Statistieken gemeente Lansingerland

Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Lansingerland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Verken alle cijfers over meer dan 100 onderwerpen voor de gemeente Lansingerland. Bekijk de data over inwoners, woningen, de leefomgeving en meer. Met duidelijke tabellen, grafieken en uitleg bij de onderwerpen.
Aantal inwoners per jaar
De gemeente Lansingerland telt 65.594 inwoners in 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Lansingerland.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Lansingerland:

JaarAantal inwoners de gemeente Lansingerland% verschil
202465.5941,30%
202364.7541,00%
202264.1101,18%
202163.3631,57%
202062.3841,27%
201961.6010,73%
201861.1551,75%
201760.1051,81%
201659.0351,55%
201558.1331,77%
201457.1221,09%
201356.5062,25%
201255.2652,17%
201154.0902,90%
201052.5653,03%
200951.0193,25%
200849.4113,10%
200747.927geen data

Het aantal inwoners in de gemeente Lansingerland is met 17.667 inwoners toegenomen van 47.927 inwoners in 2007 tot 65.594 inwoners in 2024 (dat is een zeer grote stijging van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2007 tot en met 2024 was 1.039 inwoners (1,87%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een monotoon stijgende trend: De cijfers groeien ieder jaar.

Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Lansingerland.

Beschrijving van de ontwikkeling van het aantal inwoners in de gemeente Lansingerland:

In 2007 waren er 47.927 inwoners in de gemeente Lansingerland. Het aantal van 47.927 inwoners is het minimum in de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn. In 2024 is het aantal gestegen tot 65.594 inwoners. De stijging ten opzichte van 2007 is 17.667 (37%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2023) is 840 (1,30%). Het aantal van 65.594 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2007 tot en met 2024.

Over de gemeente Lansingerland

De gemeente Lansingerland is een gemeente in de provincie Zuid-Holland. Gemeente Lansingerland heeft afgerond een totale oppervlakte van 5.639 hectare, waarvan 5.327 land en 312 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 1.341 adressen per km2. Er wonen 25.104 huishoudens in de gemeente Lansingerland en de gemeente telt 3 woonplaatsen, 16 wijken en 61 buurten.

Vlag van de gemeente Lansingerland

Vlag van de gemeente Lansingerland

Advertentie:

Aantal inwoners op de kaart van de gemeente Lansingerland
. Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Nederlands met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...) op basis van open data van het centraal bureau voor de statistiek en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Lansingerland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bleiswijk Buiten, 2: Noordeinde, 3: Bleiswijk, 4: Hoekeindse Zoom, 5: Noordpolder ...Toon meer... Kaart van de gemeente Lansingerland met het aantal inwoners per wijk in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende wijken weer: 1: Bleiswijk Buiten, 2: Noordeinde, 3: Bleiswijk, 4: Hoekeindse Zoom, 5: Noordpolder, 6: Meerpolder, 7: De Ackers, 8: Berkel, 9: Westpolder, 10: Boterdorp, 11: Bergschenhoek, 12: Zuidpolder, 13: De Wadden, 14: Wilderszijde, 15: Oosteindsche Polder, 16: Rodenrijs ...Toon minder...

Woningkenmerken
Er zijn 24.865 woningen in de gemeente Lansingerland.
Informatie over de woningen in deze regio op basis van open data van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afbeelding met 4 taart diagrammen.

De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.

Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Lansingerland in een interactieve tabel.

Toelichting
Woningwaarde per jaar
De gemiddelde WOZ waarde in de gemeente Lansingerland was €479.000 in 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar in de gemeente Lansingerland.


Onderstaande tabel toont de gemiddelde WOZ woningwaarde per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Lansingerland:

JaarGemiddelde WOZ woningwaarde Gemeente Lansingerland% verschil
2023€479.00017%
2022€409.0007,6%
2021€380.0007%
2020€355.0008,9%
2019€326.00014%
2018€287.0005,1%
2017€273.0003,41%
2016€264.0002,72%
2015€257.000-4,10%
2014€268.000-4,96%
2013€282.000-2,42%
2012€289.000-2,03%
2011€295.000-3,28%
2010€305.0002,01%
2009€299.0004,18%
2008€287.0006,7%
2007€269.000geen data

De gemiddelde WOZ woningwaarde in de gemeente Lansingerland is met €210.000 toegenomen van €269.000 in 2007 tot €479.000 in 2023 (dat is een stijging van 78%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2007 tot en met 2023 was €13.125 (3,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet.

Bekijk ook de ranglijst van de woningwaarden per buurt in de gemeente Lansingerland.

Toelichting
Download een schat aan informatie
 • Uitgebreide informatie in handige Excel overzichten voor de gemeente Lansingerland.
 • Meer dan 250 onderwerpen voor Nederland en alle provincies, gemeenten, wijken en buurten in Nederland.
Woningwaarde en 65-plussers per gebied
De gemiddelde woningwaarde in de gemeente Lansingerland is €479.000, het percentage inwoners van 65 jaar en ouder is 17% en er zijn 24.865 woningen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde woningwaarde per regio op de horizontale as. Deze is afgezet tegen het percentage inwoners van 65 jaar en ouder op de verticale as. Iedere regio wordt als cirkel weergegeven. De omvang van de cirkels hangt af van het aantal woningen in een gebied: hoe meer woningen, hoe groter de cirkel.

Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Zuid-Holland (bruin), 3 woonplaatsen (groen), 16 wijken (oranje) en 50 buurten (blauw). De gemeente Lansingerland wordt in het rood weergegeven. Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.

Soorten woningen
Tussen of geschakelde woningen komen het meeste voor in de gemeente Lansingerland: er zijn 12.071 adressen met het woningtype tussen of geschakelde woning.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in de gemeente Lansingerland.

De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 9 juli 2024.

Advertentie:

Adressen: 30.447 totaal in de gemeente Lansingerland

Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De gemeente Lansingerland telt in totaal 30.447 adressen, met 30.428 verblijfsobjecten, 17 standplaatsen en 2 ligplaatsen. 94% van de adressen in gemeente Lansingerland ligt binnen de bebouwde kom en 6% van de adressen ligt buiten de bebouwde kom.

Adressen Lansingerland
Adressen: gebruiksdoelen
In de gemeente Lansingerland zijn er 26.467 verblijfsobjecten met het gebruiksdoel woonfunctie.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de gemeente Lansingerland.

Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.

Bron & definities
Adressen: bouwperiode van panden
Er zijn 5.000 panden uit de bouwperiode 2000-2010 in de gemeente Lansingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de gemeente Lansingerland. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2024. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.

De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Bevolking in de gemeente Lansingerland

De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de gemeente Lansingerland. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.

Inwoners naar leeftijd in de gemeente Lansingerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de leeftijdsgegevens worden geladen!Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2024 per leeftijdsgroep.

De download voor de gemeente Lansingerland bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.

Burgerlijke staat in de gemeente Lansingerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de burgelijkestaat pie wordt geladen!Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat.

Toelichting
Inwoners naar land van herkomst per jaar
Gegevens over de herkomstgebieden van de inwoners in de gemeente Lansingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Autochtoon of migratieachtergrond in Nederland voor de periode van 2007 tot en met 2023: Bovenstaande grafiek toont de verdeling van de bevolking naar herkomst uit Nederland, herkomst uit Europa en herkomst van buiten Europa in de gemeente Lansingerland per jaar.


Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de gemeente Lansingerland:

JaarHerkomst NederlandHerkomst EuropaHerkomst buiten Europa
202350.6643.73610.354
202251.1633.4339.514
202150.9723.2869.105
202050.6183.1208.646
201950.3132.9938.295
201850.2952.8807.980
201749.8252.7267.554
201649.2972.5827.156
201548.7852.4796.869
201448.1112.3896.622
201347.8282.3016.377
201247.0642.1756.026
201146.3222.0605.708
201045.2761.9335.356
200944.0301.8535.136
200842.8371.7434.831
200741.6521.6644.611

In 2023 was de herkomst van inwoners in de gemeente Lansingerland als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 78%, herkomst uit Europese landen: 5,8% en herkomst uit landen buiten Europa: 16% En in 2007 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 87%, herkomst uit Europa: 3,47% en herkomst van buiten Europa: 9,6%.

Toelichting Meer migratie
Migratie herkomstlanden

Bekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Lansingerland naar land van herkomst.

Landen van herkomst
Migratieachtergrond gemeente Lansingerland
De meest voorkomende migratie-achtergronden in de gemeente Lansingerland in 2022 zijn Westers (4.959 inwoners) en Overig (3.739 inwoners).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bevolking in de gemeente Lansingerland: inwoners met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.

De cijfers over de migratieachtergrond van inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken.

Toelichting
Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar


Heel even geduld alsjeblieft...

de data wordt geladen!Opleidingsniveau van de inwoners van 15 tot 75 jaar per 1 oktober 2022 in de gemeente Lansingerland.

De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de gemeente Lansingerland. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.

Toelichting
Download alle informatie over de gemeente Lansingerland:
Download hier alle gegevens voor de gemeente, woonplaatsen, wijken en buurten in . Meerdere bronbestanden handig gecombineerd in diverse Excel documenten met alle gegevens voor de gemeente op aparte werkbladen gepresenteerd in verschillende combinaties: per jaar en per regio soort.

Download een schat aan informatie voor de gemeente Lansingerland. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!

Download!
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina:

Advertentie:

Gas- en elektriciteitsverbruik van woningen
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in de gemeente Lansingerland.


Onderstaande tabel toont het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik per type woning voor 2022 voor de gemeente Lansingerland:

Soort woningGemiddeld elektriciteitsverbruikGemiddeld gasverbruik
Appartement1.940540
Tussenwoning2.980830
Hoekwoning3.1401.030
Twee onder één kap woning3.8201.240
Vrijstaande woning4.6401.610
Huurwoning2.130740
Eigen woning3.380990

Data over het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik voor aardgas in m3. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen. Het verbruik van gas en elektra is ook bekend per woningtype, zie de tabel.

Toelichting
Energielabels
De meest voorkomende energielabels in de gemeente Lansingerland zijn A (12.175 adressen) en C (5.049 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in de gemeente Lansingerland. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 juli 2024.

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in de gemeente Lansingerland: 12.175 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Lansingerland bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.

Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto’s per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Lansingerland voor 2024.


Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de gemeente Lansingerland voor 2024:

DichtheidNederlandGemeente Lansingerland
Bevolking5331.231
Adressen2.0551.341
Autos265604

De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de gemeente Lansingerland ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.

Toelichting
Verkeersongevallen naar afloop
Er waren 346 verkeersongevallen totaal in 2022 in de gemeente Lansingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen in de gemeente Lansingerland. Gebruik het filter boven de grafiek om te kiezen voor weergave van het aantal verkeersongevallen naar de afloop van het ongeval.

