkeersongevallen naar afloop per jaar in de gemeente Midden-Groningen
Er waren 378 verkeersongevallen totaal in 2021 in de gemeente Midden-Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Midden-Groningen. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Midden-Groningen vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

Gas- en elektriciteitsverbruik woningen
Gas- en elektriciteitsverbruik


Heel even geduld alsjeblieft...

de energieverbruiksgegevens worden geladen!Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in gemeente Midden-Groningen.

Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel met informatie over meer dan 100 onderwerpen onderdaan deze pagina.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Dichtheid per km2


Heel even geduld alsjeblieft...

de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Midden-Groningen voor 2023.

De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de gemeente Midden-Groningen ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkiezingsuitslagen gemeente Midden-Groningen
Uitslagen voor de gemeenteraad (2022), de Tweede Kamer (2021), het Europees Parlement (2019), de Provinciale Staten (2019) en het waterschap (2019) in de gemeente Midden-Groningen.


Heel even geduld alsjeblieft...

de verkiezingsuitslagen worden geladen!Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor de gemeenteraad van 16 maart 2022, de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021, de Europees Parlement verkiezingen van 23 mei 2019, de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart 2019 en de Waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Midden-Groningen:


PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
GemeenteBelangen Midden-Groningen5.36823%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
BBB-LMG3.85117%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA2.90913%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
SP2.0008,7%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA1.9598,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU1.9578,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.8338%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.7917,8%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.2645,5%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD6.08117%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PVV4.81914%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SP4.27012%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
D663.96611%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA3.66410%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CDA2.6317,4%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
FvD2.0545,8%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
CU1.8375,2%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
GroenLinks1.4664,13%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdD1.1413,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BBB7252,04%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JA215821,64%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
50PLUS4701,32%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DENK4191,18%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Volt3721,05%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
SGP2660,75%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Code Oranje1180,33%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Splinter950,27%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
BIJ1870,24%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Trots810,23%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Piraten780,22%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NIDA730,21%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
JONG510,14%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
NLBeter390,11%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
DFP350,10%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Oprecht300,08%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Jezus leeft240,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Lijst Henk Krol240,07%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
Vrij en Sociaal Nederland110,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
LP90,03%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
U-Buntu50,01%Tweede Kamer verkiezingen, 17 maart 2021
PvdA4.00524%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD1.87711%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
VVD1.85311%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CDA1.5309,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
CU SGP1.3748,3%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
GroenLinks1.3558,2%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
SP1.1466,9%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PVV7964,81%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
D667474,51%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
50PLUS7294,40%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
PvdD6714,05%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Volt1941,17%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
DENK1661,00%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Jezus leeft530,32%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
Piratenpartij vandeRegio340,21%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
De Groenen240,14%Europees Parlement verkiezingen, 23 mei 2019
FvD3.05512%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdA2.89312%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Groninger Belang2.85512%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
SP2.48510%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.0848,5%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CU2.0778,4%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PVV1.9878,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
GroenLinks1.7967,3%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.4375,8%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Partij voor het Noorden1.2495,1%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
D669753,95%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS7733,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
PvdD7092,88%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
DENK2821,14%Provinciale Staten verkiezingen, 20 maart 2019
Water Natuurlijk7.14131%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdA4.40919%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VVD2.73812%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
50PLUS2.66111%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP2.35010%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU2.1999,5%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CDA1.7467,5%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
AWP en LRR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Betaalbaar Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 1100,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Blanco lijst 800,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
CU SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
DRPP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
De Groenen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FDEW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
FNP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Gemeentebelangen Drenthe & Overijssel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Groen Water & Land00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Hollandse Delta Natuurlijk00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Integer Liberaal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lagere Lasten Burger00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Lokaal Waterbeheer00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Natuurlijk BBW00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
OPA00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ons-Platteland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderen Appèl - Hart voor Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Ouderenpartij00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PSCC00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PUUR00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PVZ00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
PvdD00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
QUEER00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
SGP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Socialistische Waterschapsvereniging00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Trots00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
VSP00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Vrienden van de Berkel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Water Wonen en Natuur00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Heuvelland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Horst-Helden-Beesel00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Land van Weert + Leudal00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Maastricht00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Midden-Limburg00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Parkstad00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venlo00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Venray en Maasduinen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterbelang Westelijke Mijnstreek00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschap@inwonersbelangen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Hollandse Delta00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Waterschapspartij Zeeuws-Vlaanderen00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werk aan Water Flevoland00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
Werken aan Water00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019
West-Brabant Waterbreed00,00%Waterschapsverkiezingen, 20 maart 2019

