Statistieken gemeente Midden-Delfland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Midden-Delfland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Midden-Delfland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Midden-Delfland telt 19.377 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Midden-Delfland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Midden-Delfland:

JaarAantal inwoners de gemeente Midden-Delfland% verschil
202419.377-0,49%
202319.472-0,06%
202219.4840,36%
202119.4140,38%
202019.341-0,26%
201919.3910,27%
201819.3381,60%
201719.0340,85%
201618.8730,88%
201518.7091,37%
201418.4561,12%
201318.2510,14%
201218.2250,39%
201118.1541,48%
201017.8901,66%
200917.5980,84%
200817.451-0,48%
200717.5360,58%
200617.4352,23%
200517.054-0,11%
200417.072geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Midden-Delfland is met 2.305 personen gestegen van 17.072 personen in 2004 tot 19.377 personen in 2024 (dat is een grote toename van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2004 tot en met 2024 was 115 personen (0,64%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Midden-Delfland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Midden-Delfland:

In 2004 waren er 17.072 inwoners in de gemeente Midden-Delfland. In 2005 is het aantal gedaald tot 17.054 personen. Dit is een daling van 18 (-0,11%) ten opzichte van 2004. Het aantal van 17.054 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2022 is het aantal gestegen tot 19.484 personen. De stijging ten opzichte van 2005 is 2.430 (14%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2021) is 70 (0,36%). Het aantal van 19.484 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2004 tot en met 2024. In 2024 waren er 19.377 inwoners in de gemeente Midden-Delfland.

Over de gemeente Midden-Delfland

De gemeente Midden-Delfland is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Midden-Delfland heeft afgerond een totale oppervlakte van 4.938 hectare, waarvan 4.719 land en 219 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.350 adressen per km2. Er wonen 8.009 huishoudens in de gemeente Midden-Delfland en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 2 wijken en 13 buurten.

Vlag van de gemeente Midden-Delfland

Vlag van de gemeente Midden-Delfland

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Midden-Delfland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Midden-Delfland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Schipluiden, 2: Maasland.

Woningkenmerken
Er zijn 8.058 woningen in de gemeente Midden-Delfland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Midden-Delfland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Midden-Delfland was €470.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Midden-Delfland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Midden-Delfland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Midden-Delfland% verschil
2023€470.00012%
2022€419.0008,8%
2021€385.0008,1%
2020€356.0009,9%
2019€324.0006,6%
2018€304.0007,8%
2017€282.0000,71%
2016€280.0001,45%
2015€276.000-1,78%
2014€281.000-5,4%
2013€297.000-3,26%
2012€307.000-3,15%
2011€317.000-2,76%
2010€326.0002,84%
2009€317.0002,92%
2008€308.0004,76%
2007€294.0008,1%
2006€272.0001,12%
2005€269.00054%
2004€175.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Midden-Delfland is met €295.000 toegenomen van €175.000 in 2004 tot €470.000 in 2023 (dat is een groei van 169%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2004 tot en met 2023 was €15.526 (5,9%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Midden-Delfland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Midden-Delfland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Midden-Delfland is €470.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 22% en er zijn 8.058 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 2 wijken (oranje) en 11 buurten (blauw). De gemeente Midden-Delfland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Midden-Delfland: er zijn 3.259 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Midden-Delfland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 9.426 totaal in de gemeente Midden-Delfland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Midden-Delfland telt in totaal 9.426 adressen, met 9.417 verblijfsobjecten, 7 standplaatsen en 2 ligplaatsen. 89% van de adressen in gemeente Midden-Delfland ligt binnen de bebouwde kom en 11% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Midden-Delfland
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Midden-Delfland zijn er 8.193 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Midden-Delfland.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 1.516 panden uit de bouwperiode 1950-1970 in de gemeente Midden-Delfland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Midden-Delfland. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Midden-Delfland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Midden-Delfland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Midden-Delfland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Midden-Delfland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Midden-Delfland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Midden-Delfland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2004 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Midden-Delfland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Midden-Delfland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202316.5409801.952
202216.7869021.796
202116.8428601.712
202016.8978171.627
201917.0367871.568
201817.0997481.491
201716.9576941.383
201616.9166541.303
201516.8516211.237
201416.6616001.195
201316.5305751.146
201216.5405631.122
201116.5185471.089
201016.3465161.028
200916.152483963
200816.053467931
200716.153462921
200616.094448893
200515.790422842
200415.775434863