De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de gemeente Lansingerland vallen.

Cijfers over verkeersongevallen

De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt

84 stembureaus

Er zijn 84 stembureaus in de gemeente Lansingerland. Je vindt alle verkiezingsuitslagen en locatiedata op de pagina's per stembureau en in het Excel document met alle verkiezingsuitslagen.

Verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen 2010-2023 voor de gemeente Lansingerland
Bekijk het verloop van het percentage stemmen per partij voor de gemeente Lansingerland over de jaren 2010-2023 in deze korte youtube video:

Video-animatie: verkiezingen voor de Tweede Kamer, uitslagen in de periode 2010-2023 voor de gemeente Lansingerland.

Welke politieke partijen zijn in de gemeente Lansingerland het populairst? Bekijk hier de verkiezingsuitslagen voor de gemeente Lansingerland van de Tweede Kamer verkiezingen in de periode van 2010 tot en met 2023. Met cijfers en grafieken over 5 verkiezingen samengevoegd tot 1 video-animatie!

Verkiezingsuitslagen gemeente Lansingerland
Uitslagen voor het Europees Parlement (2024), de Tweede Kamer (2023), de Provinciale Staten (2023), het waterschap (2023) en de gemeenteraad (2022) in de gemeente Lansingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Gebruik het filter boven de grafiek om een keuze te maken tussen de volgende verkiezingsuitslagen: de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024, de Tweede Kamer verkiezingen van 22 november 2023, de Provinciale Staten verkiezingen van 15 maart 2023, de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 en de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.


Onderstaande tabel toont de stemmen per politieke partij voor de meest recente verkiezingen van elke soort verkiezingen in de gemeente Lansingerland:

PartijAantal stemmenPercentage stemmenVerkiezingsuitslag
PVV4.27818%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
VVD3.94617%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
GL-PvdA3.46115%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CDA2.88912%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
D662.37310%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
CU1.1744,96%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Volt1.0074,26%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NSC8803,72%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PvdD8243,48%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BBB8093,42%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
FvD5262,22%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SGP4411,86%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
JA213311,40%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
SP2751,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
50PLUS2040,86%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
BVNL850,36%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
Piraten830,35%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
NL PLAN370,16%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
MDD280,12%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
van de Regio120,05%Europees Parlementsverkiezingen, 6 juni 2024
PVV9.49424%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD8.80623%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
NSC4.65712%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
GL-PvdA4.26611%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
D662.7627,1%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CDA1.9545%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
CU1.2553,21%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BBB1.0662,73%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
FvD7421,90%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
DENK6851,75%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SP6731,72%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PvdD6461,65%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Volt5521,41%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
JA214321,11%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SGP4031,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BVNL1960,50%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
50PLUS1930,49%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
BIJ1950,24%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Splinter610,16%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Piraten240,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PLAN220,06%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LP210,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
PartijvdSport210,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
SAMEN210,05%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
LEF120,03%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
Politieke Partij voor Basisinkomen20,01%Tweede Kamer verkiezingen, 22 november 2023
VVD5.04718%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.09715%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CDA2.5669,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
D662.3068,2%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GroenLinks2.2187,9%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
JA212.1817,7%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
CU1.7306,1%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PVV1.4245%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.3164,66%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
PvdD9713,44%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS9643,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
FvD8302,94%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
Volt6842,42%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SP5491,95%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
SGP3661,30%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
AWP3301,17%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BVNL3261,16%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
DENK1600,57%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
GOUD1580,56%Provinciale Staten verkiezingen, 15 maart 2023
BBB4.64617%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
VVD4.62017%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Water Natuurlijk3.65313%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CDA3.11411%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
AWP2.0737,5%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
CU SGP2.0157,3%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdA1.8196,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
PvdD1.8136,6%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
JA211.6736,1%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
50PLUS7932,87%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
BVNL5982,17%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
GOUD5251,90%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
Ons-Platteland2440,88%Waterschapsverkiezingen, 15 maart 2023
WIJ Lansingerland5.28120%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
Leefbaar 3B5.24120%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CDA4.91319%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
VVD3.63014%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
D662.3909,1%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
CU2.1718,2%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
GroenLinks1.4065,3%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022
PvdA1.2864,89%Gemeenteraadsverkiezingen, 16 maart 2022

Bekijk ook de pagina met alle verkiezingsdata voor de gemeente Lansingerland. Daar vind je cijfers over opkomst, de zetelverdeling, de uitslagen per stembureau en de uitslagen voor alle andere verkiezingsjaren voor de gemeenteraad, de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, het Europees parlement en het waterschap. Bekijk ook de meest recente peilingen of de data over politieke partijen en veel meer andere informatie over de verkiezingen.

Alle uitslagen

Advertentie:

Inkomensvergelijking gemeenten in Zuid-Holland gemeente Lansingerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen voor elke gemeente in Zuid-Holland (gemeente Lansingerland is rood)

De grafiek toont het gemiddelde inkomen per inwoner voor iedere gemeente in de provincie Zuid-Holland. De positie van gemeente Lansingerland is weergegeven in het rood.