Bekijk de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van 2023 in de gemeente Midden-Groningen op de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Midden-Groningen. Met de opkomstcijfers, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap.

Alle uitslagen
Gemeente Midden-Groningen: verkiezingen voor de Tweede Kamer, stemmen per partij
Grafieken als video-animatie met het verloop van het percentage stemmen per partij over de jaren.

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 1946-2021 voor de gemeente Midden-Groningen.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Midden-Groningen het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Midden-Groningen van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 1946 tot en met 2021. Met cijfers en grafieken over 23 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Advertentie:

Gemiddeld inkomen per inwoner (€25.200) gemeente Midden-Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Midden-Groningen.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Meerwijck heeft met €43.000 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Midden-Groningen. En buurt Gorecht-West heeft met €15.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Midden-Groningen.


Inwoners en inkomensontvangers:
Het gemiddeld inkomen per inwoner in gemeente Midden-Groningen is €25.200. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €30.700. Gemeente Midden-Groningen telt 48.700 inkomensontvangers op 61.554 inwoners.
Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Alleen regio's met minimaal 100 personen zijn te kiezen. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Meer inkomensdata:
7,7% procent van de huishoudens in gemeente Midden-Groningen heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata op deze pagina voor de volledige definitie.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het filter inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download.
Inkomensvergelijking gemeenten in Groningen gemeente Midden-Groningen


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Groningen (gemeente Midden-Groningen is rood)


Over de inkomensgrafiek:
De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Groningen. De positie van gemeente Midden-Groningen is duidelijk weergegeven in het rood.
De inkomenscijfers voor Nederland zijn:
Minimum gemiddeld € 7.700 tot € 19.000 voor de laagste 10% regio's en tot € 21.000 voor de laagste 25% regio's. Gemiddeld: € 24.000. Hoogste 24% regio's: € 25.900 tot € 44.400, hoogste 1%: € 44.400 tot het maximum van € 84.400 gemiddeld inkomen per inwoner per jaar in een regio.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Midden-Groningen. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

Aantal elektrische auto’s in de gemeente Midden-Groningen
Er zijn 447 elektrische auto’s in mei 2023 in de gemeente Midden-Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Midden-Groningen op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 447 elektrische auto’s in de gemeente Midden-Groningen. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Midden-Groningen die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 35.638 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Midden-Groningen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Midden-Groningen geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 50.043 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Midden-Groningen (in mei 2023).

Voertuigen naar soort
Er zijn 34.600 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Midden-Groningen in mei 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Midden-Groningen geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Midden-Groningen. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 mei 2023.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2022 in totaal 2.295 misdrijven in de gemeente Midden-Groningen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Midden-Groningen, 2012 tot en met 2022 (bij weergave van de gegevens per jaar) of november 2021 tot en met april 2023 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Midden-Groningen zijn van 2012 tot en met 2022 in totaal 24.124 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 47 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 24.124 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 23.538 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2022 werden in de gemeente Midden-Groningen 2.295 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Midden-Groningen in 2022 zijn Overige vermogensdelicten (575 delicten) en Horizontale fraude (254 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2022, gemeente Midden-Groningen.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In april 2023 zijn er 135 misdrijven in de gemeente Midden-Groningen geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Midden-Groningen met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Midden-Groningen over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Groningen.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 17,85 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2022 in de gemeente Midden-Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2022 in de gemeente Midden-Groningen.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Midden-Groningen. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2021 in de gemeente Midden-Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Midden-Groningen.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Midden-Groningen genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 11 personen per 1.000 inwoners overleden in 2021 in de gemeente Midden-Groningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Midden-Groningen.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners in de gemeente Midden-Groningen. De data uit het onderzoek komt van het RIVM en het CBS. Bekijk de pagina over de gezondheidszorg om de gegevens tussen Nederland, de provincies en gemeenten te vergelijken.