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Midden-Delfland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 85%, herkomst uit Europese landen: 5% en herkomst uit landen buiten Europa: 10% En in 2004 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 92%, herkomst uit Europa: 2,54% en herkomst van buiten Europa: 5,1%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Midden-Delfland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Midden-Delfland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Midden-Delfland in 2022 zijn Westers (1.269 inwoners) en Overig (807 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Midden-Delfland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Midden-Delfland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Midden-Delfland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Midden-Delfland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Midden-Delfland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Midden-Delfland.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Midden-Delfland:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement2.040610
Tussenwoning2.710810
Hoekwoning2.850970
Twee onder één kap woning3.4801.250
Vrijstaande woning4.4301.700
Huurwoning2.070720
Eigen woning3.1301.010

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Midden-Delfland zijn A (2.256 adressen) en C (2.025 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Midden-Delfland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Midden-Delfland: 2.256 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Midden-Delfland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Midden-Delfland voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Midden-Delfland voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Midden-Delfland
Bevolking533411
Adressen2.0551.350
Autos265201

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Midden-Delfland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 511 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Midden-Delfland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Midden-Delfland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Midden-Delfland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

22 stembureaus

Er zijn 22 stembureaus in de gemeente Midden-Delfland. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 2006-2023 voor de gemeente Midden-Delfland
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Midden-Delfland over de jaren 2006-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 2006-2023 voor de gemeente Midden-Delfland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Midden-Delfland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Midden-Delfland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 2006 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 6 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Midden-Delfland
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Midden-Delfland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Midden-Delfland:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV1.38516%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD1.37716%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA1.36516%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA1.31615%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D668279,6%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB6137,1%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC3353,88%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt3353,88%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU2693,11%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD2452,84%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD1711,98%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP1121,30%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP991,15%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS530,61%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA21510,59%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL320,37%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten280,32%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN140,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD130,15%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio00%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD2.92523%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PVV2.77121%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC1.60412%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA1.46911%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D669847,6%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA8306,4%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB7155,5%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU3232,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP2371,83%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD2171,68%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD2011,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt1851,43%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA211190,92%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK980,76%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL710,55%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP640,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS510,39%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport160,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter160,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1150,12%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN80,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF70,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten70,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP50,04%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN30,02%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB2.20521%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.60615%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.23912%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks8728,3%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D667947,6%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA216676,4%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA5154,91%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU4644,43%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV4103,91%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD3223,07%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS2712,59%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD2472,36%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt2262,16%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP2061,97%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP1771,69%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL1341,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP660,63%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD290,28%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK220,21%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Jezus leeft100,10%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB2.83227%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA1.78217%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD1.19511%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP1.08910%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk1.0149,7%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA6346,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD5064,85%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP4624,42%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA214234,05%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL2152,06%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS1831,75%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD1061,02%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Mijn Partij2.43425%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA2.17822%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
OGP Midden-Delfland1.77518%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD1.46815%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D661.11311%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU5055,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA3663,72%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Midden-Delfland. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Midden-Delfland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Midden-Delfland is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Midden-Delfland is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Midden-Delfland is €34.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €41.800. Gemeente Midden-Delfland telt 15.800 inkomensontvangers op 19.377 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de gemeente Midden-Delfland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Midden-Delfland.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€34.100) gemeente Midden-Delfland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Midden-Delfland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Ter Lucht heeft met €43.500 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Midden-Delfland. En buurt Verspreide huizen Duifpolder en omgeving heeft met €28.700 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Midden-Delfland.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Midden-Delfland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Midden-Delfland