Over de inkomensdata:
Inwoners en inkomensontvangers: Het gemiddeld inkomen per inwoner in de gemeente Lansingerland is €35.100. Het gemiddeld inkomen per inkomensontvanger is €45.500. Gemeente Lansingerland telt 49.000 inkomensontvangers op 65.594 inwoners totaal.
3% van de huishoudens in de gemeente Lansingerland heeft een inkomen op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld. Zie de tabel met definities van de brondata voor de volledige definities.
Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar. Deze vind je onder het kopje inkomen in de tabel met 100+ onderwerpen en in de Excel download met alle data voor de gemeente Lansingerland.
Gemiddeld inkomen per inwoner (€35.100) gemeente Lansingerland


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Gemiddeld bruto jaarinkomen in de gemeente Lansingerland.

De wijzer van de meter toont het gemiddelde bruto jaarinkomen per inwoner voor de gemeente. De schaal van de meter toont de variatie in inkomens per gebied binnen de gemeente. Zie de uitleg hierover in onderstaande toelichting. Buurt Wilderszijde heeft met €47.900 het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Lansingerland. En Bomen- en Struikenbuurt heeft met €23.800 het laagste gemiddelde inkomen per inwoner van alle buurten in de gemeente Lansingerland.


Over de schaal van de inkomensmeter:
De laagste 10% en 25% regio's komen in het rode en oranje gebied (dit kan soms overlappen). De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.
Data over voertuigen

Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de gemeente Lansingerland. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.

Toelichting

Advertentie:

De inlegzolen van VeiligVoeten beschermen goed tegen spijkers in je voet!.
Aantal elektrische auto’s in de gemeente Lansingerland
Er zijn 1.799 elektrische auto’s in juli 2024 in de gemeente Lansingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in de gemeente Lansingerland op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.

Er zijn 1.799 elektrische auto’s in de gemeente Lansingerland. Dit is het totaal aantal in juli 2024 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in de gemeente Lansingerland die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.

Meer autodata
Voertuigen naar energiebron
Er zijn 33.954 voertuigen met ‘benzine’ als energiebron in de gemeente Lansingerland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Lansingerland geregistreerd staat.

Er zijn in totaal 47.703 op naam geregistreerde voertuigen in de gemeente Lansingerland (in juli 2024).

Voertuigen naar soort
Er zijn 33.332 voertuigen van het type ‘personenauto’ in de gemeente Lansingerland in juli 2024.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in juli 2024 in het kentekenregister van de RDW in de gemeente Lansingerland geregistreerd staat.

Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.

Politiedata over misdaad

De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de gemeente Lansingerland. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 juli 2024.

Meer misdaad

Totaal geregistreerde misdaad per maand of per jaar
Er zijn in 2023 in totaal 2.020 misdrijven in de gemeente Lansingerland geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Totaal aantal geregistreerde misdaden in de gemeente Lansingerland, 2012 tot en met 2023 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2023 tot en met juni 2024 (bij weergave van de gegevens per maand).

In de gemeente Lansingerland zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 25.097 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 48 verschillende soorten delicten. In 2023 werden in de gemeente Lansingerland 2.020 misdrijven door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.

Misdaden naar type delict
De meest voorkomende soorten misdrijven in de gemeente Lansingerland in 2023 zijn Diefstal van brom-, snor-, fietsen (305 delicten) en Horizontale fraude (275 delicten).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Aantal geregistreerde misdaden voor de tien meest voorkomende soorten delicten, 2023, gemeente Lansingerland.

Definities misdaad
Misdaad totaal per maand
In juni 2024 zijn er 159 misdrijven in de gemeente Lansingerland geregistreerd.
Afbeelding van een warmtekaart (een heatmap in het Engels, een visuele weergave van data waarbij kleuren worden gebruikt om waarden weer te geven) van de gemeente Lansingerland met het totaal aantal misdrijven in Nederland per maand en per jaar.

Bovenstaande warmtekaart geeft een visuele weergave van het totaal aantal door de politie geregistreerde misdrijven per maand in de gemeente Lansingerland over de afgelopen 6 jaar.

Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Lansingerland.

Misdaden per 1.000 inwoners
Er waren 14,42 misdrijven per 1.000 inwoners van het type ‘diefstal’ in 2023 in de gemeente Lansingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2023 in de gemeente Lansingerland.

De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de gemeente Lansingerland. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.

Advertentie:

Vaccinatiegraad in de gemeente Lansingerland
Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont het percentage personen in de gemeente Lansingerland dat volledig aan het RVP heeft deelgenomen en het percentage dat helemaal niet heeft deelgenomen. De gebruikte data zijn afkomstig van het RIVM.

Zowel het percentage personen dat volledig deelneemt aan alle vaccinaties volgens het vaccinatieschema van het RVP, als het percentage geheel zonder vaccinaties, wordt vastgesteld op de leeftijd van 2 jaar.

Gezondheidszorg
Geboorte per 1.000 inwoners
Er zijn 10 baby’s per 1.000 inwoners geboren in 2022 in de gemeente Lansingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal levend geboren babies per 1.000 inwoners in de gemeente Lansingerland.

De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Cijfers over geboorte

De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de gemeente Lansingerland genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.

Sterfte per 1.000 inwoners
Er zijn 6 personen per 1.000 inwoners overleden in 2022 in de gemeente Lansingerland.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal sterftes per 1.000 inwoners in de gemeente Lansingerland.

De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.

Meer sterfte
De regionale gezondheidsmonitor

Onderstaande grafieken tonen gegevens uit de regionale gezondheidsmonitor. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.

Inwoners met een goede gezondheid
74% procent van de inwoners van 18 jaar en ouder in de gemeente Lansingerland ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande lijngrafiek toont het percentage inwoners met een goede gezondheid in de gemeente Lansingerland per leeftijdsgroep. De gegevens wordt getoond voor de periode van 2012 tot en met 2022.

De RIVM gezondheidsmonitor biedt gezondheidsgegevens voor Nederland en per provincie, gemeente, wijk en buurt. Dit zijn gegevens over beperkingen, ervaren gezondheid, overgewicht, roken, drinken en mantelzorg.

Over de gezondheidsmonitor

De cijfers op deze pagina zijn afkomstig van het RIVM op basis van gegevens uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2012, 2016, 2020 en de Corona Gezondheidsmonitor 2022 van GGD, CBS en RIVM. Er zijn data over monitoren met betrekking tot gezondheid, sociale situatie en leefstijl. Deze gegevens zijn er voor alle buurten, wijken, gemeenten, provincies en voor heel Nederland. Normaliter wordt dit onderzoek iedere vier jaar uitgevoerd. En in verband met Corona is er in 2022 een extra Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. De data zijn door RIVM en CBS gepubliceerd voor de regionale indelingen van 2023_ en waar nodig door OpenInfo omgerekend naar de regionale indelingen van 2023.

Alcoholgebruik en roken
81% van de inwoners van 18 tot 65 jaar in de gemeente Lansingerland geeft aan wel eens alcohol te drinken.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.


Bovenstaande grafiek toont de onderwerpen in de categorie ‘Alcoholgebruik en roken’ uit de gezondheidsmonitor van het RIVM voor de gemeente Lansingerland. Hierbij wordt per onderwerp getoond wat het percentage inwoners in de gemeente Lansingerland is dat heeft aangegeven dat het onderwerp van toepassing is. Gebruik het filter boven de grafiek om de leeftijdsgroep van de inwoners te kiezen.

Bekijk de toelichting bij bovenstaande grafiek met de definities en de vragen voor de onderwerpen ‘roker’, ‘voldoet aan alcoholrichtlijn’, ‘drinker’, ‘zware drinker’ en ‘overmatige drinker’.

Toelichting

Bekijk de data voor meer dan 40 onderwerpen over de gezondheid op de speciale pagina over de gezondheid in de gemeente Lansingerland.

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de gemeente Lansingerland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BedrijvenWaardeEenheidJaar
Bedrijfsvestigingen totaal9.255Aantal2023
A Landbouw, bosbouw en visserij395Aantal2023
B-F Nijverheid en energie1.125Aantal2023
G+I Handel en horeca1.510Aantal2023
H+J Vervoer, informatie en communicatie675Aantal2023
K-L Financiële diensten, onroerend goed965Aantal2023
M-N Zakelijke dienstverlening2.435Aantal2023
O-Q Overheid, onderwijs en zorg1.405Aantal2023
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten745Aantal2023
BevolkingWaardeEenheidJaar
Inwoners65.594Aantal2024
Mannen32.336Aantal2024
Vrouwen33.258Aantal2024
0 tot 15 jaar13.209Aantal2024
15 tot 25 jaar7.892Aantal2024
25 tot 45 jaar15.237Aantal2024
45 tot 65 jaar18.421Aantal2024
65 jaar of ouder10.835Aantal2024
Ongehuwd31.653Aantal2024
Gehuwd27.385Aantal2024
Gescheiden4.044Aantal2024
Verweduwd2.512Aantal2024
Geboorte totaal647Aantal2022
Geboorte relatief10Aantal per 1000 inwoners2022
Sterfte totaal418Aantal2022
Sterfte relatief6Aantal per 1000 inwoners2022
Bevolkingsdichtheid1.231Aantal per km²2024
Opleidingsniveau laag10.830Aantal2022
Opleidingsniveau middelbaar17.460Aantal2022
Opleidingsniveau hoog18.360Aantal2022
Jongeren met jeugdzorg in natura1.805Aantal2022
Percentage jongeren met jeugdzorg9,1%Percentage2022
WMO cliënten2.745Aantal2022
WMO cliënten relatief43Aantal per 1000 inwoners2022

De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.