Alcoholgebruik en roken
80% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Midden-Groningen geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’, ‘overmatige drinker’ en ‘roker’.

Toelichting
Gewicht
64% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Midden-Groningen heeft overgewicht.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gewicht’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘ondergewicht’, ‘normaal gewicht’, ‘overgewicht’ en ‘ernstig overgewicht’.

Toelichting
Sporten en bewegen
49% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Midden-Groningen voldoet aan de beweegrichtlijn.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sporten en bewegen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘voldoet aan beweegrichtlijn’, ‘wekelijkse sporters’, ‘lopen en/of fietsen naar school of werk’, ‘lopen naar school of werk’ en ‘fietsen naar school of werk’.

Toelichting
Lichamelijke gezondheid
79% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Midden-Groningen heeft een (zeer) goede lichamelijke gezondheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Lichamelijke gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘goed/zeer goed ervaren gezondheid’, ‘eén of meer langdurige aandoeningen’, ‘beperkt vanwege gezondheid’, ‘ernstig beperkt vanwege gezondheid’ en ‘langdurige ziekte en beperkt’.

Toelichting
Gezondheidsbeperkingen
28% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Midden-Groningen heeft één of meer lichamelijke beperkingen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Gezondheidsbeperkingen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘gehoorbeperking’, ‘gezichtsbeperking’, ‘mobiliteitsbeperking’ en ‘eén of meer lichamelijke beperkingen’.

Toelichting
Psychische gezondheid
44% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Midden-Groningen heeft een matig of hoog risico op angst of depressie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Psychische gezondheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/hoog risico op angst of depressie’, ‘hoog risico op angst of depressie’ en ‘(heel) veel stress in afgelopen 4 weken’.

Toelichting
Eenzaamheid
49% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Midden-Groningen voelt zich eenzaam.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Eenzaamheid’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘eenzaam’, ‘ernstig/zeer ernstig eenzaam’, ‘emotioneel eenzaam’ en ‘sociaal eenzaam’.

Toelichting
Sociale aspecten
92% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Midden-Groningen heeft matig/veel regie over het eigen leven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Sociale aspecten’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘matig/veel regie over eigen leven’, ‘moeite met rondkomen’ en ‘ernstige geluidhinder door buren’.

Toelichting
Hulp aan anderen
26% van de inwoners van 65 jaar of ouder in de gemeente Midden-Groningen doet vrijwilligerswerk.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Hulp aan anderen’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Groningen is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘vrijwilligerswerk’ en ‘mantelzorger’.

Toelichting

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Midden-Groningen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal5.855Aantal2022
A Landbouw, bosbouw en visserij430Aantal2022
B-F Nijverheid en energie965Aantal2022
G+I Handel en horeca1.120Aantal2022
H+J Vervoer, informatie en communicatie360Aantal2022
K-L Financiële diensten, onroerend goed410Aantal2022
M-N Zakelijke dienstverlening990Aantal2022
O-Q Overheid, onderwijs en zorg940Aantal2022
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten640Aantal2022
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners61.554Aantal2023
Mannen30.571Aantal2022
Vrouwen30.327Aantal2022
0 tot 15 jaar8.717Aantal2022
15 tot 25 jaar6.662Aantal2022
25 tot 45 jaar12.862Aantal2022
45 tot 65 jaar18.594Aantal2022
65 jaar of ouder14.063Aantal2022
Ongehuwd27.284Aantal2022
Gehuwd24.681Aantal2022
Gescheiden5.307Aantal2022
Verweduwd3.626Aantal2022
Westers totaal3.989Aantal2022
Geboorte totaal491Aantal2021
Geboorte relatief8Aantal per 1000 inwoners2021
Sterfte totaal660Aantal2021
Sterfte relatief11Aantal per 1000 inwoners2021
Bevolkingsdichtheid219Aantal per km²2022
Opleidingsniveau laag13.670Aantal2021
Opleidingsniveau middelbaar21.990Aantal2021
Opleidingsniveau hoog10.360Aantal2021
Jongeren met jeugdzorg in natura1.705Aantal2020
Percentage jongeren met jeugdzorg12%Percentage2020
WMO cliënten5.305Aantal2021
WMO cliënten relatief87Aantal per 1000 inwoners2021

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.770Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.950Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.440Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.560Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning2.710Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning3.570Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.150Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.140Gemiddeld in kWh2021
Gemiddeld aardgasverbruik totaal1.620Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik appartement1.000Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning1.410Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.600Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.580Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning2.170Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning1.300Gemiddeld per m³2021
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.810Gemiddeld per m³2021
Percentage woningen met stadsverwarming0%Percentage2014
Energielabels Definitief17.059Aantal2023
Energielabels Voorlopig11.878Aantal2023
Energielabels Onbepaald4.324Aantal2023
Energielabels A+++++0Aantal2023
Energielabels A++++111Aantal2023
Energielabels A+++155Aantal2023
Energielabels A++103Aantal2023
Energielabels A+114Aantal2023
Energielabels A5.514Aantal2023
Energielabels B4.586Aantal2023
Energielabels C6.160Aantal2023
Energielabels D3.207Aantal2023
Energielabels E2.087Aantal2023
Energielabels F1.808Aantal2023
Energielabels G5.092Aantal2023
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Voldoet aan alcoholrichtlijn47%percentage2020
Drinker76%percentage2020
Zware drinker7%percentage2020
Overmatige drinker6%percentage2020
Ondergewicht2%percentage2020
Normaal gewicht39%percentage2020
Overgewicht59%percentage2020
Ernstig overgewicht20%percentage2020
Roker20%percentage2020
Voldoet aan beweegrichtlijn45%percentage2020
Wekelijkse sporters40%percentage2020
Lopen en/of fietsen naar school of werk42%percentage2020
Lopen naar school of werk18%percentage2020
Fietsen naar school of werk31%percentage2020
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam46%percentage2020
Ernstig/zeer ernstig eenzaam10%percentage2020
Emotioneel eenzaam26%percentage2020
Sociaal eenzaam31%percentage2020
Matig/veel regie over eigen leven90%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2020
Ernstige geluidhinder door buren7%percentage2020
Vrijwilligerswerk24%percentage2020
Mantelzorger14%percentage2020
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)13%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)11%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid75%percentage2020
Eén of meer langdurige aandoeningen36%percentage2020
Beperkt vanwege gezondheid34%percentage2020
Ernstig beperkt vanwege gezondheid6%percentage2020
Langdurige ziekte en beperkt33%percentage2020
Gehoorbeperking4%percentage2020
Gezichtsbeperking5%percentage2020
Mobiliteitsbeperking12%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen17%percentage2020
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
Hoog risico op angst of depressie6%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken16%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal28.113Aantal2022
Eenpersoonshuishoudens10.063Aantal2022
Huishoudens zonder kinderen9.144Aantal2022
Huishoudens met kinderen8.906Aantal2022
Gemiddelde huishoudensgrootte2,10Gemiddeld aantal2022
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie65%Percentage2021
Percentage werknemers86%Percentage2021
Percentage zelfstandigen 14%Percentage2021
Aantal inkomensontvangers48.700Aantal2021
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€30.700Gemiddeld in Euro2021
Gemiddeld inkomen per inwoner€25.200Gemiddeld in Euro2021
40% personen met laagste inkomen45%Percentage2021
20% personen met hoogste inkomen14%Percentage2021
Actieven 15-75 jaar30%Percentage2021
40% huishoudens met laagste inkomen44%Percentage2021
20% huishoudens met hoogste inkomen14%Percentage2021
Huishoudens met een laag inkomen7,8%Percentage2021