Er zijn 420 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Midden-Delfland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Midden-Delfland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 420 elektrische auto’s in de gemeente Midden-Delfland. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Midden-Delfland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 10.317 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Midden-Delfland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Midden-Delfland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 14.987 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Midden-Delfland (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 9.735 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Midden-Delfland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Midden-Delfland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Midden-Delfland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 625 misdrijven in de gemeente Midden-Delfland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Midden-Delfland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Midden-Delfland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 7.096 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 44 verschillende soorten delicten. Voor 20% van alle gemeenten in heel Nederland zijn er in deze periode 7.096 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werden in de gemeente Midden-Delfland 625 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Midden-Delfland in 2023 zijn Ongevallen (weg) (106 delicten) en Horizontale fraude (77 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Midden-Delfland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 64 misdrijven in de gemeente Midden-Delfland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Midden-Delfland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Midden-Delfland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Delfland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 11,15 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘verkeersovertredingen’ in 2023 in de gemeente Midden-Delfland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Midden-Delfland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Midden-Delfland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Midden-Delfland
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Midden-Delfland dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 9 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Midden-Delfland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Midden-Delfland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Midden-Delfland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 8 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Midden-Delfland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Midden-Delfland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Midden-Delfland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Midden-Delfland per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
83% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Midden-Delfland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Midden-Delfland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Midden-Delfland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Midden-Delfland.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Midden-Delfland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal2.670Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij215Aantal2023
B-F Nijverheid en energie355Aantal2023
G+I Handel en horeca345Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie175Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed300Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening670Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg385Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten230Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners19.377Aantal2024
Mannen9.714Aantal2024
Vrouwen9.663Aantal2024
0 tot 15 jaar3.252Aantal2024
15 tot 25 jaar2.270Aantal2024
25 tot 45 jaar4.047Aantal2024
45 tot 65 jaar5.614Aantal2024
65 jaar of ouder4.194Aantal2024
Ongehuwd8.571Aantal2024
Gehuwd8.824Aantal2024
Gescheiden1.113Aantal2024
Verweduwd869Aantal2024
Geboorte totaal171Aantal2022
Geboorte relatief9Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal166Aantal2022
Sterfte relatief8Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid411Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag3.360Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar5.760Aantal2022
Opleidingsniveau hoog5.260Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura410Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg7,8%Percentage2022
WMO cliënten895Aantal2022
WMO cliënten relatief46Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement2.040Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.710Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning2.850Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.480Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.430Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.070Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal930Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning810Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning970Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.250Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.700Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning720Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning1.010Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming5%Percentage2022
Adressen zonder energielabel1.402Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel3.275Aantal2024
Adressen met definitief energielabel4.749Aantal2024
Energielabels A+++++6Aantal2024
Energielabels A++++4Aantal2024
Energielabels A+++44Aantal2024
Energielabels A++40Aantal2024
Energielabels A+71Aantal2024
Energielabels A2.256Aantal2024
Energielabels B1.690Aantal2024
Energielabels C2.025Aantal2024
Energielabels D539Aantal2024
Energielabels E362Aantal2024
Energielabels F494Aantal2024
Energielabels G493Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker13%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn41%percentage2022
Drinker82%percentage2022
Zware drinker9%percentage2022
Overmatige drinker7%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht50%percentage2022
Overgewicht49%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn50%percentage2022
Wekelijkse sporters58%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk52%percentage2022
Lopen naar school of werk16%percentage2022
Fietsen naar school of werk44%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam44%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam11%percentage2022
Emotioneel eenzaam24%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen13%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk30%percentage2022
Mantelzorger14%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)12%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen31%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid30%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt28%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht54%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie7%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie40%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken17%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal8.009Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens2.198Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen2.605Aantal2023
Huishoudens met kinderen3.206Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,42Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers82%Percentage2022
Percentage zelfstandigen18%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers15.800Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€41.800Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€34.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen35%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen26%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar42%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen26%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen34%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,30%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,10%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,70%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,1%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€358x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand190Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO460Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW70Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW3.580Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland16.540Aantal2023
Herkomst buiten Nederland2.932Aantal2023
Herkomst Europa980Aantal2023
Herkomst buiten Europa1.952Aantal2023