Energie verbruikWaardeEenheidJaar
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal3.050Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement1.940Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning2.980Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning3.140Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning3.820Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning4.640Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning2.130Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning3.380Gemiddeld in kWh2022
Gemiddeld aardgasverbruik totaal920Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik appartement540Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning830Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning1.030Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning1.240Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning1.610Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning740Gemiddeld per m³2022
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning990Gemiddeld per m³2022
Percentage woningen met stadsverwarming4%Percentage2022
Adressen zonder energielabel3.403Aantal2024
Adressen met voorlopig energielabel9.638Aantal2024
Adressen met definitief energielabel17.406Aantal2024
Energielabels A+++++12Aantal2024
Energielabels A++++247Aantal2024
Energielabels A+++725Aantal2024
Energielabels A++188Aantal2024
Energielabels A+465Aantal2024
Energielabels A12.175Aantal2024
Energielabels B4.643Aantal2024
Energielabels C5.049Aantal2024
Energielabels D1.442Aantal2024
Energielabels E620Aantal2024
Energielabels F763Aantal2024
Energielabels G715Aantal2024
Gezondheid-gedragWaardeEenheidJaar
Roker14%percentage2022
Voldoet aan alcoholrichtlijn44%percentage2022
Drinker80%percentage2022
Zware drinker8%percentage2022
Overmatige drinker6%percentage2022
Ondergewicht2%percentage2022
Normaal gewicht48%percentage2022
Overgewicht50%percentage2022
Ernstig overgewicht15%percentage2022
Voldoet aan beweegrichtlijn46%percentage2022
Wekelijkse sporters55%percentage2022
Lopen en/of fietsen naar school of werk48%percentage2022
Lopen naar school of werk17%percentage2022
Fietsen naar school of werk38%percentage2022
Gezondheid-overigWaardeEenheidJaar
Eenzaam45%percentage2022
Ernstig/zeer ernstig eenzaam12%percentage2022
Emotioneel eenzaam26%percentage2022
Sociaal eenzaam32%percentage2022
Matig/veel regie over eigen leven93%percentage2020
Moeite met rondkomen14%percentage2022
Ernstige geluidhinder door buren6%percentage2020
Mist emotionele steun5%percentage2022
Vrijwilligerswerk24%percentage2022
Mantelzorger13%percentage2022
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+)11%percentage2016
Mantelzorg ontvangen nu (65+)9%percentage2016
Gezondheid-ziekteWaardeEenheidJaar
Goed/zeer goed ervaren gezondheid74%percentage2022
Niet-specifieke klachten55%percentage2022
Eén of meer langdurige aandoeningen30%percentage2022
Beperkt vanwege gezondheid29%percentage2022
Ernstig beperkt vanwege gezondheid4%percentage2022
Langdurige ziekte en beperkt27%percentage2022
Psychische klachten18%percentage2022
(Zeer) lage veerkracht14%percentage2022
(Zeer) hoge veerkracht53%percentage2022
Suïcide gedachten laatste 12 maanden9%percentage2022
Hoog risico op angst of depressie8%percentage2022
Matig/hoog risico op angst of depressie41%percentage2020
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken19%percentage2022
Gehoorbeperking3%percentage2020
Gezichtsbeperking4%percentage2020
Mobiliteitsbeperking7%percentage2020
Eén of meer lichamelijke beperkingen11%percentage2020
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Huishoudens totaal25.104Aantal2023
Eenpersoonshuishoudens5.940Aantal2023
Huishoudens zonder kinderen7.167Aantal2023
Huishoudens met kinderen11.997Aantal2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2,56Gemiddeld aantal2023
InkomenWaardeEenheidJaar
Netto arbeidsparticipatie70%Percentage2022
Percentage werknemers83%Percentage2022
Percentage zelfstandigen17%Percentage2022
Aantal inkomensontvangers49.000Aantal2022
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger€45.500Gemiddeld in Euro2022
Gemiddeld inkomen per inwoner€35.100Gemiddeld in Euro2022
40% personen met laagste inkomen34%Percentage2022
20% personen met hoogste inkomen31%Percentage2022
Actieven 15-75 jaar43%Percentage2022
40% huishoudens met laagste inkomen23%Percentage2022
20% huishoudens met hoogste inkomen37%Percentage2022
Huishoudens met een laag inkomen2,50%Percentage2022
Huishoudens onder of rond sociaal minimum3,30%Percentage2022
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum4,90%Percentage2022
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum6,5%Percentage2022
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens€302x 1.000 Euro 2022
Personen per soort uitkering - Bijstand710Aantal2022
Personen per soort uitkering - AO1.580Aantal2022
Personen per soort uitkering - WW360Aantal2022
Personen per soort uitkering - AOW9.440Aantal2022
MigratieWaardeEenheidJaar
Herkomst Nederland50.664Aantal2023
Herkomst buiten Nederland14.090Aantal2023
Herkomst Europa3.736Aantal2023
Herkomst buiten Europa10.354Aantal2023
Geboren in Nederland50.664Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst Europa1.971Aantal2023
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa5.656Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst Europa1.765Aantal2023
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa4.698Aantal2023
Autochtoon51.163Aantal2022
Westers totaal4.959Aantal2022
Niet-westers totaal7.988Aantal2022
Marokko1.383Aantal2022
Nederlandse Antillen en Aruba520Aantal2022
Suriname1.657Aantal2022
Turkije689Aantal2022
Overig niet-westers3.739Aantal2022
MisdrijvenWaardeEenheidJaar
Diefstal946Aantal2023
Geweld en seksmisdrijven170Aantal2023
Milieu overtredingen12Aantal2023
Oplichting322Aantal2023
Verkeersovertredingen344Aantal2023
Vernieling159Aantal2023
Overige misdrijven67Aantal2023
Totaal misdrijven2.020Aantal2023
Nabijheid voorzieningenWaardeEenheidJaar
Huisartsenpraktijk afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Huisartsenpraktijken binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 3 km7Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpraktijken binnen 5 km14Gemiddeld aantal2022
Huisartsenpost afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Apotheek afstand1,10Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuis met poli afstand3,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km4Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km25Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuis afstand8,20Gemiddelde afstand in km2022
Ziekenhuizen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 10 km1Gemiddeld aantal2022
Ziekenhuizen binnen 20 km12Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkt afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Grote supermarkten binnen 1 km1Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 3 km5Gemiddeld aantal2022
Grote supermarkten binnen 5 km10Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand1,20Gemiddelde afstand in km2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km3Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km20Gemiddeld aantal2022
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km38Gemiddeld aantal2022
Warenhuis afstand2,90Gemiddelde afstand in km2022
Warenhuizen binnen 5 km1Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 10 km10Gemiddeld aantal2022
Warenhuizen binnen 20 km47Gemiddeld aantal2022
Café afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Cafés binnen 1 km0Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Cafés binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Cafetaria afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Cafetaria binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 3 km10Gemiddeld aantal2022
Cafetaria binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Restaurant afstand1,00Gemiddelde afstand in km2022
Restaurants binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 3 km18Gemiddeld aantal2022
Restaurants binnen 5 km32Gemiddeld aantal2022
Hotel afstand6Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 5 km0,10Gemiddelde afstand in km2022
Hotels binnen 10 km29Gemiddeld aantal2022
Hotels binnen 20 km143Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijf afstand0,80Gemiddelde afstand in km2022
Kinderdagverblijven binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 3 km13Gemiddeld aantal2022
Kinderdagverblijven binnen 5 km28Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang afstand0,70Gemiddelde afstand in km2022
Buitenschoolseopvang binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 3 km12Gemiddeld aantal2022
Buitenschoolseopvang binnen 5 km29Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs afstand0,90Gemiddelde afstand in km2022
Basisonderwijs binnen 1 km2Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 3 km9Gemiddeld aantal2022
Basisonderwijs binnen 5 km21Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal afstand2,00Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km5Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km32Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO afstand2,10Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km1Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km24Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand2,30Gemiddelde afstand in km2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km2Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km3Gemiddeld aantal2022
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km16Gemiddeld aantal2022
Openbaar groen totaal afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Park of plantsoen afstand0,50Gemiddelde afstand in km2017
Dagrecreatief terrein afstand3,20Gemiddelde afstand in km2017
Bos afstand2,20Gemiddelde afstand in km2017
Open natuurlijk terrein totaal afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Open droog natuurlijk terrein afstand9,90Gemiddelde afstand in km2017
Open nat natuurlijk terrein afstand2,40Gemiddelde afstand in km2017
Semi-openbaar groen totaal afstand1,00Gemiddelde afstand in km2017
Sportterrein afstand1,10Gemiddelde afstand in km2017
Volkstuin afstand2,10Gemiddelde afstand in km2017
Verblijfsrecreatief terrein afstand8,00Gemiddelde afstand in km2017
Begraafplaats afstand3,00Gemiddelde afstand in km2017
Recreatief binnenwater afstand2,00Gemiddelde afstand in km2017
Oprit hoofdverkeersweg afstand1,50Gemiddelde afstand in km2022
Treinstation afstand6,60Gemiddelde afstand in km2022
Belangrijk overstapstation afstand10,20Gemiddelde afstand in km2022
Bibliotheek afstand1,40Gemiddelde afstand in km2022
Zwembad afstand2,70Gemiddelde afstand in km2022
Kunstijsbaan afstand8,70Gemiddelde afstand in km2022
Museum afstand7,50Gemiddelde afstand in km2022
Musea binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 10 km5Gemiddeld aantal2022
Musea binnen 20 km42Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten afstand8,60Gemiddelde afstand in km2022
Podiumkunsten binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Podiumkunsten binnen 20 km41Gemiddeld aantal2022
Poppodium afstand9Gemiddeld aantal2022
Bioscoop afstand8,80Gemiddelde afstand in km2022
Bioscopen binnen 5 km0Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 10 km3Gemiddeld aantal2022
Bioscopen binnen 20 km17Gemiddeld aantal2022
Sauna afstand5Gemiddeld aantal2022
Zonnebank afstand3Gemiddeld aantal2022
Attractie afstand5,20Gemiddelde afstand in km2022
Attracties binnen 10 km6Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 20 km26Gemiddeld aantal2022
Attracties binnen 50 km63Gemiddeld aantal2022
Brandweerkazerne afstand2Gemiddeld aantal2022
OmgevingWaardeEenheidJaar
RegiocodeGM1621Code2023
RegionaamLansingerlandNaam2023
Soort regioGemeenteCategorisch type2023
Sorteercode16210000Code2023
Oppervlakte totaal5.639Aantal hectaren2024
Oppervlakte land5.327Aantal hectaren2024
Oppervlakte water312Aantal hectaren2024
Mate van stedelijkheid3Indicator 1-52023
Omgevingsadressendichtheid1.341Gemiddeld aantal per km²2023
Adressen totaal30.447Aantal2024
Adressen met postcode30.243Aantal2024
Adressen met woonfunctie26.467Aantal2024
Adressen met bijeenkomstfunctie214Aantal2024
Adressen met celfunctie0Aantal2024
Adressen met gezondheidszorgfunctie90Aantal2024
Adressen met industriefunctie2.103Aantal2024
Adressen met kantoorfunctie786Aantal2024
Adressen met logiesfunctie26Aantal2024
Adressen met onderwijsfunctie50Aantal2024
Adressen met sportfunctie37Aantal2024
Adressen met winkelfunctie552Aantal2024
Adressen met overige gebruiksfunctie983Aantal2024
Verblijfsobjecten30.428Aantal2024
Ligplaatsen2Aantal2024
Standplaatsen17Aantal2024
Panden met adres23.981Aantal2024
Adressen met pand30.409Aantal2024
Percelen met adres20.456Aantal2024
Adressen met perceel30.447Aantal2024
Adressen binnen bebouwde kom28.680Aantal2024
Adressen buiten bebouwde kom1.767Aantal2024
Adressen met woonfunctie binnen bebouwde kom25.270Aantal2024
Adressen met woonfunctie buiten bebouwde kom1.197Aantal2024
Panden met adres voor 17001Aantal2024
Panden met adres 1700 tot 1900147Aantal2024
Panden met adres 1900 tot 1925376Aantal2024
Panden met adres 1925 tot 1950769Aantal2024
Panden met adres 1950 tot 19703.924Aantal2024
Panden met adres 1970 tot 19803.337Aantal2024
Panden met adres 1980 tot 19902.301Aantal2024
Panden met adres 1990 tot 20003.674Aantal2024
Panden met adres 2000 tot 20105.000Aantal2024
Panden met adres 2010 tot 20203.162Aantal2024
Panden met adres 2020 en later1.290Aantal2024
Adressen met pand voor 17001Aantal2024
Adressen met pand 1700 tot 1900182Aantal2024
Adressen met pand 1900 tot 1925402Aantal2024
Adressen met pand 1925 tot 1950783Aantal2024
Adressen met pand 1950 tot 19704.124Aantal2024
Adressen met pand 1970 tot 19803.677Aantal2024
Adressen met pand 1980 tot 19902.590Aantal2024
Adressen met pand 1990 tot 20004.598Aantal2024
Adressen met pand 2000 tot 20107.168Aantal2024
Adressen met pand 2010 tot 20204.550Aantal2024
Adressen met pand 2020 en later2.334Aantal2024
Postcodegebied2651AA-2665XPNaam2024
Meest voorkomende postcode2651Naam2024
Dekkingspercentage meest voorkomende postcode30%Percentage2024
VerkeersongevallenWaardeEenheidJaar
Verkeersongevallen dodelijk1Aantal2022
Verkeersongevallen letselschade89Aantal2022
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade256Aantal2022
Verkeersongevallen totaal346Aantal2022
VervoerWaardeEenheidJaar
Personenautos totaal32.175Aantal2023
Personenautos - brandstof benzine26.140Aantal2023
Personenautos - overige brandstof6.035Aantal2023
Personenautos per huishouden1,28Aantal2023
Personenautos naar oppervlakte604Aantal2023
Motorfietsen2.510Aantal2023
WoningenWaardeEenheidJaar
Woningvoorraad24.865Aantal2023
Gemiddelde woningwaarde€479.000Gemiddeld in Euro2023
Percentage eengezinswoning82%Percentage2023
Percentage meergezinswoning18%Percentage2023
Percentage bewoond98%Percentage2023
Percentage onbewoond2%Percentage2023
Koopwoningen74%Percentage2023
Huurwoningen totaal26%Percentage2023
In bezit woningcorporatie18%Percentage2023
In bezit overige verhuurders8%Percentage2023
Eigendom onbekend0%Percentage2023
Bouwjaar voor 200058%Percentage2023
Bouwjaar vanaf 200042%Percentage2023
Appartement5.091Aantal2024
Tussen of geschakelde woning12.071Aantal2024
Hoekwoning4.768Aantal2024
Tweeonder1kap1.799Aantal2024
Vrijstaande woning2.738Aantal2024
Woningtype verschillend0Aantal2024
Woningtype onbekend0Aantal2024
Woningtype n.v.t.3.961Aantal2024

Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Lansingerland. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.

Tabel Nederland

Advertentie:

Top 5 gemeente Lansingerland: kenmerken met het grootste verschil ten opzichte van de waarden voor Nederland
Bedrijfsvestigingen (9.255 totaal)


Heel even geduld alsjeblieft...

de data worden geladen!Aantal vestigingen van bedrijven per sector per jaar in de gemeente Lansingerland (het aantal bedrijven in de sector "overheid, onderwijs en zorg (Ooz)" is vanaf 2015 bekend).

De 'gestapelde lijn grafiek' toont het aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente Lansingerland voor elk van de volgende 8 sectoren:

 1. Lbv: Landbouw, bosbouw en visserij
 2. Nen: Nijverheid en energie
 3. Hh: Handel en HORECA
 4. Vic: Vervoer, informatie en communicatie
 5. Fdo: Financiele diensten en onroerendgoed
 6. Zd: Zakelijke dienstverlening
 7. Ooz: Overheid, onderwijs en zorg
 8. Cro: Cultuur, recreatie en overige diensten

In de gemeente Lansingerland zijn in totaal 9.255 bedrijfsvestigingen geregistreerd (gegevens voor 2023).

Toelichting Definities
Bevolkingsdichtheid en woningwaarde per buurt
Overzicht van de 81 wijken en buurten in gemeente Lansingerland. Deze afbeelding toont een grafiek met de gemiddelde woningwaarde op de x-as en de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land) op de y-as. Hierbij is iedere buurt in Lansingerland als een stip in de grafiek weergegeven.

De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land). Hierbij is iedere buurt in Lansingerland als een stip in de grafiek weergegeven.

Vergelijk met Nederland
Bedankje voor "alle cijfers"

Jouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!

Gebruikte open data bronnen

Veel gegevens op deze pagina komen uit de verschillende datasets met regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij is een groot aantal datasets gecombineerd. De meest recente dataset is van 2 mei 2024. Zie het overzicht met de definities van de onderwerpen. Daarnaast zijn diverse andere bronnen van officiële dataleveranciers gebruikt, waaronder het Kadaster, de Kiesraad, de Politie en het RIVM. Zie het overzicht van alle bronnen die voor AlleCijfers zijn gebruikt.

Bronnen & definities