Huishoudens onder of rond sociaal minimum7,7%Percentage2021
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum12%Percentage2021
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum15%Percentage2021
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€58x 1.000 Euro 2021
Personen per soort uitkering; Bijstand1.760Aantal2021
Personen per soort uitkering; AO3.810Aantal2021
Personen per soort uitkering; WW630Aantal2021
Personen per soort uitkering; AOW12.930Aantal2021
MigratieWaardeEenheidJaar
Autochtoon51.415Aantal2022
Niet-westers totaal5.494Aantal2022
Marokko285Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba631Aantal2022
Suriname1.376Aantal2022
Turkije1.202Aantal2022
Overig niet-westers2.000Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal1.099Aantal2022
Geweld en seksmisdrijven188Aantal2022
Milieu overtredingen9Aantal2022
Oplichting313Aantal2022
Verkeersovertredingen334Aantal2022
Vernieling272Aantal2022
Overige misdrijven40Aantal2022
Totaal misdrijven2.295Aantal2022
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand1,50Gemiddelde afstand in km2021
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 3 km3Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpraktijken binnen 5 km5Gemiddeld aantal2021
Huisartsenpost afstand14,30Gemiddelde afstand in km2020
Apotheek afstand1,80Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuis met poli afstand10,60Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuis afstand14,10Gemiddelde afstand in km2021
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 10 km0Gemiddeld aantal2021
Ziekenhuizen binnen 20 km2Gemiddeld aantal2021
Consultatiebureau afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeut afstandgeen dataGemiddelde afstand in kmgeen data
Fysiotherapeuten binnen 1 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 3 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Fysiotherapeuten binnen 5 kmgeen dataGemiddeld aantalgeen data
Grote supermarkt afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Grote supermarkten binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km12Gemiddeld aantal2021
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km20Gemiddeld aantal2021
Warenhuis afstand4,50Gemiddelde afstand in km2021
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Warenhuizen binnen 20 km9Gemiddeld aantal2021
Café afstand1,60Gemiddelde afstand in km2021
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 3 km4Gemiddeld aantal2021
Cafés binnen 5 km7Gemiddeld aantal2021
Cafetaria afstand1,30Gemiddelde afstand in km2021
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Cafetaria binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Restaurant afstand1,20Gemiddelde afstand in km2021
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 3 km9Gemiddeld aantal2021
Restaurants binnen 5 km14Gemiddeld aantal2021
Hotel afstand3Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 5 km1,70Gemiddelde afstand in km2021
Hotels binnen 10 km6Gemiddeld aantal2021
Hotels binnen 20 km42Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijf afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 3 km7Gemiddeld aantal2021
Kinderdagverblijven binnen 5 km12Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang afstand1,10Gemiddelde afstand in km2021
Buitenschoolseopvang binnen 1 km1Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 3 km5Gemiddeld aantal2021
Buitenschoolseopvang binnen 5 km8Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2021
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 3 km6Gemiddeld aantal2021
Basisonderwijs binnen 5 km10Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO afstand3,30Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km2Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km4Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand4,80Gemiddelde afstand in km2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km3Gemiddeld aantal2021
Openbaar groen totaal afstand0,47Gemiddelde afstand in km2015
Park of plantsoen afstand0,92Gemiddelde afstand in km2015
Dagrecreatief terrein afstand3,32Gemiddelde afstand in km2015
Bos afstand1,06Gemiddelde afstand in km2015
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,75Gemiddelde afstand in km2015
Open droog natuurlijk terrein afstand4,73Gemiddelde afstand in km2015
Open nat natuurlijk terrein afstand3,15Gemiddelde afstand in km2015
Semi-openbaar groen totaal afstand0,87Gemiddelde afstand in km2015
Sportterrein afstand1,21Gemiddelde afstand in km2015
Volkstuin afstand2,66Gemiddelde afstand in km2015
Verblijfsrecreatief terrein afstand4,31Gemiddelde afstand in km2015
Begraafplaats afstand1,26Gemiddelde afstand in km2015
Recreatief binnenwater afstand3,34Gemiddelde afstand in km2015
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,70Gemiddelde afstand in km2021
Treinstation afstand3,40Gemiddelde afstand in km2020
Belangrijk overstapstation afstand17,90Gemiddelde afstand in km2020
Bibliotheek afstand2,30Gemiddelde afstand in km2021
Zwembad afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Kunstijsbaan afstand17,90Gemiddelde afstand in km2021
Museum afstand4,10Gemiddelde afstand in km2021
Musea binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 10 km2Gemiddeld aantal2021
Musea binnen 20 km10Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten afstand4,90Gemiddelde afstand in km2021
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Podiumkunsten binnen 20 km8Gemiddeld aantal2021
Poppodium afstand18Gemiddeld aantal2021
Bioscoop afstand5,80Gemiddelde afstand in km2021
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Bioscopen binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Sauna afstand15Gemiddeld aantal2021
Zonnebank afstand5Gemiddeld aantal2021
Attractie afstand5,20Gemiddelde afstand in km2021
Attracties binnen 10 km1Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 20 km4Gemiddeld aantal2021
Attracties binnen 50 km19Gemiddeld aantal2021
Brandweerkazerne afstand3Gemiddeld aantal2021
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1952Code2022
RegionaamMidden-GroningenNaam2022
Soort regioGemeenteCategorisch type2022
Sorteercode19520000Code2022
Oppervlakte totaal29.577Aantal hectaren2022
Oppervlakte land27.795Aantal hectaren2022
Oppervlakte water1.782Aantal hectaren2022
Meest voorkomende postcodegeen dataNaam2023
Dekkingspercentage2%Percentage2017
Mate van stedelijkheid4Indicator 1-52022
Omgevingsadressendichtheid867Gemiddeld aantal per km²2022
Adressen totaal33.361Aantal2023
Adressen met postcode33.261Aantal2023
Adressen met woonfunctie28.808Aantal2023
Panden26.617Aantal2023
Percelen21.620Aantal2023
Panden voor 170017Aantal2023
Panden 1700 tot 19001.138Aantal2023
Panden 1900 tot 19252.673Aantal2023
Panden 1925 tot 19503.470Aantal2023
Panden 1950 tot 19706.969Aantal2023
Panden 1970 tot 19805.636Aantal2023
Panden 1980 tot 19903.571Aantal2023
Panden 1990 tot 20003.474Aantal2023
Panden 2000 tot 20103.843Aantal2023
Panden 2010 tot 20201.482Aantal2023
Panden 2020 en later955Aantal2023
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2021
Verkeersongevallen letselschade72Aantal2021
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade305Aantal2021
Verkeersongevallen totaal378Aantal2021
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenauto's totaal33.205Aantal2022
Personenauto's; brandstof benzine26.455Aantal2022
Personenauto's; overige brandstof6.750Aantal2022
Personenauto's per huishouden1,20Aantal2022
Personenauto's naar oppervlakte119Aantal2022
Motorfietsen3.270Aantal2022
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad28.313Aantal2022
Gemiddelde woningwaarde€206.000Gemiddeld in Euro2022
Percentage eengezinswoning79%Percentage2022
Percentage meergezinswoning21%Percentage2022
Percentage bewoond97%Percentage2022
Percentage onbewoond3%Percentage2022
Koopwoningen62%Percentage2022
Huurwoningen totaal38%Percentage2022
In bezit woningcorporatie29%Percentage2022
In bezit overige verhuurders9%Percentage2022
Eigendom onbekend0%Percentage2022
Bouwjaar voor 200084%Percentage2022
Bouwjaar vanaf 200016%Percentage2022

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Groningen. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Corona patiënten in de gemeente Midden-Groningen
Aantal opgenomen patiënten per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Corona cijfers van het RIVM voor de gemeente Midden-Groningen: totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen Corona patiënten per jaar en weeknummer.

Er zijn 441 patiënten in de gemeente Midden-Groningen met Corona in het ziekenhuis opgenomen (RIVM, totaal tot en met 29 mei 2023, week 22 2023).

Corona statistieken
Aantal sterftes in de gemeente Midden-Groningen
Aantal overleden personen per week

Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.Aantal overleden personen per jaar en weeknummer in de gemeente Midden-Groningen.

Gemiddeld overleden 12,11 personen per week in de gemeente Midden-Groningen. Het aantal sterftes in de gemeente Midden-Groningen is gebaseerd op de data van het CBS en wordt wekelijks bijgewerkt. De data komen met enkele weken vertraging beschikbaar en de meest recente data zijn nog voorlopig. De data zijn beschikbaar tot en met week 20 (15 tot en met 21 mei) van 2023.

Sterftecijfers
Top 5 gemeente Midden-Groningen: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijven (5.855 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal bedrijven per sector per jaar in de gemeente Midden-Groningen (het aantal bedrijven in de sector Ooz is vanaf 2020 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijven voor elk van de volgende 8 sectoren: Lbv: Landbouw, Bosbouw en Visserij, Nen: Nijverheid en Energie, Hh: Handel en Horeca, Vic: Vervoer Informatie en Communicatie, Fdo: Financiele Diensten en OnroerendGoed, Zd: Zakelijke dienstverlening, Ooz: Overheid, onderwijs en zorg, Cro: Cultuur Recreatie en Overige Diensten. In de gemeente Midden-Groningen zijn in totaal 5.855 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2022).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 140 wijken en buurten in gemeente Midden-Groningen. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Midden-Groningen als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Midden-Groningen als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 6 april 2023. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

De gegevens van de gemeente Midden-Groningen voor de jaren 2013 tot en met 2017 zijn berekend.

Door de gemeentelijke herindeling van gemeente Midden-Groningen is er vanuit de open data leveranciers niet of nauwelijks informatie beschikbaar voor en eerder. Dit maakt het vergelijken van cijfers over een langere tijdsperiode lastig. De cijfers voor de jaren tot en met zijn daarom door onszelf berekend.

De berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van de buurten binnen de gemeente. Het totaal of gewogen gemiddelde van alle buurten gecombineerd bepaalt de waarde voor de gemeente. De manier waarop de buurtgegevens zijn samengevoegd is afhankelijk van het onderwerp:

  • Sommige onderwerpen zoals het aantal inwoners, het aantal woningen of de oppervlakte zijn opgeteld (gesommeerd).
  • Andere onderwerpen zoals het aantal diefstallen per 1000 inwoners of de gemiddelde waarde van woningen zijn bepaald door het gewogen gemiddelde te berekenen. Hierbij is de wegingsfactor afhankelijk van het onderwerp gekozen. Als wegingsfactoren zijn bijvoorbeeld inwoners, huishoudens, woningen en oppervlakte gebruikt.

De gebruikte buurtgegevens zijn ook berekend. Door de gemeentelijkeherindeling zijn deze gegevens voor en eerder immers ook niet beschikbaar. Om de buurtgegevens te berekenen is per buurt gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart. Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen. De berekening verschilt van buurt tot buurt. Op de pagina's per buurt op AlleCijfers is voor iedere buurt met berekende gegevens te vinden welke bronbuurten hiervoor gebruikt zijn en wat de overlap in oppervlakte tussen de huidige buurt en de bronbuurten is.

De uitgebreide download voor de gemeente gemeente Midden-Groningen bevat (naast heel veel andere informatie) aparte Excel sheets met de originele brongegevens, de berekende buurtgegevens en de berekende eindresultaten.