Geboren in Nederland16.540Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa507Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa932Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa473Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa1.020Aantal2023
Autochtoon16.786Aantal2022
Westers totaal1.269Aantal2022
Niet-westers totaal1.429Aantal2022
Marokko243Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba66Aantal2022
Suriname182Aantal2022
Turkije131Aantal2022
Overig niet-westers807Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal215Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven33Aantal2023
Milieu overtredingen1Aantal2023
Oplichting92Aantal2023
Verkeersovertredingen216Aantal2023
Vernieling48Aantal2023
Overige misdrijven20Aantal2023
Totaal misdrijven625Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km6Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km15Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand4,70Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km22Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand4,80Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km10Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km19Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km4Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km21Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand3,60Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km2Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km46Gemiddeld aantal2022
Café afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km66Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km23Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km90Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand4Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km6,60Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km177Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,60Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km15Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km42Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km14Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km36Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km8Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km8Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km27Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km6Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km23Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,50Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km4Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km12Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,60Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,70Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,70Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand1,80Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand12,50Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,90Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand0,80Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand1,50Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand3,60Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand1,70Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,40Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand12,70Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,60Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand12,40Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand4,00Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km7Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km49Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand4,20Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand10Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand5,30Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km2Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km18Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand9Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand4Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand4,60Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km56Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand1Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1842Code2023
RegionaamMidden-DelflandNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode18420000Code2023
Oppervlakte totaal4.938Aantal hectaren2024
Oppervlakte land4.719Aantal hectaren2024
Oppervlakte water219Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.350Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal9.426Aantal2024
Adressen met postcode9.006Aantal2024
Adressen met woonfunctie8.193Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie144Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie37Aantal2024
Adressen met industriefunctie576Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie118Aantal2024
Adressen met logiesfunctie50Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie18Aantal2024
Adressen met sportfunctie12Aantal2024
Adressen met winkelfunctie86Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie424Aantal2024
Verblijfsobjecten9.417Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen7Aantal2024
Panden met adres7.342Aantal2024
Adressen met pand9.245Aantal2024
Percelen met adres6.526Aantal2024
Adressen met perceel9.426Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom8.351Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.075Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom7.511Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom682Aantal2024
Panden met adres voor 170029Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900301Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925300Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950405Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19701.516Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 1980990Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 1990731Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20001.212Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 2010796Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 2020883Aantal2024
Panden met adres 2020 en later179Aantal2024
Adressen met pand voor 170043Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900353Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925312Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950441Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19701.599Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19801.182Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 1990945Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20001.808Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20101.151Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20201.103Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later308Aantal2024
Postcodegebied2635AC-3155XKNaam2024
Meest voorkomende postcode2635Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode43%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk0Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade120Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade391Aantal2022
Verkeersongevallen totaal511Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal9.471Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine7.710Aantal2023
Personenautos - overige brandstof1.760Aantal2023
Personenautos per huishouden1,18Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte201Aantal2023
Motorfietsen915Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad8.058Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€470.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning77%Percentage2023
Percentage meergezinswoning23%Percentage2023
Percentage bewoond97%Percentage2023
Percentage onbewoond3%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie21%Percentage2023
In bezit overige verhuurders5%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200074%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200026%Percentage2023
Appartement1.863Aantal2024
Tussen of geschakelde woning3.259Aantal2024
Hoekwoning1.444Aantal2024
Tweeonder1kap455Aantal2024
Vrijstaande woning1.172Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.1.224Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Midden-Delfland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Midden-Delfland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (2.670 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Midden-Delfland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Midden-Delfland voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Midden-Delfland zijn in totaal 2.670 bedrijfsvestigingen* geregistreerd (gegevens voor 2023). * Het totaal van 2.670 bedrijfsvestigingen wijkt af van de som van 2.675 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector. Het verschil wordt veroorzaakt doordat de aantallen per sector op vijftallen zijn afgerond.

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 19 wijken en buurten in gemeente Midden-Delfland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Midden-Delfland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Midden-Delfland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities